Corona/ Sars2/ Covid 19

Wij volgen al sedert december 2019, eerst uit nieuwsgierigheid, dan met stijgende argwaan om te eindigen in enorme verontwaardiging.

Al vrij snel kwamen wij er achter dat Corona alias Sars2 en covid 19 een door de overheden overal ter wereld kunstmatig geschapen massahysterie was. De uitzonderingen bevestigden de regel en onze vermoedens.

Nu is het zo dat de politieker die zijn ongelijk wil toegeven nog moet uitgevonden worden. Men vergiste zich opzettelijk om de democratie buiten spel te zetten en tegelijk het weerstandsvermogen van de burgers te testen. Toen bleek dat Corona geen pandemie was en zelfs geen epidemie kwamen de politici met een miraculeuze oplossing: vaccins.

Een virus is enorm klein. Een mondkapjesplicht was dus complete nonsens en vaccins tegen een virus geven een vals gevoel van veiligheid en waren hoofdzakelijk bedoeld om de pharma-industrie op kosten van de burger grote winsten te leveren en aan de politiekers die vaccins voorstelden als wondermiddel vette procentjes commissieloon.

Nu heeft het lang geduurd eer prominente wetenschappers de medische aspecten van Covid19 hadden doorgrond en nog langer eer ze daar wetenschappelijke artikels over produceerden en boeken over publiceerden. Hun artikels werden systematisch gecensureerd en de kritische stemmen werden in de kiem gesmoord en de auteurs gediaboliseerd en belachelijk gemaakt door de regimepers en de massa-media.

Onnodig te benadrukken dat de regimepers en de massamedia door het regime worden gestuurd. Politiekers kunnen zich niet vergissen, ziet U?

Nu algemeen wordt aangenomen dat RNA-vaccins gevaarlijk kunnen zijn is het de hoogste tijd om even terug te blikken. Vandaar deze bijdrage over publicaties van “De blauwe tijger” voor kritische mensen met gezond verstand die zich niet hebben laten meeslepen in de kunstmatig geschapen massahysterie rond covid19/ corona/sars2.
Ramadantamtamboemboem

Het politiesyndicaat verklapt dat er richtlijnen door de overheid werden gegeven om niet op te treden in het geval van rellen.

En voor de echte belgen gelden natuurlijk wel de wetten van het belgische volk. Iedereen gelijk voor de wet? Vergeet het maar !

Afspraak in het stemhokje? Wees gerust !

“De afgelopen tijd hebben in Brussel talrijke rellen plaatsgevonden die in stilte zijn overgeslagen. ‘Jongeren’ gebruiken het voorwendsel van de Ramadan om zich op de openbare weg te verzamelen en de politie uit te dagen tijdens controles om de sociale afstand te respecteren.

De politiebond VSOA sprak onlangs over dit onderwerp en betreurt het dat de lokale autoriteiten hen vragen niet op te treden bij een rel.

Deze bendes proberen de macht over te nemen in de straten van de hoofdstad en profiteren van een gevoel van straffeloosheid dankzij de steun van bepaalde gekozen functionarissen en het bevel aan de politie om niet tussenbeide te komen in geval van strijd.

We moeten de dingen zeggen zoals ze zijn: onze controle wordt tegengehouden door bepaalde politici die de kant van de bendes van jongeren kiezen door onze acties in twijfel te trekken. (…) Dit is een zeer ernstig probleem dat snel uit de hand zal lopen als er niets aan wordt gedaan om het te verhelpen. ” legt Vincent Houssin uit, van de vakbond VSOA.”

Agenten worden door allochtoon uitschot (‘jongeren’ genoemd) belaagd en geslagen tijdens een arrestatie. Merk ook op hoe vrijwel niemand de voorgeschreven afstand houdt. Het is er zelfs een samenscholing. Horen we ook een paar keer allah uh akhbar roepen op de achtergrond. Ja, we weten het: het zijn weer allemaal brave moslims die door de ramadamtamtam weer agressief worden, en ’s avonds in groepjes naar de iftars trekken alwaar de Coronawetgeving aan hun sandaal wordt gelapt, en er hier of daar een in Brabant ‘verdwenen’ schaap of lam op tafel wordt getoverd. Niemand die die samenscholing en die overtredingen/corona-iftar-feestjes durft aan te pakken. Ze kennen de wetten beter dan welke belg ook, en ze hebben zeer activistische pro deo advocaten. Dat is natuurlijk een ander sprookje dan dat van de ‘zeven geiten’ van Goedele Liekens alwaar Merel-geit en haar vrienden geitenn er niet zo goedkoop van af zullen komen. Het filmpje werd verspreid door de politievakbond VSOA zelf, want ze zijn het beu dat geminimaliseer door politici- islamapologeten als Pascal Smet (sp.a) en Benjamin Dalle (CD&V), en de laakbare laffe aanpak door justitie van het tuig. Video voor de veiligheid gedownload en verspreid zodat het nooit zal verloren gaan, ook al verwijderen ze die morgen van FB.🏴‍☠️

