Erdogan bakt het nog bruiner

Erdogan speelt het klaar om zelf te bewijzen dat Turkijë helemaal niet in de EU thuis hoort. Nu niet en nooit niet. Wij gaan dat later uitleggen. Maar lees eerst dit hier in De Telegraaf.Dat àlle moslims afschuwelijk arrogant zijn is alom bekend en geweten in het westen. Op 11 september 2001 dansten Palestijnse moslims echte vreugdedansjes omwille van het feit dat in New York 3000 mensen door andere moslims gedood werden met vliegende bommen vol kerosine: twee grote passagiersvliegtuigen. Op 22 maart 2016 dansten moslim-marrokaantjes vreugdedansen in twee Amsterdamse scholen omdat moslims er in geslaagd waren met spijkerbommen 40 mensen te doden in Brussel en Zaventem. Enige tijd nadien gooiden naar aanleiding van de arrestatie van een moslim-misdadiger in Molenbeek Marrokaanse moslim-jongeren met stenen en flessen naar de politie. Alleen onze eigen beroepspolitiekers doen alsof moslims niet arrogant zijn en bakken er integendeel zoete broodjes mee op ons aller kosten.

De juichende reactie van Turkse moslims in Nederland op de arrestatie van deze seculiere vrouw die in Turkije gearresteerd werd omdat ze iets twitterde tegen Erdogan, is ronduit schokkend en significant. Ze heet Ebru Umar en is in Nederland geboren uit 2 hoogopgeleide Turkse échte politieke vluchtelingen. Ze is bekend omdat ze (vruchteloos overigens) klacht neerlegde wegens 2000 doodsbedreigingen die tegen haar geuit waren op twitter.

Rutte mag dan wel doen alsof hij iets in de Turkse pap te brokken heeft zoals hij laat uitschijnen in De Volkskrant, maar daar geloven we niets van.

Reagerend op een mail die het Turkse consulaat (!) rondstuurde met een oproep aan alle Turkse Nederlanders (met een dubbel paspoort en ook de illegaal aanwezige Turken natuurlijk) beledigingen aan het adres van de Turkse president Erdogan te “melden”, schreef de Nederlandse columniste volgende zin:

‘Maar tegen elke Nederturk die de oproep van het Turkse consulaat steunt en meent NSB’ertje te kunnen spelen over wat Nederlanders in Nederland zeggen over Sultan Erdogan, de megalomaanste dictator die Turkije sinds de oprichting van de republiek in 1923 kent, heb ik maar een ding te zeggen: go fuck yourself.

Elke intelligente mens kan niet anders dan het volledig met haar eens te zijn.

Het lijdt immers niet de minste twijfel dat Erdogan een wrede dictator is, niet alleen mee verantwoordelijk voor de islamitische tsunami in Europa maar tevens verantwoordelijk voor tienduizenden doden in Syrië en vermoedelijk ook persoonlijk voor honderden moorden op seculiere Turken en het opsluiten van vele honderden Turkse journalisten en militairen in Turkijë zelf.

Dit twitterde Ebru Umar gisterenavond (zat. 23/4/16) voordat ze werd opgepakt in haar vakantiehuis in de badplaats Kusadasi (Zuid-West Turkije) :Oké. Politie voor de deur timeline. Geen grap.

Wij zeggen samen met Geert Wilders: “‘Blijf met je islamofascistische poten van onze @umarebru af Erdogan'”!

Zoals de Turkse correspondent van het Gatestone instituut schreef: het probleem is, dat hoe meer Erdogan zich realiseert dat chantage werkt, hoe meer hij geneigd zal zijn zijn ondemocratische cultuur naar Europa te exporteren. Merkel heeft een verkeerd precedent geschapen en de prikkelbare sultan gegeven wat hij wil.

Nu Rutte en Michel nog!
Marine Le Pen zegt wat moet

Wat een contrast met onze islamofiele lafaard Michel!
Besef: We leven onder een staat van (islamitisch) beleg!

