Ramadantamtamboemboem

Het politiesyndicaat verklapt dat er richtlijnen door de overheid werden gegeven om niet op te treden in het geval van rellen.

En voor de echte belgen gelden natuurlijk wel de wetten van het belgische volk. Iedereen gelijk voor de wet? Vergeet het maar !

Afspraak in het stemhokje? Wees gerust !

“De afgelopen tijd hebben in Brussel talrijke rellen plaatsgevonden die in stilte zijn overgeslagen. ‘Jongeren’ gebruiken het voorwendsel van de Ramadan om zich op de openbare weg te verzamelen en de politie uit te dagen tijdens controles om de sociale afstand te respecteren.

De politiebond VSOA sprak onlangs over dit onderwerp en betreurt het dat de lokale autoriteiten hen vragen niet op te treden bij een rel.

Deze bendes proberen de macht over te nemen in de straten van de hoofdstad en profiteren van een gevoel van straffeloosheid dankzij de steun van bepaalde gekozen functionarissen en het bevel aan de politie om niet tussenbeide te komen in geval van strijd.

We moeten de dingen zeggen zoals ze zijn: onze controle wordt tegengehouden door bepaalde politici die de kant van de bendes van jongeren kiezen door onze acties in twijfel te trekken. (…) Dit is een zeer ernstig probleem dat snel uit de hand zal lopen als er niets aan wordt gedaan om het te verhelpen. ” legt Vincent Houssin uit, van de vakbond VSOA.”

Agenten worden door allochtoon uitschot (‘jongeren’ genoemd) belaagd en geslagen tijdens een arrestatie. Merk ook op hoe vrijwel niemand de voorgeschreven afstand houdt. Het is er zelfs een samenscholing. Horen we ook een paar keer allah uh akhbar roepen op de achtergrond. Ja, we weten het: het zijn weer allemaal brave moslims die door de ramadamtamtam weer agressief worden, en ’s avonds in groepjes naar de iftars trekken alwaar de Coronawetgeving aan hun sandaal wordt gelapt, en er hier of daar een in Brabant ‘verdwenen’ schaap of lam op tafel wordt getoverd. Niemand die die samenscholing en die overtredingen/corona-iftar-feestjes durft aan te pakken. Ze kennen de wetten beter dan welke belg ook, en ze hebben zeer activistische pro deo advocaten. Dat is natuurlijk een ander sprookje dan dat van de ‘zeven geiten’ van Goedele Liekens alwaar Merel-geit en haar vrienden geitenn er niet zo goedkoop van af zullen komen. Het filmpje werd verspreid door de politievakbond VSOA zelf, want ze zijn het beu dat geminimaliseer door politici- islamapologeten als Pascal Smet (sp.a) en Benjamin Dalle (CD&V), en de laakbare laffe aanpak door justitie van het tuig. Video voor de veiligheid gedownload en verspreid zodat het nooit zal verloren gaan, ook al verwijderen ze die morgen van FB.🏴‍☠️

Hier nog een filmpje over je- weet-wel-‘jongeren’ die dingen mogen die niet gestraft worden. Het is duidelijk dat politiek en justitie een complot tegen ons en de politie hebben gesmeed. In dit onland worden criminelen vrij gelaten in plaats van opgesloten. Als u dit niet verandert wonen wij straks achter tralies in ons huis in plaats van zij. Het is maar waarvoor u kiest. Straks, in het stemhokje.
Justitie, de enige klucht die een treurspel is.

https://s14-eu5.startpage.com/cgi-bin/serveimage?url=https%3A%2F%2Fencrypted-tbn0.gstatic.com%2Fimages%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcStpHkvtaLmpFtNKkYQHZwGVGIDZld29w0FXVf_9fQwxGC3sJb8%26s&sp=b429ca825a77ad626c1f5f7eb2fafd5f&anticache=186986

En als het van mij afhangt dan komt er net WEL een assisenproces, zoals de grondwet voorschrijft. Het gif zit namelijk in de angel.

Wat een misplaatste lef van federaal procureur De Leeuw om even te komen roeptoeteren dat we de grondwet zouden moeten herzien/aanpassen, en om zo alle beslissingen binnenskamers te kunnen houden. Wat een manipulatie, afpersing zelfs, te schermen met de praktische, organisatorische, en financiële bezwaren om zo de politici, de wetgevers te bewegen tot herziening van de grondwet. Op korte termijn dan nog. Daar waar dit allemaal niet kan voor veel dringender en nog belangrijkere zaken. Zelfs als politiek wisselgeld mag deze wens niet worden ingewilligd. Gelukkig is daarvoor een tweederde meerderheid nodig, en hopelijk ook een meerderheid in elke gemeenschap.

Maar we moeten niet wachten tot het in het parlement aan de
orde komt om onze afkeer daarvoor te laten blijken. We moeten meteen
deze piste onmogelijk maken en alle politici aan hun mouw trekken

Als de procureur een ding heeft duidelijk gemaakt dan is het dat
justitie een grote klucht is en hij, en allen die daar in meespelen,
kluchtzangers zijn. Maar eigenlijk is het een intriest treurspel,
gespeeld door de meest arrogante ongenaakbare levenslang politiek
benoemde betweters die van justitie het zootje, het moeras gemaakt
hebben dat het nu is.

30000 schuldvragen zou de jury moeten beantwoorden zo vertelt hij met
uitgestreken gezicht. Wie bedenkt dat? Dit is toch waanzin? !

Dat het proces 6 tot 9 maanden zou duren toont aan hoe hopeloos verouderd dat orgaan nog werkt in de 21 ste eeuw.

Een vrachtwagen vol dossiers en documenten die met steekwagentjes tot
in de rechtszaal worden aangevoerd, en daar voor de toeschouwers
demonstratief een blijk moeten geven van hoe hard er wel gewerkt is aan
de zaak, is een onderdeel van het decor in de klucht.