Hier nog een filmpje over je- weet-wel-‘jongeren’ die dingen mogen die niet gestraft worden. Het is duidelijk dat politiek en justitie een complot tegen ons en de politie hebben gesmeed. In dit onland worden criminelen vrij gelaten in plaats van opgesloten. Als u dit niet verandert wonen wij straks achter tralies in ons huis in plaats van zij. Het is maar waarvoor u kiest. Straks, in het stemhokje.
Een baan bij Brussels Airlines (Sabena) is meer waard dan een andere

Moet je absoluut bekijken! We worden weer gerold!

Weer een voorbeeld van de winsten privatiseren en de verliezen collectiviseren. En toch willen socialisten dat goedkeuren?? Onbegrijpelijk !!

Wat een uitstekende politicus toch is die Jean Marie Dedecker. Hij frist hier eens ons geheugen op. En inderdaad, hoe pijnlijk ook, we moeten Brussels Airlines niet (nog eens) gaan redden. Als men al het reddingsgeld rechtstreeks aan het personeel had uitbetaald, dan had dat zelfs goedkoper geweest voor de belastingbetalers en lucratiever voor het personeel.

390 miljoen Euro gedeeld door 3000 personeelsleden betekent immers dat ieder 130.000€ zou krijgen. Hoeveel heeft de regering over voor het redden van mensen hun baan? Toch ook 130000 € dan, volgens het gelijkheidsbeginsel?

Eigenlijk moeten we geen eigen luchtvaartmaatschappij hebben die enkel kan vliegen door massaal belastinggeld te verbranden, en waarmee buitenlandse bedrijven zich vol vreten.

Immer goed voorbereid die Jean Marie Dedecker. Recht voor de raap, niemand en niets ontziend, rechtlijnig en integer, en met het geheugen van een olifant. Jammer dat hij de Vlaamse onafhankelijkheid niet genegen is, wellicht omdat hij als ex judocoach voor België ook heel veel Franstalige vrienden heeft. Nochtans staat het een het ander niet in de weg.
Zeg niet: “Het is maar een sprookje”

Twee sprookjes op rij. Eigenlijk een toetsing aan de realiteit en de diepere moraal van het verhaal concreet beschrijvend. Ook thuishorend in de rubriek.’Meer dan een sprookje’

Sterk aanbevolen! Stuk geschreven door Jean Pierre Rondas en aangeboden door ‘De vrienden van in Doorbraak’ https://doorbraak.be/staatsvrouwtje-sophie-wilmes/?fbclid=IwAR3hLlxPtilFSPby_FUImet0HL6gPtL0NHqqKuQzn-ZVmLKpq-y0pxceG48

Men kan ja niet alles lezen wat er wordt geschreven, en al helemaal niet wanneer men ook zelf veel schrijft. Daardoor wordt men ook selectiever…. tenminste als men kan vinden wat men zoekt tussen de veelheid aan artikels, commentaren en analyses…
En laat ik nu vandaag een gelukkige keuze hebben gemaakt om het onderstaande artikel te lezen van Jean Pierre Rondas in Doorbraak.be.
Niet helemaal toevallig, dus geen gok,want ik las al eerder mooie stukjes van hem.
Zijn laatste artikel vind ik grandioos. Analytisch, actueel, treffend,… en getuigend van zijn taalvaardigheid en literaire kennis. Niet slechts de oppervlakkige kennis, waarover velen beschikken, maar zijn inzicht in de diepgang en de moraal achter een verhaal. Ik ben een beetje jaloers geef ik toe. Omdat ik zoiets zelf had willen schrijven.

Staatsvrouwtje Sophie Wilmès

of, hoe een IJslandse boerendochter meer van politiek snapt dan een saboteuse van de faciliteitenwetgeving 30/04/2020 Jean-Pierre Rondas – Leestijd 8 minuten 1

Net zomin als u had ik ooit eerder van Sophie Wilmès gehoord. Plots was ze daar, en ik wist van niets. Mij hadden ze niets gezegd. En toch kende ik haar van ergens, dat was zeker. Maar vanwaar?
Op een ochtend wist ik het: ik kende ze uit een sprookje. Maar welk? Eentje van de Lage Landen? Van Hans Andersen? Van de gebroeders Grimm? Mijn enig houvast was dat het over een jonge vrouw ging die niet gekleed, maar toch ook niet naakt was.
Niet dat Sophie Wilmès me op gedachten bracht, integendeel. Haar taalgenote Béatrice Delvaux had haar onlangs in Le Soir zelfs uitgeroepen tot de vlaggenstok waarrond alle Belgen zich eendrachtig moesten scharen.

