Geen excuses ! Nooit !

Echt de moeite om te bekijken/beluisteren !

Voor wie dacht dat het Nederlandse Forum voor Democratie (FvD) alleen bestond uit Thierry Baudet en Theo Hiddema, die heeft deze hoog-taalvaardige vrouw Annabel Nanninga nog niet gehoord.

Ze zet daar even het ganse Groene linkse clubje deugmensen voor joker. Ze weet precies hoe die denken, functioneren, de boel belazeren en samen klitten als een vettige rasta…. Vermaak verzekerd !

Annabel Nanninga: excuses slavernij zijn onzin

De Gemeente Amsterdam wil heel graag excuses maken voor slavernij van eeuwen geleden. Daarom is er 'wetenschappelijk' onderzoek besteld dat moet aantonen dat excuses inderdaad terecht zijn. Dit onderzoek en de aangewezen commissie zijn niet serieus te nemen. FVD-Raadslid Annabel Nanninga prikt deze zelfkastijdende flauwekul door. FVD.nl/ja

Geplaatst door Forum voor Democratie -FVD op Vrijdag 10 januari 2020
De afschaffing (abrogation) in en de chronologie van de koran.

Soms stuit men als struinend op het internet nog op een pareltje van je reinste hypocrisie, vervalsing en misleiding. Zo ook bij het Katholiek onderwijs. http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/korte-voorstelling-van-de-islam
Op haar webstek wordt zo maar klakkeloos een tekst overgenomen van een site met een veelbetekenende naam: http://www.antiracisme.be Gelukkig is deze site verdwenen maar de leugenachtige en bedrieglijke uitleg over de islam staat nog altijd op de webstek van het ‘katholiek’ onderwijs in Vlaanderen te pronken! Deze onderwijs-pagina zou even goed kunnen geschreven zijn door een debiel of islamofiele kleuter met zware psychische stoornissen.

We gaan al die uit de duim gezogen islam verontschuldigende flauwekul hier nu niet analyseren maar een antwoord formuleren ter attentie van bisschop Bonny, paus Franciscus, Michel, Geens, De Wever, Homans, Bourgeois en Francken. Zij zouden allemaal beter de oren spitsen, eventueel hun bril opzetten en verder lezen. In het wetenschappelijk onderbouwd gedeelte a.u.b.

De “geopenbaarde” Medinese koran die 28 hoofdstukken telt waaronder de 6 langste en dus ongeveer één derde van de hele koran, is één langgerekte ‘licence to kill’ of vergunning om te doden. Dat is in strijd met de Belgische wet.

De 28 hoofdstukken uit Medina apart genomen en ook chronologisch gerangschikt, maken zonder meer duidelijk dat Mohammed een roverhoofdman, slavendrijver en een moordenaar was en helemaal geen profeet maar een aartsleugenaar. De vroegere openbaringen, 86 hoofdstukken lang en voordien geopenbaard in Mekka, waren nog min of meer normaal en niet zo oorlogszuchtig.

Die chronologie-vervalsende rangschikking, het langste hoofdstuk als eerste, het tweede langste als tweede enz. tot het op één na kortste als het laatste, gebeurde niet toevallig maar had in de jaren twintig van de vorige eeuw uiteraard een bedoeling.

De eerste en misschien wel de belangrijkste was om te voorkomen dat de bezitters van een koran zouden kunnen vaststellen dat Mohammed in Medina steeds wreder en gewelddadiger werd en uiteindelijk een krijgsheer die moordde alsof het niets uit maakte, slaven maakte om te verkopen, zijn volgelingen toeliet en aanspoorde om te roven om zichzelf maar vooral ook Mohammed te verrijken, het toegelaten vond om vrouwen en slavinnen te slagen omdat ze vrouw waren enz. Bij een chronologische ordening van “openbaringen” van ‘Allah’ zou dit ten zeerste opvallen en zouden velen geen moslim willen worden of zijn. Daarom mocht respect voor de historische chronologie niet.

De tweede bedoeling was voorzeker de tegenstrijdigheden in de openbaringen van ‘Allah’ aan Mohammed zoveel mogelijk te verbergen. Om de tegenstrijdigheden vast te stellen hoeft de juiste chronologie niet gerespecteerd te worden maar om hun onzin te verklaren is het respect voor een juiste chronologie meer dan wenselijk voor een gemiddeld slimme gelovige, zo niet noodzakelijk. Daarom mocht respect voor de historische chronologie niet van de islamitische clerus.

De derde en misschien wel de gevaarlijkste bedoeling is dat bij rangschikking volgens lengte – buiten een zeer kort inleidend hoofdstuk dat elke islamitische gelovige geacht wordt meermaals per dag uit te spreken! – het vervalst resultaat dat zes van de langste hoofdstukken in Medina tot stand kwamen.
Daardoor komt het dat bij de eerste 9 hoofdstukken van de huidige koran-vulgaat er 6 uit de gewelddadige leer van de roverhoofdman in Medina komen, en daarom dus uitgerekend deze hoofdstukken als eerste door de jonge kinderen worden van buiten geleerd in de koranscholen en madrassa’s. Het geweld wordt er dus van kindsbeen af hersenspoelend in gepompt en met 75% meer kans op succes indoctrinerend dan dat dit het geval zou zijn met een chronologisch naar tijdstip van de openbaring gerangschikte koran. Daarom mocht die niet bestaan van de islamitische clerus.

Alleen hierdoor al is het duidelijk dat de islam gewoon misbruikt werd door de islamitische clerus omwille van de verwerving of het behoud van de macht. De hunne! De moslims werden en worden belazerd, en wij ook!