Hoeveel kopieën van kopieën van kopieën, hoeveel copy paste
documenten, zitten daar niet in? En nog nooit heb ik tijdens een
rechtszaak een van die vele mapjes en dossiers weten open doen. En
hoeveel van de soms honderdduizenden pagina’s zouden daarvan gelezen
zijn en nuttig zijn? Weinig, zo durf ik zeggen.

Iedere burger met gezond verstand kan de vragenlijst opstellen die een jury zou moeten beantwoorden.

En daar gaat ook de democratie op haar bek, of beter: op de schop.

Het is onbegrijpelijk dat een aantal politieke partijen waaronder
NV-A tot mijn spijt assisen wilt afschaffen en vervangen door politiek
benoemde onfeilbare beroepsrechters die aan niemand verantwoording
schuldig zijn

Er moet net MEER assisen, meer transparantie, meer democratie, meer controle komen. En scherm weer niet met Europa !

Het is onbegrijpelijk dat een aantal politieke partijen, waaronder
tot mijn verbazing en spijt de NV-A,  assisen op een drafje willen
afschaffen en vervangen door politiek benoemde onfeilbare
beroepsrechters die aan niemand of niets verantwoording schuldig zijn.

In plaats van dat instituut dat log, ouderwets, langdradig en slecht
functioneert te moderniseren, wilt men het laatste gerechtelijke
instituut waar nog controle en respect voor de burgers bestond en werd
geëist eigenlijk gewoon afschaffen (behalve voor onbelangrijke of
eenvoudige zaken ???? ). Vlug nog wel, zonder de mening van het volk
te kennen, zonder uitvoerige debatten, zonder dat ze een idee hebben
wat ervoor in de plaats moet komen, tenzij meer van dezelfde knoeiboel
die we al kennen. Een justitie dat, wanneer het al functioneert, vooral
de misdaad dient in plaats van bestrijdt, en de bevolking steeds
opnieuw in gevaar brengt.

Het moet ons ook niet verwonderen dat pers- en
opiniemisdrijven in de toekomst niet meer door assisen maar door
beroepsrechters zullen worden behandeld.
Want dat is een pain in the ass !

Maar vrij zeker waart ook hier het spook van de islam rond. Die islam wilt men ook ontzien als het motief van de terroristen. Zo ook zou men de kritiek op de immigratie en het falen van multiculturele maatschappij smoren. Een jury zou met deze elementen wel rekening houden. Beroepsrechters zouden dat naar de marge verdrijven. De daders zouden allemaal eenzame geestesgestoorden worden, en het woord islam zou gemeden worden.

Maar we weten ook wel waarom veel politici bereid zijn de vraag van
justitie in te willigen. Velen van hen zijn immers ook jurist of nog
advocaat in ‘bijberoep’ met een nog werkend kantoor, en dus in hetzelfde
incestueuze bedje opgeleid en ziek. Een lijstje van hen hier plaatsen
zou te lang zijn. Men kan dus van eigen belang en het dienen van eigen
belangrijkheid spreken.

De federaal procureur toont bovendien met zijn TV optreden en met zijn uitspraken aan dat er geen scheiding van machten is. Hij vraagt en de politiek zal draaien. De rechterlijke macht vraagt om wetten (die ze mee helpt voorbereiden), en de wetgevende macht, het parlement/de regering, neemt die over. Het is wel duidelijk dat hij bovendien zelf om dat TV optreden heeft gevraagd, want wie zou hem anders daartoe hebben kunnen uitnodigen in de studio, onbewust van de cijfers de doembeelden en de wensen die enkel de procureur en het apparaat kennen en wilden ophangen. Ondertussen wilt datzelfde justitieapparaat een jurylid dat, een assisenproces uit de biecht klapte en haar persoonlijke mening ventileerde gaan vervolgen, en het misschien tot cassatie laten komen.

Nee, pottenkijkers zijn er niet gewenst, en kritiek wordt nooit aanvaard, ja zelfs bestreden.

We weten wel waarom de
magistratuur liever zou hebben dat het volk niet betrokken wordt in de
rechtspraak? Omdat die een veel zwaardere straf, de zwaarste zelf,
zullen eisen voor de terroristen.

Te veel juristen zijn het product van intellectuele incest en ziekelijke paranoïde beroepsbescherming. Enkel diegenen die nog normaal en ongeschonden uit de eenheidsworstenfabriek van het eenheidsdenken kwamen, danken dit aan hun intellectuele sterkte en hebben een baan gekozen die meestal zijdelings tot niets met justitie te maken heeft. Natuurlijk zullen juristen, advocaten, magistraten en dito politici de kwaliteiten van justitie in de verf zetten, elkaar rugdekking geven, de lof blazen over hun eigen opleiding, op hun eigen trompetten . Net zoals WC-Eend WC-Eend aanbeveelt.

Maar de man in de straat denkt daar al lang heel anders over.

Juristen en magistraten worden aanzien als onbetrouwbaar, gehaaid. Gevaarlijk bovendien voor/door de brave burgers, en vooral ongelooflijk en oncontroleerbaar duur. Immers niemand heeft een idee wat een rechtszaak kost. Of de prestaties en de frequentie ervan juist zijn, en of de kostprijs ervan eerlijk en in verhouding. Zij maakten hun eigen regeltjes, en controleren die ook zelf. Justitie die wij kennen is eigenlijk klassejustitie. Enkel rijke mensen kunnen zich veroorloven om ervoor te betalen. Ieder ander mens gaat er aan failliet, ook al wint hij uiteindelijk zijn zaak. Niet de pro deo klanten , want die procederen gratis, en die kunnen er nog een aardige duit aan over houden. (samen met hun advocaat natuurlijk). Dat het parlement daar eens bij hoogdringendheid eens wat zou doen. Dan moesten we die ergerlijk hoge dwangsommen, opgelegd door zo’n activistische rechter met een bepaalde politieke ideologie, niet betalen.

