Geen gevaar voor de democratie, de scheiding van kerk en staat? De vele wegen van ‘Omvolking’ en de demografie.

En kijk: alle meisjes, nu en in de toekomst, met een kopvod. Hoe zeggen moslims dat ze ons gaan veroveren? Via de buiken ! Zo zei ook Erdogan.En u dacht dat dit niet tot de omvolking hoort? U dacht dat de democratie en de scheiding van kerk en staat niet meer in gevaar zijn nadat Ihsane Haouach de islamistische regeringscommissaris ontslag nam om te voorkomen dat haar taqiyya en algehele onderhorigheid aan de koran zou ontbloot worden. Immers een hoofddoek betekent niet alleen totale gehoorzaamheid aan de man, maar bovendien en vooral aan de woorden in de koran. Alle woorden ! En vraag hen/ze niet er woorden, passages geboden en zelfs complete bladzijden die oproepen tot geweld , de dood en overheersing op niet gelovigen en afvalligen te verwijderen of te verloochenen. Probeer het eens in een debat? Wees maar gerust dat het meisje nooit de naam van haar meter Mathilde zal dragen, ook al betekent die van oorsprong Germaanse naam ‘machtige strijdster’. Ze heet Madinah .

Wat wel zal gebeuren is de toename van het kindergeld en de koninklijke cadeautjes betaald door de belastingbetalers.

Zie ook: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/07/09/koningin-mathilde-wordt-meter-van-gentse-madinah-1/ Ook met Paljas De Clercq

En wees ook gerust dat het niet veraf meer is dat een Vlaams gezin of bejaard persoon of echtpaar zijn woning in beslag zal worden genomen om aan zulke omvolkers geschonken te worden.

En ja, zo blijkt uit het onderstaand artikel het gezin heeft nog uitbreidingsplannen en de broer van Mohammed woont hier ook al …. met ????? kinderen.

Koningin Mathilde wordt meter van Gentse Madinah

Koningin Mathilde is meter geworden van baby Madinah, die nu 1 jaar is en de jongste van 7 dochters in het Afghaanse gezin Mohammed Ibrahim uit Gent. De koning en de koningin worden traditiegetrouw peter en meter van de zevende zoon of dochter van een gezin, op voorwaarde dat het kind deel uitmaakt van een ononderbroken reeks van jongens of meisjes. 

Koningin Mathilde heeft nu twee Genste metekindjes: In 2017 ging die eer ook al naar Zaineb, het zevende meisje van het gezin Tebbi-Sadski. 

Madinah en haar gezin zijn vandaag in de bloemetjes gezet op het Gentse stadhuis. “Het was een aangename verrassing, want voor de geboorte hadden we geen weet van  deze traditie”, reageert de 11-jarige Shabana, 1 van de 7 zussen. “Pas na de geboorte van Madinah kreeg ik van mijn leerkracht te horen dat de koningin meter kon worden van mijn zusje.”
De 7 zussen.De 7 zussen.

Zes zussen hebben, dat heeft zo zijn charmes. Toch hoopt Shabana om ooit nog een broertje in het gezin te verwelkomen. “Daar hoop ik stiekem al een tijdje op. Maar goed, met 7 meisjes is het ook leuk”, besluit ze. 

Op zoek naar een nieuwe woning

Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn voor het Afghaanse gezin. Momenteel wonen de 9 gezinsleden in een klein huisje aan de Dampoort. De 7 zussen moeten het doen met één slaapkamer, de ouders slapen in het salon. 

“Ik bel dagelijks met immokantoren in naam van mijn broer en zijn vrouw. Wanneer ik vermeld dat ze 7 kinderen hebben, worden we praktisch meteen afgewezen. Niemand wil hen een huis verhuren”, getuigt Farid, de nonkel van Madinah. “Door al die drukte in zo’n kleine woning is het voor mijn nichtjes moeilijk om zich op hun schoolwerk te concentreren. Ook dat willen we vandaag onder de aandacht brengen op het stadhuis.”
Oorlog maakt loyauteit zichtbaar

Het was jullie al bekend, behalve de superdiverse wegkijkers, dat elk buitenlands conflict ook in ons land staarten krijgt, en dat die verder in ons land, in Europa, uitgevochten worden. Neem dat tussen Palestijnen/moslims en Israël/Joden, dat tussen de Turken en de Koerden, dat tussen verschillende negerstammen uit Afrika, dat tussen moslims en katholieken en ongelovigen, alle dagen haast kun je daarvan getuige zijn. Vooral in Brussel, de multiculturele magneet, waar dit dagelijks door de betogingen duidelijk is.

Sommige conflicten zijn sluimerend. De
uitingen daarvan bij ons merkbaar. Vele zijn echter voelbaar van
enkele steekvlammen met stenen, messen, machetes, pistolen en
granaten, tot aanslagen en explosies.

Maar we mogen ons niet vergissen in de
relatieve rust van vandaag, in de sussende woorden van politici, die
ons bezweren dat we daarmee maar moeten leren leven.

De denker echter weet dat immigratie voor verschillende broeinesten van conflicten in ons land en Europa hebben gezorgd. Het bewijs dat een multiculturele multidiverse maatschappij onmogelijk is. Dat enkel cohesie en homogeniteit de beste garantie bieden op een vreedzame, verantwoordelijke en solidaire maatschappij.

Nu, op dit eigenste ogenblik, laait er een belangrijk conflict op. De escalerende seismische trillingen daarvan kondigen een majeure vulkaanuitbarsting aan: het conflict tussen Griekenland, Turkije en Cyprus.

Dit conflict vindt ook haar oorsprong in de economische en monetaire problemen die Turkije vandaag kent. Het Turkse pond is dramatisch in waarde verminderd. Iets moet de Turken verenigen, en dat is zoals zo vaak in de geschiedenis : oorlog.

Drie NAVO-landen waarvan er een,
Turkije, imperialistische ambities heeft. Die waren nooit uitgedoofd,
en waren al zichtbaar hoorbaar en voelbaar via de Turkse diaspora die
altijd bipatride ( met dubbele nationaliteit) in overgrote
meerderheid loyaal blijft aan hun echte vaderland Turkije, hun
leiders en hun godsdienst.

https://nl.express.live/turkije-stuurt-aan-op-een-oorlog-met-cyprus/
Dit nieuws kwam nergens op de buis, de radio of in de krant. Men vreesde terecht dat dit de zondag nog zwarter zou maken, zeker voor de EUSSR . Dingen verzwijgen is ook censuur.
https://nl.express.live/turkije-stuurt-aan-op-een-oorlog-met-cyprus/

En de Turkse leiders hebben die Turks-nationalistische, imperialistische droom gevoed, de banden met hun diaspora altijd gevoed, gekoesterd en gebruikt, terwijl Europa werd ontvoerd om verkracht te worden. Een voorgeschreven islamitisch gebruik dat in de koran staat, zo kunt u zelf de professor in onderstaande video horen zeggen.

Het zijn Erdogan en Co, de brandstichters van vandaag die riepen: “De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten… Er bestaat geen gematigde of niet-gematigde islam. Islam is islam en dat is het.” ( Minareler Süngü Kubbeler Miğfer Camiler Kışlamız )

Later liet hij een klein meisje de uit een gedicht afkomstige zinnen nog eens voordragen voor het parlement. Hij hielp haar zelfs verder toen ze even haperde. Haar kledij en haar kreet op ’t einde vertellen de rest.

Van Erdogan is ook de uitspraak: ” Je bent ofwel moslim ofwel seculier. Ze zijn als de polen van een magneet, ze stoten elkaar af en kunnen niet samenwerken. Democratie is niet ons doel maar slechts een middel om ons doel te bereiken. “

Hoe loyaal de Turken zijn aan Turkije moet u maar eens nagaan bij een bezoek van Erdogan aan belgië of Duitsland. Hij krijgt complete voetbalstadia vol en weet zijn aanhangers volledig te begeesteren op het hysterische af.

Of bij bruiloften, voetbalwedstrijden, in verband met de Armeense genocide, hun ijver in het oprichten van nieuwe moskeeën, het samen klitten in en het opeisen van wijken, het bij alle gelegenheden zwaaien met de rode vlag en het cultiveren van het Turks als taal boven die van het gastland.

