Ramadantamtamboemboem

Het politiesyndicaat verklapt dat er richtlijnen door de overheid werden gegeven om niet op te treden in het geval van rellen.

En voor de echte belgen gelden natuurlijk wel de wetten van het belgische volk. Iedereen gelijk voor de wet? Vergeet het maar !

Afspraak in het stemhokje? Wees gerust !

“De afgelopen tijd hebben in Brussel talrijke rellen plaatsgevonden die in stilte zijn overgeslagen. ‘Jongeren’ gebruiken het voorwendsel van de Ramadan om zich op de openbare weg te verzamelen en de politie uit te dagen tijdens controles om de sociale afstand te respecteren.

De politiebond VSOA sprak onlangs over dit onderwerp en betreurt het dat de lokale autoriteiten hen vragen niet op te treden bij een rel.

Deze bendes proberen de macht over te nemen in de straten van de hoofdstad en profiteren van een gevoel van straffeloosheid dankzij de steun van bepaalde gekozen functionarissen en het bevel aan de politie om niet tussenbeide te komen in geval van strijd.

We moeten de dingen zeggen zoals ze zijn: onze controle wordt tegengehouden door bepaalde politici die de kant van de bendes van jongeren kiezen door onze acties in twijfel te trekken. (…) Dit is een zeer ernstig probleem dat snel uit de hand zal lopen als er niets aan wordt gedaan om het te verhelpen. ” legt Vincent Houssin uit, van de vakbond VSOA.”

Agenten worden door allochtoon uitschot (‘jongeren’ genoemd) belaagd en geslagen tijdens een arrestatie. Merk ook op hoe vrijwel niemand de voorgeschreven afstand houdt. Het is er zelfs een samenscholing. Horen we ook een paar keer allah uh akhbar roepen op de achtergrond. Ja, we weten het: het zijn weer allemaal brave moslims die door de ramadamtamtam weer agressief worden, en ’s avonds in groepjes naar de iftars trekken alwaar de Coronawetgeving aan hun sandaal wordt gelapt, en er hier of daar een in Brabant ‘verdwenen’ schaap of lam op tafel wordt getoverd. Niemand die die samenscholing en die overtredingen/corona-iftar-feestjes durft aan te pakken. Ze kennen de wetten beter dan welke belg ook, en ze hebben zeer activistische pro deo advocaten. Dat is natuurlijk een ander sprookje dan dat van de ‘zeven geiten’ van Goedele Liekens alwaar Merel-geit en haar vrienden geitenn er niet zo goedkoop van af zullen komen. Het filmpje werd verspreid door de politievakbond VSOA zelf, want ze zijn het beu dat geminimaliseer door politici- islamapologeten als Pascal Smet (sp.a) en Benjamin Dalle (CD&V), en de laakbare laffe aanpak door justitie van het tuig. Video voor de veiligheid gedownload en verspreid zodat het nooit zal verloren gaan, ook al verwijderen ze die morgen van FB.🏴‍☠️

Hier nog een filmpje over je- weet-wel-‘jongeren’ die dingen mogen die niet gestraft worden. Het is duidelijk dat politiek en justitie een complot tegen ons en de politie hebben gesmeed. In dit onland worden criminelen vrij gelaten in plaats van opgesloten. Als u dit niet verandert wonen wij straks achter tralies in ons huis in plaats van zij. Het is maar waarvoor u kiest. Straks, in het stemhokje.
De vis rot eerst aan de kop. Omdat……

Hoe fout het hier loopt, met dank aan de minister van samenleven en zijn voorgangers en tutti quanti, kun je zien in de eerste aflevering van Danny Op Straat duikt Danny in de wereld van drillrap. Deze serie is vanaf donderdag 6 februari wekelijks om 21:10 te zien op NPO2.

Omdat dit geen verbindende journalistiek is, omdat iedereen die dit aanklaagt meteen behoort tot de nazi’s in de Reichstag. Omdat we het op bevel moesten ‘schaffen’ en weinigen slechts weerstand boden uit angst voor de Securitate/de Stasi en instellingen als Unia.

Omdat de immigratie, ons pensioen, onze sociale zekerheid en onze economie moesten redden, zo werd gezegd en zomaar geloofd?

Omdat het allemaal maar faits divers waren, er slecht enkele handgranaten, enkele handgranaten en kogelinslagen waren, er slecht enkele salafisten en IS strijders gaat die terreur brengen en de rest ‘braaf’ is?

Omdat u nog gelooft dat justitie en politie dit wel zullen kunnen aanpakken?