De uitspraken van de federale procureur Van Leeuw, tonen ook
overduidelijk hun superioriteitsgevoel, het wantrouwen van magistraten
en justitie jegens het gewone volk. Het arrogante denigrerende
neerkijken dedain ook waarmee zij het intellect en het vermogen tot
oordelen van de burgers in vraag stellen, het gemanoeuvreer om dit
allemaal binnenskamers te houden en er voor te zorgen dat dit niet zal
leiden tot vragen en debat over justitie.

” We gaan ons belachelijk maken” zo waarschuwt hij op TV. 

Niets
nieuws dachten ik en velen met mij, dat zijn jullie al. Alleen hebben we
daar tot op vandaag nog niets aan kunnen veranderen, er de moed toe
gehad om te saneren, het moeras der creaturen droog te leggen.

Ik vermoed dat diegenen die zich bij justitie en politiek
aangesproken voelen, dit zullen afdoen als populisme. Tja, dat is zo’n
woord als racisme, islamofobie, fascisme, .. waarmee ze hopen de
rebellen de mond te snoeren en telkens elke verandering onmogelijk te
maken tenzij ze die in hun voordeel nog weten om te buigen.

Machtswellustelingen zoals deze procureur Van Leeuw hebben een heel eigen agenda die niets met correcte rechtsbedeling, rechtvaardigheid of billijkheid te maken heeft, maar alles met hun eigen carrière en de oekazes van de partijpolitieke obediënties die hen hun postje gaf. dixit Jefferson Nimmitz

Mochten jullie bij stilte van het westelijk front geen nieuws meer krijgen; mocht het artikel hier of elders plots verdwijnen, de website uit de ether gaan, dan hebben ze op mij een Erdoganneke gepleegd. Ik hoop dat jullie dan verder voor mijn gezin en familie zullen zorgen. 😉 Waarvoor dank.

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200210_04841826

Federaal procureur wil geen assisenproces voor aanslagen 22 maart

Federaal procureur wil geen assisenproces voor aanslagen 22 maart

Volgens de wet moeten de beschuldigden voor een volksjury
verschijnen, maar Van Leeuw hoopt dat de wet nog veranderd kan worden.
‘Volgens mij kan de wet nog aangepast worden’, vertelde hij in De
Zevende Dag. ‘Artikel 150 van de Grondwet (dat bepaalt voor welke
misdaden een volksjury wordt opgeroepen, nvdr.) is voor herziening
vatbaar. Daar is een tweederdemeerderheid voor nodig in het parlement.’

Een assisenproces over de aanslagen op de luchthaven van Zaventem
en metrostation Maalbeek zou zes tot negen maanden kunnen duren, en
doorgaan in de verbouwde beveiligde NAVO-gebouwen. Er zouden 36
juryleden opgeroepen moeten worden, drie aanklagers en zes rechters.
Desastreus, meent Van Leeuw. Zo zou de jury 30.000 schuldvragen moeten
beantwoorden in haar arrest.

We gaan ons belachelijk maken. Alleen
eenvoudige zaken kunnen voor assisen. Het is alsof je bij een operatie
een mes aan twaalf voorbijgangers zou geven, en hen de opdracht zou
geven om de operatie uit te voeren.’
Via dwangsommen het terrorisme post-gefinancierd.

We beginnen met een filmpje over onschuldige kinderen die we verplicht naar hier moeten halen, en waarvan eentje al 19 jaar is.

De Belgische regering moet voorlopig al een half miljoen euro betalen aan IS-kinderen. De deurwaarder is in opdracht van Abderrahim Lahlali het geld al met een dwangschrift gaan opeisen.

50000€ per dag zo lang de 10 kinderen van IS strijders en hun even wrede vrouwen niet naar belgië worden gehaald. En dat kan dus nog wel wat duren.

Abderrahim Lahlali, lid van CD&V en voormalig gemeenteraadslid voor die partij, lacht. Hij lacht ons uit, en met hem al de moslims die de enige echte islam genegen zijn, die dansen en zingen bij een aanslag met doden en gewonden, wanneer gruwelijke oorlogsmisdaden worden begaan, kelen worden overgesneden, mensen worden gemarteld en/of tot slaven worden gemaakt. Ze hebben geen wroeging, ze nemen nergens afstand van, ze blijven eisen stellen zo hoorden we al de gevangen genomen moeders van de betreffende kinderen in een videofilmpje ratelen. Zij lachen, telkens wij huilen.

Voor wie dacht dat het toch wel meevalt met het islamitische fundamentalisme heeft beslist niet de berichtgeving gelezen en de foto’s gezien over de publieke herdenking in St Jans Molenbeek van de onlangs overleden haatprediker Rachid Haddach in moskeeën.

Lahlali is de advocaat van IS-terroristen, van Sharia4Belgium, van de Marokkaanse terrorist Abdelkader Belliraj, van de ouders die juf Magali Alpaers van ‘De Blokkendoos lasterlijk beschuldigden van kinderverkrachting, van de allochtonen in Aalst die veinsden een racistische brief in de bus te hebben gekregen, van drie ‘jongeren’ die een aanslag planden op Filip Dewinter, enz….

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQItRC6884ywoi9ouPdRfK4Oaq9hwiUbgGlAAdS_rvpQxEviJyY

Deze noodregering en vorige belgische* regeringen (en alle partijen daarin) hadden al met maatregelen, tijdig beroep, en aangepaste wetgeving kunnen voorzien en voorkomen dat er over dit soort aangelegenheden processen konden worden gevoerd en dwangsommen konden worden opgelegd. Het is een kwestie van nationale veiligheid. Immers zijn wij in oorlog met terroristen en hun aanhang, die kozen zich tegen ons en onze beschaving te keren. Zij wensten en wensen ons nog steeds dood, zoals dat in hun sadistische boek wordt bevolen.