Met vele miljoenen zijn ze hier ondertussen, de loyale Turken, waarvan er velen nog steeds in Turkije hun legerdienst gaan vervullen, of dat regime steunen door het betalen van een afkoopsom. Sommigen ook al opgeleid in ons land bij leger of politie. Erdogan weet dat velen hier klaar zullen staan ter mobilisatie. Hij weet dat hun aanwezigheid hier Turkije een gigantisch voordeel biedt, hun leger eigenlijk al binnen onze muren sluimerend gekazerneerd is. En als het voor hen hier fout zou lopen hebben ze nog hun vaderland om naartoe te vluchten.

Terwijl onze kinderen hier op school leren om na een klap in hun gezicht hun andere wang te tonen, dat het verfoeilijk is om van je eigen volk eerst te houden, worden kinderen in Turkije al vanop jonge leeftijd onderwezen met militarisme, oorlogspropaganda en islamisme.

Met ontelbaren zijn ze die eigendommen
of zaken bezitten in hun echte vaderland, maar hier leven van steun
en wonen in sociale woningen. Ook de verarming en bedriegen van ons
land lijken een wijdverbreide strategie te zijn geworden. Voor de
openlijk draaiende camera’s zal men ze nooit op een uitspraak kunnen
betrappen die hen zou ontmaskeren.

Oorlog maakt loyauteit zeer zichtbaar.

Ik weet alvast welke kant zij zullen
kiezen wanneer de oorlog echt uitbarst.

Vooraleer iemand weer moord en brand
schreeuwt omtrent de inhoud van dit artikel, wil ik benadrukken dat
ik weet dat er gelukkig ook mensen van Turkse oorsprong zijn die
resoluut onze kant zouden kiezen, die hebben gebroken met Turkije, en
dus volkomen geïntegreerd zijn en tot de onzen behoren, zoals Zuhal
Demir bvb.

Bedenk dat het verschillende partijen
onlangs nog is overkomen dat ze elementen van buitenlandse oorsprong
uit hun partij, ja zelfs van de kieslijsten moesten verwijderen. Neem
Kalican, leden van de Grijze Wolven enz… Er zijn dus wel degelijk
‘goede ex-Turken’ die een aanwinst zijn, maar zij vormen wel degelijk
een minderheid.

En dan heb ik het hier nu alleen nog maar over de Turken gehad. ..
Kafka in Nederland

En wij die dachten dat we in de gefaalde staat België alles al hadden meegemaakt met het CGKR nu UNIA, keken toch raar op van wat een overheidsinstelling in de staat der Nederlanden ervan durfde te bakken:muslimlol534.png

Meldpunt Internet Discriminatie (MiND): ‘Islamitische homohaat is geen discriminatie want islam’

“Beste redactie,

Schrok eergisteren van homohaat onder artikel op Bladna.nl.* Homo’s moeten “verbrand”, “afgemaakt” en “onthoofd”. Oproepen tot geweld dus. Melding gedaan op de plek waar dat hoort: MiND | meldpunt internet discriminatie (opgezet door het Rijk).

Van hun reactie schrok ik nog meer. Oproepen tot geweld mag dus, als het maar gedaan wordt door moslims.
Ik dacht dat de grens van de vrijheid van meningsuiting en godsdienst lag bij het oproepen tot geweld. Maar dat blijkt dus naïef.

Mochten jullie hier iets mee willen doen, dan wil ik mijn naam er niet bij, want ik heb geen zin die heethoofden live te ontmoeten.

Vriendelijke groet,

Naam bij redactie bekend.”

 

screen-shot-2016-12-01-at-11-04-27h/t The Post Online en Geen Stijl

N.v.d.r.: Het sterke aan dit verhaal is dat de verkozen politicus Geert Wilders gelijktijdig vervolgd wordt voor de Nederlandse strafrechtbank wegens het stellen van een eenvoudige vraag “méér of minder?”, en niet de vraag <<moeten ze “verbrand”, “afgemaakt” en “onthoofd” worden? >> Dat laatste mag alleen gevraagd worden door Mohammedanen en zelfs dan zou het niet strafbaar of discriminerend zijn.

Ies koeltoer! Is vrijheid van Godsdienst! Het moet echt niet veel gekker meer worden. “De overheid is de oplossing voor ons probleem niet. De overheid IS het probleem.” (De Republikeinse president Ronald Reagan) Bij ons, in Nederland en blijkbaar in heel de EUSSR.
Gevechtstraining voor ‘getraumatiseerde’ oorlogsvluchtelingen.

23 augustus 2016

Kijk naar het korte filmpje en lees, en denk eens na door wie wij en de Duitsers, Zweden enzovoort worden geregeerd en geleid, wie de oorlog voorbereid, wie de terreur heeft geïmporteerd, en er mordicus mee doorgaat?

Getraumatiseerde oorlogsvluchtelingen krijgen een paintball-therapie. De terroristen van morgen trainen zich verder op kosten van de Duitse belastingbetalers. Welke hersenloze collaborateurs bedenken zulke uitstapjes?Doen onze jonge mannen en kinderen ook al aan oorlogstraining? Gratis?

Zij, de islamitische invasieven, hebben een doel, en dat zijn wij.
Zij hebben een toekomst, en die zal zonder ons zijn.
Zo staat het in het boek van hun denkbeeldige vriend, zo wordt het elke vrijdag gepredikt.
Geen enkele moslim zal ooit één enkele zin, laat staan een vers, uit de koran afzweren.

En de demografische ontwikkelingen via geboorten en massa-immigratie zullen, spoediger dan door de onverschilligen en goedmenschen voor mogelijk werd gehouden, leiden tot het einde van ONZE beschaving, welvaart, welzijn en cultuur. Multicul dus, maar zonder ons.

Maar als u denkt dat dit een uitzondering is, kan ik zeggen dat het nog erger is.

In Zweden kunnen vluchtelingen sluipschutter-training krijgen op kosten van de belastingbetaler als onderdeel van hun integratieprogramma. En daar maken de moslim immigranten dan ook gretig gebruik van.
We mogen ons gerust voorstellen dat ook wij  dit soort hobby’s van de toekomstige terroristen, onze vijanden, betalen.
En wij, kunnen wij al met wapens omgaan? Trainen wij al in een vechtsportclub?

Sweden: State-funded Muslim “Sniper” Training

The Swedish state is funding a “sniper” training course for recently-arrived Third World “refugees” as part of their “integration program”—despite the ever-growing refugee-terrorist attacks across Europe.

allehanda-shooting-03

The almost unbelievable plunge into insanity—started two years ago already—was reported—in a positive pro-refugee light—by the Allehanda newspaper in Sweden, under the title “Fired up for Sniping,” (Laddade för prickskytte, literally “Charged up for Sniping”) and shows a large number of Third Worlders being taught how to target shoot with “sniper” target rifles on a formal shooting ground in Sollefteå, central Sweden.

allehanda

The Allehanda informs its readers that the “sniping course” began on a “small scale in the Fall,” but then for reasons which are obvious, but which the Swedish newspaper ignores, “interest exploded” among the nonwhite invaders to take the course.

When the Allehanda visited the shooting range, “more than 50 immigrant youths were on the course,” honing their shooting skills.

Even more incredibly, the sniping course is being paid for by Sweden’s state-funded Migration Agency as an “integration” program into Swedish society.

“Young people from all over the world—Syria, Afghanistan, Africa, [and] South America” are taking sniping lessons, theAllehanda said, and some of them are “interested and very talented,” the paper quoted course supervisor Birgit Höglin as saying.

The program is offered as part of the language course at the local upper secondary school, Höglin said, saying that the benefits of the program are “much more” than just teaching the invaders how to use sniping rifles.

“Here they talk Swedish in other social contexts, meet new people, and hang out. It is especially good for their vocabulary,” Höglin said.

It seems of no concern to these liberals that every single terrorist attack on Europe in 2015 was carried out by “refugees.”