Omdat ……

En zeg nu eerlijk, hebben het zwijgen, de onverschilligheid, de angst, geholpen om dit te voorkomen?

Heeft u zich niet vergist wanneer u niet aan de kant van het verzet stond? Heeft u nu geen spijt dat u mordicus vertrouwen bleef hebben in de zachte aanpak, het pappen en nathouden, het omkopen met geld en hulp opdat ze braaf en rustig zouden blijven? Gaat u nu drastisch anders durven stemmen of het leven van iedereen, ook het uwe, verder en wellicht onherroepelijk verkloten in het stemhokje?

“Zachte heelmeesters maken stinkende wonden” werd ooit met afkeer en boegeroep door naïeve mensen ontvangen. Maar zoveel jaren later moet men Filip Dewinter wel gelijk geven.

Het aantal etterende wonden is ondertussen niet meer te tellen! En de vraag rijst of de patiënt nog valt te redden .
De politie bedreigt slachtoffers

De politie bedreigde in Tienen een overvallen en bestolen juwelier met structureel geweld.
De omgekeerde wereld vindt U? Welnu dat vinden wij ook. Meer bepaald is bedreiging van een slachtoffer niet alleen zélf een misdrijf, maar deze kwaadaardige handeling is ook een bewuste obstructie of belemmering van de rechtsgang en dus in feite medeplichtigheid aan de door de overvaller(s) gepleegde misdrijven door de kansen op opsporing te verminderen en die op straffeloosheid enorm te vermeerderen. overvaller Tienen

Bovendien gaat dit misdrijf gepaard met de verzwarende omstandigheid dat het werd uitgevoerd door een ambtenaar in actieve dienst en drager van een uniform dat door de belasting betalende burger werd gefinancierd. Het is meer dan duidelijk dat de “wet” op de privacy en de omhoog geparachuteerde politieke onderhorigen van de zogenaamde privacy commissie enkel en alleen bestaan om corrupte politici, andere boeven en eu-maffiosi de hand boven het hoofd en uit de wind van de gerechtigheid te houden. Iemand al gehoord van een initiatief ter zake uitgaande van de ‘kracht van verandering’? Wij niet. En van de ARCO minister van justitie valt al helemaal niets te verwachten want die staat duidelijk aan de kant van schriftvervalsers en oplichters.
Voor alle duidelijkheid: de smoel van de crimineel zag er zo uit:

overvaller Tienen2Het Facebook bericht luidde als volgt:

Hallo beste FB vrienden zaterdag 08/08/2015 hebben wij een diefstal
gehad in de zaak. 2 personen zijn met een aantal briljanten trouwringen
kunnen ontsnappen aan ons veiligheidsysteem . Oppassen voor deze 2
mensen die we duidelijk herkennen op deze beelden. Zoals u ziet zijn ze
van vreemde origine en de eerste heeft zijn hemd open zodat hij de
trouwringen in zijn hemd heeft kunnen steken. Oppassen is
geblazen. . .Aan confraters in de omstreken gelieve deze beelden niet te
vergeten.
Zou graag hebben dat mijn FB vrienden de beelden zoveel mogelijk willen
delen. THX Carlo Declercq”

De OOOO schreef er dit stukje over:

“Een juwelier uit Tienen heeft beelden van twee dieven op Facebook gezet, met de oproep de beelden zo veel mogelijk te delen. Het tweetal heeft gistermiddag een 45-tal briljanten trouwringen uit zijn etalage gestolen. De beelden komen van een bewakingscamera, maar mogen eigenlijk niet zomaar worden verspreid. De beelden zijn al meer dan 1.300 keer gedeeld.
“Ik heb de camerabeelden afgehaald van mijn server en heb die gewoon op Facebook geplaatst, en gevraagd om zoveel mogelijk te delen”, zegt de man. Eigenlijk mogen alleen politie of gerecht dergelijke foto’s verspreiden. Wie zoiets op eigen houtje doet, schendt de privacy van degene die wordt gefilmd.
“Het is heel duidelijk omschreven in de bewakingscamera-wet dat die beelden enkel en alleen door de persoon in kwestie kunnen bekeken worden én door politie en justitie”, zegt Willem Debeuckelaere van de Federale Privacy Commissie.
De juwelier is zich daarvan bewust. “Maar wie gaat dan een klacht indienen? Zij? Maar dan heb ik ze ook, hé”, zegt hij. “Dan heb ik mijn juwelen terug en betaal ik een boete.” Volgens hem is het hem er vooral om te doen zijn collega’s in de streek te verwittigen.
De lokale politie onderzoekt de zaak en wil voorlopig geen commentaar geven. Zij hebben de beelden ook ontvangen maar zijn niet van plan om die openbaar te maken.”