Maar er is letterlijk nog iets veel meer verdacht aan de koran. Van een almachtige god zou elke zinnig mens toch veronderstellen dat hij niet alleen er voor zou zorgen dat zijn volgelingen in staat zouden zijn de chronologie van de gebeurtenissen en openbaringen te onthouden en te respecteren maar tevens dat hij zichzelf niet zou tegenspreken. Wat is dat nu voor een almachtige god die zichzelf tegenspreekt en van idee verandert als het hem past of goed uitkomt?

De secretaris die de analfabeet Mohammed – die niet kon lezen of schrijven – daar op attent maakte werd prompt op suggestie of bevel van Mohammed vermoord. Natuurlijk kon Mohammed de ongeloofwaardige of elkaar tegensprekende en dus ongewenste openbaringen van “Allah” niet schrappen want hij was analfabeet en wist dus niet waar de ongewenste openbaring op schrift gesteld stond. En hij wou de andere openbaringen van ‘Allah’ die in feite zijn eigen werk waren ook niet bepaald vernietigen. Daarom verzon hij een list. Hij vond er niet beters op dan een nieuwe openbaring te krijgen die verklaarde dat ‘Allah’ zo machtig was dat hij een eerdere openbaring kon vervangen en laten overtreffen of afschaffen door een andere die volgde. Als U het ons vraagt gewoon een uitvindsel van een volbloed crimineel! ‘Allah’ bestaat dus niet maar was het verzinsel van een zwakzinnige crimineel en niet van een laatste profeet.

En zo komt het dat vers 106 van hoofdstuk 2 van de “heilige” koran in Medina stipuleert dat “Welk teken [of vers] ‘Allah’ ook opheft of doet vergeten, daarvoor een beter vers brengt of een daar aan gelijk vers.”
Belangrijk is te weten dat Hoofdstuk 2 chronologisch het eerste hoofdstuk was dat Mohammed geopenbaard kreeg in Medina. Hij besefte toen duidelijk dat er stront aan zijn religieuze knikker kleefde!

Dat bevestigde ‘Allah’ even later in het negende Medinese hoofdstuk 13 vers 39: “Allah doet te niet [dat is: abrogeert of vernietigt] wat Hij wil en bevestigt wat Hij wil en bij Hem is de oorsprong van het Boek.” (het nieuwe testament van de toenmalige christenen).
Van een reactionaire leugenaar gesproken!

Blijkbaar was Mohammed zich bewust van wat hij ooit voordien in Mekka over de Joden had verklaard in hoofdstuk hoofdstuk 17 vers 86: “En als Wij wilden, zouden Wij hetgeen Wij u hebben geopenbaard zeker weg kunnen nemen…”

Daarom durfde hij nadien in Medina in hoofdstuk 16 vers 101 laten noteren: “En wanneer Wij het ene teken [of vers] in plaats van het andere brengen – en ‘Allah’ weet het beste wat Hij openbaart – zeggen zij: “Gij verzint slechts.”
Blijkbaar iemand die vindt dat alleen hij gelijk heeft en dat alle anderen ongelijk hebben.

Om uiteindelijk in hoofdstuk 22 vers 52 als geopenbaard te verklaren “Nimmer zond ‘Allah’ een boodschapper of een profeet vóór u of, wanneer hij (zijn boodschap) verkondigde, kwam de duivel ertussen. Doch ‘Allah’ doet hetgeen Satan inblaast te niet [dat is: abrogeert]. Dan bevestigt ‘Allah’ Zijn woorden…”
Blijkbaar bevestigt ‘Allah’ daarmee in het 103e hoofdstuk van de 114 alleen zijn eigen openbaring wat op zijn minst eigenaardig is om niet te zeggen een contradictie met wat een echte openbaring in feite zou zijn. De arrogantie waarmee Mohammed hier zichzelf tot “de laatste” profeet bombardeerde typeert de hele Koran.

Elke intelligente mens zou beseffen dat hij hier tot en met belazerd, opgelicht en bedrogen wordt als hij tenminste de juiste chronologie van de zogenaamde openbaringen van Allah zou mogen weten en kennen. Niet dus. De islamitisch clerus zou alles doen om dat te voorkomen. Zelfs anderhalf miljard doden zou voor hen niet het geringste gewicht in de morele weegschaal werpen.

Het tweede heilige boek van de moslims is de ‘Sira’ of de biografie van Mohammed. Ook dat is één langgerekte verheerlijking van doden en vermoorden naar het voorbeeld van de laatste profeet. (Je moet maar psychopaat én verwaand zijn !) Ook dat is in strijd met de openbare orde en de goede zeden en dus strijdig met de Belgische wet.

De derde geschreven peiler van de islamitische doctrine de ‘hadith’ of overleveringen over de profeet is nog veel langer en eveneens één langgerekte aansporing tot geweld, moord en doodslag.
Al deze zgn. “geopenbaarde” oproepen, historische feiten en wervende getuigenissen zijn strijdig met de Belgische wet, de seculiere Europese wetten van de nationale natiestaten en de natuurwet van het gezond verstand.

En juist dàt is wat “sommige door zichzelf boven ons gestelden” willen laten onderwijzen in gesubsidieerde oorden van hersenspoeling: een geopenbaarde vergunning om te doden in drievoud.
Daarmee stellen deze politici zichzelf boven en buiten de wet.

De erkenning van de islam was onwettig, het subsidiëren van moskees en madrassa’s was onwettig en bijkomende moskeeën erkennen en subsidiëren is onwettig.

De islam ondersteunen of subsidiëren is dom en verraad van uw eigen volk, van uw eigen genen, van uw eigen ras, van uw eigen cultuur en uiteindelijk van uw eigen persoontje. Want loontje komt altijd om zijn boontje!

Opgedragen aan alle vrouwen waaronder Anke, Ayaan, Barbara, Bieke, Inge, Ilse, Josee, Karen, Lieve, Linda, Greet, Marine, Monique, en … Liesbeth Homans.