Nog een ochtend verder wist ik dat ik bij Grimm moest zoeken. En dan ging het snel. Wat ik nodig had, stond in sprookje nummer 94 van de Kinder- und Hausmärchen, ‘Het slimme boerenmeisje’.* Tot mijn teleurstelling betrof het slechts een passage van een tiental regels die in mijn geheugen tot een volledig sprookje waren uitgegroeid. Aanloop en verder verloop van het verhaal sla ik dus over.

Die kluge Bauerntochter

Een beetje zoals in De Mol

Een jonge boerendeerne dingt naar des konings hand. Die wil met haar trouwen als ze eerst een raadsel kan oplossen. Je moet morgen bij me komen, zegt de koning, ‘niet gekleed en toch niet naakt, niet op het paard maar ook niet op de wagen, niet op het pad maar ook niet buiten het pad, en als je dat kan, zal ik je trouwen’. Een raadsel, een slimheidsproef en een behendigheidsproef ineen. Een beetje zoals in De Mol.
De slimme meid begrijpt de portee van het raadsel en weet wat haar te doen staat. Ze hult zich in een visnet met grote gaten: naakt en toch gekleed. Ze knoopt dat visnet vast aan de staart van een ezel: niet op het paard, en ook niet op de wagen. Dan laat ze zich slepen over het karrespoor, waar ze zich niet op en ook niet buiten het pad bevindt. Opdracht volbracht. Inspiratie voor romantische schilders die een excuus voor vrouwelijk bloot te baat namen.

De Grimms hadden een equivalent ontdekt in een van de IJslandse sagen. Het naamloze meisje heet daar Aslaug, de dochter van Brünhilde. Het raadsel luidt wel een beetje anders. Gekleed en toch naakt: dat blijft uiteraard hetzelfde, zo’n motief houdt stand gedurende eeuwen van overlevering. De twee andere voorwaarden zijn varianten op hetzelfde thema: ze moet gegeten hebben en toch niet, en ze moet niet op haar eentje naar ’s konings slot komen, en toch zonder iemands begeleiding. Dus bijt ze een beetje in een teentje look: niet gegeten. En ze laat haar hond meelopen: in niemands gezelschap. Ze heeft het raadsel opgelost en uitgevoerd. De koning beseft wat voor vlees hij in zijn kuip krijgt, en wil graag met haar trouwen.

En même temps

Trouwen met de koning der Belgen wens ik zelfs Sophie Wilmès niet toe; maar het hele raadsel van dit en toch niet dit, dat niet en toch wel weer dat, is haar op het vlaggenstokkige lijf geschreven. Haar eerste-ministerschap kan nog het beste samengevat worden in het stopwoord (of de stopgedachte) van de Franse president Macron: en même temps. Ze is dit, maar en même temps toch niet, en ze is niet dát, maar en même temps toch weer wel.

Haar regering werd een nieuwe regering Wilmès II, die toch perfect dezelfde was als de oude regering Wilmès I. Half maart was ze formateur van deze nieuwe regering waar ze niets mocht formatteren want de nieuwe pompbak was gelijk aan de oude die kapot was. Het ging om een minderheidsregering met de steun van de vijandigst mogelijke meerderheid. Ze zou met volmachten regeren omdat dit sneller ging dan het parlement, dat dan toch weer sneller liep dan die volmachten. Alhoewel haar regering machtig had moeten zijn, was ze toch machteloos. Ze vroeg een diep vertrouwen maar oogstte niets dan wantrouwen. Ze deed haar best er wettelijk uit te zien maar heeft in Vlaanderen geen grein legitimiteit veroverd.

’t is om te lachen

Tot zover het eerste niveau van de gelijkenis tussen Premier Sophie Wilmès en Grimms boerendochter. Het is het niveau van de mossel noch de vis die Wilmès is, en ’t is om te lachen.

Maar er is een tweede niveau en dat is serieus. Dat komt omdat het sprookje met antithesen werkt die dialectisch moeten opgeheven worden. Laten we eens terugkeren naar de voorwaarden die de koning aan de boerendochter stelt. Wat voor rare verzameling tegensprekelijkheden en onmogelijkheden is me dat? Naakt/gekleed, niet te paard/niet op de wagen, niet op en niet van de weg, wel en niet gegeten, alleen en toch in gezelschap? Waarom stelt de koning juist deze raadselvragen en raadselopdrachten? Hoe luidt hun gemeenschappelijke noemer?

