Moet er nog meer zand zijn? Wat onze kinderen leren

Als je dan al dacht alle holle België-reclame te hebben gelezen, naast allerhande geschiedenisvervalsingen, die het volk een een belgiscistisch reflex moet bezorgen, dan zakt jullie broek wellicht af bij het lezen van volgende introductie.   Gelukkig droeg ik die dag zowel een broeksriem als bretellen. Nee, dit onderstaande extract komt niet uit een introductie opgesteld door de communicatiedienst van het koninklijk erfelijk profitariaat in Laken maar uit de introductie tot ‘De Geologie van België’

Ik wou eerst een foto van mezelf met bretellen plaatsen, maar ik ben er zeker van dat de lezers deze zullen verkiezen

Broeksriemen vast, bretellen aan ( en voor de vrouwen hun BH), hier komt het:

http://cartogis.ugent.be/geologis/geologis/de_geologie_van_belgi.html
Introductie dus tot ‘De Geologie van België’ 

“België is een klein land met een rijke ondergrond. Het land heeft afzettingen van zowat alle geologische perioden. Denk maar aan de polders, de Vlaamse heuvels in de Vlaamse Ardennen, het Kempisch plateau, de Brabantse leemstreek, Maasvalleien, de beboste Ardennen en de Hoge Venen. Om nog maar te zwijgen over de verschillende delfstoffen in onze bodem zoals steenkool, veen, klei, zand, grind, enzovoort.

Het is dan ook belangrijk om het hoofd boven water te houden en dit educatief project aan te vangen met een -weliswaar beknopte- samenvatting van de grote geologische eenheden waarop België is gevormd. “

Er staat wel meer onzin op het internet, maar dat dit staat op een site van de universiteit van Gent (RUG)….., waar onze kinderen moeten studeren?

Maar deze onzin is wel van aard dat iedereen die als dusdanig herkent, toch de slimme studenten mag ik hopen. Het bovenstaande lijkt daardoor wel satire uit een artikel op Nageltjes.  De enige waarheid die in de introductie staat is dat belgië, en dan vooral daarin het huidige Vlaanderen, klein is. Dat komt natuurlijk omdat gedurende eeuwen, andere koningen om ons heen, en van ver weg, dit zo wilden.

De ‘rijke'(?) ondergrond en geologie?
Die vindt men evengoed en nog veel meer, in andere landen. Het komt er ook op aan hoe diep je bereid bent te graven. Misschien ontdekte de auteur zo, als miskend genie, ooit Australië.

Onze verschillende delfstoffen?

En hij somt op: “… steenkool, veen, klei, zand, grind, enzovoort ”

Veen, klei, zand en grind…..?  Moet er nog zand zijn?!

Waren het nu goud, edelstenen, koltan, uranium, platina, titaan of ander zeldzame aardmetalen geweest, dan had de wereld ons dat met verstomming kunnen benijden. Maar zand, grind, veen en … kolen op 800 meter diepte?

De enige rijkdom die er hier te vinden was zijn al altijd de ondernemende, creatieve, hardwerkende, belastingbetalende Vlamingen geweest. De cashcows voor adel, de kerkelijke macht en al de bezetters die ons onder  de voet liepen en die zich daarvoor nooit publiek en officieel verontschuldigden. Eigenlijk ondergingen en ondergaan de Vlamingen al eeuwen een soort genocide, een van de meest perfide soort omdat zelfs de uitgeroeiden de uitroeiing niet zagen, en ze langzaam aan vervangen werden door een ander volk dat van ver naar hier werd gehaald omdat we misbaar zijn geworden voor hen die verder hun erfelijke  macht en rijkdom wensen te consolideren.

De reden waarom Vlaanderen alle oorlog, tegenspoed en plundering overleefde waren de Vlamingen, de kenniseconomie van toen. Vandaag studeren er bijna even veel buitenlanders aan onze universiteiten, vaak op onze kosten. Ondermeer honderden, zoniet duizenden Chinezen alleen al zijn door hun land naar hier uitgezonden, http://nieuws.kuleuven.be/node/11288 en http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GDIG6J1K. De universiteiten en het regime houden vol dat zij onze kenniseconomie komen helpen, en stellen zelfs dat er nog ruimte is voor meer. (vraagje tussendoor: hoeveel Vlaamse studenten mogen in China studeren in het domein van de spistechnologie niet filologie, filosofie of een ander niet exact vak?))

Een paar jaren geleden reed ik achter een bus van De Lijn. Op gans de achterzijde was een advertentie van de Leuvense hogescholengroep (groep T) gekleefd met daarop een oosters meisje en een Engelstalige uitnodiging om in Leuven te komen studeren. Kent er iemand een dergelijk voorbeeld van een bus in China???

Zo worden een derde van de door de stad Leuven en de KUL nieuw gebouwde studentenkoten voorbehouden voor buitenlanders die hier komen studeren.                 En ook al betalen ze hun inschrijvingsgeld, dat is slechts een fractie van wat een student de belastingbetaler echt kost. Vergelijk de kosten maar eens met wat men in andere landen moet betalen.  De gevolgen van deze multicul-filantropie op de toekomst en de financiën van het eigen volk in de toekomst laten zich met zekerheid voorspellen.

Gelukkig voor de auteur van de de belgische-geologische-hoera-introductie is die niet in het Engels vertaald. De wereld zou hebben plat gelegen van het lachen. Geheid was hij dan beroemd geworden, en naast verschillende Youtube filmpjes had hij alle dagen in een soort Eddy-Wally-show wereldwijd mogen opdraven om dat eens nader uit te leggen.