De Pers-Schandaard van Vlaanderen organiseert op haar website polls waar naïeve internauten vragen willen beantwoorden met voorgekauwde keuzes want de valsheid en subjectiviteit druipt van de vragen zelf af. Na afloop wordt je zelfs de les gespeld en aan de oren getrokken omdat je op de meeste vragen “verkeerd” hebt geantwoord. Zo ver durven onze eigen islamofiele politiek correcte fascisten het drijven. Zelfs de vrije meningsuiting wordt ongenadig politiek correct geterroriseerd met valse beschuldigingen. Maar het kan nog erger.

“De waarheid kan zeer doen, en rationaliteit is niet voor iedereen weggelegd. Maar als woorden het niet kunnen winnen, is er altijd nog kinderachtig cyberpesten. Hatertjes hebben net zo lang op ‘vind ik stom’ geklikt bij YouTube (videowebsite waarop talloze vrouwenmishandelingen, gruwelbeelden van dode kindertjes en onthoofdingen uit naam van de islam te zien zijn – red.) totdat Condell’s kanaal gedeeltelijk werd gecensureerd. En nu dreigt hetzelfde te gebeuren bij zijn onderduikadres op Vimeo. Ook Dotsub is geen veilige haven, want daar kun je eveneens haatvlaggetjes aanklikken.”

De islamitisch fascisten en moordenaars van de vrije meningsuiting zijn onder ons!

Lees verder op Geen Stijl >>>>
Het dictatoriale EU-armageddon!

Maar dan wel Orwelliaans hypocriet “in naam van de tolerantie”!
Eurocommunisme en dito -fascisme, inclusief islamofiel nazisme in haar zuiverste vorm onder het mom van (geveinsde) tolerantie, dat is hun doel.
Langzaam maar zeker glijden we af naar een dictatuur die onvermijdelijk een van de zwartste bladzijden en bloedigste perioden ooit in de hele geschiedenis van de menselijke beschaving zal inluiden.
Op de officiële internetsite van het Europees Parlement is sinds enkele dagen een officieel document
te vinden met de ronkende titel “promotie van tolerantie” dat het licht doet schijnen op de verborgen dictatoriale agenda van de door niemand verkozen politiekers en hun apparatsjiks. U bent bij deze gewaarschuwd: hun gedachtegoed stinkt!

Onder het mom van de promotie van tolerantie -let op de ongelooflijke lef van deze schurken- wordt in Brussel, Straatsburg en de eurofiele salons in Paris en Berlin duidelijk en naarstig een totalitaire samenleving voorbereid waarin Orwelliaanse nieuwspraak de wet stelt, en elke individuele vrijheid in de kiem zal worden gesmoord.

Althans dat is de intentie, het plan en de doelstelling van alle islamofiele boven ons gestelde fascisten van de Europese Unie der nationale sovjet republieken, gemeenzaam bekend als de EUSSR.

Een schokkende vaststelling is dat deze dubieuze activiteiten, bovendien buitensporig rijkelijk gesubsidieerd met gemeenschapsgelden, tot doel hebben de democratie in Europa af te schaffen door het sluiks invoeren van terrorisme als wettelijke norm en maatstaf.

Intellectueel terrorisme (*) in beginsel, maar duidelijk een onderdeel van een geplande onderwerping van onze maatschappij waarbij de individuele vrijheid wordt weggevaagd door aan de nationale wetgevers, rechtbanken en fascistische drukkingsgroepen respectievelijk antifa-stoottroepen en gedachtepolities een dwangmatig opgelegde terreurmodel ter beschikking te stellen, met de verplichting die discriminerende en onrechtmatige terreur uit te oefenen, te handhaven, te institutionaliseren en massaal aan de bevolking een gedoogbeleid voor terreur op de autochtonen te op te leggen en via het onderwijs en de media als een geloofspunt te indoctrineren.

Om de politici een handje toe te steken hebben we het document voorzien van tekstanalytische arcering en ter beschikking gesteld voor download op Nageltjes onder de te originele Engelstalige titel: ‘promotion of tolerance !!!Zo kan iedereen deze schandalige officiële tekst nog blijven lezen nadat de officiële versie ervan zal worden verwijderd, hetgeen te vrezen valt. Gemakkelijkheidshalve hebben we de fascistische kromspraak geel gearceerd en de ‘vertalingsfouten’ (vermoedelijk uit het Frans) in het roze. (Laat Java script tijdelijk toe.)