De strekking van het sprookje

Zoals bij raadsels gebruikelijk ligt de oplossing al vervat in de bewoordingen van het raadsel. Wie de vijf opdrachten nog eens goed bekijkt, merkt dat de raadsels allemaal het bestaan van een tussenpositie suggereren, en de kandidate (de boerendochter) zelfs dwingen naar zo’n tussenpositie te zoeken. Positie waartussen? Tussen duidelijkheden, tussen evidenties, of tussen polarisaties zo u wil. De jonge vrouw moet een plek zoeken tussen eten en niet eten, tussen alleen en niet alleen, tussen op of naast de weg, tussen naakt en niet naakt. Ze moet zoeken naar het ‘uitgesloten derde’, en ze moet tonen dat ze dat uitgesloten derde niet alleen kan formuleren maar ook uitvoeren. Sterker nog, ze moet de ‘uitleg’ overslaan en zonder omwegen opvoeren dat ze begrepen heeft waarom het gaat. Ze moet de tegenstelling tussen these en antithese opheffen en de synthese vinden. Ze moet tonen dat ze bekwaam is om in een band, een bond, een verbond, een gemeenschap te leven. Ze moet de portee van haar eigen sprookje beseffen. Ze moet met andere woorden de kunst van de politiek beheersen.

Deze portee gaat om de relativiteit van alle polarisaties, over de waarheid die tussen de duidelijkheden ligt, over de aanname dat tussen A en niet-A er toch een derde positie mogelijk is, namelijk ‘noch A noch niet-A’. Dat de enige overlevingskunst erin bestaat om zowel het ene als het andere te aanvaarden en de inconsequentie te huldigen – terwijl de overlever idealiter toch principieel blijft en niet hypocriet is. Een kunst die de nuances van de praxis kent. Die het eerbare compromis aanvaardt maar alle rotte compromissen afwijst. Wie dat kan, weet ook wat sociale omgang, gevoel voor voorlopigheid en hanteren van macht betekenen. Zo’n boerendochter snapt de kunst van de politiek. Zo iemand kan dan ook de koning terzijde staan. Met zo’n vrouw wil de koning trouwen, ook als ze van buiten de machtsgemeenschap afkomstig is. Daartoe dient namelijk ook het raadsel. Het raadsel vraagt om te begrijpen waarover het echt gaat. Wie de raadseltaal van de raadselvraag heeft begrepen en dat zonder veel uitleg duidelijk weet te maken, mag toetreden tot de interne kringen van de politieke macht.

Gebuisd in Vlaanderen, maar niet in Francofonië

Dat heeft ons Wilmès niet gekund. Ze heeft op alle vlakken gefaald. Op het eerste gezicht lijkt ze de vrouw van mossel noch vis (het eerste niveau van het sprookje) en dat blijft ze op het tweede gezicht ook, precies omdat ze niet de politica van het ene-én-het-andere is gebleken (het tweede niveau van het sprookje). Ze haalt het niveau van de slimme boerendochter niet. Ze is geen wezen dat in staat is om de Mol te ontmaskeren – noch om de Mol te zijn.

Een Noord-Belgisch commentator schreef ontgoocheld dat Wilmès ‘de tergende crisis van het politiek gezag in België’ had moeten doen vergeten. Maar hoe had ze dat gekund? Ze is zelf de emanatie van die tergende gezagscrisis, van de onbestuurbaarheid van deze staat. Voorgedragen door een politiek onbetrouwbaar verkoper van tweedehandsregeringen, ging ze aan het hoofd staan van een regering van Voorlopig Verloren Mondmaskers. Ze heeft zich laten reduceren tot de handpop van drie onverzettelijke vijanden ondereen, die het slechts over één ding eens waren, namelijk dat ze een manier moesten vinden om via coronacrisis het Belgische status-quo gedurende nog maar eens een legislatuur te bestendigen. Ze heten Magnette, Nollet en Bouchez en ze zijn ervan overtuigd dat de Vlaamse meerderheid van de bevolking kan en mag bestuurd worden door zeven anonieme nulliteiten die de francofone minderheid van die bevolking representeren. Halsstarrige, verstokte uitsluiters en cordonmeesters van de polarisatie, die denken dat ze op die mentaliteit een staat kunnen bouwen. Stuk voor stuk zouden ze de raadselproeven van de sprookjeskoning verknoeien.

De boerendochter wist beter. Zij wist al uit zichzelf dat politiek de kunst van het mogelijke was en niet de dril van het grimmige forceren. Had de koning haar een ouderwetse handboor bezorgd samen met een ondoordringbare houten plank, dan had zij er toch gaten in geboord.