State-funded sniper training for “young immigrants” seems so out of place that such an undertaking is firmly in the realm of the insane, and would, if not actually happening, be the subject of some bizarre joke. Unfortunately, it is not.

allehanda-shooting-04allehanda-shooting-02

http://newobserveronline.com/sweden-state-funded-muslim-sniper-training/
Les aardrijkskunde …

Opgepast Christenhonden en Kufar, na de les vandaag volgt morgen een examen!

Aan dit soort ‘hoogopgeleiden” wil Francken cursus laten geven in beleefdheid…

https://www.youtube.com/watch?v=-9Jp_XCvVto

https://www.youtube.com/watch?v=5almZZU7ahk
De afschaffing (abrogation) in en de chronologie van de koran.

Soms stuit men als struinend op het internet nog op een pareltje van je reinste hypocrisie, vervalsing en misleiding. Zo ook bij het Katholiek onderwijs. http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/korte-voorstelling-van-de-islam
Op haar webstek wordt zo maar klakkeloos een tekst overgenomen van een site met een veelbetekenende naam: http://www.antiracisme.be Gelukkig is deze site verdwenen maar de leugenachtige en bedrieglijke uitleg over de islam staat nog altijd op de webstek van het ‘katholiek’ onderwijs in Vlaanderen te pronken! Deze onderwijs-pagina zou even goed kunnen geschreven zijn door een debiel of islamofiele kleuter met zware psychische stoornissen.

We gaan al die uit de duim gezogen islam verontschuldigende flauwekul hier nu niet analyseren maar een antwoord formuleren ter attentie van bisschop Bonny, paus Franciscus, Michel, Geens, De Wever, Homans, Bourgeois en Francken. Zij zouden allemaal beter de oren spitsen, eventueel hun bril opzetten en verder lezen. In het wetenschappelijk onderbouwd gedeelte a.u.b.

De “geopenbaarde” Medinese koran die 28 hoofdstukken telt waaronder de 6 langste en dus ongeveer één derde van de hele koran, is één langgerekte ‘licence to kill’ of vergunning om te doden. Dat is in strijd met de Belgische wet.

De 28 hoofdstukken uit Medina apart genomen en ook chronologisch gerangschikt, maken zonder meer duidelijk dat Mohammed een roverhoofdman, slavendrijver en een moordenaar was en helemaal geen profeet maar een aartsleugenaar. De vroegere openbaringen, 86 hoofdstukken lang en voordien geopenbaard in Mekka, waren nog min of meer normaal en niet zo oorlogszuchtig.

Die chronologie-vervalsende rangschikking, het langste hoofdstuk als eerste, het tweede langste als tweede enz. tot het op één na kortste als het laatste, gebeurde niet toevallig maar had in de jaren twintig van de vorige eeuw uiteraard een bedoeling.

De eerste en misschien wel de belangrijkste was om te voorkomen dat de bezitters van een koran zouden kunnen vaststellen dat Mohammed in Medina steeds wreder en gewelddadiger werd en uiteindelijk een krijgsheer die moordde alsof het niets uit maakte, slaven maakte om te verkopen, zijn volgelingen toeliet en aanspoorde om te roven om zichzelf maar vooral ook Mohammed te verrijken, het toegelaten vond om vrouwen en slavinnen te slagen omdat ze vrouw waren enz. Bij een chronologische ordening van “openbaringen” van ‘Allah’ zou dit ten zeerste opvallen en zouden velen geen moslim willen worden of zijn. Daarom mocht respect voor de historische chronologie niet.

De tweede bedoeling was voorzeker de tegenstrijdigheden in de openbaringen van ‘Allah’ aan Mohammed zoveel mogelijk te verbergen. Om de tegenstrijdigheden vast te stellen hoeft de juiste chronologie niet gerespecteerd te worden maar om hun onzin te verklaren is het respect voor een juiste chronologie meer dan wenselijk voor een gemiddeld slimme gelovige, zo niet noodzakelijk. Daarom mocht respect voor de historische chronologie niet van de islamitische clerus.

De derde en misschien wel de gevaarlijkste bedoeling is dat bij rangschikking volgens lengte – buiten een zeer kort inleidend hoofdstuk dat elke islamitische gelovige geacht wordt meermaals per dag uit te spreken! – het vervalst resultaat dat zes van de langste hoofdstukken in Medina tot stand kwamen.
Daardoor komt het dat bij de eerste 9 hoofdstukken van de huidige koran-vulgaat er 6 uit de gewelddadige leer van de roverhoofdman in Medina komen, en daarom dus uitgerekend deze hoofdstukken als eerste door de jonge kinderen worden van buiten geleerd in de koranscholen en madrassa’s. Het geweld wordt er dus van kindsbeen af hersenspoelend in gepompt en met 75% meer kans op succes indoctrinerend dan dat dit het geval zou zijn met een chronologisch naar tijdstip van de openbaring gerangschikte koran. Daarom mocht die niet bestaan van de islamitische clerus.

Alleen hierdoor al is het duidelijk dat de islam gewoon misbruikt werd door de islamitische clerus omwille van de verwerving of het behoud van de macht. De hunne! De moslims werden en worden belazerd, en wij ook!

Maar er is letterlijk nog iets veel meer verdacht aan de koran. Van een almachtige god zou elke zinnig mens toch veronderstellen dat hij niet alleen er voor zou zorgen dat zijn volgelingen in staat zouden zijn de chronologie van de gebeurtenissen en openbaringen te onthouden en te respecteren maar tevens dat hij zichzelf niet zou tegenspreken. Wat is dat nu voor een almachtige god die zichzelf tegenspreekt en van idee verandert als het hem past of goed uitkomt?

De secretaris die de analfabeet Mohammed – die niet kon lezen of schrijven – daar op attent maakte werd prompt op suggestie of bevel van Mohammed vermoord. Natuurlijk kon Mohammed de ongeloofwaardige of elkaar tegensprekende en dus ongewenste openbaringen van “Allah” niet schrappen want hij was analfabeet en wist dus niet waar de ongewenste openbaring op schrift gesteld stond. En hij wou de andere openbaringen van ‘Allah’ die in feite zijn eigen werk waren ook niet bepaald vernietigen. Daarom verzon hij een list. Hij vond er niet beters op dan een nieuwe openbaring te krijgen die verklaarde dat ‘Allah’ zo machtig was dat hij een eerdere openbaring kon vervangen en laten overtreffen of afschaffen door een andere die volgde. Als U het ons vraagt gewoon een uitvindsel van een volbloed crimineel! ‘Allah’ bestaat dus niet maar was het verzinsel van een zwakzinnige crimineel en niet van een laatste profeet.

En zo komt het dat vers 106 van hoofdstuk 2 van de “heilige” koran in Medina stipuleert dat “Welk teken [of vers] ‘Allah’ ook opheft of doet vergeten, daarvoor een beter vers brengt of een daar aan gelijk vers.”
Belangrijk is te weten dat Hoofdstuk 2 chronologisch het eerste hoofdstuk was dat Mohammed geopenbaard kreeg in Medina. Hij besefte toen duidelijk dat er stront aan zijn religieuze knikker kleefde!

Dat bevestigde ‘Allah’ even later in het negende Medinese hoofdstuk 13 vers 39: “Allah doet te niet [dat is: abrogeert of vernietigt] wat Hij wil en bevestigt wat Hij wil en bij Hem is de oorsprong van het Boek.” (het nieuwe testament van de toenmalige christenen).
Van een reactionaire leugenaar gesproken!

Blijkbaar was Mohammed zich bewust van wat hij ooit voordien in Mekka over de Joden had verklaard in hoofdstuk hoofdstuk 17 vers 86: “En als Wij wilden, zouden Wij hetgeen Wij u hebben geopenbaard zeker weg kunnen nemen…”

Daarom durfde hij nadien in Medina in hoofdstuk 16 vers 101 laten noteren: “En wanneer Wij het ene teken [of vers] in plaats van het andere brengen – en ‘Allah’ weet het beste wat Hij openbaart – zeggen zij: “Gij verzint slechts.”
Blijkbaar iemand die vindt dat alleen hij gelijk heeft en dat alle anderen ongelijk hebben.