De lezing ervan doen de haren van elke goedmenende democraat en patriot recht staan uit afschuw voor zoveel onvervalste wilsuitingen tot het zonder volksraadpleging of verkiezingen nemen en opleggen van dictatoriale maatregelen die alleen de vergelijking kunnen doorstaan met soortgelijke effectief uitgevoerde misdrijven in oorlogstijd door het Nazi-regime en voordien onder de bolsjewistische en Stalinistische dictatuur in de voormalige Sovjet-Unie.

Na een leugenachtige preambule die bol staat van holle retoriek en een pagina voor de gelegenheid geschreven definities komt de aap uit de mouw in een tweede sectie: het doel van dit fascistisch geschrift: Promoten, bevoogden, elimineren, veroordelen en nog eens elimineren.

Na een reeks in sectie uit de duim gezogen “rechten” van de te pamperen aangespoelde lieverdjes en enkele in sectie 4 opgesomde beperkingen die vooral dienen op de opstellers niet onmiddellijk te laten opsluiten als geesteszieken komt in sectie 5 de ware aard naar boven. De groep die bevoordeeld en beschermd moet worden is: de migranten! Op het einde volgt een reeksje uitleggende nota’s die ronduit hilarisch zouden zijn indien men inmiddels nog niet zou begrepen hebben dat het hier een islamofascistische en dus ronduit nazistische tekst betreft. Sectie 6 legt in het lang en het breed uit wat er moet gebeuren en hoe het knechten van vrijheidlievende mensen in zijn werk zou moeten gaan. Deze sectie is het best te vergelijken met Mein Kampf van een miskend genie.

In sectie 7 met name over de Strafrechtelijke sancties op ongehoorzaamheid, schrikt de EU schrikt er zelfs niet voor terug “in naam van de tolerantie” heropvoedingskampen voor jeugdige andersdenkenden te willen inrichten!! Heinrich Himmler zou zich voor deze tekst niet schamen maar er prat op gaan.

Waar is de “liberté” van de burger en die van de “pére de famille “ gebleven?” Op Franstalige Belgen kan je nooit vertrouwen. Ze zijn ofwel te dom ofwel te vals. Daarom loopt door het onland Belgique/België en horizontale lijn die de grens trekt tussen vals en waarachtig. Bloed is echter nooit ver weg in heropvoedingskampen. Moeten we onze politieke sufferds de Japanse kampen in WOII, die van Stalin in de Goelag of die van Pol-Pot in Cambodja in herinnering brengen?

Indringers wordt een gratis recht tot lawfare toegezegd op kosten van de echte slachtoffers. Citaat: “Victims of crimes listed in pargraph (a) will have a legal standing to bring a case against the perpetrators, as well as the right to redress.” Schadevergoeding te eisen of wat dacht U? En het gaat nog verder. Het mag de migrerende indringers en veroveraars niets kosten: ” FREE legal aid WILL be offered to victims of crimes  listed in paragrapf (a), irrespective in qualifications in terms of pecuniosity. (geldgebrek) ”
Met andere woorden een moslim bij voorbeeld, mag als het van de EU afhangt op kosten van het gastland een een eindeloze reeks tergende beledigende en roekeloze gedingen beginnen tegen belasting ophoestende autochtonen ook al is de migrerende moslim allochtoon stinkend rijk en toch nog recht hebben op gratis rechtshulp.

De “EU-commissie voor tolerantie” (European Council on Tolerance and Reconciliation, what ’s in a name!?) heeft deze tekst uitgewerkt die hoe dan ook de geschiedenis zal ingaan. Hopelijk sterven de opstellers ‘én àl’ hun opdrachtgevers zo snel mogelijk aan de galg of voor het vuurpeloton, want dit verraad tart werkelijk elke verbeelding. Zelfs de herinvoering van de doodstraf en berechting met het kromzwaard of de guillotine is menselijkerwijze niet eens uit te sluiten noch moreel verwerpelijk. Nürnberg 2,0 dingt zich hier op. Tolerantie voor de discriminerende intoleranten en verzoening met hen is onmogelijk. De autochtonen bevolkingen van Europa pikken dit soort eurofascisme niet. Nu niet, nooit niet.

