Aan een remedie tegen parasieten hebben wij dringend nood, anders sterft ons volk een vreselijke dood.

Vraagt u zich eens af of bvb Voorpost-stewards ook zouden kunnen rekenen op zulk een riante subsidie, om het even welke subsidie, na het lezen van het onderstaande artikel en subsidiebesluit ?

aan een remedie tegen parasieten hebben wij dringend nood
anders sterft ons volk een vreselijke dood.

Parasiteren op het Vlaamse volk zou strafbaar moeten zijn. Waar kan er bespaard worden?

Sven Gatz (VLD), Pascal Smet (SPa-), en Elke Van Den Brandt(Groen) ondertekenden het subsidiebesluit voor het toekennen van 170.000€ aan het project ‘Roma-stewards’ van de vzw Foyer in St Jans Molenbeek’. Wat zouden die Roma-stewards dan zoal moeten presteren in Brussel? Een woonwagenbetoging aan het Koninklijk paleis of de Wetstraat in goede banen leiden (of voorkomen ) ? Een subsidie die wij Vlamingen uiteindelijk zullen betalen omdat het armlastige Brussel geen geld heeft en omdat de financiering van Brussel vooral via transfers verloopt.

De organisatie houdt zich op het lokale, regionale en internationale vlak bezig met diversiteit, interculturaliteit en sociale cohesie. Als je dan even surft naar de website van De Foyer merk je al snel dat dit weg-met-ons-clubje dat zwaar op vele subsidies rus en kan bogen, geleid wordt door ene pater Dominicaan Johan Leman, de voormalige directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding CGKR (nu UNIA) , destijds ook het Centrum Leman genoemd.

Hij bezit naast dit voorzitterschap ook over een leerstoel aan de KUL waar hij ongestoord de geesten van onze kinderen mag vergiftigen met zijn desastreuze immigratie en mensenrechtenvisie. Hij is een van de zwaar wegende lobbyisten in politieke kringen, zowel bij links als in CD&V -kringen ( hij is als pater daarvoor goed geplaatst). Zijn hete adem baast voortdurend ook tot in de nek van de NVA-ers en ook die van Theo Francken)
(zie http://www.foyer.be/… waar u ook alles over de Foyer en haar subsidieslurpers en zelfbedieners kunt lezen ( als uw maag daartegen bestand is 🤮 )

De goedmenselijke acties en het streven van pater Leman naar steeds meer immigratie hebben al duidelijk tot veel slachtoffers geleid. Zijn goedmenselijkheid is niet aan ons besteed, in tegendeel. Wij blanken zijn altijd racisten tenzij we denken en doen zoals hij. ( Wat een fascist dus hé? )
Maar zoals al bij de laatste aanvaring met de partij VLD, weten we dat Sven Gatz vooral vaart voor eigen rekening. Een politicus dus die nooit uw stem mag krijgen, wat ook uw politieke voorkeur mag wezen. (Dat geldt natuurlijk ook voor de andere ondertekenaars en bedenkers )
Het Europese kluwen

Met het openen van de grenzen en het invoeren van een eenheidsmunt dacht menigeen dat Europa de oplossing ging zijn voor vele van onze problemen, niet het minst in België, waar we – als Vlamingen – bepaalde toestanden liever geregeld zagen vanuit Europa dan door de Belgische politiek die niemand nog betrouwde. Helaas is het zo ver niet gekomen. Europa, meer bepaald de E.U., gedraagt zich als een schoonmoeder die zich meer bezig houdt met het kader dan met het schilderij, die zijn medeburgers wil besturen zoals het eerste beste totalitair regime.

lees verder >>>
Heeft werken nog zin?

Indien we het rapport van “the senate budget committee” in de USA mogen geloven is het antwoord zonder enige twijfel NEEN !! indien U in de USA woont.

Volgens dit “committee” zouden de gemiddelde totale overheidsbijdragen voor gezinnen die verklaren onder de armoedegrens te leven in 2011 168 USDOLLAR hebben bedragen per dag.

Het gaat hier over een totaal van de zogenaamde “food stamps”; huurbijdragen voor sociale woningen;steun bij kinderoppas; tussenkomsten voor medische kosten enz.enz. met uitsluiting van gelden die toegestopt werden door zogenaamde NGO’s (niet gouvernementele organisaties) en godsdienstige organisaties.

Aangezien het gemiddelde inkomen van alle Amerikanen iets méér dan 50.000 USD per jaar bedraagt of 137,13 per dag kan men besluiten dat werken niet meer loont. Het is alsof de overheid U een bol ijskreem verkoopt voor 9,3 USD voor iedere 10 dollar die U verdient zodat U nog 0,70 cent wisselgeld mag behouden. Na ontvangst van de bol ijskreem geeft een onzichtbare hand uw bol door aan de persoon die achter U in de rij staat en blijft U met een leeg “torentje” en uw O,70 cent beteuterd achter.. Dit is ongeveer een goed voorbeeld van hoe president OBAMA de herverdeling van de welvaart de dag van vandaag ziet.