Nog erger is dat hiermee een precedent werd gecreëerd en er nog veel meer kunnen en zullen volgen. Want aan ons geld zijn ze niet vies.

Ook NV-a dat, net zoals ze pas nadat ze eerst mee het Marrakeshpakt hadden goedgekeurd er zich gingen tegen verzetten, nu ook veel te laat komt met haar protest.

Voordien hadden we hen niet of nauwelijks gehoord. Dat zwijgen was bewust politiek correct om salonfähig te zijn, of ze zaten te slapen. Laat ik maar hopen dat het dat tweede was. Peter De Roover is de man die alle kalveren al moest pogen te redden nadat ze waren verdronken. Laat ik ook hier hopen dat al die pogingen oprecht waren.

Weerom stelde niemand van de regimepartijen justitie of de activistische rechters in vraag. Dat mag niet, uit angst geen democraat meer te worden genoemd maar een fascist. En dan is de kous af en ritsen de monden dicht en rusten de bezwaren en principes. Vrijwel niemand loopt graag koord, en al helemaal niet iemand die daar geen talent of durf voor heeft.

Dat de minister van justitie, die hiertegen niets ondernam, de CD&V-er Koen Geens is, met een islamitische schoonzoon en een precedent dat de 800.000 ARCO-gedupeerden zich nog wel zullen herinneren, is een zaak. Dat de advocaat Lahali de juridische handlanger is van allerlei terroristen, als hierboven opgesomd ,is een ander verzwarend feit voor de CD&V. Bijna had die partij onlangs zelfs een Irakees als voorzitter (want ook, nog steeds, bezitter van een Irakees paspoort) .

Hoe ver gaat het verraad van die partij dus om in het pluche te blijven zitten? Het aantal Christelijke organisaties gelinkt aan CD&V dat lobbyt voor, en zich bezig houdt met de invoer, het onthaal, opvang en ook juridische/sociale ondersteuning van immigranten/asielzoekers en ook heuse terroristen en hun medeplichtigen, is niet te tellen.

Ik ben eens begonnen aan aan een onderzoek en stelde vast dat die organisaties een mistig gigantisch web is waar aan alle draden geld en macht kleven.

Wat mensen niet weten, daarvan kunnen ze niet wakker liggen zie ik ze onder elkaar met een serene stem en een afgestreken schijnheilige smoel zeggen. Ach, ze zijn zo lief, de beweging van het onopvallende centrum, de poliep met honderden tentakels, de grafdelvers van onze maatschappij en toekomst in naam van hun denkbeeldige goedheid en plaats in hun even denkbeeldige hemel die niet veel verschilt van die van de moslims, op de 72 maagden na.

Maar u blijft er voor stemmen? Omdat ze zo verbindend zijn, het middenveld van de maatschappij vertegenwoordigen ( de brei- en fiets- en kookclubjes), ze de christelijke waarden (slik! ) dragen, ze een bestuurspartij van staatsmannen/vrouwen zijn (slik ! ), omdat ze de weg naar de hemel openen en aan een eerlijke en een rechtvaardige maatschappij (slik! slik ! ) timmeren…..

CD&V is ‘de’ Taqqya-persoonlijk-belang partij in Vlaanderen. Niet het belang van Vlaanderen, en ook niet voor Vlaanderen.

Boven of onder de bidmat: één god met islam
Beter dan geen god volgens hen

Niets deden zij ooit voor ons, tenzij geveinsd, tenzij onder dwang of voor persoonlijk belang, of wanneer ze werden betrapt.

En dat is kenmerkend voor tsjevengedrag. En een tsjeef, dat wilt u toch niet zijn?
De vis rot eerst aan de kop. Omdat……

Hoe fout het hier loopt, met dank aan de minister van samenleven en zijn voorgangers en tutti quanti, kun je zien in de eerste aflevering van Danny Op Straat duikt Danny in de wereld van drillrap. Deze serie is vanaf donderdag 6 februari wekelijks om 21:10 te zien op NPO2.

Omdat dit geen verbindende journalistiek is, omdat iedereen die dit aanklaagt meteen behoort tot de nazi’s in de Reichstag. Omdat we het op bevel moesten ‘schaffen’ en weinigen slechts weerstand boden uit angst voor de Securitate/de Stasi en instellingen als Unia.

Omdat de immigratie, ons pensioen, onze sociale zekerheid en onze economie moesten redden, zo werd gezegd en zomaar geloofd?

Omdat het allemaal maar faits divers waren, er slecht enkele handgranaten, enkele handgranaten en kogelinslagen waren, er slecht enkele salafisten en IS strijders gaat die terreur brengen en de rest ‘braaf’ is?

Omdat u nog gelooft dat justitie en politie dit wel zullen kunnen aanpakken?

Omdat ……

En zeg nu eerlijk, hebben het zwijgen, de onverschilligheid, de angst, geholpen om dit te voorkomen?

Heeft u zich niet vergist wanneer u niet aan de kant van het verzet stond? Heeft u nu geen spijt dat u mordicus vertrouwen bleef hebben in de zachte aanpak, het pappen en nathouden, het omkopen met geld en hulp opdat ze braaf en rustig zouden blijven? Gaat u nu drastisch anders durven stemmen of het leven van iedereen, ook het uwe, verder en wellicht onherroepelijk verkloten in het stemhokje?

“Zachte heelmeesters maken stinkende wonden” werd ooit met afkeer en boegeroep door naïeve mensen ontvangen. Maar zoveel jaren later moet men Filip Dewinter wel gelijk geven.