Achter de bedrieglijke titel “tolerantiedocument” zit de eis verborgen dat het Europees Parlement “concrete maatregelen” zou moeten nemen om racisme, vooroordelen over huidskleur, etnische discriminatie, religieuze intolerantie, totalitaire ideologieën, xenofobie, antisemitisme, homofobie en “anti-feminisme ” te elimineren”. (sic)

Daartoe dienen in Noord-Europa de vrijheid van meningsuiting, van kunst, van wetenschap, van alle media en elke pers beperkt of verboden te worden zo wil het sectie 9 over de massa-media. In plaats daarvan dient er een “tolerantiedwang” te worden ingevoerd en een nieuwe EU-superinstantie, die de invoering van desbetreffende fascistische maatregelen bewaakt. Het vergt bijna bovenmenselijke moeite om hier de pen van een soort Joseph Goebbels niet in te herkennen.

In duidelijke taal: binnen de EU wordt in het vervolg bij voorbeeld iedere vorm van kritiek verboden op alles wat het regime voorschrijft. Ook de kritiek op politieke partijen en hun bewegingen – bij voorbeeld de sociaaldemocraten of de milieubeweging – wordt dan bestraft. Wie dit als een grap beschouwt moet het document (“A European Framework National Statute for the Promotion of Tolerance”) eens zélf lezen, zolang het nog online staat!

Elk vrijheidslievend individu die dit nalaat is crimineel bezig met zijn eigen toekomst en dat van zijn kinderen en kleinkinderen, zo wil het sectie 8 die handelt over opvoeding.

Volledigheidshalve (zodat we zelf niet kunnen versleten worden voor “totalitarifoob”) kan U :
http://www.danisch.de/blog/2013/09/19/eu-recht-meinungsverbrechen-frontalangriff-auf-die-meinungs-und-wissenschaftsfreiheit/
http://dejure.org/gesetze/GG/5.html
http://www.heise.de/tp/blogs/8/155010
maar beter lezen. Volgens het document dient er in het vervolg in de EU sprake te zijn van een “tolerantiedwang”, die bij overtreding onmiddellijk streng wordt bestraft.

Nog in sectie 9 van het twaalf pagina´s tellende werkdocument wordt van alle media een “minimumprogramma-aandeel” geëist, waarin ze in het vervolg de “cultuur van de tolerantie” moeten verbreiden (Citaat: “The Government shall ensure that public broadcasting (television and radio) stations will devote a prescribed percentage of their programmes to promoting a climate of tolerance”).

Kinderen en jongeren moeten in “heropvoedingprogramma´s” tot de “cultuur van de tolerantie” gedwongen worden. Tolerantie dient op de basisschool vanaf de kleuterklas een vast bestanddeel van het dagelijks onderwijs en belangrijker dan alle andere vakken beschouwd te worden. Zelfs al in de kleuterklas moet er van deze islamofiele euzonazis dus massaal en intensief gehersenspoeld worden. (sectie 8)

Nog subversiever: soldaten mogen in het vervolg geen vijandbeeld meer bezitten. De EU wil dat soldaten er in cursussen toe worden opgevoed dat hun te bevechten tegenstanders volledig aan hen gelijkgesteld zouden zijn (Citaat: “Similar courses will be incorporated in the training ofthose serving in the military”eveneens uit sectie 8)

Het zogenaamde werkdocument van de EU, volgens welke het al als “belastering” bestraft moet worden wanneer iemand een grap maakt over een andere groep, is dictatoriaal en totaal onverenigbaar meer eender welke Europese grondwet en onaanvaardbaar voor elke soevereine lidstaat.

HOE DURVEN ZE? !!! Des te verbazingwekkender is het dat zich hiertegen tot nu toe niemand verzet of een negatief geluid durft te produceren in de slaafse staatsmedia of de gesubsidieerde pers.