Omdat ze nu eenmaal de onverbeterlijkheid van la Belgique representeert…

Dit alles ontgaat de Belgicistische politica Wilmès totaal. Ze belichaamt het Belgische negatief. Ze zit dus op de juiste plaats. Het kan beter, zegt ze zelf. Maar dat is juist haar probleem: wat ze ook doet, het kan niet beter omdat ze nu eenmaal de onverbeterlijkheid van la Belgique representeert…

Volgens La Libre Belgique en Le Monde is zij la révélation Sophie Wilmès, une des rares personnalités capables de rassurer l’opinion et de gérer une situation exceptionnelle…** De Franse zakenkrant Les Echos vierde zelfs ‘de geboorte van een echte staatsvrouw’.
Precies zoals haar koning Philippe al zei toen hij haar de eed afnam: ’t Is een staatsvrouwtje! Net daarom is die Philippe ook geen IJslandse koning nietwaar, maar slechts een Belgisch staatsmannetje.

* In de Nederlandse uitgave nummer 91. Uniboek 1984, heruitgave van de druk van 1940. In de Insel-uitgave Die kluge Bauerntochter, p. 159 van deel II.
** ‘…de revelatie Sophie Wilmès: een van de zeldzame persoonlijkheden die in staat zijn de publieke opinie gerust te stellen en een uitzonderlijke situatie aan te pakken.’
Wij betalen de veerman en wreken onze doden.

De lijkzakken zijn er eerder dan de mondmaskers en de tests.
En geen enkele lijkzak werd tot nu toe afgekeurd.

Ze kunnen misschien de minder goede maskers toch nog uitdelen aan de gewone bevolking?

Wees gerust, de politici en machthebbers hebben al lang een voorraad FFP2 of FFP3 in hun kast liggen. Of wat dachten jullie?
Ze hebben zelfs een onderduikadres ver weg van het gepeupel, moest dat eens vervelend beginnen doen. Helaas is Toscanië nu niet het geschikte toevluchtsoord.

Vandaag overleed nonkel Frans in Mechelen.

Hij was een van de mensen die nooit werden getest, drie dagen per week in een zorgcentrum verbleef, daar het virus wellicht opliep en het een paar weken thuis doorgaf aan zijn familie en vrij zeker de hele appartementsblok in Mechelen waar honderden mensen, vooral van boven de 60, wonen.

De liberale staatsgreep met hand en spandiensten van tsjeven had niet tot doel de coronacrisis onder controle te krijgen maar hun falen te verbergen, het unitaire land en de kroon te redden

Een parlementaire onderzoekscommissie?
Zo een waar achteraf iedereen zonder schuld uitkomt, of net iedereen schuldig blijkt, waar vissen verdronken worden, waarheden worden gesmoord in doofpotten, en iedereen van krommen haas gaat gebaren?

De waarheid aan het licht? De onderste steen boven?
Laat me niet lachen…… Dat is onmogelijk nu.
Beloon de klootzakken in het stemhokje…. als het er nog staat de volgende keer, en wreek uw doden.
Als er buiten de quarantainekliniek doden vallen, dan is het massamoord in plaats van een ongeval.

Ja lap zie ! Zoals ik en velen al vreesde is het zo ver. De onnozele zichzelf overschattende hansworsten hebben de besmettelijke ziekte geïmporteerd. Meer dan waarschijnlijk zijn nu alle inzittenden van het repatriëringsvliegtuig vogels voor de kat. Ik hoor de hansworsten nu ook al vertellen dat we er toch niet aan hadden kunnen ontsnappen, vanwege de globalisering enzovoort … die zij nu tot in het ziekelijke hebben doorgetrokken.

Dit is dodelijker dan een gewone griep. Vergelijk het met de griepepidemie van ca 1918 die ook in Europa een ware golf van dood bracht , groter dan de loopgravenoorlog. Niemand denkt toch dat de Chinezen zulke draconische maatregelen nemen, hun economie in Wuhan plat leggen, gigantische klinieken bouwen en het leger mobiliseren omdat het slecht en griepje betreft? https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_griep De Spaanse griep was een beruchte grieppandemie uit de jaren 19181919. Deze wereldwijde epidemie eiste naar schatting 20 tot 100 miljoen levens, een aantal dat het totale dodental van de Eerste Wereldoorlog ruimschoots overtreft.[1][2][3] Het virus dat de Spaanse griep veroorzaakte was van het type H1N1.

Ik hoop dat diegenen die de epidemie naar hier haalden mee als eersten zullen sterven. Hun verdiende straf.

Ik weet het zeker, we worden geleid door dommeriken. Dat wordt niet enkel bewezen door de aanpak van deze epidemie maar ook door het begrotingstekort, de spilzucht en hun handel in gebakken lucht, het oneindig gerommel met wetjes tegelijk nog met het falen van justitie, en het mordicus importeren van terreur, criminaliteit en profitariaat.
Als we dit overleven moeten we daar van af ! Als jullie dit niet veranderen in het stemhokje, is het over en out met ons en onze ‘beschaving’. Of wat er nog van overblijft.

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200204_04834176

Eerste geval van coronavirus bevestigd in België

Eerste geval van coronavirus bevestigd in België
De negen gerepatrieerde Belgen werden zondag in quarantaine
geplaatst in het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek.