Het aantal etterende wonden is ondertussen niet meer te tellen! En de vraag rijst of de patiënt nog valt te redden .
Rechtsmisbruik

Dat er in het Gentse iets stinkt, daarvan waren wij al overtuigd sinds het failliet van de Optima-bank en de Arcopar-affaire. Maar nu wordt de stank van corruptie wel erg duidelijk waarneembaar door puur rechtsmisbruik. Doorbraak moest zich vandaag, maandag 11 september 2017, voor de rechter verdedigen tegen Ghelamco. Deze bouwpromotor wil voorkomen dat Doorbraak Boeken een boek publiceert van de hand van Ignace Vandewalle over de bouw van de Ghelamco Arena in Gent.

De komst van dat boek, “De illegale Ghelamco Arena“: Als politici zich met voetbal bemoeien, is, zoals dat de gewoonte is in de boekenwereld aangeboden aan de boekhandels en aangekondigd op de website van Doorbraak Boeken. Bij die aankondiging wordt ook een tip van de sluier gelicht over de inhoud van het boek: ‘De nieuwe voetbaltempel van KAA Gent, de Ghelamco arena, werd gebouwd uit de supportersharten van Gentse politici. Maar het nieuwe stadion is er slechts kunnen komen in financieel en politiek verdachte omstandigheden waarbij vriendjespolitiek primeert op de wet. Jarenlang onderzoek sterkt Ignace Vandewalle in de overtuiging dat de arena illegaal is.’

Versneld kortgeding

Dat alles is blijkbaar niet naar de zin van Ghelamco, dat Doorbraak trakteerde op een dagvaarding om te beletten dat het boek in de boekhandel komt. Nog voor ze er één letter van gelezen hebben rollen ze flink met de spierballen. Om extra stoer over te komen hebben ze een kortgeding met verkorting van de dagvaardingstermijn aangespannen. Doorbraak ontving vrijdag om 16.00 u de dagvaarding van de deurwaarder en wordt morgen, maandag 11 september 2017 om 9.30 uur in de rechtbank verwacht. We kregen dus een weekend de tijd om de rechtszaak voor te bereiden.

Na het kort geding, waar Karl Drabbe als onze woordvoerder optreedt, komt er altijd nog een zaak ten gronde.

Het lijkt ons zeer sterk op een tergend en roekeloos (kort)geding. Gewoon rechtsmisbruik dus. Benieuwd of de rechter deze mening zal delen. Ik vrees van niet, maar denk wel dat de eis tot verkorting van de dagvaardingstermijn zal afgewezen worden. De argumenten van Doorbraak liegen er niet om!

Persvrijheid

Doorbraak is ontstaan om een stem te zijn in het maatschappelijk debat. De persvrijheid mag niet onder druk gezet worden, wij laten ons niet intimideren. Artikel 25 van de Belgische grondwet is vrij duidelijk: ‘De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd; geen borgstelling kan worden geëist van de schrijvers, uitgevers of drukkers.’ We kunnen dat aanvullen met artikel 19 van de Grondwet: ‘(…) alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, [is] gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd.’

Enkel op basis van de titel en de promotietekst van het boek voert Ghelamco vooral aan dat Doorbraak zich bezondigt aan het misdrijf laster en eerroof tegenover de oprichter van Ghelamco en zijn familie. Dat is een sluipweg naar censuur en daartegen verzetten wij ons. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het boek ligt trouwens bij de auteur Ignace Vandewalle. Vandewalle staat bekend voor zijn degelijk onderzoek en analyses.

Het Hof van Beroep te Gent sprak deze auteur, samen met Jean-Marie Dedecker, vorige week nog vrij voor laster en eerroof jegens Johan Vande Lanotte.

Ook voor dit boek hebben wij er alle vertrouwen in dat de auteur de term ‘illegaal’ niet licht gebruikt. De verantwoordelijkheid van Doorbraak is dan weer om meer te zijn dan een mening. Niets zal ons beletten om eventuele mistoestanden in de maatschappij aan het licht te brengen in een boek, en al zeker niet als daar publieke middelen bij te pas komen. Wij zullen onze rol in het maatschappelijke debat blijven opnemen en ons met alle middelen verzetten tegen elke poging om de vrije meningsuiting en de persvrijheid te beknotten.

Op dit moment is dat versneld kort geding wat overkill: een reusachtige bouwpromotor die staat te brullen tegen onze kleine vzw. Maar wij kennen het verhaal van David en Goliath. Wij zoeken alvast steentjes bij de beek…

Wordt vervolgd.

Uw steun aan Doorbraak in onze strijd voor vrije meningsuiting en de persvrijheid is altijd welkom.
Kafka in Nederland

En wij die dachten dat we in de gefaalde staat België alles al hadden meegemaakt met het CGKR nu UNIA, keken toch raar op van wat een overheidsinstelling in de staat der Nederlanden ervan durfde te bakken:muslimlol534.png

Meldpunt Internet Discriminatie (MiND): ‘Islamitische homohaat is geen discriminatie want islam’

“Beste redactie,

Schrok eergisteren van homohaat onder artikel op Bladna.nl.* Homo’s moeten “verbrand”, “afgemaakt” en “onthoofd”. Oproepen tot geweld dus. Melding gedaan op de plek waar dat hoort: MiND | meldpunt internet discriminatie (opgezet door het Rijk).

Van hun reactie schrok ik nog meer. Oproepen tot geweld mag dus, als het maar gedaan wordt door moslims.
Ik dacht dat de grens van de vrijheid van meningsuiting en godsdienst lag bij het oproepen tot geweld. Maar dat blijkt dus naïef.

Mochten jullie hier iets mee willen doen, dan wil ik mijn naam er niet bij, want ik heb geen zin die heethoofden live te ontmoeten.

Vriendelijke groet,

Naam bij redactie bekend.”

