Wat is Sharia?

Na mijn uiteenzetting over slavernij in de islam stond ik voor een dilemma.
Wat is het volgende begrip om duidelijk te maken dat onze autochtone bevolking(en) daadwerkelijk extreem gevaar lopen en zich zelfs door hun dom gedrag in een hachelijke positie hebben genesteld?
Daarom deze inleiding die tracht inzicht te verschaffen in het Arabisch taal-imperialisme (1) en de noodlottige gevolgen van het gebrek aan zelfverdedigingsreflex tegen het islamitisch fascisme. Hoe kan men het anders formuleren zonder de waarheid geweld aan te doen?
Zonder de tafels van vermenigvuldiging te kennen is het onbegonnen werk aan driehoeksmeetkunde te doen. Zonder het abc te kennen is het onbegonnen werk een krant of roman te lezen, laat staan zelf een zin ervan te schrijven. Daarom is het, alvorens een volgende en interessantere stap te zetten in de massa informatie over de gruwel die de islam in feite is, belangrijk om te weten:

WAT IS SHARIA?

Sharia is het geheel van het islamitische recht en omvat dus zowel de islamitische wet als de islamitische rechtspraak. Voor de eenvoud, de duidelijkheid en de oorsprong verwijzen we er daarom verder vaak naar als “de shariawetgeving”. De islamitische jurisprudentie voert immers slechts de islamitische wetgeving uit en is er het directe gevolg van. De rechtspraak is de politiek sterke arm van de wetgeving. Het islamitische recht of sharia is de basis voor elke aanspraak die moslims maken op onze samenleving.

Wanneer scholen wordt gevraagd een lokaal op te offeren voor islamitische gebed, dat is dat de aan ons gerichte vraag om de sharia te implementeren.
Wanneer een moslim een hoofddoek draagt, is dat uit gehoorzaamheid aan de shariarechtspraak. Wanneer islamitische geestelijken van onze overheden eisen seksuele apartheid in te voeren in onze openbare zwembaden dan is dat een rechtstreeks gevolg van de sharia.
Wanneer onze kranten de Deense Mohammed-cartoons niet wilden publiceren, werden onze kranten onderworpen aan de eisen van de shariawet.
Wanneer eisen worden gesteld aan onze ziekenhuizen om moslimvrouwen op een speciale manier te behandelen, dan is dat wegens de shariawetgeving.
Wanneer onze leerboeken moeten worden doorgelicht worden door islamitische organisaties voordat ze gebruikt worden in onze scholen, dan is dat in overeenstemming is met de shariawetgeving.

De aanslag op het World Trade Center werd gepleegd in de naleving van de regels voor het voeren van oorlog, de jihad, zoals gevonden in de shariawetgeving. Sharia is de basis voor het religieuze, politieke en culturele leven van alle moslims.

Shariawetgeving wordt meer en meer in Europa en Amerika uitgevoerd en toch heeft men er geen kennis over wat de Sharia eigenlijk is omdat publieke of private scholen er niet over onderwijzen.

HET GOEDE NIEUWS

De eenvoudigste manier om iets te leren over de islam is met de Sharia. Door te leren over Sharia maak je kennis met de Koran en Mohammed op een praktische manier.

Wanneer je de shariawetgeving kent wordt de islam logisch. De meeste mensen geloven dat de islam ingewikkeld is of zelfs onmogelijk om te begrijpen, maar als je de principes ervan begrijpt, dan is de islam heel erg logisch. Het is gebaseerd op totaal verschillende opvattingen over de mensheid, de logica, de kennis en de ethische regels dan de geëvolueerde westerse.

Als je eenmaal de principes en logica ervan begrijpt, kan je niet alleen uitleggen wat en waarom er iets gebeurt, maar zal je in staat zijn om de volgende stap in het proces te voorspellen.

Het BEGRIJPEN van de referentienummers.

Voordat U de shariawetgeving kan begrijpen, moet je iets leren over drie boeken die de fundamenten van de Sharia vormen.