Pro memorie hieronder enkele bronnen van ware wijsheid en inzicht.
https://aikapommi.wordpress.com/viestit/quran-in-chronological-order/
http://www.wikiislam.net/wiki/Chronological_Order_of_the_Qur’an
http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/islam/koran_indeling.htm
http://www.answering-islam.org/Dutch/silas/ahmadallahenabrogatie.htm
http://mores-mores.blogspot.be/2007/08/koranuitleg-die-alle-illusies.html
De waarheid over Obamallah !

https://www.youtube.com/watch?t=89&v=l-HqHSkYG-Y

 

“Naïviteit is een dure sport. Wie denkt dat de gebeurtenissen vandaag de dag toeval zijn, moet zich dringend eens afdrogen achter de oren, want toeval bestaat niet. Oekraïne, ISIS, Gaza, massa-immigratie, het maakt allemaal deel uit van één groot masterplan, dat zo perfide is dat goeie mensen zich niet eens durven voorstellen dat iets of iemand zo kwaadaardig kan zijn:
In de Grote Leugen is er altijd een zekere kracht van geloofwaardigheid, omdat de brede massa’s van een natie altijd gemakkelijker te corrumperen vallen in de diepere lagen van hun emotionele natuur dan dat bij vol bewustzijn en vrijwilligheid mogelijk zou zijn. En dus vallen zij, door de primitieve eenvoud van hun denkpatronen, gemakkelijker ten prooi aan de Grote Leugen dan aan de kleine leugen.
Weet u uit welk boek dit citaat komt? Uit Mein Kampf, van Hitler. Staat in mijn boekenkast. Niet dat ik een nazi ben – natuurlijk niet, maar om gebeurtenissen te begrijpen gaat ge toch uitspraken in de hedendaagse context bekijken.”

h/t Stradi
De waarheid over Srebrenica

In tijden van leugens is de waarheid vertellen een revolutionaire daad. Schandalig! De auteur Alexander Dorin werd in Zwitserland gearresteerd voor het schrijven van een boek over het echte verhaal van Srebrenica, alexander-dorin1waaruit blijkt meer dan 3,250 christelijke Serviërs in Bosnië genadeloos werden afgeslacht en vermoord. Het werd hem verboden om met iemand contact op te nemen.

Ga op straat en eis zijn vrijheid. Doe dat in Europa! Doe dat over de hele wereld! Serviërs moeten zich verenigen en deze systematische genocide en demonisering van het Servische volk beëindigen. Deze man is een eerbaar man. Hij vertelde de waarheid over wat er omging in Bosnië tijdens de illegale Clinton-navo-bombardementen van de Serviërs in Joegoslavië. Nu leggen ze hem het zwijgen op! Serviërs, je hebt een stem. Wees zijn stem, en spreek. Nu!

Alle video documentaires van de moslim misdaden tegen de Serviërs in het voormalige Joegoslavië werden naar mij gestuurd door Alexander Dorin. Ik dank hem. Niemand in onze criminele Main Stream Media in het westen of Amerika vertelde ons iets over deze gruwelijke misdaden tegen de Serviërs tijdens illegale Clinton-navo-oorlog tegen de christelijke Serviërs tijdens de jaren 1990 met de bombardementen op Servië in 1999 als hoogtepunt waar ze scholen, bruggen, woonwijken, tv-radio stations, ziekenhuizen en de Chinese ambassade in Belgrado bombardeerden waar doden vielen onder de aanwezige journalisten. Ze bombardeerden meedogenloos gedurende 78 dagen!

Op 22 juni 2015 werd in Zwitserland de  auteur van het boek ” srebrenica-wat er echt gebeurd is “gearresteerd! Zijn naam is Alexander-Dorin. De bedreigingen tegen hem werden intenser nadat hij de sensationele bewering publiceerde dat tussen 3,000 en 4,000 moslims in juli 1995 gevlucht waren naar servische co-auteur van het boek Zoran Jovanovic, die tijdens de oorlog de chef van de informatie dienst van de Drina corps van de Servische leger was. Hij stierf op 13 juli 2013 amper 34 uur na meldingen dat Dorin in staat was om  twee beelden te kopen die de mythe Srebrenica aanzienlijk aan geloofwaardigheid zou doen inboeten

Onder nu nog onbekende omstandigheden werd de Auteur van het boek ” Sebrenica wat is er echt gebeurd is.” Alexander Dorin (drie dagen geleden) gearresteerd in Zwitserland. Dorin werd meegenomen naar een onbekende locatie en is niet toegestaan om contact met de buitenwereld op te nemen .Dorin verklaarde meer bepaald op 13 januari 2014 dat de co-auteur van zijn laatste boek over Srebrenica, dé revelatie in 2012 in Leipzig trouwens, Zoran Jovanovic stierf op 2013 juli 13, net tien Uur nadat hij meldde dat hij erin geslaagd om te twee beelden te recupereren die aanzienlijk breken de mythe van srebrenica aanzienlijk aan geloofwaardigheid zouden doen inboeten. Dorin publiceerde eind 2013 en het “nieuws ” bekend met een sensationele bewering dat tussen 3,000 en 4,000 moslims in juli 1995 gevlucht waren naar Servië.

Na deze publicatie beweert deze Zwitser dat doodsbedreigingen op het internet verdubbelden. Meestal zijn we bedreigd door wat wij spookmails bij dewelke de personen die dreigen anoniem blijven.

Ik beloof dat ik zal ontvoeren, martelen en doden zo luidde het, en via een kennis van mij slechts een paar dagen voordien werd aangekondigd dat sommige moslims in Basel een hinderlaag zouden voorbereiden zei Dorin toen. Marc Jovanovic was tijdens de oorlog de chef van de informatie dienst van de drina korps van het leger van de Servische republiek, maar ook perfect thuis in alle gebeurtenissen van de oorlog.