Om uiteindelijk in hoofdstuk 22 vers 52 als geopenbaard te verklaren “Nimmer zond ‘Allah’ een boodschapper of een profeet vóór u of, wanneer hij (zijn boodschap) verkondigde, kwam de duivel ertussen. Doch ‘Allah’ doet hetgeen Satan inblaast te niet [dat is: abrogeert]. Dan bevestigt ‘Allah’ Zijn woorden…”
Blijkbaar bevestigt ‘Allah’ daarmee in het 103e hoofdstuk van de 114 alleen zijn eigen openbaring wat op zijn minst eigenaardig is om niet te zeggen een contradictie met wat een echte openbaring in feite zou zijn. De arrogantie waarmee Mohammed hier zichzelf tot “de laatste” profeet bombardeerde typeert de hele Koran.

Elke intelligente mens zou beseffen dat hij hier tot en met belazerd, opgelicht en bedrogen wordt als hij tenminste de juiste chronologie van de zogenaamde openbaringen van Allah zou mogen weten en kennen. Niet dus. De islamitisch clerus zou alles doen om dat te voorkomen. Zelfs anderhalf miljard doden zou voor hen niet het geringste gewicht in de morele weegschaal werpen.

Het tweede heilige boek van de moslims is de ‘Sira’ of de biografie van Mohammed. Ook dat is één langgerekte verheerlijking van doden en vermoorden naar het voorbeeld van de laatste profeet. (Je moet maar psychopaat én verwaand zijn !) Ook dat is in strijd met de openbare orde en de goede zeden en dus strijdig met de Belgische wet.

De derde geschreven peiler van de islamitische doctrine de ‘hadith’ of overleveringen over de profeet is nog veel langer en eveneens één langgerekte aansporing tot geweld, moord en doodslag.
Al deze zgn. “geopenbaarde” oproepen, historische feiten en wervende getuigenissen zijn strijdig met de Belgische wet, de seculiere Europese wetten van de nationale natiestaten en de natuurwet van het gezond verstand.

En juist dàt is wat “sommige door zichzelf boven ons gestelden” willen laten onderwijzen in gesubsidieerde oorden van hersenspoeling: een geopenbaarde vergunning om te doden in drievoud.
Daarmee stellen deze politici zichzelf boven en buiten de wet.

De erkenning van de islam was onwettig, het subsidiëren van moskees en madrassa’s was onwettig en bijkomende moskeeën erkennen en subsidiëren is onwettig.

De islam ondersteunen of subsidiëren is dom en verraad van uw eigen volk, van uw eigen genen, van uw eigen ras, van uw eigen cultuur en uiteindelijk van uw eigen persoontje. Want loontje komt altijd om zijn boontje!

Opgedragen aan alle vrouwen waaronder Anke, Ayaan, Barbara, Bieke, Inge, Ilse, Josee, Karen, Lieve, Linda, Greet, Marine, Monique, en … Liesbeth Homans.

Pro memorie hieronder enkele bronnen van ware wijsheid en inzicht.
https://aikapommi.wordpress.com/viestit/quran-in-chronological-order/
http://www.wikiislam.net/wiki/Chronological_Order_of_the_Qur’an
http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/islam/koran_indeling.htm
http://www.answering-islam.org/Dutch/silas/ahmadallahenabrogatie.htm
http://mores-mores.blogspot.be/2007/08/koranuitleg-die-alle-illusies.html
De waarheid over Obamallah !

https://www.youtube.com/watch?t=89&v=l-HqHSkYG-Y

 

“Naïviteit is een dure sport. Wie denkt dat de gebeurtenissen vandaag de dag toeval zijn, moet zich dringend eens afdrogen achter de oren, want toeval bestaat niet. Oekraïne, ISIS, Gaza, massa-immigratie, het maakt allemaal deel uit van één groot masterplan, dat zo perfide is dat goeie mensen zich niet eens durven voorstellen dat iets of iemand zo kwaadaardig kan zijn:
In de Grote Leugen is er altijd een zekere kracht van geloofwaardigheid, omdat de brede massa’s van een natie altijd gemakkelijker te corrumperen vallen in de diepere lagen van hun emotionele natuur dan dat bij vol bewustzijn en vrijwilligheid mogelijk zou zijn. En dus vallen zij, door de primitieve eenvoud van hun denkpatronen, gemakkelijker ten prooi aan de Grote Leugen dan aan de kleine leugen.
Weet u uit welk boek dit citaat komt? Uit Mein Kampf, van Hitler. Staat in mijn boekenkast. Niet dat ik een nazi ben – natuurlijk niet, maar om gebeurtenissen te begrijpen gaat ge toch uitspraken in de hedendaagse context bekijken.”

h/t Stradi
De islam in vraag stellen (3)

We hebben gezien dat islam gebruik maakt van indoctrinatie van kinderen door hen teksten en sleutelbegrippen te laten memoriseren en te laten herhalen ( “lā ʾilāha ʾillā-llāh: ik getuig dat er geen andere god is dan Allah en dat Mohammed zijn gezant is”; “in naam van Allah, de barmhartige erbarmer”; “zijn naam zij geprezen”; of “vrede zij met hem” bvb.). questioning islam

Geen wonder dat er hier zo veel schotelantennes zichtbaar zijn. Ze dienen om deze indoctrinatie tot in hun nomadische woonkamers en religieuze kleuterscholen (madrassa’s en élke moskee heeft er één!) onophoudelijk meerdere keren per dag te doen weergalmen en willoos te laten na blaten als couscouskreten. Alleen zo voelen ze zich thuis: mét indoctrinatie! Géén andere god? Gezant, alias profeet? Barmhartig? Vrede?

Ook hebben we gezien dat de islam niet bereid is om kritisch om te gaan met de onweerlegbare historische feiten, maar integendeel uitmunt in het bekladden van andere bronnen van kennis. Dat de islam diegenen die niet akkoord gaan beschouwt als “vijand” en aanhoudend inspanningen levert om gelovigen te beletten een punt te zetten achter hun geloof, deelname of onderwerping.
Maar er is meer.

Islam tracht alle kennis te filteren door een enkele intellectuele zeef: de islamitische.

Systemen die indoctrineren stellen allesomvattende theorieën voor. Dat betekent dat je alleen naar dat ene boek moet gaan (in dit geval de koran) om alles te leren wat je nodig hebt. Mensen die niet gevangen zitten in een gesloten ideologie kunnen de gevolgen van nieuwe kennis begrijpen, waar die kennis ook naartoe zou leiden. Gelovige moslims evenwel moeten die kennis eerst filteren door de koran. Als de koran derhalve wordt tegengesproken door wetenschappelijke observatie en proefondervindelijke testen, wat zonder enige twijfel het geval is, gaan ze instinctief voor de koran kiezen. Deze benadering is exact de omgekeerde en verkeerde manier. Bij het bedrijven van wetenschap gaan we niet van start met volledig geformuleerde theorieën die we dan trachten te bewijzen. We starten met hypotheses (voorlopige theorieën) en trachten die dan te bewijzen middels het proces van experiment en observatie om eventueel aanvaarde theorieën te formuleren tot die op hun beurt vervangen worden door nog betere die nog meer verklaren.

Als gevolg van het keurslijf die de koran als dwangbuis oplegt aan wetenschappelijk onderzoek is de moslimwereld veranderd in een intellectuele woestenij. De Arabische wereld produceert slechts circa 7000  opgemerkte wetenschappelijke artikels (opgemerkt door anderen werkzaam in dezelfde discipline) per jaar. Dat is ongeveer hetzelfde als een enkel klein Europees land (zoals Zweden). Het aantal uitvindingen en geregistreerde patenten zijn in de moslimwereld ook zielig. De waarschuwing om geen “persoon van een boek” te zijn is hier bijzonder relevant. Geen acht slaan op deze waarschuwing leidt naar stagnatie en een gebrek aan vrij intellectueel en wetenschappelijk onderzoek.