‘Een juwelier’ en ‘de man’ dat zijn de poco-fascistische omschrijvingen waarmee de staatsmedia een slachtoffer omschrijven. Onbekwame ambtenaren worden echter met naam en bijna toenaam vermeld alsof het oorlogshelden zouden zijn. Stel U eens beelden voor waarop Elio Di Rupo een homohoertje anaal penetreert of wijlen Steve Stevaert een ambtenares ei zo na de tanden uit de mond slaagt. Dat mag niet kunnen gezien worden, ziet U? Vandaar de ‘Oewet’ op de privacy! U màg het niet begrijpen!

Ik sta nog altijd versteld bij de vaststelling dat de Belgische minister van justitie (Wathelet senior om duidelijk te zijn), die besliste dat de veelpleger en recidivist Marc Dutroux zijn sadistische pedofiele gangen mocht gaan, voorwaar als beloning een zitje in het Europees hof van justitie in Luxemburg als cadeau kreeg. Die man was gewoon medeplichtig (aan veelvoudige moord nota bene) door nalatigheid!
De vrijheid en de rechten van de moslims zijn niet die van de kufar. Dat is weer bewezen

Her en der duiken IS vlaggen op in Antwerpen. Het moslimtuig gedraagt zich geweldadiger en arroganter dan ooit. Hun intimidatie werkt, hun profeet en god bezorgen hen de overwinning. De vrijheid en de rechten van de moslims zijn dus immanent groter dan die van de kufar. Dat is weer bewezen, en wel door colaborerende politici.

Kijk, die vrijheid van mening mag dan weer wel. (Van De Wever en de door links gerekruteerde & geselecteerde politie). De Wever heeft kamp gekozen, en dat was niet het kamp dat wij hadden verwacht. Zijn keuzes en die van zijn regeringsleden zijn op zijn minst confronterend te noemen, zo niet een voortzetting van het linkse beleid in deze materie. Onder invloed van Bourgeois, die ook achter de schermen duchtig handjes ging schudden en subsidies uitdelen voor moskeeën, wellicht ook.

Zou het helpen als wij de moslims bedreigen? Wanneer het dreigingsniveau 3 nu door ons zou komen in plaats van altijd door hen? Omdat we ons gekrenkt voelen, om zo de moslims te stoppen met evenveel politie en machtsvertoon als afgelopen maandag de Pegidanen. Kortom hen duidelijk te maken dat dit niet hun land is, niet meer hun land is !

Had de politie die maandag de voorbije maandag met haar rug gestaan naar de vreedzame terecht bezorgde Pegidabetogers en met hun schilden naar de bedreigers van onze vrijheid en democratie, dan was duidelijk geweest voor wie ze er stonden, en tegen wie.

Sinds maandag weten we het: de politie en de zittende politici zijn tegen ons. Weg met ons? Toch over ons lijk!

Nu nog zwichten inzake het halal slachten en het verbod op religieus slachten terugdraaien!

http://nageltjes.be/wp/?p=16042 http://agriffon.blogspot.be/
Geplaatst op 04/03/2015 door a. griffon
Met een mobieltje van 50€ riskeer je daar al je leven, laat staan dat je er een hele winkel van die dure spullen zou hebben.

De winkel van Apple sluit definitief zijn vestiging in de Dansaertstraat in Brussel. In juli bedreigden overvallers het personeel nog met Kalasjnikovs en sloten ze hen op in de kelder. Enkele weken geleden werd de zaak opnieuw het doelwit van een overval.apple dansaert

De winkel hield na de zoveelste overval in oktober de deuren al gesloten.

Iedereen die Brussel zoal kent weet dat De Dansaertstraat de buurt is van het Klein Kasteeltje, het asielcentrum van Brussel, en dat het er voortdurend zwart ziet van het volk. In de buurt de kanaalzone, de beruchte wijken van Anderlecht waaruit zelfs de groene loftjongens en meisjes met hun bakfietsen zijn gevlucht met hun kinderen.