We spraken over de telefoon voordat hij vertrok uit Vlasenica op zoek naar een geheime locatie met een man die bereid was de beelden te verkopen en dan werd ik op 12 juli vorig jaar terug gebeld op mijn Zwitsers mobiele telefoonnummer en men me vertelde me dat hij zich aan het klaarmaken was om terug te keren naar Vlasenica.

Een dag later werd ik op de hoogte gebracht dat hij in Servië gestorven was van een hartaanval, maar dat er geen autopsie werd uitgevoerd en dat deze opnames niet bij hem gevonden waren.Vanaf dat moment werd ik alerter om te zorgen voor mijn eigen veiligheid met de bijkomende uitleg dat ” het verhaal helemaal niet naïef is ” verklaarde Dorin in het “nieuws”.

Marc Jovanovic getuigde vorig jaar tijdens de rechtszaak tegen Radovan Karadzic als getuige voor de verdediging dat zich in haar oorlogsarchieven een aantal documenten bevonden die de thesis weerlegden over de brutale moord van het Servische leger in de zone onder controle en verantwoordelijkheid van de Drina corps.
Alexander Dorin zegt dat zodra ze over van het bestaan van een andere “neobelodanjenih” video beelden uit Srebrenica hoorden, hij en Marc besloten om te proberen om die te kopen.
De onderhandelingen duurden een aantal jaren, en op het einde zijn we akkoord gegaan om 1000 euro te betalen voor twee korte video bestanden, waarna het de bedoeling was om over te praten over ander materiaal.
De gewone draad telefoon van Marc Jovanovic bevestigde dat hij een ontmoeting had met de man dat hij zorgvuldig de beelden gecontroleerd had en de nacht zou doorbrengen met familieleden in de nacht en hij niet zou doorreizen naar Vlasenica.
In de ochtend vond zijn neef hem dood, en diens vrouw en dochter vertelden me later dat in ze in zijn persoonlijke spullen de video’s niet gevonden hadden. Maar niet de geringste aanwijzing in welke Servische stad hij de video’s zou gekocht hebben.
Ik kan niets bewijzen, maar het is erg vreemd daar waar wij eerder hadden gesproken over de telefoon en Zoran volledig gezond was toch stierf aan een hartfalen.
De opnames daar en het feit dat hij me herhaaldelijk verzekerde de waarheid over Srebrenica op te spitten heeft hem waarschijnlijk het hoofd gekost zo verklaarde Dorin.
Vertaling uit het Engels door Lucky9
Bronnen:

http://www.srbijadanas.net/u-svajcarskoj-uhapsen-autor-knj

http://de-construct.net/e-zine/?p=6082

Conclusie: Al in de jaren negentig was de immorele democratische president Clinton (de halve trouwboek van de rasechte feeks Hillary) die graag zijn persoonlijke sigaar gebruikte op ‘stagiaire’ Monica Lewinsky, in de VS al druk bezig met het stoken en ook daadwerkelijk voeren van oorlog en het inplanten van een gigantische moslim-enclave midden op Europees grondgebied. De walgelijke vertoning van het scherts-tribunaal in Den Haag tegen democratisch verkozen christelijke politici uit Servië zouden nadien onze christelijke en atheïstische ogen moeten geopend hebben. Niet dus. 15 jaar later waken VRT en VTM er op dat U de waarheid nooit zal vernemen! Medeplichtig journaille + gespuis zoals Hans Van Baalen en Pinnokkio Verhofstadt zorgen zo voor de ondergang van de democratie en onze Europese cultuur op ons eigen Europees territorium!Waarvoor moslims in de EU alle dagen bidden …

Religieuze mensen bidden. Dat is geweten. En zij bidden voor van alles en nog wat.  Sommigen bidden opdat ze het groot lot bij de lotto zouden winnen. Anderen willen a.s.a.p. een baby of  een liefje, en nog anderen bidden opdat hun rivaal of partner zo snel mogelijk zou doodvallen, de pleuris krijgen of verongelukken.

Collectief wordt er door religieuze mensen periodiek gebeden opdat de politieke partij van hun voorkeur de verkiezingen zou winnen of opdat het almachtige opperwezen ergens “daarboven in de hemel” de mensen zou dwingen om de leugens van de eurofielen en islamofielen “hier beneden” toch maar te blijven geloven. En dikwijls lukt dat. Het is niet voor niks dat bovenstaand lijstje opent met een verwijzing naar de belasting op de domheid en dat het universum niet gepolariseerd is en dus geen bovenkant en ook geen onderkant heeft.

Geschiedenis is echter helemaal geen loterij, geschiedenis is het gevolg van samenzwering en domheid. Samenzwering nauwkeurig gepland en uitgevoerd door de mensen aan de macht en domheid van de mensen zonder macht die willoos en schijnbaar onbewust al de hen opgelegde miserie als gevolg van de onophoudelijke miskleunen van hun zo gezegde leiders ondergaan.

In de Europese Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (EUSSR) worden die leiders zelfs niet eens meer verkozen, niet rechtstreeks en ook niet meer onrechtstreeks. In het land.be willen ze de transfers van ondernemenden naar parasieten afschaffen maar eens aan de macht doen ze, zoals de NBA, doodleuk alsof hun neus bloedt en laten ze de georganiseerde diefstal rustig verder toe.

De eerste categorie van mensen aan de macht noemen wij bij nageltjes de “door zichzelf boven ons gestelden” en de andere categorie noemen we het “volk” of  “volkeren”. Het adjectief soeverein hebben we hier al lang weg gelaten omdat we weten dat dit concept een contradictie is zolang het volk of de volkeren misleid wordt door onbekwame machthebbers zoals de leugenachtige nomenclatuur van de dictatoriale EU en haar leugenpers en dito staatsmedia. De meest walgelijke gotspe en lef wordt ten toon gespreid door die eurocraten die de leugen ten top drijven door te beweren dat Europa er na de tweede wereldoorlog heeft voor gezorgd dat “de vrede werd bewaard” en dus de oorlog vermeden.