Foto:
EPA-EFE

Eén van de negen Belgen die zondag vanuit Wuhan naar ons land is gerepatrieerd, is besmet met het coronavirus. Dat meldt het kabinet van Maggie De Block (Open VLD), minister van Volksgezondheid.

De andere acht gerepatrieerde Belgen zijn niet besmet met het coronavirus, zo blijkt uit de medische tests die werden afgenomen.

‘De persoon die positief testte, is in goede gezondheid en vertoont op dit moment geen ziekteverschijnselen. De patiënt is overgebracht naar het universitaire Sint-Pietersziekenhuis in Brussel, een van de referentieziekenhuizen in ons land’, verduidelijkt De Block. ‘Dat ziekenhuis beschikt over alle noodzakelijke expertise en omkadering, waardoor de beste zorgen er gegarandeerd zijn.’

‘Ik had dit ergens wel verwacht. Kijk naar het vliegtuig waarmee Duitsland zijn landgenoten heeft gerepatrieerd. Daarin zaten uiteindelijk twee mensen die besmet waren met het coronavirus’, zegt viroloog Marc Van Ranst tegen Radio 2 Antwerpen. ‘Net daarom was het een goede beslissing om die mensen in quarantaine te plaatsen en iedereen te testen, ook zij die geen symptomen vertoonden. Want ook de persoon die nu positief heeft getest, vertoont geen ziekteverschijnselen.’

Proefkonijnen gezocht !

Jonge gezonde mensen kunnen zich al haasten om zich als proefkonijn op te geven…… Van een macaber toeval gesproken net terwijl ik mijn vorig bericht over het eerste besmettingsgeval met het Coronavirus nog aan het schrijven was. Ik merkte de advertentie op in de de rand van mijn Facebook pagina. Een merkwaardig toeval toch ? Of een voorteken? 😉 Op zich heb (HAD) ik daar geen probleem mee, al zullen het het vooral mensen in geldnood of in staat van zinsverbijstering zijn die aan dit soort projecten hun leven lenen. Maar nu ik zie hoe ze deze pandemie aanpakken, twijfel ik echt aan de mentale gezondheid van de dokters Frankenstein en de politici die beslisten om de ziekte te verspreiden, wellicht mee onder druk van de Europese dictatuur. Vragen we ook eens aan het koningshuis of politici of ze een van hun luilekkere telgen willen ter beschikking stellen voor de wetenschap? Ze geven zelfs geen bloed alhoewel sommigen wel in het bestuur van het Rode Kruis zetelen/zetelden.

Wanneer er doden vallen buiten de in quarantaine vertoevende patiënten, dan dienen mijns inziens de verantwoordelijken voor het binnenhalen en verspreiden van de epidemie vervolgd en gestraft te worden wegens massamoord. Zij hebben immers bewezen de ziekte naar hier gehaald, en dit kan niet als een ‘ongeval’ worden aanzien.
Van mijn ‘correspondent in China’ :
“Gisteren (ondertussen 2 dagen geleden red. ) heeft men in China wel ontdekt dat wie het NCorV opgelopen heeft en daarna helemaal genezen zou zijn, niet levenslang immuun is maar (als hij niet de nodige voorzorgen neemt) opnieuw ziek kan worden.”
En ook: ” mensen kunnen ook tijden de incubatietijd het virus overdragen, dus nog voor ze de symptomen van de ziekte, als bvb koorts, vertonen.”

Natuurlijk zoeken wij nog bevestiging van dit bericht, maar ik ken die man met een lange carrière in China persoonlijk en als zeer betrouwbaar. Ook hij gaat als ingenieur en bedrijfsleider niet over een gerucht en hij zal een en ander uit betrouwbare bron weten.
En OEF! ondertussen is de eerste 2 1/2 hectare grote kliniek in Wuhan klaar en bouwen ze er zelfs meer. Een huzarenstuk waarvoor men de Chinezen alleen maar kan bewonderen en benijden. Hier zijn de zelfgenoegzame pseudoleiders daartoe niet in staat. En wat nu ? Er is in dit land niet eens capaciteit voor duizend quarantaine patiënten !
De beste strijd was geweest, diegene die niet had moeten gestreden worden.

Om even over na te denken …. Morgen bellen Jehova’s getuigen met vernieuwde moed terug aan uw deur. ( om dit te begrijpen zult u eerst het artikel moeten lezen, vrees ik)

Als er morgen een varkensvirus uitbreekt waarvan mensen niet sterven of ziek worden, dan doodt men alle varkens in wijde omgeving (https://nl.wikipedia.org/wiki/Varkenspest). 

Dan verbrandt men alle lijken en worden er strenge veiligheids- en quarantaine maatregelen genomen. 