 

screen-shot-2016-12-01-at-11-04-27h/t The Post Online en Geen Stijl

N.v.d.r.: Het sterke aan dit verhaal is dat de verkozen politicus Geert Wilders gelijktijdig vervolgd wordt voor de Nederlandse strafrechtbank wegens het stellen van een eenvoudige vraag “méér of minder?”, en niet de vraag <<moeten ze “verbrand”, “afgemaakt” en “onthoofd” worden? >> Dat laatste mag alleen gevraagd worden door Mohammedanen en zelfs dan zou het niet strafbaar of discriminerend zijn.

Ies koeltoer! Is vrijheid van Godsdienst! Het moet echt niet veel gekker meer worden. “De overheid is de oplossing voor ons probleem niet. De overheid IS het probleem.” (De Republikeinse president Ronald Reagan) Bij ons, in Nederland en blijkbaar in heel de EUSSR.
Het gerecht in Duitsland.

bara naked islamHet gerecht in Duitsland doet meer en meer denken aan dat van de jaren 30 in de vorige eeuw. Een Duits koppel is er veroordeeld wegens het open houden van een door facebook geblokkeerde pagina die kritisch was voor de islam.

Zo behandelt de Jood Zueckerberg kritiek op de islam. Hij is gewoon een smerige verrader van het volk van Israël. Daarom geven we graag voluit een bruggetje naar wat hij niet wil dat we weten: http://www.examiner.com/article/muslim-mafia-author-muslims-working-with-facebook-to-silence-critics-of-islamgeblokeerde link

Van alle rechters zou je van een Duitse rechter toch verwachten dat hij weet wat er in Nürnberg gebeurde. Zijn bedoeling was echter duidelijk: angst aanjagen en het recht op meningsuiting van vrije burgers in de kiem smoren! Het nazisme is blijkbaar in zijn hersens nog steeds niet uitgeroeid! Deze rechter is zelf een misdadiger want hij gebruikt ongeoorloofd structureel geweld voor politieke doeleinden. Hij zou op staande voet moeten afgezet worden, of erger.

lees verder  (met video) >>>
De afschaffing (abrogation) in en de chronologie van de koran.

Soms stuit men als struinend op het internet nog op een pareltje van je reinste hypocrisie, vervalsing en misleiding. Zo ook bij het Katholiek onderwijs. http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/korte-voorstelling-van-de-islam
Op haar webstek wordt zo maar klakkeloos een tekst overgenomen van een site met een veelbetekenende naam: http://www.antiracisme.be Gelukkig is deze site verdwenen maar de leugenachtige en bedrieglijke uitleg over de islam staat nog altijd op de webstek van het ‘katholiek’ onderwijs in Vlaanderen te pronken! Deze onderwijs-pagina zou even goed kunnen geschreven zijn door een debiel of islamofiele kleuter met zware psychische stoornissen.

We gaan al die uit de duim gezogen islam verontschuldigende flauwekul hier nu niet analyseren maar een antwoord formuleren ter attentie van bisschop Bonny, paus Franciscus, Michel, Geens, De Wever, Homans, Bourgeois en Francken. Zij zouden allemaal beter de oren spitsen, eventueel hun bril opzetten en verder lezen. In het wetenschappelijk onderbouwd gedeelte a.u.b.

De “geopenbaarde” Medinese koran die 28 hoofdstukken telt waaronder de 6 langste en dus ongeveer één derde van de hele koran, is één langgerekte ‘licence to kill’ of vergunning om te doden. Dat is in strijd met de Belgische wet.

De 28 hoofdstukken uit Medina apart genomen en ook chronologisch gerangschikt, maken zonder meer duidelijk dat Mohammed een roverhoofdman, slavendrijver en een moordenaar was en helemaal geen profeet maar een aartsleugenaar. De vroegere openbaringen, 86 hoofdstukken lang en voordien geopenbaard in Mekka, waren nog min of meer normaal en niet zo oorlogszuchtig.

Die chronologie-vervalsende rangschikking, het langste hoofdstuk als eerste, het tweede langste als tweede enz. tot het op één na kortste als het laatste, gebeurde niet toevallig maar had in de jaren twintig van de vorige eeuw uiteraard een bedoeling.

De eerste en misschien wel de belangrijkste was om te voorkomen dat de bezitters van een koran zouden kunnen vaststellen dat Mohammed in Medina steeds wreder en gewelddadiger werd en uiteindelijk een krijgsheer die moordde alsof het niets uit maakte, slaven maakte om te verkopen, zijn volgelingen toeliet en aanspoorde om te roven om zichzelf maar vooral ook Mohammed te verrijken, het toegelaten vond om vrouwen en slavinnen te slagen omdat ze vrouw waren enz. Bij een chronologische ordening van “openbaringen” van ‘Allah’ zou dit ten zeerste opvallen en zouden velen geen moslim willen worden of zijn. Daarom mocht respect voor de historische chronologie niet.

De tweede bedoeling was voorzeker de tegenstrijdigheden in de openbaringen van ‘Allah’ aan Mohammed zoveel mogelijk te verbergen. Om de tegenstrijdigheden vast te stellen hoeft de juiste chronologie niet gerespecteerd te worden maar om hun onzin te verklaren is het respect voor een juiste chronologie meer dan wenselijk voor een gemiddeld slimme gelovige, zo niet noodzakelijk. Daarom mocht respect voor de historische chronologie niet van de islamitische clerus.

De derde en misschien wel de gevaarlijkste bedoeling is dat bij rangschikking volgens lengte – buiten een zeer kort inleidend hoofdstuk dat elke islamitische gelovige geacht wordt meermaals per dag uit te spreken! – het vervalst resultaat dat zes van de langste hoofdstukken in Medina tot stand kwamen.
Daardoor komt het dat bij de eerste 9 hoofdstukken van de huidige koran-vulgaat er 6 uit de gewelddadige leer van de roverhoofdman in Medina komen, en daarom dus uitgerekend deze hoofdstukken als eerste door de jonge kinderen worden van buiten geleerd in de koranscholen en madrassa’s. Het geweld wordt er dus van kindsbeen af hersenspoelend in gepompt en met 75% meer kans op succes indoctrinerend dan dat dit het geval zou zijn met een chronologisch naar tijdstip van de openbaring gerangschikte koran. Daarom mocht die niet bestaan van de islamitische clerus.