Niets is minder waar natuurlijk. Waarom de EU-liegebeesten deze ontzaglijk grove leugen uitgevonden hebben en blijven herhalen is duidelijk. Zij willen zichzelf verantwoorden en vinden dus maar iets uit om hun witteboordencriminaliteit een legaal tintje te geven en hun eigen misdrijven te verantwoorden. De Europese instellingen hebben allicht veel gedaan en nog meer in de vernieling gereden maar geen enkele onder hen heeft zelfs maar de geringste verdienste aan het bewaren van de vrede nà 1946.

Noch de EGKS (Europese gemeenschap voor kolen en staal) noch het inmiddels opgedoekte Euratom, nog de EEG (Europese Economische gemeenschap) noch de EG (Europese gemeenschap) hadden daar enige verdienste aan. De enigen die allereerst echt aan de basis liggen voor het bewaren van de vrede zijn de Europese volkeren die na de eerste en zeker na de tweede wereldoorlog zo oorlogsmoe waren dat zij hun leiders het recht ontzegden nog te beslissen over oorlog en vrede. Het volk en de volkeren hadden de geschiedenisles goed begrepen, niet hun politiekers.

Als er één organisatie verantwoordelijk was voor het bewaren van de vrede na de tweede wereldoorlog dan is het zeker niet een of andere Europese instelling maar wél de Noord-Atlantische-Verdrags-Organisatie NAVO (North Atlantic Treaty Organisation of NATO in het Engels). Het crimineel gespuis dat nu hokt rond en in de Berlaymont-gebouwen in Brussel heeft dus geen énkele verdienste aan het bewaren van de vrede in Europa. Niet de minste, nihil, nul komma nul! Het zijn gewoon aartsleugenaars die zo goed kunnen liegen dat ze op de duur hun eigen leugens ook zelf lijken te gaan geloven.

Namen en toenamen zijn beschikbaar mits een bondig en beleefd geformuleerd verzoek aan de redactie. Het immers ondenkbaar dat Vlaamse verraders niet zouden weten dat de administratieve zetel van de Nato in Evere en dus op een boogscheut van de Berlaymont-paleizen ligt, en het militair hoofdkwartier de SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) sinds 1967 in Casteau bij Mons op iets meer dan een uurtje rijden van de Europese paleizen bevolkt door de EU-liegebeesten.

Met veel goede wil zou men kunnen toegeven dat de Europese instellingen, zonder er overigens veel moeite te voor moeten doen, Frankrijk in de politieke structuur van de NAVO zou hebben gehouden toen dit land militair in een oorlog met de Algerijnse mohammedanen verwikkeld was waar Frankrijk haar bondgenoten militair gewoon wou buiten houden. Maar zelfs deze veronderstelde bijdrage van Europese instellingen is niet zeker, op zijn minst betwistbaar en zelfs onwaarschijnlijk. De a-contrarie-suggestie dat Frankrijk graag terug oorlog zou zijn beginnen voeren met een van zijn buren zoals Duitsland is dus bijzonder lasterlijk en eerrovend ten  opzichte van het Franse volk.

Amper drie jaar nadat de Europese instellingen elke democratische legitimiteit hadden verloren toen ze, nadat ze gekaapt waren door antidemocratische krachten, werden omgevormd tot de ondemocratische en dictatoriale EU,  ging de leugen der parasitaire EU-apparatsjiks van kwaad naar erger. Politiek correcte fanatici dreven het zo ver het Servische volk te belasteren en van haar eer te beroven door de valse islamofiele beschuldiging dat de oorlog in wat nadien Kosovo zou gaan noemen hun schuld was, terwijl de jihadistische moordenaars onbelemmerd werden aangevoerd en gefinancierd vanuit de islamitische theocratiën en door de NAVO vanuit de EU met wapens bevoorraad om systematisch Serviërs te verdrijven, te beroven en te vermoorden. De EU die de vrede bewaart? Laat ons lachen met deze arrogante leugen!

Het slagveld van Srebrenica tot stand gekomen door opzettelijke inertie van de NAVO wordt sindsdien daar de EU-dictators aangehaald als verantwoording voor hun eigen misdaden. Overigens zijn de oorlogsmisdaden toen gepleegd op aansporing van de islamofiele en dictatoriale EU nooit gestraft geweest maar werden de leiders van een land dat zich gewoon zelf verdedigde wél voor een internationale strafrechtbank gesleept en dient het Mohammedaanse Kosovo sindsdien als scharnier in de mensensmokkel van centraal naar Noord-Europa.

Tot de categorie van mensen zonder macht behoren ook alle moslims die niet tot de islamitische clerus behoren. Ook hun frustratie wordt veroorzaakt door leugen en bedrog. Sommigen van hen bidden om toch maar niet samen met kafirs in de hel te komen en anderen bidden omdat hun zusje dringend een clitoridectomie nodig heeft. Maar ze bidden bijna allemaal opdat de niet-moslims zouden lijden en afzien in de hel. Zo groot is hun haat tegen wat zij kafirs noemen. Dr. Bill Warner vat dit feit niet goed samen: ze haten ons! En de verraders en islamofiele bonobo’s in Brussel doen alsof hun neus bloedt en kijken angstvallig met priemende varkensoogjes naar de reacties van de door hen met de roestige vastheid van een fanatieke hypocriet voorgelogen en misleide burgers.
Condell: Gids naar de duisternis

Klik op ondertiteling en daarna op volledig scherm.ondertiteling op youtube
Openbare bibliotheken vergiftigd

Onze openbare bibliotheken zijn vergiftigd door de nazislam. soumission Houellebeck
Nazislam dat is de samentrekking tussen nazisme en islam.
Zowel de ideologie van de nazi’s als die van de pseudo-godsdienst islam is doordenkt met antisemitisme, imperialisme, onverdraagzaamheid en dictatuur, al zullen de politiek correcte leugenaars en apologeten van de islam verontwaardigd reageren en op fascistische wijze schuimbekken bij deze nuchtere en objectieve vaststelling.