Elke uitspraak of wet in de Sharia is gebaseerd op een verwijzing in de koran of de soenna, het perfecte voorbeeld van Mohammed (terug te vinden in twee teksten – de Hadith en de Sira). Elke wet in de islam moet zijn oorsprong in de koran en de soenna hebben.

We kennen de soenna (Sunna in het Engels) door de persoonlijke details van het leven van Mohammed te weten. We weten hoe hij zijn tanden reinigde en welke schoen hij eerst aantrok. We kennen de soenna, omdat we de Sira en de Hadith hebben.

Je denkt waarschijnlijk dat de Koran de bijbel van de islam is. Niet waar. De bijbel van de islam is de Koran, de Sira én de Hadith, deze drie teksten kunnen de trilogie genoemd worden.

Islam is 14% Allah en 86% Mohammed.

De Koran is een klein deel, slechts 14% van de totale woorden van de leer vervat in de doctrine die de islam is. De tekst gewijd aan de Soenna (Sira en Hadith ) is 86 % van de totale tekstuele doctrine van de islam. De islam is slechts 14% Allah maar wel 86 % Mohammed.

Shariawetgeving is niets meer dan een condensatie en extrapolatie van de koran en de soenna. Daarom is het onmogelijk om de sharia te begrijpen zonder enige kennis over de leer gevonden in de Koran, de Hadith en de Sira. Sla hierna een willekeurige pagina open en je zal zien dat de meeste van de paragrafen een indexnummer hebben.

Een klassieke Shariawetgeving tekst is “Het vertrouwen van de Reizigger”. In het Engels ‘The Reliance of the Traveller’, N. Keller, Amana Publications. (Ja, de correcte spelling is van reizigers met een dubbel l.)

Het is zeer gezaghebbend omdat het gewaarborgd en juist verklaard is door vijf van de grootste islamitische geleerden van vandaag. Het is een 1200 pagina’s tellend boek, geschreven in de veertiende eeuw, gewijd aan onderwerpen zoals: de politieke controle over niet-moslims, het gebed, de jihad, testamenten en nalatenschappen, straffen, procedureregels, en het gebruik van land. Het heeft betrekking op wettigheid en theologie.

Hierna een typische paragraaf.

08.0 AFVALLIGHEID van ISLAM
08.1 Wanneer een persoon die de puberteit heeft bereikt en gezond van geest is, vrijwillig afvallig wordt van de islam, verdient hij om te worden gedood.
[Bukhari 9,83,17 ] Mohammed : “Een moslim die heeft toegegeven dat er geen andere god is dan Allah en dat ik Zijn profeet ben mag niet worden gedood, behalve om drie redenen: als straf voor moord, overspel, of voor afvalligheid.”

De referentie “08.I” is een index nummer in de sharia tekst, “Het vertrouwen van de Reizigger “.

De tekst is verdeeld in afdelingen – a , b , c , … Deze bijzondere wet is te vinden in afdeling 0 , paragraaf 8 ; onderafdeling 1. Met index, 08.1, kunt u rechtstreeks verwijzen naar de bron, The Reliance of the Traveller.

In het bovenstaande voorbeeld hebben we niet alleen de wet, waardoor afvalligen (mensen die de islam verlaten) moeten worden gedood, maar hebben we de ondersteunende leer gevonden in een hadith, een heilige tekst gebruikt samen met de Koran. Een hadith is wat Mohammed deed of zei.

Deze bijzondere hadith komt uit Sahih al – Bukhari, een van de zes canonieke hadith collecties van de soennitische islam. Deze profetische tradities, of hadith, werden verzameld door de moslimgeleerde Muhammad ibn Ismail al- Bukhari ongeveer 200 jaar na de dood van Mohammed en samengesteld tijdens zijn leven. Het is de meest gezaghebbende van alle collecties. Sahih betekent authentiek of correct.

Let op het index -nummer – 9,83,17. Dit referentienummer is als een hoofdstuk en tegelijk vers index, zodat u onmiddellijk het origineel kunt gaan lezen. Alle hadith , waaronder Bukhari, kan gevonden worden op veel universitaire internetsites.