Het klinkt bovendien zelfs alsof dit artificiële land of haar bevolking, aan de aanwezigheid van deze ‘rijke’ delfstoffen, enige verdienste heeft gehad.

De met belastinggeld betaalde genie vergeet ambtshalve erbij dat die al lang of bijna uitgeput of on-ontginbaar zijn.  Wat enzovoort moet inhouden weet Joost misschien, maar misschien dacht hij aan de kruimels ijzererts die men ooit in Wallonië vond, en die John Cockerill ooit vanuit Engeland naar hier lokten in 1817. Op aandringen van Koning Willem I die na en door de slag van Waterloo, Vlaanderen en Wallonië had veroverd voor zijn nageslacht. (Althans dat dacht hij toen).

En de schrijver/schrijfster doet nog een vermetele oproep om het hoofd boven water te houden en dit educatief (?!) project verder te zetten. Of hoe iemand zijn leerstoel gebruikt om politieke en persoonlijke propaganda te maken en verspreiden. Stel je voor dat morgen een echt Vlaamsgezinde professor ergens hetzelfde zou doen?                    Ja, met dit soort kennis worden we pas een kenniseconomie.

Mag ik suggereren aan de toekomstige leiders van het onafhankelijke Vlaanderen, dat de auteur van het geologisch resumé over dit voorlopige land, wordt weggepromoveerd naar een Waalse steengroeve, alwaar hij de rest van zijn leven zal mogen verder graven in de rijke ondergrond totdat hij, tot zijn land’s glorie, Australië heeft ontdekt.

Platvloerse hersenspoeling vindt dus niet alleen plaats in monarchistisch-belgische clubjes en regimemedia, in kerken en moskeeën, of in een katholieke universiteit alwaar men opportunistisch-hypocriet liefst de letter K uit de naam zou schrappen. Nee, de meeste scholen en ook de universiteiten werken, (al gebeurt dat meestal subtieler dan in dit voorbeeld) de Vlaamse identiteit, het Vlaamse nationalisme en onafhankelijkheidsverlangen tegen. Hun Latijnse deviezen hebben plaats gemaakt voor de slogan “Weg met ons”

Moet het verbazen dat de RUG hieraan deelneemt? Was het toeval dat precies in Gent rechters werden gevonden om een politieke partij te liquideren?

Laatst herinnerde iemand er mij nog aan dat Gent de Vlaamse stad is waar de bourgeoisie nog graag en het liefst Frans spreekt. Men zou het soms vergeten.

Te oud, te dik, blootsvoets en in hun hemd gezet dragen Gentenaars nu de strop van de schaamte en vernedering. Het belgiscistische regime keek, en zag dat het zo goed was: nog slechts folklore

Te oud, te dik, blootsvoets en in hun hemd gezet dragen Gentenaars nu de strop van de schaamte en vernedering. Het belgiscistische regime keek, en zag dat het zo goed was: nog slechts folklore

Gent een linkse, franskillonse, monarchistische stad? Ja denk ik, tot het tegendeel bewezen wordt. Het is alleszins niet de stad die de geboorte gaf aan de politieke vernieuwing, de Vlaamse reveille en verlichting.  Linkse loeders ( niet enkel rode) regeren er dankzij georganiseerde hersenspoeling, dankzij import van armoede en achterlijkheid. De stroppen zijn nu geen symbool van verzet, maar van zwakheid, onderdanigheid, dhimmitude, gespletenheid en conservatisme; precies het tegendeel van wat je in Gent en aan een universiteit zou mogen verwachten.

Waar is de tijd van Artevelde?

Uit het onderstaande lied ‘Klokke Roeland’van Albrecht Rodenbach is er een zin die vandaag geldt:“Somber en groots, steeds stom en doods
Treurt de oude Reus op het Gent van heden”
en geen enkel Gents excuus vermag dit vandaag te overstemmen.

Het ‘Klokke Roelandlied’
1. Boven Gent rijst, eenzaam en grijs,
Het Oud Belfort, zinbeeld van het verleden;
Somber en groots, steeds stom en doods
Treurt de oude Reus op het Gent van heden;
Maar soms hij rilt, en eensklaps gilt
Zijn bronzen stemme door de stede:
“Tril in uw graf, tril Gentse helden,
Gij, Jan Hyoens, gij, Artevelden:
Mijn naam is Roeland, ik kleppe brand
En luide storm in Vlaanderland !”

2. Een bont verschiet schept het bronzen lied,
Prachtig weertoverd mij voor de ogen,
Mijn ziel erkent het oude Gent,
Het volk komt gewapend toegevlogen.
Het land is in nood: “Vrijheid of dood !”
De gilden komen aangetogen.
Ik zie Jan Hyoens, ik zie de Artevelden;
En stormend roept Roeland de helden:
“Mijn naam is Roeland, ik kleppe brand
En luide storm in Vlaanderland !”

3. O heldentolk, o reuzenvolk,
O pracht en macht van vroeger dagen !
O bronzen lied, ik weet uw bedied
En ik versta het verwijtend klagen;
Doch wees getroost: Zie, het oosten bloost
En Vlaanderens zonne gaat aan het dagen.
“Vlaanderen die leeu !” Tril, oude toren,
En paar uw lied met onze koren,
Zing: “ik ben Roeland, ik kleppe brand,
Luide triomf in Vlaanderland !”