Dierenleed

Veel werd er reeds over geschreven, maar weinig voor gedaan door politieke en andere beunhazen. In deze korte bijdrage willen we het even hebben over iets wat velen in deze blog beroert, met name het dierenleed.

De beschavingsgraad die een maatschappij kenmerkt is niet alleen bepaald door een aantal fundamentele waarden, zoals o.m. respect voor het leven, zowel geboren als ongeboren, maar eveneens door de aandacht geschonken aan het bestrijden en bannen van het dierenleed.

De voorbeelden van dit laatste die in tal van recente bijdragen aangehaald werden zijn daarom sprekend. Denken we maar wat er in een aantal landen en ook in het  onze gebeurt en verdedigd wordt door een barbaarse mentaliteit al dan niet van godsdienstige aard.

Maar daarom ook de vraag waarom naast het afwijzen en aan de kaak stellen van het onwaardige halal slachten, men met kracht ook het andere en het is meestal onnoembaar dierenleed o.m. bij het dierenvervoer en het dumpen van huisdieren niet aan de schandpaal nagelt en de verontwaardiging zoals bij het halal slachten niet vertaalt in politieke actie en verontwaardiging.

Immers van uit rechts en conservatief standpunt mag men deze problematiek niet aan GAIA en konsoorten zoals de groenen met hun selectieve afkeuringen overlaten. De natuur in Vlaanderen is een erfgoed dat ons door de vorige generaties werd nagelaten en dat we in al zijn aspecten dienen te respecteren en meer nog dan wat sommige schijnheilige linkse herauten ons pogen voor te spiegelen van wat zij in dit opzicht aan positie innemen.

Waar blijven in dit verband hun veroordelingen van al de flagrante misbruiken in het vlak van het dierenleed. Hier blijft een onontgonnen terrein vrij voor de partij die ons nauw aan het hart ligt om een baanbrekende rol te spelen en haar eigen identiteit ook in deze materie te bevestigen.