Hier is een shariawet gesteund door de Koran :

O9.O JIHAD
Jihad betekent oorlog tegen de ongelovigen om de islam te vestigen.
Koran 2:216 U wordt bevolen om te vechten, hoewel je er een hekel aan hebt.
Je haat misschien iets dat goed voor je is en houdt van iets dat slecht voor je is. Allah weet en jij weet het niet.

Hierboven hebben we de sharia tekst die definieert wat jihad is en vervolgens wordt de fundamentele referentie voor de autoriteit ervan verstrekt.
Ook hier kunt u de nauwkeurigheid van de koranverzen en de originele referentie, 09.0 verifiëren, in de “Reliance of the Traveller”.

Er is nog een laatste type van referentie naar een bewijsstuk .

OMGAAN MET EEN OPSTANDIGE VROUW

m10.12 Wanneer een man tekenen ziet van opstandigheid …
Ishaq969 … Mannen zouden uitdrukkelijk bevelen aan vrouwen kunnen geven want zij waren de gevangenen van mannen en hadden geen controle over hun eigen persoon.

Hierboven hebben we het gebruikelijke sharia referentienummer, m10.12, dat betrekking heeft op de Reliance of the Traveller – de oorspronkelijke referentie. Het Ishaq index nummer, 969, is een nota in de marge met een verwijzing die u toelaat om te kijken in de Sira (Mohammeds biografie – Het leven van Mohammed, A. Guillaume) en de referentie voor jezelf te controleren.

GELOOFWAARDIG EN GEZAGHEBBEND

Dit is op feiten gebaseerde kennis op basis van kritisch denken en analyse. Alles wat je hier ziet kan onafhankelijk worden geverifieerd

Dit is een heel andere benadering dan het aanstellen van een moslim of een “expert” over de islam of de Shariawetgeving. Als een moslim of een expert iets zegt over de islam dat niet in overeenstemming is met de Koran of de soenna, dan is de expert verkeerd. Als de expert iets zegt dat in overeenstemming is met de Koran of de Soenna dan is, hoewel overbodig, de deskundige juist.

Als je eenmaal de koran en de soenna kent, is verder advies niet nodig.

POLITIEKE ISLAM

Het grootste deel van de trilogie gaat niet over hoe je een goede moslim bent. Integendeel: het grootste deel van de tekst is gewijd aan de ongelovige (Kafir). De Koran besteedt 64 % van zijn totaal aantal woorden aan de ongelovige en de Trilogie, als geheel, besteedt 60 % van zijn tekst aan de ongelovigen. De islam is NIET alleen een religie. Het is een complete beschaving met een gedetailleerd politiek systeem, religie en een juridische code – de sharia.

Mohammed predikte de religie van de islam gedurende 13 jaar in Mekka en kreeg het zo ver om 150 Arabieren te bekeren tot de islam. Hij ging naar Medina en werd een politicus en een krijgsheer. Na 2 jaar in Medina, was iedere Jood vermoord, tot slaaf gemaakt, of verbannen. Hij was de laatste 9 jaar van zijn leven gemiddeld elke 6 weken betrokken bij een gewelddadig evenement. (2) Mohammed stierf zonder een enkele staande vijand.

Dit was geen religieus, maar een politiek proces. Jihad is politieke actie met een religieuze motivatie. De politieke islam is de leer die zich bezighoudt met de niet-moslim of ongelovige. Mohammed is niet in geslaagd in zijn religieus programma, maar zijn politiek proces van de jihad zegevierde wel. Shariawetgeving is de politieke uitvoering van de islamitische beschaving.

Het politieke karakter van de islam is wat zorgt voor het grote verschil tussen de sharia en joodse religieuze wet, halacha. De Joodse wet heeft niets te zeggen over niet-Joden en zegt expliciet dat de wet van het land boven de halacha staat. Dat laatste is ook logisch bij het veel later ingevoerde democratisch principe van scheiding tussen kerk en staat.

De Shariawetgeving heeft veel te zeggen over ongelovigen en hoe ze moeten worden behandeld, onderworpen en geregeerd. Shariawetgeving eist politieke suprematie boven de grondwet.
Dit is de reden waarom elke ongelovige een reden heeft om de shariawet te kennen, vooral die in de politieke beleidsleidsmatige regelgeving en juridische zaken.