Beroep doen op “speciale kennis”:

Een kenmerk van de “in de groep/ uit de groep” dynamiek bij repressieve ideologieën is het feit dat de buitenstaanders afgeschilderd worden als mensen die de glorie van het systeem niet kunnen verstaan tenzij ze geïnitieerd zijn geworden. In het geval van de islam is dit sentiment vaak ingekleed in verklaringen over de Arabische taal. Moslims dringen aan om te aanvaarden dat een boek gebaseerd op ongeveer 2000 kernwoorden niet kan vertaald worden in een taal met een gedocumenteerd vocabularium van ongeveer een kwart miljoen verschillende woorden (Engels).
Dit is een ronduit belachelijke notie. Hun positie is verder ondermijnd door het feit dat ze zelf bijzonder blij zijn om uit een anderstalige koran verzen te kunnen citeren als ze trachten iemand te bekeren. Moslims gebruiken alleen het argument “Je hebt perfect Arabisch nodig” op het ogenblik dat de islam in vraag gesteld wordt.

Een andere categorie ven “speciale kennis” komt onder de vorm van bedreigingen over wat er zal gebeuren na de dood. Mohammed was er als de kippen bij om hen die het niet met hem eens waren te bedreigen met eeuwige verdoemenis. Vele moderne moslims volgen deze trend alsof ze speciale kennis zouden hebben over het postume lot van alle individuen. Het is alleen maar spijtig (althans bekeken van uit het moslim perspectief ) dat de speciale kennis van de koran geplaveid is met fouten, contradicties en absurditeiten.

Overdreven beroep op schoonheid en titels:

Een van de kenmerken van onderdrukkende systemen is dat hun veronderstelde autoriteit geënt is op het beroep dat ze doen op schoonheid en het gebruik van titels. Denk aan de “dierbare leider” van Noord Korea. De regering herinnert hun bevolking er voortdurend aan dat het systeem zo mooi is dat haar leiders/boeken de hoogst mogelijke titels verdienen. Dit maakt gewone mensen onwillig om het systeem in vraag te stellen. Deze strategie is zeker gebruikt door de islam.
Een van de belangrijkste testen is om een gelijkaardig vers te produceren. Dit is een volledig subjectieve test gebaseerd op de esthetische perceptie van mensen. Wie zegt dat er niet vele gelijkaardige verzen zijn? We zal daar over oordelen? Deze uitdaging maakt gewoon abstractie van de vele problemen met de koran.

Mohammed en de koran zijn ook verheven tot onaantastbare en niet in vraag te stellen posities. Moslims worden verondersteld naar de koran te verwijzen als “roemrijk” of “nobel” en hem boven alle andere boeken in hun huis te situeren. Ze worden aangeleerd de naam van Mohammed niet te gebruiken zonder er op te laten volgen “vrede zij met hem”. Het is niet moeilijk om te zien hoe deze gebruiken een omgeving zullen creëren waar volgelingen erg onwillig zullen zijn om de veronderstelde mooie en verheven documenten en personen in vraag te stellen.

Ontkenning van de realiteit:

Zij die geïndoctrineerd geweest zijn zullen altijd onderhevig zijn aan een bepaald niveau van cognitieve dissonantie. Dit komt neer op een ontkenning van het feit dat de wereld niet is zoals je gedacht had dat hij zou zijn. Aan de burgers van de voormalige Sovjet-Unie werd verteld dat ze in het beste land ter wereld leefden. De hevige schok die sommige Sovjetburgers ondervonden toen ze de kans hadden om vrije en welvarende delen van het Wester voor het eerst te observeren leidde in sommige gevallen tot volledige mentale en emotionele panne. Laat ons dit toepassen op islam.

Moslims werd aangeleerd dat de islam perfect is, dat het de beste manier is om te leven en de gemeenschap te leiden. Als men dit volgt zou men aannemen dat maatschappijen waar de koran wordt gelezen de meest rechtvaardige, meest welvarende, gezonde en best wensbare plaatsen om te leven ter wereld zouden zijn. Er zouden lange wachtrijen staan om te emigreren in landen waar de koran niet gelezen wordt en waar het geloof zou heersen dat mensen zouden willen verhuizen naar landen waar de meerderheid van de bevolking de islam aanhangt.

Wat we in feite zien is exact het tegenovergestelde. Miljoenen mensen stemmen met hun voeten en verkiezen te verhuizen naar plaatsen waar de mensen de koran niet lezen en niet in de koran geloven. Feit is dat de moslim landen akelig falen op eender welke test van menselijke ontwikkeling die je zou willen vernoemen en, ware het niet vanwege de olie, de situatie nog akeliger zou zijn.
Daarom moeten moslims met excuses voor de proppen komen omdat samenlevingen waar miljoenen de koran lezen en er in geloven niet de gelukkigste plaatsen op aarde zijn.

Diegenen onder ons die geen utopische ideologieën aanhangen kan niet anders dan vaststellen dat sommige samenlevingen gewoon meer leefbaar zijn dan andere en dat een groot aantal van diegenen die in de koran geloven onder de bevolking geen accuraat voorspellende factor is voor vrede, rechtvaardigheid en geluk in een samenleving.

Beroep doen op de massa’s:

Een manier waarop onderdrukkende regimes objecties en twijfels het zwijgen opleggen is om breed uit te smeren hoeveel volgelingen hun ideologie wel heeft. De “massa spelen”en militaire parades van fascistische en communistische samenlevingen beoefenden deze manier tot in de perfectie. Mensen die het observeerden werden gedwongen om te denken “Als er zovele duizenden deze ideologie volgen dan moeten mijn twijfels wel ongegrond zijn.” Het voor de hand liggen probleem is echter dan niemand in de harten kan kijken van al deze individuen. Bovendien is het perfect mogelijk dat een zeer grote groep mensen totaal misleid is geworden.

Het “beroep op de massa’s” is daarom een klassieker onder de logische valkuilen. Hoe is dit aangewend door islam? We horen voortdurend verklaringen zoals “islam is de snelst groeiende religie ter wereld.” (Wanneer onafhankelijk bewijs wordt gevraagd verstommen die beweringen overigens plotseling); of “kijk eens hoeveel westerlingen zich tot de islam bekeren.” (Niettegenstaande dit alles behalve een massabeweging is en dat velen onder hen na enkele jaren de islam verlaten)

Ook dit argument kunnen we gebruiken tegen de islam. Slechts circa 20 % van de wereldbevolking volgt islam. De meerderheid van de mensen verwerpt de islam. Daarom moet als het argument van “beroep op de massa’s“ gevolgd wordt, de islam verworpen worden.

Aan het einde van “de islam in vraag stellen” gekomen zijnde, heb ik er het volste vertrouwen in dat de lezer nu helemaal overtuigd is dat de aanspraken op de waarheid door de islamitische religie geen nauwkeurig kritisch onderzoek kan weerstaan. De onvermijdelijke en finale conclusie is duidelijk: Mensen kunnen tal van redenen hebben om gepassioneerd islam aan te hangen. Maar zij moeten geen ogenblik denken dat het mogelijk is om historische, biografische, tekstuele of wetenschappelijke bewijzen onder deze redenen te kunnen rekenen.

Auteur: Peter Townsend

Voor Nageltjes gedeeltelijk uit het Engels vertaald door Lucky9

P.S.: Gezamenlijke ‘vieringen’ georganiseerd met imams en collaborerende dominees (m/v) en/of pastoors respectievelijk rabbijnen, en uitgezonden op islamofiele zenders zoals “avrotros” zijn pure islamofascistische indoctrinatie. Die dominees en pastoors zijn acteurs of gehersenspoelde imbecielen die niet eens een onvervalste vertaling hebben gelezen van het meest perfide leugenkoek aller tijden, de “koran”! Maar ze leggen het Arabische schrift (waarvan de inhoud door niemand van de aanwezigen kan gecontroleerd worden) wel -zogezegd niets vermoedend- naast de bijbel.
Deze vieringen dienen uiteraard om onschuldige christelijke gelovigen (die de koran uiteraard niet hebben gelezen noch bestudeerd) te indoctrineren en te bedriegen op een georganiseerde manier. Deze uitzendingen zouden verboden moeten worden. Zij hebben maar één en opzettelijk doel: niet moslims te hersenspoelen. Er was een tijd dat zulke verraders (m/v) zonder pardon standrechtelijk werden geëxecuteerd.
De mentale handicap van Rik Torfs

Iedereen zal zich wel Rik Torfs herinneren, de professor Kerkelijk Recht aan de KUL die voor de KP (katholieke partij) Cd&v enkele jaren in de nutteloze Belgische senaat zijn broek mocht verslijten tot hij verkozen werd tot rector van de Katholieke Universiteit Leuven waar zijn eerste straffe stoot was een afdeling islamstudie op te richten.

naimaNaïma Lafrarchi

Omdat ik mij niet elke dag wil ergeren aan de leugens die onze kranten dagelijks afdrukken om hun lezers te hersenspoelen en te indoctrineren informeer ik me op een andere manier zo grondig mogelijk op het wereldwijde web.