En wat deed en doet de overheid hieraan? Niets ! Rapporten schrijven die vertikaal geklasseerd worden, en vooral niets of niemand stigmatiseren. We moesten als bevolking eens beginnen denken dat misdaad meestal een kleurtje heeft of een geloof.
Het echte nieuws staat in de krant en komt op TV

Videofilm onderaan                                                                                                                                 Dit weekend konden we in de kranten lezen over de de ijsberenduik van Bart De Wever, over trezebees Annemie Struyf die zichzelf voorbij holt, het delen van je Valentijnskus, over een prins carnaval die trouwt voor de stoet,  en China die het jaar van de slang inluidt.

Dat was dus het belangrijke nieuws in de media. Het onbelangrijke nieuws stond er niet in, dus plaatsen we dat hier op Nageltjes maar. larscorrenwest-616x330

In de regimemedia in onland, noch in andere Europese landen, werd er geen of vluchtig aandacht besteed, (en dan nog in ’t klein achter de sekszoekertjes) aan de moordaanslag op de Deense historicus, islamcriticus , schrijver/journalist Lars Hedegaard door een moslim. De kogel miste zijn hoofd op een haar, en de 72 jarige man wist zich daarop met succes te weren tegen de 25 jarige islamiet. De aanhanger van de godsdienst van de vrede kon vluchten, en natuurlijk kon hij, zoals wij gewoon zijn, nog niet worden gevat.

Hieronder volgt een exclusief interview dat hij gaf aan The Sun.                                                          De interviewer was vooral geschokt, zo zegt hij voor het interview begint, omdat Lars eigenlijk van oorsprong een socialist is die geen rechts verleden of heden heeft, die enkel de islam bekritiseert, en dus absoluut niet als vreemdeling onvriendelijk of als een racist kan worden bestempeld. Dat zegt natuurlijk al wat over de interviewer, of over Lars wanneer die laatste dat wilt benadrukt zien.

Tja alsof een moordaanslag op een rechtse politicus, zelfs een extreem rechtse  als Wilders, Fortuyn, De Winter, en zelfs De Wever acceptabel of als voor de hand liggend moet worden aanvaard. Omdat die een kogel in de kop, een standrechtelijke sharia-executie zoeken. Het doet me denken aan het meisje dat wordt verkracht omdat ze dat met het dragen van een minirok uitlokte.

Laat het De Wever maar eens doen nadenken over alle doodsbedreigingen die hij recent nog heeft gekregen van linkse mensen, allochtonenknuffelaars en belgicisten die zich verdraagzaam noemen zolang men hun mening en dogma’s geheel deelt. Laat hem maar eens nadenken over wie eigenlijk zijn objectieve bondgenoten zijn en niet zijn vijanden . Sommigen zijn het leven met doodsbedreigingen, geweld en sabotage al gewoon moeten worden, en de burger, zelfs justitie, aanvaart dat al als normaal.

Toch is die interviewer sterk verontwaardigd dat er geen of nauwelijks in de plaatselijke en internationale pers werd bericht over deze aanslag.                                                                                   Dit heeft natuurlijk te maken met een moratorium, een akkoord tot zwijgen, dat in ijltempo is afgesloten door de autoriteiten, de staatsvbeiligheidsdiensten en de pers.   Dit is geen primeur, dit is de regel geworden bij dit soort incidenten. Dit heeft zich dus recent al vaker voorgedaan, al zou u denken dat dit tot de tijd van de Stasi en de Securitate behoorde.  Het vond ook plaats bij eerdere bomaanslagen en ander moslimgeweld. De desinformatie van het volk hebben tot doel de gemoederen niet te laten oplaaien, de politici en het immigratie en islambeleid uit de wind te zetten. Men gaat er van uit: het volk is dom, het weet dit beter niet, er zijn hogere belangen, het waait zo wel over, we hebben tijd nodig om hiervoor een populistisch verhaal te verzinnen en iets of iemand anders de schuld te geven. Het is een feit: er is nu Europees crisisberaad geweest, daarom las of hoorde u er nog nergens van.

De interviewer beseft nog niet welke mechanismen hier hebben gespeeld, terwijl hij een man van het vak hoort te zijn, en wel had moeten doorhebben wat de reden voor dit pers-moratorium waren. Hij komt dus over als een poco-product, niet uit wil , maar door conditionering.

Lars  Hedegaard bevindt zich nu op een geheime locatie onder strenge bewaking van de politie. Persoonlijke en ongecontroleerde telecominicatie met hem is verboden. Dit onderstaand interview heeft Lars aangegrepen om wereldkundig te maken wat hem precies is overkomen, en hij maakt daarbij enkele internetkanalen bekend via dewelke een actie zal worden ondernomen en verder ruchtbaarheid zal gegeven worden aan de zaak. Het internet zal straks mee zijn redding moeten zijn, want op linkse vrienden moet hij niet rekenen. Die zitten nog te vergaderen over hoe ze dit stil houden en gaan verklaren aan de bevolking.   