Dan mag geen enkel varken nog op transport, raadt men af om varkensvlees te consumeren en sluiten andere landen hun grenzen compleet voor maanden of zelfs jaren. 

Lang geleden, toen de mensen nog niet zoveel kennis hadden, maar wel slim, verplichte men schepen waar bv gele koorts of een andere besmettelijke ziekte was uitgebroken op ruime afstand van het land voor anker gaan. Geen ziel kon van boord, zelfs de kapitein niet. Men wist toen al dat een quarantaine die niet gehandhaafd werd, de dood betekende voor ontelbare landgenoten. 

Nu vindt er een epidemie plaats door een ‘nieuw’ ‘ongekend’, voor de mens gevaarlijk en dodelijk virus.
En wat doen de domste overheden wereldwijd, de onze voorop?
Ze doorbreken de efficiënte strenge quarantaine die door de Chinese overheid werd ingesteld en negeren compleet hun waarschuwingen.
Ze repatriëren alle, mogelijk besmette, landgenoten en verspreiden zo een dodelijke besmettelijke ziekte.
Zo maken ze van een lokale nog te containeriseren besmettelijke ziekte tot een pandemie en brengen zo de ganse bevolking van ons land, Europa en de ganse wereld in levensgevaar.
Ze vergissen zich schromelijk en fataal door te denken dat zij het hier in Europa allemaal beter weten en de ziekte hier sneller en efficiënter kunnen bestrijden. 

Dit getuigt van een megalomane en zelf-overschattende domheid.
 Misschien werd dit geadviseerd door geadviseerd door goedmensen die vinden dat elk individu tegen elke prijs en met elke moeite moet gered worden. Dezelfden die alle arme mensen naar hier willen halen.

Het kunnen het ook Frankenstein-dokters zijn geweest die dit influisterden en die dit als een uitdaging zien, een doorbraak in hun carrière. Dezelfden die ook Ebola- en Zika- patiënten naar hier willen halen om te behandelen. Dezelfden die ook als eersten een kindje zouden willen klonen voor een transvrouw of transman.

Anderen zullen dit dan weer toejuichen omdat ze er een slaatje zullen
kunnen uitslaan, want ik zie de fabrikanten van neppillen en
mondmaskers, de gezondheidsgoeroe’s, kaartlegsters en
godsdienstpredikers al in hun handen wrijven. Koop alvast maar aandelen
van 3M.

En daar komt de slang uit de subtitel wellicht ook uit de mouw :

Ja, zelfs de Jehova’s getuigen hebben met deze ramp een nieuw elan gevonden om terug aan onze deuren te komen aanbellen. En stel je voor dat de oorzaak van de epidemie ligt in het eten van een slang, da is de link met het paradijs en de straf van god vlug gemaakt.

Ik
verwacht, zoals ik eerder op FB  schreef deze week, dat de EUSSR vlug
een
plan zal ineen flansen dat miljarden Euro’s zal gaan kosten. Om ook de
Grieken te redden, maar vooral zichzelf, de Euro en de EUSSR na  o.a.
het vertrek van
de Britten, het jarenlang bijdrukken van geld en de negatieve rentes
die ook Frankrijk de Deutsche Bank moeten rechthouden, en niet te
vergeten de zelfbediening, het wanbestuur en de corruptie moeten
afdekken. Geld dat misschien
zelfs dienstig kan zijn om het kalifaat terug uit haar ruïnes te doen
rijzen. Het was en is tenslotte allemaal onze schuld nietwaar. 

Vrees is er ook, vooral vanwege de klimaatbeweging en Frans Timmermans, die vermoeden dat dit wel eens ten koste zou kunnen gaan van hun klimaatplan dat ondergesneeuwd dreigt te raken, of deels zal worden vervangen door iets waarvan mensen echt en oorzakelijk aantoonbaar doodvallen.
Hun spindokters en nepwetenschappers overleggen wellicht hoe ze dit medisch euvel kunnen inpassen in hun klimaatverhaal.
Maar sowieso zullen we verder gerold worden.

Stellen wij ons in bijkomende orde toch ook de vraag of een
repatriëring niet in de eerste plaats heeft plaats gevonden omdat het
zeer invloedrijke en zeer welstellende landgenoten betreft die er dit
keer zonder druk van de overheid niet zouden geslaagd zijn in hun
terugkeer?

Het laatste wat de Chinezen nu willen is dat er hen voor de voeten wordt gelopen en dat ze niet kunnen rekenen op internationale steun, vermeden zullen worden, alleen de gigantische sociale, financiële en economische gevolgen zullen moeten dragen.
Nu iedereen besmet is, het tot een pandemie wordt, is het iedereen zijn probleem en blijven de gevolgen voor iedereen het evenwicht bewaren, zullen de Chinezen opportunistisch denken.