Hierdoor kwam het dat bij mijn dagelijks bezoek aan de blog van Guido Van Alphen vandaag mijn interesse gewekt werd voor de kranten van de Corelio groep. Rector Torfs schrijft nog regelmatig domme stukjes voor de ‘kwaliteitskrant’ van Corelio: De Standaard. Even nadien nam ik kennis van de inhoud van zo een onnozel stukje op Iskander, waar de zeer geleerde rector en professor ‘kerkelijk recht’ een wetenschappelijk onverantwoorde mening laat noteren. “Een objectieve kwaliteitsanalyse van religie is onmogelijk.” kakelde de professor gisteren in zijn idiote stukje “De oom van Philippe”.

Ik viel bijna van mijn stoel toen ik dit las. Hoe is die knaap in hemelsnaam ooit door de examens ethiek gesukkeld! Een objectieve kwaliteitsanalyse onmogelijk?  Ik weet wel, er was een tijd waar iemand met zero talent, een kleine schoenmaat en een enorm ego het tot professor kon schoppen in een totaal idiote en overbodige discipline. Maar nu is die zelfde clown rector van een middelgrote stad!

Sinds ik als hobby de islam een beetje dieper gaan bestuderen ben, vind ik deze verklaring leugenachtig en dikke kul (zonder hoofdletters). Derhalve spoedde ik mij naar een taverne waar ik weet dat ze twee kranten van Corelio hebben die ik dan luidop commentariërend belachelijk maak voor iedereen die het horen wil.

Vandaag verslikte ik me daar echter in mijn kopje koffie toen ik in de linkse Schandaerdt een artikel las van ene Samuel Hanegreefs: “ KU Leuven stelt masteropleiding islamitische theologie voor — ‘Moslimgemeenschap is slecht vertrouwd met onze cultuur’

Nu zou men denken dat een geleerde professor die ook rector is van een universiteit met vermaarde  bibliotheken iets zou weten over de islam en haar geschiedenis of zich grondig zou informeren, zeker gelet op het feit dat de KUL wereldvermaarde wetenschappers herbergde die wel wisten wat de islam is zoals Koenraad Elst en Urbain Vermeulen.

Maar rector Torfs is waarschijnlijk zo vol van zichzelf en kerkelijk recht dat hij dat niet wil weten. Niet dat kerkelijke rechters ooit een pedofiele bisschop of franskiljonse aartsbisschop zou veroordeeld hebben wegens verkrachting, soit.

De nieuwe masteropleiding islamitische theologie aan de KU Leuven zou moet helpen de kloof tussen de moslimgemeenschap en de samenleving te verkleinen, want de ‘Moslimgemeenschap is slecht vertrouwd met onze cultuur’ zo laat de auteur opmerken. Maar het echte nieuws is dat ene Naïma Lafrarchi, master in de rechten en in de onderwijskunde én leermeester islam, als docente mét de studenten zal onderzoeken hoe ze de islamitische principes kan laten rijmen met de lokale Vlaamse cultuur. Die Naïma met kopvodbanier (zie foto) wordt praktijkdocent in deze ‘opleiding’.

En hier komt Rikske Torfs terug op de proppen. Ik citeer: “‘Door een godsdienst alleen van buitenaf te bestuderen, kan je hem nooit helemaal begrijpen’, zegt de rector van de Katholieke Universiteit Leuven. ‘Het is belangrijk om vanuit de eigen identiteit te vertrekken. Pas dan is het inzicht duurzaam.’” zo meent Torfs te weten.

Wat is dat verdomme toch met die tjeven? Ze hebben een wereldvermaarde universiteit waar aan echte wetenschap wordt gedaan en haar rector blijkt mentaal zo gehandicapt te zijn dat hij niet eens weet de de islam helemaal geen religie maar een moordzuchtige en imperialistische politieke ideologie is. De master islamitische theologie die volgend academiejaar aan de Leuvense universiteit van start gaat, moet de dementerende filosofie van Rikske in de praktijk brengen. De opleiding is in de eerste plaats – maar niet uitsluitend – gericht op moslimstudenten die vanuit hun traditie de islam een plaats willen geven in de Vlaamse samenleving, zo vervolgt de Schandaerd.

En kijk opeens mengt zich een rode beroepspolitieker in het debat: “ ‘Daar is dringend nood aan’, zegt de Vlaamse minister van Onderwijs, Pascal Smet (SP.a). “‘De moslimgemeenschap is nu vaak slecht vertrouwd met onze cultuur. Dat geldt zeker voor de gezagsdragers, waardoor moslimjongeren niet altijd ergens terechtkunnen.’ Door het onderwijs beter op elkaar af te stemmen, wil hij een brug slaan tussen de moslims en de Vlaamse samenleving” orakelt deze SOS. Hoe dom, naïef of hypocriet kan de zijn! Een brug slaan tussen moslims en een onderdeel van de beschaafde wereld?

Maar dan komt de aap pas echt uit de mouw. De opleiding blijkt een rol spelen bij het opkrikken van de “kwaliteit van het vak islamitische godsdienst aan de gemeenschapsscholen van het middelbaar onderwijs.” Islamleraars en dus leraren in Jihad, terrorisme, vrouwenhaat en discriminatie van alles wat niet islamitisch is moeten aangeworven en betaald worden op kosten van de Vlaamse belastingbetaler. Deze financiert dus via de KUL de invoering van de Sharia in Vlaanderen via een masteropleiding gekoppeld aan een aggregatieopleiding voor onderwijzers in Jihad, psychische terreur, steniging, geseling, het slagen van vrouwen, het afhakken van vingertoppen en het ophangen van homo’s.
Een dikke merci Pascalleke! Onnozel ventje.

Dat onschuldige mensen uit de twin towers sprongen op 9-11 om niet levend verbrand te worden in islamitisch vuur gerechtvaardigd door de koran, raakt de koude kleren niet van een andere tjeef: Lieven Boeve, decaan van de faculteit theologie en vanaf de zomer baas van het katholiek onderwijs.‘Het is de bedoeling om de opleiding uit te werken tot een volwaardige vijfjarige bachelor- en masteropleiding’, orakelt deze. Het mag de belastingbetaler ook een duit kosten. ‘Voor het volgende academiejaar zal voor de opleiding een budget van 140.000 euro worden uitgetrokken. De drie jaren erna telkens 160.000 euro.‘ Samen 620.000 euri geïnvesteerd in het kweken van allochtone haat en stadsguerrilla tegen de autochtone bevolking. Goed bezig katholieken!

Torfs zelf ziet de opleiding als een logische stap van de universiteit, of hoe je ‘logisch’ opzettelijk  verwart met onlogisch en onwetenschappelijk. Hoogst onfatsoenlijk allemaal. Bijaldien stelt zich dus de logische vraag of Torfs niet mentaal gehandicapt is.
Op wetenschappelijke gronden durf ik dat positief te beantwoorden want in het tegengestelde geval is de hele zaak nog veel erger: verraad van zijn eigen religie door islamofilie en/of corruptie. Waarschijnlijk is dat niet verboden in het kerkelijk recht.
De “heilige” Koran Zegt. Deel 1 met video.