Alleen hierdoor al is het duidelijk dat de islam gewoon misbruikt werd door de islamitische clerus omwille van de verwerving of het behoud van de macht. De hunne! De moslims werden en worden belazerd, en wij ook!

Maar er is letterlijk nog iets veel meer verdacht aan de koran. Van een almachtige god zou elke zinnig mens toch veronderstellen dat hij niet alleen er voor zou zorgen dat zijn volgelingen in staat zouden zijn de chronologie van de gebeurtenissen en openbaringen te onthouden en te respecteren maar tevens dat hij zichzelf niet zou tegenspreken. Wat is dat nu voor een almachtige god die zichzelf tegenspreekt en van idee verandert als het hem past of goed uitkomt?

De secretaris die de analfabeet Mohammed – die niet kon lezen of schrijven – daar op attent maakte werd prompt op suggestie of bevel van Mohammed vermoord. Natuurlijk kon Mohammed de ongeloofwaardige of elkaar tegensprekende en dus ongewenste openbaringen van “Allah” niet schrappen want hij was analfabeet en wist dus niet waar de ongewenste openbaring op schrift gesteld stond. En hij wou de andere openbaringen van ‘Allah’ die in feite zijn eigen werk waren ook niet bepaald vernietigen. Daarom verzon hij een list. Hij vond er niet beters op dan een nieuwe openbaring te krijgen die verklaarde dat ‘Allah’ zo machtig was dat hij een eerdere openbaring kon vervangen en laten overtreffen of afschaffen door een andere die volgde. Als U het ons vraagt gewoon een uitvindsel van een volbloed crimineel! ‘Allah’ bestaat dus niet maar was het verzinsel van een zwakzinnige crimineel en niet van een laatste profeet.

En zo komt het dat vers 106 van hoofdstuk 2 van de “heilige” koran in Medina stipuleert dat “Welk teken [of vers] ‘Allah’ ook opheft of doet vergeten, daarvoor een beter vers brengt of een daar aan gelijk vers.”
Belangrijk is te weten dat Hoofdstuk 2 chronologisch het eerste hoofdstuk was dat Mohammed geopenbaard kreeg in Medina. Hij besefte toen duidelijk dat er stront aan zijn religieuze knikker kleefde!

Dat bevestigde ‘Allah’ even later in het negende Medinese hoofdstuk 13 vers 39: “Allah doet te niet [dat is: abrogeert of vernietigt] wat Hij wil en bevestigt wat Hij wil en bij Hem is de oorsprong van het Boek.” (het nieuwe testament van de toenmalige christenen).
Van een reactionaire leugenaar gesproken!

Blijkbaar was Mohammed zich bewust van wat hij ooit voordien in Mekka over de Joden had verklaard in hoofdstuk hoofdstuk 17 vers 86: “En als Wij wilden, zouden Wij hetgeen Wij u hebben geopenbaard zeker weg kunnen nemen…”

Daarom durfde hij nadien in Medina in hoofdstuk 16 vers 101 laten noteren: “En wanneer Wij het ene teken [of vers] in plaats van het andere brengen – en ‘Allah’ weet het beste wat Hij openbaart – zeggen zij: “Gij verzint slechts.”
Blijkbaar iemand die vindt dat alleen hij gelijk heeft en dat alle anderen ongelijk hebben.

Om uiteindelijk in hoofdstuk 22 vers 52 als geopenbaard te verklaren “Nimmer zond ‘Allah’ een boodschapper of een profeet vóór u of, wanneer hij (zijn boodschap) verkondigde, kwam de duivel ertussen. Doch ‘Allah’ doet hetgeen Satan inblaast te niet [dat is: abrogeert]. Dan bevestigt ‘Allah’ Zijn woorden…”
Blijkbaar bevestigt ‘Allah’ daarmee in het 103e hoofdstuk van de 114 alleen zijn eigen openbaring wat op zijn minst eigenaardig is om niet te zeggen een contradictie met wat een echte openbaring in feite zou zijn. De arrogantie waarmee Mohammed hier zichzelf tot “de laatste” profeet bombardeerde typeert de hele Koran.

Elke intelligente mens zou beseffen dat hij hier tot en met belazerd, opgelicht en bedrogen wordt als hij tenminste de juiste chronologie van de zogenaamde openbaringen van Allah zou mogen weten en kennen. Niet dus. De islamitisch clerus zou alles doen om dat te voorkomen. Zelfs anderhalf miljard doden zou voor hen niet het geringste gewicht in de morele weegschaal werpen.

Het tweede heilige boek van de moslims is de ‘Sira’ of de biografie van Mohammed. Ook dat is één langgerekte verheerlijking van doden en vermoorden naar het voorbeeld van de laatste profeet. (Je moet maar psychopaat én verwaand zijn !) Ook dat is in strijd met de openbare orde en de goede zeden en dus strijdig met de Belgische wet.

De derde geschreven peiler van de islamitische doctrine de ‘hadith’ of overleveringen over de profeet is nog veel langer en eveneens één langgerekte aansporing tot geweld, moord en doodslag.
Al deze zgn. “geopenbaarde” oproepen, historische feiten en wervende getuigenissen zijn strijdig met de Belgische wet, de seculiere Europese wetten van de nationale natiestaten en de natuurwet van het gezond verstand.

En juist dàt is wat “sommige door zichzelf boven ons gestelden” willen laten onderwijzen in gesubsidieerde oorden van hersenspoeling: een geopenbaarde vergunning om te doden in drievoud.
Daarmee stellen deze politici zichzelf boven en buiten de wet.