Nageltjesfans zullen niet verwonderd zijn om te moeten vaststellen dat in de rekken van de openbare bibliotheken overal in Vlaanderen de islamkritische werken zeer schaars aanwezig zijn en indien wel, ze spoedig verdwijnen uit de catalogus. Gestolen? Vernietigd? Beschadigd? Verwijderd?

Waarschijnlijk een mengeling van alle vier de opgesomde redenen voor zover er überhaupt islamkritische werken werden aangekocht wat in de meeste gevallen niet eens zo is.
Nu vinden we het niet meer als normaal dat uitsluitend Nederlandstalige werken of vertalingen naar het Nederlands ter beschikking gesteld worden van diegenen die zich willen informeren. Helaas is het onbegonnen werk de massa degelijke islamkritische boeken uit het Engels, Duits en Frans naar het Nederlands vertaald te krijgen.

Wat wonder boven wonder wel overvloedig en opvallend aanwezig blijkt in de openbare bibliotheken van Vlaanderen zijn islamofiele werken waaronder de vertalingen van die van de Engelse ex-non Karen Armstrong er torenhoog boven uit steken. Soms is zelfs 40 procent van alle naar het Nederlands vertaalde boeken met betrekking tot de islam in de rekken van haar hand. Hoe men er in slaagt telkens deze werken te vertalen en op de markt te brengen is een raadsel dat niet kan uitgelegd worden met de normale marktmechanismen van vraag en aanbod.

De boeken van deze ex-non zijn dermate leugenachtig en soms tot in het ridicule islamofiel dat het geen twijfel lijdt dat aan hun massale aanwezigheid in de openbare bibliotheken een stinkend geurtje kleeft. De belgicistische stank van ‘boek.be’ alleen is onvoldoende om dit fenomeen te kunnen verklaren. Hier werd en wordt met geld gesmost en gesmeten.

Het zou overigens interessant zijn om te onderzoeken in hoeveel openbare bibliotheken van Vlaanderen ook de hersenspoelende werkjes van Lucas Catherine en de islamofiele pamfletten van Robbert Woltering en Michiel Leezenberg aanwezig zijn.

De islam is volgens alle beschaafde normen als pseudo-religieuze ideologie gewoon misdadig en iedereen die in iets misdadig gelooft is een medewerker of collaborateur van de misdaad en dus minstens moreel medeplichtig aan alle misdaden gepleegd in naam of op aansporing van dit totalitair en onderdrukkend theocratisch systeem.
En dat mag door de bevolking en zeker door de jeugd niet geweten zijn. Dat is de enige echte reden waarom onze openbare bibliotheken vergiftigd werden door de nazislam. Dit is fascistische dictatuur door omissie en censuur, nauwelijks enkele stappen verwijderd van de openbare boekverbrandingen door de nazi’s.

Omissie en censuur zouden evenwel niet zo werkzaam zijn indien de massa-media en de regimepers niet tegelijkertijd een hersenspoelende indoctrinatie op hun lezers en kijkers zouden uitoefenen. De volstrekt overbodige onvlaamse openbare omroep 0000 is daar het prototype van gretig op de voet door de zogenaamd Vlaamse televisiemaatschappij en de rist poco-kranten aangevoerd door de socialistische morgen en de al even linkse standaard. Buiten de Tijd is al de rest overigens al niet veel beter.

De walgelijke indoctrinatie bereikte deze week een nieuw toppunt bij het extreem links geworden boekske KNACK, als ware het een islamofiele “Völkische beobachter” van voor WOII, maar dan islamofiel, vandaag in Vlaanderen in plaats van vroeger nazistisch in Beieren.

Het slachtoffer van dienst om hun laster te kunnen spuiten is vandaag de Franse auteur Houellebecq, auteur van het pas gepubliceerd werk “Soumission” (onderwerping wat de letterlijke vertaling van het woord islam uit het Arabisch is).
Michel Houellebecq is een visionair, net zoals George Orwell (met “1984”) en Jean Raspail (met “Le Camp des Saints”) dat waren. Houellebecq schrijft een hedendaagse toekomstroman en knack is er schijnbaar onmiddellijk als de islamofiele kippen bij om over het paard getilde idioten te vragen naar hun mening over een fictieve overdracht van de angstdroom van de auteur van Frankrijk naar België.

Onder de ronkende titel “’De islamisering van Europa’: wat als Houellebecq gelijk had?” begeleid door een weinig flatterende foto van de auteur en met als sensatiezuchtige uitleg “Is Michel Houellebecq de nieuwe profeet?”, laat knack pagina’s lang als hypocriet islamofiel indoctrinerend gezwam zes van zijn vermeende hypotheses op de niets vermoedende lezers los. ….