Het is dan ook niet te verwonderen dat er nu reeds 11 van de 50 Amerikaanse staten zijn waar er méér steuntrekkers wonen dan normale werknemers. Ook in ons apenland in het kwadraat doen onze beroepspolitiekers er alles aan om er voor te zorgen dat we in de nabije toekomst die groep van 11 kunnen gaan vervoegen.

Arm en met drie koninginnen en twee koningen vergiftigd Vlaanderen!

Men zegge het voort,
Tramelant in t’ linkse luizenland

Hebt u het ook opgemerkt lieve lezers? De voorbije week stond bijna volledig in het “rood” Stakingen in Namen, Brussel en Straatsburg waar de linkse oproerkraaiers weer flink van jetje kwamen geven.staking

Nadat Rudy Capone, het opperhoofd van de rode pakbondstam het sociaal vredesoverleg verliet, de deur van de wig-wam dichtklapte en zijn tomahawk ging scherp slijpen was het hek van de dam. Als een doorwinterde krijger stond hij in de vuurlinie om aan al wie het hoorde zijn huch..huch te verkondigen. Van matigen en prudentie willen ze bij de roodnekken niet weten. Dat de bizon populatie sterk vermindert en alzo het beschikbare voedsel schaarser wordt kan aan Rudy en de zijnen hun reet roesten. Betogen, vernielen en kwetsen is hun boodschap.

De man die zelf aan de notionele aftrek flink verdiende gaat weer flink tekeer tegen de werkgevers. Evenzo als de “weirkmenschen” kwamen ook de ambtenaren op straat hun ongenoegen uiten omdat ze strikter op hun werk bekeken zullen worden. Onder andere is er het hallucinante percentage “zieken” onder het gevangenispersoneel (lees: cipiers) dat de bevoegde staatssecretaris bijna een appelflauwte bezorgde. Men zou haast gaan denken dat dit het zwaarste en ondraaglijkste beroep ter wereld is dat bovenmenselijke inspanningen vraagt met een reusachtig absenteïsme als gevolg!

Volgens de pakbonden is een betere controle hiertegen pure “heiligschennis” Het was echter tegen de gewoonte in dat er ditmaal geen eensgezindheid meer in het linkse luizennest was wat de te volgen strategie betreft. De roodnekken die mede aan het roer staan hebben het nu in tegenstelling tot hun pakbondvrienden, in de smiezen dat de koe ei zo na droog staat en haar uiers het uitzicht van een bosje verlepte worteltjes krijgt. Aldus krijgt Rudy Capone de wind van voren..uit eigen rang! Zijn mobilisatie van de stoottroepen om een nationale staking binnen enkele weken te houden kan op weinig bijval rekenen van zijn rode stalgenoten.

In tijden dat er wekelijks meer werklozen en faillissementen bijkomen dan er dagen in een jaar zijn, is het redden wat er nog te redden valt en geen kamikaze stunten uit te halen. Maar voor de ABVV burcht is dat allemaal larie en apekool. Pikken en pakken tot de laatste druppel is nog steeds hun motto! Vandaag nog laat der Rudy weten via de media dat in dit onland de rijker nog steeds maar rijker worden en de armen armer. Voorwaar..als profiteur van de notionele aftrek zal hij dit beter weten dan zijn hersenloze meelopers.

Het luizenverhaal legt in elk geval een interessant gegeven bloot met name dat het (voorlopig?) gedaan is met de standvastige eensgezindheid tussen de rode rakkers.Wij kunnen dit dan ook uit volle borst toejuichen en hopen dat ze mekaar verder met rotte luizeneieren bekogelen. Wat de sinterklaas politiek van links betreft las ik deze week in het bel/v/Limburg een prachtig staaltje van hun oeverloze domheid. Een huiseigenaar in het Limburgse die op verzoek van het OCMW zijn eigendom aan een Kosovaarse familie verhuurde kwam na hun terugkeer naar Kosovo tot een vreemde ontdekking tussen de achtergelaten rommel. Het bleek namelijk dat die bewuste familie elke maand van de Vlaamse gemeenschap (belastingbetaler) een huursubsidie van 250 euri ontving.

Na hun vertrek bleven deze tafelschuimers de som maandelijks verder ontvangen op een of andere rekening. Na verder onderzoek blijken de bewuste diensten in deze daarvan op de hoogte te zijn en…zou dit geen alleenstaand geval zijn! De Vlaamse ministerin Frya Van den Bosse verklaarde dat dit nog kon gebeuren ten gevolge van een..hiaat in deze desbetreffende wetgeving.

Volgens de ministerin wordt er naarstig gezocht naar een oplossing om deze storing ongedaan te maken en alles terug normaal op de rails staat. Frya of Fyra..wat is het verschil?

mvg.