De erkenning van de islam was onwettig, het subsidiëren van moskees en madrassa’s was onwettig en bijkomende moskeeën erkennen en subsidiëren is onwettig.

De islam ondersteunen of subsidiëren is dom en verraad van uw eigen volk, van uw eigen genen, van uw eigen ras, van uw eigen cultuur en uiteindelijk van uw eigen persoontje. Want loontje komt altijd om zijn boontje!

Opgedragen aan alle vrouwen waaronder Anke, Ayaan, Barbara, Bieke, Inge, Ilse, Josee, Karen, Lieve, Linda, Greet, Marine, Monique, en … Liesbeth Homans.

Pro memorie hieronder enkele bronnen van ware wijsheid en inzicht.
https://aikapommi.wordpress.com/viestit/quran-in-chronological-order/
http://www.wikiislam.net/wiki/Chronological_Order_of_the_Qur’an
http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/islam/koran_indeling.htm
http://www.answering-islam.org/Dutch/silas/ahmadallahenabrogatie.htm
http://mores-mores.blogspot.be/2007/08/koranuitleg-die-alle-illusies.html
Stagiair bij Belgische politie koestert sympathie voor IS.

Een stagiair bij de Belgische politie werd op non-actief gezet wegens sympathie voor ISIS. Dat lijkt DDS inderdaad een goede reden om de samenleving tegen hem te beschermen, ja.

Oh wat zijn we allen heden blij! Maar is dat wel Zo? En meer nog, is er daar wel reden toe? Toegegeven het is goed nieuws dat HLN dit wil en durft te brengen. Bilal E.B. (22) uit Elsene zou tijdens zijn kijkstage op de ICT-afdeling van het politiehoofdkantoor (RAC) “ongezond veel vragen” gesteld hebben. Dus liep hij in de kijker en kwam het uit dat hij zich op Facebook liet opmerken door onverbloemde sympathie met de ‘Islamitische Staat.’ Stage beëindigd, goed zo!

Maar hoeveel mohammedanen zitten als stealhth-jihadisten verborgen in de gemeentelijke- en staatsadministraties, de veiligheidsdiensten, het leger en de politie zonder ooit een muis op Facebook te hebben geklikt? Hoe groot is deze vijfde colonne schijnbaar brave en dus onopvallende moslims die van de ene dag op de andere op eenvoudig verzoek van hun imam de wapens kan opnemen tegen de verfoeide kafirs of niet-moslims?

Wat is de graad van infiltratie (het percentage) van deze uiterst gemakkelijk manipuleerbare en aan te sturen groep godsdienstwaanzinnigen? In tegenstelling met de Bijbel (het nieuw testament) beveelt de koran immers niet-moslims te doden. Lees daar maar eens naast, stelletje tjeven en linkse  imbecielen!

Déze stagiair moet wel aangeworven zijn nà de slachtpartij op de redactie van Charlie Hebdo. De door zichzelf boven ons gestelde onverantwoordelijken hebben er dus geen flauw benul van waarmee ze bezig zijn en waren . Zo veel is duidelijk. De kracht van verandering is minder waard dan een scheet in een fles. Da ’s ook duidelijk.

En terwijl dit alles zich voor de ogen van de burgers ontrolt struint zijne gepensioneerde rustige vastheid EVR het Vlaamse land af om in spreekbeurtjes zijn islamofiele en welvaartvernietigende EU in de hoofdjes te rammen. Zijn schaapjes zijn op het droge. Nu nog zijn eigen volk laten vernietigen terwijl zijn christelijke geloofsgenoten dagdagelijks van de vluchtelingenbootjes in zee gekieperd worden omdat ze geen mohammedaan zijn. Schandalig én triestig als je het ons als seculier atheïst vraagt.

Lees ook verder op DDS
Met belgië als alibi, de hete aardappel vermeden.

Ja hoor, Jambon had een antwoord klaar m.b.t de verhoogde (niet afgeschafte) boete voor de VL stcker op de nummerplaten, toen hij werd geïnterpelleerd.
En wat voor een !

” Jambon is er enkel bij betrokken omdat de politie de inbreuken moet vaststellen. Voor de rest valt de wet onder de bevoegdheid van zijn collega mobiliteit ”
Bij monde van zijn woordvoerder. Die moet stage hebben gelopen bij de tsjeven en de Slangen.
En de verantwoordelijke minister, beste kijkbuiskinderen, is de Waalse minister Jacqueline Galant. En zo werd de hete aardappel vermeden.
Kijk, zo werkt nu belgië (niet) !!!

Moet er een hogere boete voor VL-sticker over B op nummerplaten komen? ‘Dit heeft niets met veiligheid te maken’

Er is een Koninklijk Besluit in werking dat de boete voor een VL-sticker bovenop het B-logo op nummerplaten verdubbelt, van 55 naar 110 euro. En dat is niet meteen naar de zin van minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon (N-VA).

De man moest zich gisteren al stevig verdedigen nadat het Vlaams Belang uithaalde naar de N-VA-politicus. Zij vroegen zich af waarom een Vlaamsgezind politicus zo’n boete steunde. Genoeg reden voor Jambom om via zijn woordvoerder de puntjes op de i te laten zetten.  Nou moe!

Hij had er in deze ook nog zijn collega van Justitie, de Arcopar-tsjeef Koen Geens, kunnen bij betrekken, maar die is druk bezig om de invloed en de inspraak van het domme volk in justitie te elimineren, en de wet Lejeune te verbreden, de straffen te herleiden tot een administratieve, klasseerbare handeling. En zonder dat iemand daartegen protesteert. Misschien is hij er ook een wetje aan het tussenschuiven dat Arco en trawanten uit de wind moet zetten?