De linkse moslimbroeder die het tot president van de USA geschopt heeft verklaarde in een reactie op een zoveelste islamitische gewelddaad met een opgestoken vingertje “The holy Quran says…”, en even later “ islam is what it is, and not what it is not.” (Islam is wat het is en is niet wat het niet is.)
Hiermee bedoelde hij dat de islam geen bedreiging vormt en dat islamcritici per definitie verkeerd zijn. Nu mogen wij ons als Vlamingen en West-Europeanen gelukkig prijzen dat bijna elke autochtoon gealfabetiseerd is en kan lezen. Tenminste als men niet te lui is om dat te doen, zoals vele politici met leidinggevende functies.
Aan hen geef ik de raad onmiddellijk door te gaan om de video te bekijken en dan het hoofdstuk en vers te controleren. Benieuwd of ze dan nog zo gelukzalig zullen kunnen liegen.

In “De Sharia voor niet-moslims” of islamitisch recht (zie het boekenkastje van Nageltjes) wordt gebruik gemaakt van de trilogie: Sira, Koran en Hadith. De claim van de islam die beweert een religie te zijn is echter vooral gebaseerd op de Koran. Het zou gaan om een geopenbaarde tekst van goddelijke oorsprong.

Daarom deze bijdragen over de “heilige “ koran met een aantal thematisch gerangschikte verzen. Hieruit blijkt nogmaals hoe gevaarlijk totalitair dit boek wel is. De inhoud die volgt wordt dagelijks in tienduizenden moskeeën gepredikt als zijnde “heilig” en in evenveel Koranscholen (madrassa’s) onderwezen aan àlle minderjarigen waaronder kleuters en peuters. Ook bij ons!

Deze moskeeën die elk minstens een madrassa onder zich hebben werden in de seculiere democratieën van het westen toegestaan en in vele gevallen zelfs gefinancierd door de overheden van seculiere rechtsstaten. Nietwaar mijnheer Bourgeois?

Elke vrijheid die verworven werd moet zich kunnen handhaven. De koran en de islam kennen geen vrijheid van Godsdienst. In geen enkele islamitische staat wordt overwogen de wederkerigheid voor de hier bij ons aan moslims toegekende vrijheid toe te passen.

Integendeel andere godsdiensten worden er niet gedoogd en langzaam maar zeker geëlimineerd dikwijls door het vervolgen en doden van andersdenkenden waaronder zeer vele christenen, hindoes en boeddhisten. En dit alles op basis van zeer lang geleden heilig en onveranderlijk verklaarde teksten, gecompileerd in de koran.

Deze eerste en beslissende oorkonde, waarin de binnenste kern van de islam bindend voor alle moslims en voor eeuwig is vastgelegd, laat daar niet de minste twijfel over bestaan:

Koran 6-115: “En het woord van uw Heer is in waarheid en rechtvaardigheid vervuld. Niemand kan Zijn woorden veranderen; Hij is de Alhorende, de Alwetende.

Koran 7-2/3: “(Dit is) een (volmaakt) Boek, dat aan u is geopenbaard – laat er daarom in uw hart geen twijfel zijn om er mee te waarschuwen; – dit is een aanmaning voor de gelovigen. Volgt hetgeen u van uw Heer is neer gezonden en volgt geen andere vrienden, dan Hem. Hoe gering is de lering, die gij trekt.

De totalitaire aanspraak van de koran

Koran 32-2: “De openbaring van het Boek is zonder twijfel van de Heer der Werelden.

Het offeren van de menselijke waardigheid op het altaar van de goddelijke waardigheid in de islam

De goddelijke waardigheid is zó belangrijk, dat er voor welke soort menselijke waardigheid dan ook maar weinig overblijft: Koran 17-37: “En wandel niet hoogmoedig op aarde rond want je kunt de aarde niet doen splijten, noch kun je de bergen in hoogte evenaren.

Koran 19-93: “Er is niemand in de hemelen en op de aarde die niet als een dienaar tot de Barmhartige zal komen.

De ontkenning van de menselijke waardigheid van alle niet-moslims door de islam

Niet-moslims nemen niet deel aan de menselijke waardigheid. Zij moeten buiten blijven:

Koran 2-90: “…Daardoor brachten zij toorn op toorn over zich en er is een vernederende kastijding voor de ongelovigen.

Koran 37-98: “En zij hadden een complot tegen hem gesmeed, maar Wij vernederden hen.

Koran 95-4 t/m 6: “Voorzeker, Wij hebben de mens in de beste vorm geschapen, daarna laten Wij hem vervallen tot het allerlaagste, Behalve degenen die geloven en goede werken doen; hunner is een oneindige beloning.

Koran 76-4: “Voorwaar, Wij hebben voor de ongelovigen ketenen, ijzeren halsbanden en een laaiend Vuur bereid.

Koran 43-32: “Delen deze de barmhartigheid van uw Heer uit? Wij zijn het, Die in het tegenwoordige leven middelen van bestaan onder hen uitdelen en Wij verheffen sommigen hunner boven anderen in graden, opdat sommigen hunner anderen te werk mogen stellen. En de barmhartigheid van uw Heer is beter dan hetgeen zij vergaren.” En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit (…) want vervolging is erger dan doden. (…) zo is de vergelding voor de ongelovigen.

Koran 47-4: Wanneer gij dan een ontmoeting hebt met hen die ongelovig zijn, houwt dan in op de nekken en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht bindt hen dan in boeien.

Koran 4-91: “… grijpt hen dan aan en doodt hen waar gij hen ook vindt.

Koran 4-47: “… Gelooft (…)voordat Wij uw leiders vernietigen en neerwerpen of hen vervloeken (…) Allah’s gebod zal volbracht worden.

Koran 7-166: “En toen zij overtraden, hetgeen hun was verboden, zeiden Wij tot hen: ´Weest verachte apen´.

Koran 5-60: “Dezen zijn het, die Allah heeft vervloekt en over wie Hij Zijn toorn heeft uitgestort en van wie Hij apen, zwijnen en duivelsdienaren heeft gemaakt.

Koran 5-103: “…maar de ongelovigen verzinnen een leugen tegen God en de meesten hunner begrijpen dit niet.

Koran 8-22: “Voorzeker, erger dan de beesten zijn in de ogen van God de doven en de stommen [d.w.z. de ongelovigen] die niet willen begrijpen.

Koran 25-44: “Denk je dat de meesten hunner horen of begrijpen? Zij zijn slechts als vee – neen, zij zijn verder afgedwaald.

Koran 9-28: “O, jij die gelooft, de afgodendienaren zijn voorzeker onrein.

Koran 5-33/34: “De vergelding op hen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen. Dit, met uitzondering van hen die berouw tonen, voordat gij hen in uw macht hebt.

De pedofiele paradijsfantasieën van de islam

Koran 56-17: “Daar zullen jonge mannen onder hen rondgaan die niet zullen verouderen.

Koran 76-19: “En jonge mensen, die niet verouderen, zullen om hen rondgaan (om hen te bedienen). Wanneer gij hen ziet, denkt gij dat zij verstrooide paarlen zijn.

De weigering van de mensenrechten door de islam

Koran 5-33/34: “De vergelding der genen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen. Dit, met uitzondering van hen die berouw tonen, voordat gij hen in uw macht hebt.

Koran 47-4: “Wanneer gij dan een ontmoeting hebt met hen die ongelovig zijn, houwt dan in op de nekken en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht bindt hen dan in boeien.

De binding van recht, staat, politiek aan de koran

Koran 7-2/3: “(Dit is) een (volmaakt) Boek, dat aan u is geopenbaard – laat er daarom in uw hart geen twijfel zijn om er mee te waarschuwen; – dit is een aanmaning voor de gelovigen. Volgt hetgeen u van uw Heer is neergezonden en volgt geen andere vrienden, dan Hem. Hoe gering is de lering, die gij trekt.

Koran 7-158: Zeg: “O mensdom, ik ben u allen tot een boodschapper van Allah, aan Wie het koninkrijk der hemelen en der aarde behoort. Er is geen God naast Hem. Hij geeft het leven en doet sterven. Gelooft daarom in Allah en Zijn boodschapper, de reine Profeet, die in Allah en Zijn woorden gelooft en volgt hem opdat gij recht geleid moogt worden.”