Onder het mom van een vraaggesprek afgenomen van zes zogenaamde deskundigen worden inderdaad een reeks van subjectieve vragen gesteld over een onderwerp dat in het boek van de auteur nooit ter sprake kwam. We sommen de vragen gesteld door het boekske knack aan Franstalige “experten” even op:

  • Is het mogelijk dat België ooit geleid wordt door een coalitie Moslimpartij of Parti Musulman?
  • Is het denkbaar dat de ULB van naam verandert om bijvoorbeeld ‘l’Université Islamique de Bruxelles’ te worden?
  • Met welk moslimland staan de onderhandelingen met de EU het verst inzake een toetreding?
  • Hebt u meer bezwaren, vragen en wantrouwen opgemerkt ten opzichte van die onderhandelingen met Turkije?
  • Is het denkbaar terug te keren naar een exclusieve mannelijke arbeidsmarkt?
  • Ligt het criminaliteitscijfer in landen met moslims aan de macht lager dan in de andere landen?
  • Is er een verhouding tussen inbreuken tegen de mensenrechten en godsdienst ?
  • Moeten we in Brussel een burgeroorlog verwachten tussen moslims en niet moslims?
  • Is een ‘moslimmachtsovername’ mogelijk?
  • Zal de moslimbevolking echt in een geïslamiseerde maatschappij willen leven?

Tot zover deze islamfascistische indoctrinatiepoging van het boekske. Gelukkig blijkt de vragensteller een francofoon (Gauthier De Bock) te zijn die werkt voor het zusterboekske van Knack (Le Vif).
En waar vinden we gratis elke week een exemplaar van het islamfascistisch boekske knack?
Juist, ook in de Vlaamse bibliotheken! Wanneer gaan de lezers daar gewaarschuwd worden voor de giftige indoctrinatie? En door wie?
Nog een leugenaar die een slag van de multiculturele molen gekregen heeft

Volgens de nieuwbakken EU-commissaris Avramopoulus heeft Europa nood aan nog meer immigratie om zijn sociale en economische positie veilig te stellen en de problemen op de arbeidsmarkt op te lossen. Vooral in Griekenland, dat spreekt voor zich!Avramopoulus

Wat voor een crapuul of soort misdadige gangster moet je zijn om zo iets te durven verklaren?

Lees verder >>>
Waarom schrijven wij?

Omdat we weigeren om als een papegaai de leugens van ons eigen tijdperk te herhalen…..

Waarom schrijven? Wat is het nut van de voortzetting van mijn schrijfactiviteiten?

Ik heb me die vraag al een paar keer gesteld. Er bestaat een theorie dat het de westerse heersende elites niets kan schelen zolang de enorme problemen van hun multicultureel sociaal experiment alleen maar het gewone volk pijn doen. Ze zullen niet reageren, totdat de problemen zich direct op hen richten. Op 22 oktober 2014 vond er een islamitische terreuraanslag in de Canadese hoofdstad Ottawa plaats. Een gewapende islamitische terrorist probeerde het parlement binnen te komen. Gelukkig werd hij doodgeschoten door de 58-jarige sergeant Kevin Vickers. Als het de terrorist was gelukt om binnen te komen, zou hij in staat zijn geweest om veel politici die in dialoog geloven, te doden. De islamitische terrorist werd op het allerlaatste moment gestopt. Echter, anderen zullen het ongetwijfeld opnieuw proberen.

Toch hebben de regerende elites niet met kracht gerageerd. Ik keek tevergeefs naar vooraanstaande westerse politieke leiders dat ze zouden zeggen dat we nu moesten stoppen of op zijn minst de islamitische immigratie beperken. Ik zag er geen enkele. Het is waar dat we dan nog steeds geconfronteerd zouden worden met het probleem van de bekeerlingen tot de islam, maar in ieder geval zou het probleem kleiner en meer beheersbaar zijn.

Nogmaals, de nutteloze Amerikaanse president Barack Hussein Obama weigerde deze islamitische aanval aan de islam te koppelen. Obama suggereerde alleen maar dat het “zinloos geweld” zou zijn. Zoals de in Canada geboren auteur Mark Steyn heeft gereageerd, was dit een gerichte islamitische terreuraanslag gericht op het hart van de staat. Het was helemaal niet zinloos.

Als een poging tot een islamitische aanslag op een westers parlement niet genoeg is om de westerse leiders wakker te schudden, wat is er dan voor nodig? Er zijn meer moslims in Europa dan in Noord-Amerika. Geloven ze dat dit de laatste islamitische poging van een aanslag op één van de westerse parlementen zal zijn? De volgende aanslag kan de wetgevers in Londen, Parijs, Berlijn, Rome of Madrid treffen. Hoe zit het met de EU-instellingen in de steeds meer islamitische stad Brussel? Hoe lang zullen de veiligheidsdiensten in staat zijn om het snel groeiende aantal militante moslims op afstand te houden? Wanneer zullen we een aanval op het Europees Parlement, de Europese Commissie, of misschien het NAVO-hoofdkwartier in dezelfde stad zien?

Ik geef toe dat ik ooit hoopte dat westerse leiders in staat zouden zijn om van koers te veranderen als zij maar voldoende waarschuwingen zouden ontvangen. Op dit moment zijn er overal rinkelende alarmbellen. Je hoeft niet eens te zoeken naar informatie. Het is praktisch onmogelijk om in een enkele week, of zelfs een enkele dag, de krant te lezen zonder iets over de ravage en de dood veroorzaakt door militante moslims over de hele wereld te zien. Je zou blind moeten zijn om het niet te zien.

Blijkbaar zijn er nogal wat mensen in de massamedia en in machtsposities zo verblind door hun ideologische overtuigingen dat zij weigeren een bedreiging te zien die vlak voor hen is. De westerse heersende elites houden fanatiek vast aan hun agenda van open grenzen en de ontmanteling van de westerse natiestaten, ongeacht de kosten.

Gegeven het niveau van misbruik dat kan ontstaan met het schrijven over dergelijke kwesties, en in mijn geval onvrijwillige ballingschap uit mijn vaderland, zou het leuk zijn om te zien dat de westerse heersende elites voor de verandering eens werkelijk luisterden. Tot dusver hebben ze dat nooit gedaan.