Sharia gaat over de ongelovige en de over de moslim. Houdingen en handelingen van de islam over de ongelovigen zijn politiek, niet religieus.
Ook al schendt de sharia elk beginsel van onze grondwetten, ze wordt vandaag uitgevoerd, omdat Westerlingen zich niet bewust zijn over de sharia of de betekenis ervan.

SHARIA EN INTERPRETATIE

Wanneer men geconfronteerd wordt met onaangename verzen uit de Koran, wordt dikwijls verklaard dat de ware betekenis afhangt van hoe men de tekst interpreteert. Al meer dan duizend jaar, is de sharia de officiële en normatieve interpretatie voor de hele islam.

Sharia is de Koran en de soenna geïnterpreteerd door de beste geleerden van de islam. Er is geen noodzaak om verder te zoeken voor interpretatie, dat werk is al meer dan duizend jaar gedaan. Nieuwe zaken in de islam moeten worden geëvalueerd en beoordeeld op basis van de Shariawetgeving, de finale en universele morele code voor de hele mensheid tot het einde der tijden. (!)

De Shariawetgeving is gebaseerd op de perfecte, onveranderlijke koran en soenna. De overgrote meerderheid van islamitische geleerden beweren dat de Sharia de wil is van Allah in het verleden en het heden.
Het moet door alle volkeren uitgevoerd worden als de enige heilige wet in zijn huidige vorm.
Elke wijziging of hervorming van de Sharia moet gebaseerd zijn de koran en de soenna van Mohammed, net zoals de klassieke tekst in al zijn technische details

TECHNISCHE DETAILS

Als je iets in deze uiteenzettingen leest en wilt u meer weten, de meeste paragrafen hebben een indexnummer. U kunt het opzoeken.

Koran 1:2 is een verwijzing naar de Koran, hoofdstuk 1, vers 2.
Ishaq 123 is een verwijzing naar Ishaq’s Sira, marge noot 123.
[Bukhari 1,3,4] is een verwijzing naar Sahih Bukhari, volume 1, boek 3, nummer 4.
[Muslim 012 , 1234] is een verwijzing naar Sahih Muslim, boek 12, nummer 1234.

Men zou kunnen zeggen dat de sharia of het islamitisch recht, net zoals elke blinde verkrampte en verstarde exegese, een logische valkuil is waarin niemand nog de eigen kinderen kan herkennen. Helaas zijn de moslimgeleerden (imams, moefti’s, ayatollahs, oelama’s en dies meer) al 1400 jaar als bronstige haantjes die hun eigen broodwinning ten koste van alles willen in stand houden en vooral in de eerste plaats ook hier en nu behouden voor eigen profijt.

Een paar miljoen onschuldige lijken meer of minder is, in historisch perspectief, voor hen volstrekt verwaarloosbaar. Doden zwijgen immers en spreken niemand tegen. Mohammed, het ultieme rolmodel voor elke moslim en mohammedaan, had dat al zeer goed begrepen.

1 http://nageltjes.be/wp/?p=2558
2 «The Life of Mohammed», A. Guillaume, Oxford University press,1955, pagina 660.

Kopieer en bewaar deze bijdragen voor het nageslacht. Niemand garandeert immers het voortbestaan van sites en blogs.

Uit het Engels vertaald en in het Nederlands aangevuld door Lucky9
Met dank aan Bill Warner
.
Arabisch taalimperialisme en het moderne paard van Troje.

Toen Pamela Hemelrijk de analyse van Bat Ye’or beschikbaar stelde voor Nederlandstaligen onder de titel “oil for immigration” als objectief en feitelijk relaas van wat er gebeurd was, besefte ze allicht de draagwijdte ervan zelf nog niet ten volle. Ze kende immers geen Arabisch en was als Nederlandse burger nooit geconfronteerd geweest met wat taalimperialisme daadwerkelijk inhoudt en hoe het werkzaam is.