Koran 8-1: “Zij vragen u over de oorlogsbuit. Antwoord: “De oorlogsbuit behoort aan Allah en de boodschapper. Vreest daarom Allah en regelt (uw geschillen) onderling inschikkelijk en gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper als gij gelovigen zijt.

Koran 96-1: “Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper.

De vurige haat tegen de westerse vrijheid en losse westerse moraal van de kant van de islam

Koran 8-1: “De oorlogsbuit behoort aan Allah en de boodschapper. Vreest daarom Allah en regelt (uw geschillen) onderling inschikkelijk en gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper als gij gelovigen zijt.

Koran 24-2: “Gesel iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien je in Allah en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuigen zijn van hun afstraffing.

Koran 2-219: “Zij vragen je omtrent wijn en kansspel. Zeg hen: “In beide is groot nadeel en ook enig voordeel voor de mensen, maar het nadeel is groter dan het voordeel.

Koran 5-90: “O gij die gelooft, wijn en het hazardspel en afgoden en toverpijlen zijn niet anders dan gruwelen, door Satan gewrocht. Vermijdt ze dus, opdat gij voorspoedig moogt zijn.

Koran 4-29: “O, gij die gelooft, gebruikt elkanders eigendom niet met leugen en bedrog maar handelt bij onderlinge overeenkomst. En pleeg geen zelfmoord. Voorzeker, Allah is u Genadevol.

De heilige drie-eenheid van angst, bedreiging en moord als 6e zuil van de islam

Koran 51-10: “Vervloekt zijn zij die vermoedens uiten.

Koran 4-92: “Het betaamt een gelovige niet, een andere gelovige te doden, tenzij dit bij vergissing gebeurt.

Koran 2-178: “O jij die gelooft, vergelding inzake doodslag is je voorgeschreven: de vrije man tegen de vrije man, de slaaf tegen de slaaf en de vrouw tegen de vrouw.

Koran 2-191: “En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. Maar indien zij je bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.

Koran 4-89: “En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.

Daar komt de verplichting van iedere moslim bij om de normale menselijke remming om te doden of te verwonden in zichzelf te overwinnen om in de jihad te trekken: Koran 2-216: “Vechten is je geboden ofschoon je er afkerig van bent; maar het kan zijn, dat je tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor je is en het kan zijn, dat je iets behaagt terwijl het slecht voor je is. Allah weet het en jij weet het niet.

Geen recht op leven voor niet-moslims:

Koran 3-141: “Opdat Allah de gelovigen moge louteren en de ongelovigen vernietigen.

Koran 3-181: “En voorzeker, God heeft de uiting gehoord van degenen, die zeiden: “Allah is arm en wij zijn rijk.” Wij zullen hetgeen zij hebben gezegd en hun pogingen om de profeten onrechtvaardig te doden, optekenen en Wij zullen zeggen: “Ondergaat de straf van het branden.

Koran 4-14: “En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt en Zijn grenzen overschrijdt zal Hij het Vuur doen binnengaan; hij zal daarin verblijven en dit zal voor hem een vernederende straf zijn.

Koran 4-56: “Gewis, degenen die Onze tekenen verwerpen zullen Wij weldra het Vuur doen binnengaan. Wij zullen hen telkens, wanneer hun huiden zijn verbrand, andere huiden er voor in de plaats geven; opdat zij de straf ten volle zullen ondergaan. Waarlijk, Allah is Almachtig, Alwijs.

Koran 32-20: “Maar het tehuis van de ongehoorzamen zal het Vuur zijn. Telkens wanneer zij er uit willen komen, zullen zij er weer in worden teruggedreven en hun zal worden gezegd: “Ondergaat de straf van het Vuur dat ge ontkende.” ; zo is een 9/11 moeiteloos te legitimeren.

En zo: Koran 41-27/28: “Maar Wij zullen zeker de ongelovigen een strenge straf doen toekomen en Wij zullen hun slechtste daden vergelden. Dat is het loon van Allahs vijanden: het Vuur. Daar zullen zij een langdurig tehuis hebben; een vergelding, omdat zij Onze tekenen niet erkenden.

Iedere nog zo voorzichtige kritiek op de islam staat de moslims moord, verminking en verdrijving toe: Koran 5-33/34: “De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen. Dit, met uitzondering van hen die berouw tonen, voordat gij hen in uw macht hebt. Weet derhalve, dat Allah Vergevensgezind, Genadevol is.

Koran 5-45: “En Wij schreven hen daarin voor: Een leven voor een leven, oog om oog, neus om neus, oor om oor, tand om tand en (rechtvaardige) vergelding voor wonden.

De Jodenpogroms van de islam

Koran 7-167: “En toen verkondigde uw Heer dat Hij dezulken zou zenden, die hen (de Joden) met een marteling zouden kwellen tot de dag der Opstanding. Voorzeker, uw Heer is vlug in vergelding en Hij is Vergevensgezind, Genadevol.

Koran 9-29: “Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.

De christenvervolging van de islam

Koran 8-12: “Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: “Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.

Koran 8-67: “Een profeet kan geen gevangenen maken voordat hij tot geregeld vechten in het land komt. Gij wenst de goederen van deze wereld terwijl Allah het Hiernamaals voor u wenst. En Allah is Almachtig, Alwijs.

De wrede moord-, martelaars- en oorlogsideologie van de islam

Koran 9-111: “Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs – zij vechten voor de zaak van Allah en zij doden en worden gedood.De cijfers 9 en 11 zijn geen toeval, want het was deze Koran die de daders van 9/11 heeft geïnspireerd:

Koran 16-33: “Zij (de ongelovigen) wachten op niets anders dan dat de engelen over hen komen of dat het gebod van uw Heer zal worden uitgevoerd. Degenen, die vóór hen waren deden dat evenzo. Allah deed hun geen onrecht aan, maar zij deden zichzelf onrecht aan.

Koran 47-4: “Wanneer gij dus een ontmoeting hebt met hen die ongelovig zijn (niet-moslims dus), houwt dan in op de nekken en wanneer U onder hen een bloedbad hebt aangericht, bindt hen dan in boeien.

De sadistische marteling, verminking, vernietiging in de islam

Koran 2-104: “… Er is voor de ongelovigen een pijnlijke straf.

Koran 2-175: “Zij zijn het, die dwaling in ruil voor leiding hebben aanvaard en straf voor vergiffenis. Hoe groot is hun overmoed tegenover het Vuur!

Koran 3-56: “Doch de ongelovigen zal Ik in deze wereld en in de volgende streng straffen en zij zullen geen helpers hebben.

Koran 3-127: “Opdat Hij een deel der ongelovigen kon afsnijden en hen vernederen, zodat zij onverrichter zake zouden teruggaan.

Koran 5-33/34: “De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen. Dit, met uitzondering van hen die berouw tonen, voordat gij hen in uw macht hebt. Weet derhalve, dat Allah Vergevensgezind, Genadevol is.

Koran 8-12: “Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: “Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.

Het spreekt voor zich dat wat dagelijks in tienduizenden moskeeën wordt gepredikt en in evenveel koran-scholen wordt onderwezen ook in de praktijk wordt toegepast.
Hierna een typisch voorbeeld wat betreft het gevolg van deze indoctrinatie.
Opgelet het betreft gruwelijke beelden.
http://www.youtube.com/watch?v=BrPuR4VIztE
Tevreden om gesmost te hebben met belastinggeld mijnheer Bourgeois? Wilt U dit allemaal inclusief Koran 8-12 inburgeren op Vlaams grondgebied mijnheer Viceminister-president?*  Of wou U alleen een procentje meepikken van de moskeebouw en bent U verder gewoon te dom om te helpen donderen?

* Geert Bourgeois is stichtend lid van de NVA alsook Viceminister-president van Vlaanderen en Vlaams Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme, Onroerend Erfgoed en Vlaamse Rand.

***
Wordt vervolgd.
Kopieer en bewaar deze bijdragen voor uw nageslacht. Niemand garandeert immers het voortbestaan van vrije sites en blogs.