Ik geef toe dat het een uitdaging voor mijn persoonlijke motivatie is dat de machthebbers nooit reageren op eventuele waarschuwingen. Dus waarom moet ik blijven schrijven? Ik veronderstel dat het gemakkelijker is voor hen die in een God en een hiernamaals geloven. Voor mij als niet-religieus persoon, die nooit bidt tot iets of iemand, kan het een uitdaging zijn.

Ik sta op het handhaven van een erg zwakke hoop dat de regerende elites op zekere dag in de toekomst zullen luisteren. Ondertussen moeten we onze inspanningen concentreren op het onderwijzen van de massa’s. Op die manier worden de waardeloze heersers tenminste geconfronteerd met grote maatschappelijke weerstand tegen hun suïcidale domheid.

Bovendien is het mogelijk om te schrijven in de hoop dat de wind in de toekomst uit een andere, gunstige richting zal gaan waaien. Dat kan zelfs waar zijn. Nu al is er een groeiend verzet onder de bevolking tegen de dogma’s die worden gepromoot door de mainstream media.

Een andere reden voor het schrijven, is het vastleggen van wat zich afspeelt. In dit geval kan het internet nuttig zijn. Het is geen magisch middel. Het kan worden gebruikt om de vrijheid van meningsuiting te vergroten, maar het wordt ook gebruikt voor grootschalige controle. Zo kan het mogelijk zijn om websites te sluiten en informatie van het internet te verwijderen. Echter, het is vandaag de dag moeilijker om zich van bewijs te ontdoen dan in het verleden toen je gewoon wat papieren moest verbranden.

We moeten documenteren wat er nu gebeurt, zodat het moeilijker voor mensen in machtsposities zal zijn om in de toekomst te zeggen dat ze “het niet wisten”. Zij wisten het, of zij moeten het hebben geweten. Twintig jaar geleden was het misschien nog mogelijk geweest om te zeggen dat je de omvang van de dreiging niet begreep. Dit is niet langer geloofwaardig.

Tenslotte is er ook het principe dat je iets gelooft, omdat het waar is. Gewoon, omdat het waar is. Als aan mensen die zijn opgegroeid in communistische samenlevingen wordt gevraagd wat zij het ​​meest in hun situatie hebben gehaat, zullen velen van hen antwoorden: De leugens. De praktijk van het systematisch elke dag liegen, van het geen belang hechten aan de waarde van de waarheid en van het verachten van degenen die dom genoeg zijn om hun ware mening te vertellen, is het kenmerk van totalitaire samenlevingen. Deze cultuur van leugens uit het communistische Oosten verspreidt zich nu in het multiculturele Westen.

“Politieke correctheid is communistische propaganda, maar dan klein geschreven”, heeft de Engelse schrijver Theodore Dalrymple scherp opgemerkt. In mijn studie van de communistische samenlevingen kwam ik tot de conclusie dat het doel van de communistische propaganda niet het overreden of het overtuigen was, niet om te informeren, maar om te vernederen; en derhalve hoe minder het overeenkwam met de werkelijkheid des te beter. Wanneer mensen worden gedwongen om te zwijgen als hen duidelijke leugens worden verteld, of, nog erger, als ze gedwongen worden om de leugens zelf te herhalen, verliezen ze voor eens en altijd hun gevoel van eerlijkheid.

Om in te stemmen met duidelijke leugens is als samenwerken met het kwaad, en op een bepaalde manier wordt dit het kwaad zelf. Iemands wil ​​om iets te weerstaan wordt dus uitgehold en zelfs vernietigd. Een samenleving van ontmande (gecastreerde) leugenaars is gemakkelijk te controleren. Ik denk dat als je de politieke correctheid bekijkt zij hetzelfde effect heeft en dat is ook zo bedoelt.

In dit licht bezien kan het schrijven een vorm van protest zijn. Je weigert om de officiële propaganda te herhalen. Er wordt ons verteld dat de islam een ​​religie van vrede is, dat de gematigde islam de ware en tolerante vorm van de islam is en dat die daden van jihadistisch terrorisme en wreedheid veroorzaakt worden door extremisten die de grote religie van de islam verkeerd begrijpen en misbruiken. Ik weiger om deze beweringen te herhalen, want ik geloof niet dat zij waar zijn.

Tenslotte hoop ik door mijn artikelen een bescheiden bijdrage aan het behoud van mijn volk en mijn beschaving te leveren. Dagelijks richt ik me op het documenteren van wat ik zie en probeer ik mijn zelfrespect te behouden door te weigeren de leugens van onze tijd als een papegaai na te praten.

Bron:
http://gatesofvienna.net
Auteur: Fjordman

Steun Fjordman

Vertaald uit het Engels door:
Vederso voor www.ejbron.wordpress.com
Hoe moet moslimterrorist nu juist worden gespeld?

Een Facebookvriend ontdekte de volgende flagrante censuur in een door ieder van ons gekend (en vooral op scholen gebruikt) boek.Ook zelfcensuur is gewoon censuur, want daarachter schuilt er steeds iemand die ertoe aanzet met zachte en minder zachte dwang.Voor wie weigert te geloven dat zelfs woorden worden afgeschaft om de toenemende islamterreur te ontkennen. Foto: twee edities van het ‘Groene Boekje’ of officieel de ‘Woordenlijst Nederlandse taal’. Aanwezig en AFWEZIG.

Werden gewoon verwijderd: moslimsluipschutter, moslimsoldaat, moslimstad, moslimstelling, moslimstrijder en MOSLIMTERRORIST .

Zo, nu het er niet meer gedrukt staat is het opgelost. De jeugd en de mensen moeten behoed worden voor slechte ideeën en woorden, zodat het islamknuffelen gewoon kan doorgaan.  En dit is slechts één van de vele censuurgevallen en manipulaties. Als jullie er nog meer hebben gevonden, dan mogen jullie die posten in de reacties.