De Europees-Arabische dialoog uitmondend in de resolutie van Straatsburg was immers geen dialoog maar een monoloog gevoerd door Arabische moslims die in feite neerkwam op chantage en misbruik van vertrouwen verpakt als vermeend gesprek onder elkaars gelijken. Niets kon minder waar zijn.

Taalimperialisten willen altijd hun agenda opleggen en hun eigen belangen eenzijdig betonneren ten nadele van de andere partij die bij wijze van spreken steeds geacht wordt alle kleine lettertjes van contracten te begrijpen en er op gedwongen wijze ook mee akkoord te gaan.

Echte Vlamingen kennen dat bedrieglijk spelletje dat in feite neerkomt op pure oplichting en dus in feite een misdrijf is dat elk en zeker elk ethisch debat totaal onmogelijk maakt.

Veertig jaar geleden kenden de boven ons gestelden zelf ook geen Arabisch en waren allicht ook niet vertrouwd met het daadwerkelijk karakter van taalimperialisme in de meeste gevallen omdat ze het ofwel normaal vonden zoals Duitsers en de Britten ofwel het zelf intensief beoefenden zoals de Fransen.

Wat de luie en naïeve boven ons gestelde onderhandelaars achter de rug van hun bevolkingen bedisselden en toegaven was uiteraard verraderlijk en ondemocratisch maar als flauwe verontschuldiging kan worden ingeroepen dat de islamitische doctrine over immigratie al een half millennium niet meer was toegepast op Europese bodem. Allicht beseften ze niet eens dat de gevolgen van hun kortzichtige politiek catastrofale proporties zou gaan aannemen.

Want de islamitische doctrine over immigratie is duidelijk fascistoïde en imperialistisch van aard. Moslims migreren niet om zich aan te passen. Integendeel ze doen dat om de islam te implementeren op een systematische manier teneinde op termijn de sharia op te leggen in de landen waar zij  geacht werden te gast te zijn.

Immigratie heeft in het Arabisch ook een naam en heet “AlHijra”. Zonder op de hoogte te zijn van de volledige en waarachtige inhoud van een aantal Arabische begrippen is het moeilijk om te begrijpen dat dit eenvoudige woordje gebruikt door taalimperialisten, niet zo maar vertaald kan worden in een westers begrip zoals migratie of immigratie. Want over de e-migratie spreken de moslims niet, want voor hen staat migratie gelijk aan verovering en bezetting van gebieden en andermans territoria. Hijra is dan ook een modern paard van Troje met dien verstande dat er niet één paard is maar een principieel onbeperkt aantal Trojaanse paarden.

Het voorbeeld van de profeet volgen, die tientallen jaren vruchteloos probeerde om voet aan grond te krijgen in Mekka doch na een korte migratie naar Yathrib dat hij gelijk omdoopte tot Medina (wat stad van de profeet betekent) er in amper tien luttele jaren in slaagde heel het Arabisch schiereiland en grote delen van het Midden-Oosten onder zijn bewind te brengen, dat is de praktische uitwerking van vrijwel alle handelingen in de islamitische religie die vroeger niet voor niets Mohammedanisme werd genoemd.

De slaven van Allah -alle moslims dus- volgen alles letterlijk op wat Mohammed zei, deed of goedkeurde. Het voorbeeld van de profeet heet Sunna. En kan gelezen worden in de Sira of biografie van de profeet en de Hadith of verzamelde en overgeleverde daden en woorden van Mohammed alsook in het heilige boek “De Koran”

Eens men deze twee elementen (al-Hijra én het volgen van voorbeeld van de profeet) inziet wordt de ernst van de situatie duidelijker. Doch niet zonder de kennis te hebben over enkele Arabisch termen die in niet islamitische gebieden gebruikt worden als een soort Bargoens of geheim taaltje om 2 redenen.

Ten eerste maakt het vertaling overbodig, erg handig maar zeker niet onopzettelijk. Wikipedia publiceert een lijstje van arabische termen maar als men doorklikt naar de omschrijving stuit men er vaak op islamofiele definities ooit gemaakt door naïeve westerlingen die abstractie maken van de echte geschiedenis, opgevolgd door de verfijningen aangebracht door de volgelingen van de profeet die onbewijsbare en veronderstelde uitzonderingen in die geschiedenis op vele plaatsen handig voorstellen als de regel.