Alhoewel, ….. zij bouwen een kliniek van 2,5 hectaren in 8 dagen. Wij zijn niet eens in staat plannen te tekenen voor een Oosterweelverbinding in 20 jaar.
En meer nog: wij hebben geen enkele kliniek(en) die een echte epidemie met duizenden patiënten in quarantaine aankan, en nog minder de plaats het geld en de capaciteiten om er snel een te bouwen.

Laten we
toch ook over de oorzaak en de ernst van de epidemie hebben: de enorme
overbevolking, een bevolking die alles eet wat groeit, schimmelt, loopt,
kruipt, zwemt of vliegt ( of alles tegelijk), zonder dat daar een
deftige controle op bestaat. Van neushoornpoeder, over slangen en
vleermuizen, gemalen tanden van tijgers en honderdjarige rotte eieren, om er maar
enkele te noemen. De oplossing ligt voorhanden toch?
Maar hoe verandert men een bevolking die onverzadigbare, ongebreidelde honger heeft naar alles wat eetbaar is en niet eetbaar? 

Toch heb ik vertrouwen in het Chinese systeem dat lessen zal trekken en opleggen. Meer dan in een belgische of Europese aanpak. De tijd dat wij ons op de borst konden slaan is voorbij.

Niet vanuit een ideologisch politiek standpunt maar vanuit
een streng en strikt wetenschappelijke visie, gesteund op een leger van
super intelligente meritocraten in de meest diverse disciplines. 

De
Europeanen die besmet zouden zijn waren dus wellicht voor hun eigen
welzijn beter in China gebleven.

De beste strijd was geweest, diegene die niet had moeten gestreden worden. 

(Nee dit is geen Chinees
spreekwoord maar een einde dat ik bedacht , of wie weet misschien al
eerder door anderen werd bedacht)

Naschrift:

Op FB werd er door een Facebookvriendin bij mijn artikel gekanttekend dat de gerepatrieerden wel eerst 14 dagen in quarantaine in het militaire ziekenhuis van Neder Over Heembeek zullen moeten verblijven.

Aardig bedoeld ten aanzien van de schrijfster van deze kanttekening antwoordde ik:

Daar moeten we vertrouwen in hebben? Dan nog in de buurt van de grootste stad van het land, de dichtst bevolkte streek, en niet ergers in een afgelegen woud in de Ardennen? En dan nog de mogelijke patiënten die hier in afwachting van de repatriëring naar hun(?) land hier moeten blijven en door moeten reizen ? Ik zou de lijst met namen wel eens willen zien. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel Solveigh. Laat de belgische (Europese) ketting nu bijna nog enkel zwakke schakels tellen. De 14 dagen quarantaine zijn ruim onvoldoende, en we weten dat ook de mensen die de ziekten verplicht zullen moeten bestrijden gevaar lopen. Anders, veiliger en beter ware geweest dat een staf vrijwillige(!) specialisten was afgereisd naar Wuhan om daar mee in te staan om onze landgenoten te helpen en de Chinezen te helpen met met onderzoek ( als is dat voor onderzoek niet echt meer nodig aangezien de ganse genetische code van het virus al gekend zou zijn).

Laten we hopen dat diegenen die de repatriëring beslisten, zelf de eerste slachtoffers worden bij een uitbraak.  Maar zoals jij ook weet, zal dat wel weer niet zo zijn. Zij hebben immers voorrang, voorkennis en meerdere vluchtroutes en vluchtplaatsen. Sommigen zelfs hun eigen eiland.
Laat ik met jou en anderen samen hopen dat alle gerepatrieerde, mogelijk besmette mensen negatief testen. Ik wens net dat er zo weinig mogelijk slachtoffers zijn, al zou het tegendeel voor de wereld, de natuur en dus de mensheid heilzaam zijn .

https://www.hbvl.be/cnt/dmf20200131_04829914/verschillende-nieuwe-gevallen-in-europa-europese-landen-repatrieren-burgers?fbclid=IwAR0asB_ZAOETKKpCWNbkvPjBV-2iqaxTE_tObtx0FgJKELoOMmFQFn22E1c

Coronavirus: verschillende nieuwe Europese besmettingen, landen repatriëren burgers

Gisteren om 20:21

| Bron: BELGA

In Europa hebben zich vrijdag opnieuw besmettingen van
het coronavirus voorgedaan. Zo is er voor het eerst een geval in Zweden
gemeld, zijn er twee nieuwe besmettingen in Groot-Brittannië en eentje
in Duitsland.

Sinds de verschillende nieuwe besmettingen hebben de
Italiaanse autoriteiten de noodtoestand uitgeroepen voor zes maanden,
nadat de afgelopen dagen ook daar de eerste twee gevallen van het nieuwe
longvirus …