Hoe is het mogelijk dat na WOII een pseudo EU-regering, andersdenkenden opnieuw in kampen wil stoppen, waar ze “tot tolerantie” worden heropgevoed? De gevangenentransporten naar Buchenwald, Sobibor, Treblinka en Auswitch vonden plaats in veewagens, omdat de gevangenen niet eens op het idee kwamen dat ze echte mensenrechten zouden kunnen bezitten!

In tijden van lege kassen kun je je er wel een voorstelling van maken op welke ideeën de Brusselse bureaucraten dan zouden kunnen komen. In feite zouden we de samenstellers van dit document moeten bedanken voor de waarschuwing tegen het misdadige karakter van opperkaste der EU hogepriesters die ze vermoedelijk ongewild hebben daar gesteld. Hun namen zijn: Yoram Dinstein voorzitter), Ugo Genesio, Rein Müllerson, Daniel Thürer en Rüdiger Wolfrum, allemaal juristen.

Het zou interessant zijn om te weten waar deze vijf Abrahams hun mosterd haalden. Bij Joëlle Milquet of Laurette Onckelinx misschien? Het zijn, op het eerste zicht, allemaal eminente hoogleraars en specialisten die wegens hun leeftijd en vermaardheid niet meer kunnen ‘kalt’ gesteld worden door de opperkaste hogepriesters van de EU. Vandaar hun eigen lef: Ze leverden tegen betaling op bestelling een formele juridische omkadering van de fascistische kwadratuur van de cirkel. De opstellers treft vermoedelijk geen schuld. Integendeel, ze leverden het geëiste en slaagden er bovendien in simultaan via een officieel orgaan van de EU-fascisten een SOS te laten uitzenden naar de beschaafde wereld die de EU-apparatsjiks willen vernietigen en islamiseren. Het zou ten zeerste verwonderlijk zijn indien laatstgenoemden hiervoor van de islamitische oliesjeiks geen “vergoeding” zouden ontvangen. Maar helaas worden criminele beroepspolitiekers nooit veroordeeld!

Hoe ziek dit soort opperkaste-psychopaten immers wel zijn, blijkt uit hun wil om antisemitisme en holocaust goedkeuring of -ontkenning te verbieden maar te rangschikken als een klasse apart. Geen cel in hun ziekelijk brein staat er bij stil dat ze een totalitaire imperialistische religie bevoordelen en privileges verlenen die juist het uitmoorden van Joden voorstaat in hun allerheiligste geschrift: de islamitische Koran. Dat daarvoor de individuele vrijheid van gedachte en meningsuiting van de hele autochtone Europese bevolking spel het spel staat, kan hen blijkbaar geen eurocent schelen.

Deze tekst beschermt en privilegieert antisemieten en is daarom volgens de regels van de formele logica automatisch antisemitisch. De perversiteit van dit officiële document bereikt daarom een toppunt waar het er aan herinnert dat de enige resterende vreedzame oplossing nadat alle andere middelen zouden gefaald hebben een schending van de mensenrechten zou zijn. Citaat: “collective expulsion of aliens is prohibited.” (pagina 7 onder Explanatory notes (ii) )

Antisemitischer dan deze officiële eu-tekst is nauwelijks denkbaar. Ondemocratischer dan deze officiële eu-tekst is onmogelijk denkbaar. Fascistischer er meer totalitair dan deze officiële eu-tekst is eveneens nauwelijks denkbaar. Voor wie het nu nog niet zou begrepen hebben: de EU voert een heilige oorlog tegen haar eigen autochtone bevolkingen en rekent daarvoor op de slaafse nationale regeringen van elke lidstaat apart. Geen enkel middel wordt geschuwd: chantage, rechtsmisbruik, onrechtvaardigheid enz.
Democraten aller Europese landen verenig U en vaag dit gespuis weg voor het te laat is. De eerstkomende gelegenheid is mei 2014.

Lucky9

h/t http://deutschelobby.com/2013/10/12/eu-umerziehungslager-fur-andersdenkende/
(*) Zie “Le terrorisme intellectuel” van Jean Sevilla, éditions Perrin 2004 Fr.