Ten tweede is het begrijpen en lezen van Arabisch een dermate moeilijke oefening dat de lokale autoriteiten steeds overal kunnen voorgelogen worden over de ware toedracht van wat er allemaal daadwerkelijk gebeurt en gezegd wordt in de moskees en wat er waarachtig schuil gaat onder een ogenschijnlijk onschuldige want bij veronderstelling zogezegd religieuze agenda.

De ongelovige of niet-moslim wordt Kafir genoemd. Maar deze term betekent veel meer dan deze betekenissen die gebruikt wordt in de vertaling van Sharia islamitische wetgeving. Oorspronkelijk betekende het “verzwijger” of geheim houden van de islamitische waarheid. De koran zegt dat de kafir mogen bedrogen worden, dat er tegen hen gecomplotteerd mag worden, dat ze gehaat mogen worden en tot slaaf gemaakt, bespot, gefolterd en gedood. De vertaling als “ongelovige” is logisch en emotioneel veel te neutraal om het woord Kafir te omschrijven. Het is in elke taal het meest beledigend, bevooroordeeld en haatdragend woord dat kan gebruikt worden.

In de Koran worden vijf directieven vermeld om uitgevoerd te worden door alle moslims: te vergaderen, te luisteren, te gehoorzamen, te migreren en jihad te voeren voor de zaak van Allah. Elk van deze 5 directieven werd door de islamitische geestelijkheid systematisch omgevormd tot doctrines.

Islam betekent onderwerping en alle islamieten (gedwongen of niet) zijn slaven van Allah.

Deze onderwerping wordt geschraagd door vijf pijlers. De Jihad-doctrine is de fundering van beide onafscheidelijke componenten van de islam: Staat en Religie. De vijf pijlers ervan zijn: 1) De Shahada, zijnde de trouw aan Allah en Mohammed. 2) Salat, zijnde gebed. 3) Sawn, het vasten tijdens de Ramadan. 4) Zakat, staande voor religieuze taks. 5) Hajj, zijnde een pelgrimstocht naar Mekka. Deze peilers vormen de religie, maar de vijf directieven vestigen de Staat van getrouwheid

We zetten de vijf directieven daarom nog eens op een rij: vergaderen, luisteren, gehoorzamen, immigreren en Jihad. Dat laatste komt in feite altijd neer op oorlog voeren, openlijk of in het geheim, met woorden of met daden, het zij mét hetzij zonder aanwending van geweld. Hoe kan dat nu, oorlog voeren zonder aanwending van geweld? Wel, voor ons kan dat uiteraard niet maar voor de taalimperialisten en hun slachtoffers kan dat wel. “Jihad” is immers en getrapt begrip met een dubbele bodem. Jihad heeft immers als enige doel het bezetten en toe-eigenen van territorium, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt, zolang het maar leidt tot de stichting van een islamitische staat. Alle andere verklaringen vinden hun oorsprong in de cultuur van nomaden die hun slachtoffers steeds voorlogen over hun ware bedoelingen: veroveren, onderwerpen en schatplichtig maken  Om dat te beseffen moet men echter beschikken over de juiste inhoud van enkele kernbegrippen uit deze cultuur en ideologie.

Ten tijde van de eerste Europees-Arabische dialoog was de klank van deze begrippen min of meer bekend maar de echte inhoud ervan kon niemand van de boven ons gestelden bevroeden. Ze hadden het nochtans kunnen weten als ze hun eigen gedragingen een naam zouden gegeven hebben. Maar dat deden ze niet en de Arabische termen die voor een minimaal begrip noodzakelijk waren kenden ze helemaal niet.

De belangrijkste van deze begrippen zijn tactisch van aard en de volgende:

tay’seer (het vergemakkelijken en faciliteren) Voorwaar een taalimperialistisch fenomeen die faciliteiten, de Franstaligen rond Broekzele deden het de Arabieren al nà in het onland.be

darura (noodzakelijkheid) Om het onwaarschijnlijk groot aantal tegenstrijdigheden in de Koran en de Hadith (overgeleverde woorden en handelingen van de profeet) te omzeilen maakten de Mohammedanen gebruik van een simpele roverstruc: abrogatie. Alles wat in een later stadium niet meer in hùn kraam paste werd automatisch waardeloos. Omdat Allah zich niet kàn vergissen, heeft hij altijd het laatste woord. Toegeven dat hij zich vergist heeft behoort voor Allah en dus een mohammedaan niet tot de mogelijkheden. Vele verzen en soms hele hoofdstukken in de heilige Koran werden later gewoon geannuleerd en herroepen.

Logisch is dat natuurlijk niet maar de “darura” breekt wet en maakt de deugd zullen we maar zeggen. Mohammed gaf het voorbeeld voor “noodzakelijkheden”: het verbodene wordt wettig, de uitzondering bekomt de regel, en de regels die we kennen worden  opgeschort tot de omstandigheden veranderen of de doelstellingen werden verwezenlijkt.

dawa (het oproepen tot islam/bekering/onderwerping)

tamkeen (bemachtiging) Tamkeen betekent te versterken, te verdiepen, te intensifiëren, mogelijk te maken, te consolideren of machtig te maken. Het betekent te overheersen in een aangelegenheid of er de volledige controle over te hebben. Ik vertaal het door koppige eigengereidheid maar zo zien moslims het niet. Voor hen bestaat er een interne tamkeen of consolidatie binnen de eigen moslim-gemeenschap en een externe tamkeen of het verzoenen van de harten (ta’leef al Qulub) wat meestal neerkomt op al dan niet onrechtstreekse omkoping. Het is een tactisch mechanisme om niet-moslims islamofiel te maken. Steekpenningen worden hierbij als normaal en blijk van sympathie voorgesteld.

i’dad (voorbereiding of het gereed maken) Het is een proces dat verbonden is met het verwerven van bezittingen, uitrusting en meer in het bijzonder militaire uitrusting. Het proces kan de eenvoudigste dingen omvatten zoals op de hoogte zijn van wie, wat en waar tot en met de meest complexe voorbereidingen waarvan de moslims voor de ghazwa (islamitische raid) op 9/11 een sterk staaltje van hun wil en kunnen verborgen hielden voor de beschaafde wereld.

Daarbij is Taqiyya nooit ver weg. Letterlijk dan want deze legale vorm van vrijstelling waarbij een islamiet zijn geloof kan ontkennen of op een andere manier illegale of godslasterlijke daden kan stellen is geldig als ze het risico lopen vervolgd te worden. Taqiyya of veinzing heeft als primair doel verwarring te zaaien waardoor de opponenten en dus alle kafir of ongelovigen uiteindelijk geen actie ondernemen of vervallen in onverschilligheid. Op te merken valt dat jizya de jaarlijkse hoofdelijke belasting is op mannelijke ongelovigen om om “ghazwa’s” en andere jihad-aanvallen te voorkomen.

Het Devşirme (دوشيرمه‎), of “ophalen van kinderen” alias “bloed belasting”, was voor de Ottomanen het systeem van jizya, waarbij in veroverde christelijke balkan-gebieden jongens in levende lijve bij wijze van afpersing als slaven werden afgevoerd om dienst te doen in het leger of in de administratie van de islamitische sultan in İstanbul.

Bij alles wat voorafgaat is het toppunt van veinzing wel dat de islamitische doctrine van Hijra (immigratie) en zijn verschillende onderdelen van tamkeen (bemachtiging) geen door mensen geschapen idee is maar een heilige belofte van overwinning op aarde aan de moslims gevat in Sura 24:55 Deze vorm van veinzing heet als doctrine Muda’rat. Het betekent vleierei, geflikflooi, pluimstrijkerij, vereenzelviging, misleiding, bedrog, bedriegerij, gelijke tred houden, verhullen, verzwijgen, verbergen.

Het ware gebruik van moskees, de echte bedoeling van halal voedsel, het dragen van de hijab of jilbab het zijn allemaal schijnbaar ongevaarlijke veranderingen doch met een explosief potentieel.

Een moskee kan beginnen in een achterkamertje, verhuizen naar een appartement of gehuurd gebouw alvorens een eigen gebouw wordt opgericht om de macht van de Hijra te tonen aan de nieuw gekomen immigranten. De hele tijd wordt hier de Koran onderwezen en komen de strijders samen. Ononderbroken kunnen er wapens opgeslagen worden, subversieve plannen gesmeed en kinderen gehersenspoeld worden als dat laatste al niet gebeurt in aparte Madrassa’s die zich buiten de moskee bevinden. Samengevat: van achterkamertje tot kazerne het past altijd in de Hijra!

Het dragen van een hoofddoek is natuurlijk symbolisch maar de hijab invoeren gebeurt overal en altijd gradueel als eerste stap. De Hijab of Jilbab wordt in regel vrij snel opgevolgd door de khimar, en deze vervolgens door de chador om uiteindelijk uit te monden bij het dragen van de nikab of boerka. Interessant weetje is de betekenis van Nikahu al-mut’ah. Dit is een sharia regeling waarin een moslim man een huwelijk kan sluiten voor de duur een uur tot en met 99 jaar.

Het sluitstuk van elke immigratie of Hijra is altijd de invoering van de Sharia of religieuze rechtspraak die uitsluitend gebaseerd is op de islamitische bronnen die uiteraard, moeten we er nog aan herinneren, uitsluitend in het Arabisch bestaan en dus buiten het Arabisch schiereiland de meest perfide vorm van taalimperialisme is die men zich kan voorstellen.

Hierbij huldigen de imperialistische moslims, en er zijn geen andere, het principe van de I’htiraz. Dat is het voorzichtigheidsprincipe van waakzaamheid en het nemen van voorzorgsmaatregelen. Hieronder vallen het doden van ongelovigen en Joden zowel als het slaan van vrouwen en de liquidatie van tegenstanders. Minder “I’htiraz” leggen ze aan de dag op hun websites. Wie gewapend met de betekenis van tay’seer, dawa, tamkeen, darura, i’dad en muda’rat er teksten gaat lezen in het Frans, Duits, Engels en Nederlands komt vlug tot de verbijsterende vaststelling dat ze geen blad voor de mond nemen! Ze willen alle macht voor zichzelf en de Umma of moslim-gemeenschap door onderwerping van alle anderen.

Koste wat kost en ze deinzen voor niets terug want alles is geoorloofd om de Hijra tot een goed einde te brengen. Over (miljoenen) doden struikelt een Ulama (islamitische religieuze leider) niet. Dat is nog nooit gebeurd en het zal ook nooit gebeuren. Integendeel het doden van onwillige vijanden (kent U er andere?) is letterlijk gerechtvaardigd door de zogenaamd heilige Koran.

Dat geldt overigens niet alleen onderling zoals heden ten dage blijkt in Irak en Syrië, maar overal waar de Hijra ver genoeg gevorderd is om deze geheiligde criminaliteit open en bloot te belijden en als feit daar te stellen en uit te voeren. Meestal zoals in Bangla-Desj, sommige gebieden van Afrika en Indonesië als nauwelijks verhulde vorm maar steeds met veel lef en geveinsde verontwaardiging ontkende vorm van genocide en massale slachting. Van mensen nota bene.

Wie U wat anders tracht wijs te maken als U christen, jood, boeddhist of atheïst bent, liegt.

Al weze het in het Bargoens, U bent dus bij deze gewaarschuwd.

Lucky9

Arabische bronnen en een veel uitgebreidere uitleg met voorbeelden over het voorgaande kan men lezen in het boek van Sam Solomon en E. Al Maqdisi uitgegeven in het Engels door ANM Publishers onder de titel “Modern Day Trojan Horse” 139 pagina’s ISBN: 978-0-9794929-5-2.

Meer informatie er over vindt U bovendien in “The third Choice” (islam,dhimmitude en vrijheid) van Marc Durie 232 pagina’s ISBN: 9781926800004