Lars Hedegaard bestoeft in onderstaand filmpje de Deense politie als de beste van de wereld. Ik vermoed dat dit geen chauvinistische uitspraak is maar een sarcastische. Misschien hebben ze in Denemarken eerst wat peptalk en gevlei nodig om in actie te schieten en goed werk te leveren, omdat alleen betaald worden met belastinggeld, niet genoeg meer is.  Toegegeven, die peptalk zou hier niet meer baten, gerecht, justitie en zelfs politie beschouwen hun loon als verworven recht en slaan zich zelfingenomen voortdurend zelf op de borst.

We schrijven dit nogal luchtig, maar eigenlijk is het zwarte humor.                                                       Ook al leeft Lars Hedegaard nog, zijn leven zal nooit meer het zelfde zijn, en altijd in gevaar.

En ook al leeft Lars Hedegaard nog, niet de overwinning van een partij als het Vlaams Blok of de PVV van Wilders vormden een zwarte dag in de hedendaagse geschiedenis, maar de aanslag op zijn leven.

 

Antoine Griffon

Antoine Griffon
Wij zijn het melkvee, de roofdieren lopen los.

Turtle Naserdine T. van de Turtle-bende uit Borgerhout is op de vlucht. Niet omdat hij vrijdag voor de rechter moest verschijnen als drugsdealer. Nee want daarvoor moet hij niets vrezen. Wel omdat Amsterdamse dealers het op zijn leven hebben gemunt.

roofdieren

Nog een verzachtende omstandigheid die zijn niet-aanwezigheid verschoont.

De Turtle gevlucht? Naar waar?     Dat ligt toch voor de hand!  Ik weet waar ze zitten !                                           In de boom !                                                                                                                  …In de Turtelboom !turtelboomTurtle leeft dank zij ministers als Turtelboom, ‘ondergedoken met andere Turtles en Antwerpse drugsdealers op een kluitje ergens in Marokko. De mannen die jacht maken op de Turtles weten waar ze verblijven, maar durven in Marokko niet toeslaan.’  Hier in het land der lafaards, compleet met procedureadvocaten en gevangenishotels  zouden ze dat wel durven.

Misschien ware het een goed idee om achter drugsdealers, andere drugsdealers aan te zetten. Daarvan zijn ze immers bang in tegenstelling tot van de politie en het gerecht, en zij durven tenminste de wapens die ze bij zich dragen tenminste gebruiken. Ze hoefden daarvoor niet eens een vergunning aan te vragen of steek- en schietlessen te nemen.

‘De Turtle-bende werkte zich het voorbije jaar herhaaldelijk in het nieuws. Denk maar aan de al dan niet gelukte ripdeal (het stelen van een andere bende) van 200 kilo cocaïne. Gevolgd door een strafexpeditie die naar Borgerhout werd gestuurd met wapenvertoon, foltering en ontvoering. En ten slotte de Crowne Plaza-moord.’

Het tuig loopt hier allemaal los om verder de jeugd te vergiftigen, want welke belachelijke straffen krijgen die lui eigenlijk, en hoe groot is de pakkans? De pakkans ligt lager dan die voor het niet ruimen van de sneeuw uw deur, en die er ook alleen maar is wanneer het sneeuwt.

Turtle Naserdine T. en zijn kompanen Mohamed A. en Samir K. vrijdag voor de rechter verschijnen voor feiten uit 2009. (meer dan 3 jaar later !) Naserdine T. was de leider van het trio.                                                                                                                                                                                          En raad eens, wat wordt (misschien) zijn/hun straf?                                                                   ‘Naserdine T. riskeert achttien maanden cel, zijn kompanen vijftien maanden.’

Ze riskeren dat. Dat betekent dus dat ze die wellicht niet eens zullen krijgen. Misschien zijn er wel procedurefouten in het spel?

Ze moeten hem ook eerst nog kunnen pakken, en Marokko levert zijn burgers toch niet uit. Toch een voordeel die dubbele nationaliteiten niet?                                                                                          Alle inspanningen die de politie leverde zijn gewoon verloren en meer nog: ze liepen nodeloos grote risico’s om deze criminelen te kunnen oppakken.  Wat nog erger is, is dat ze dit alles vaak mogen herhalen omdat, zelfs indien veroordeeld, de criminelen snel vrijkomen, of rondlopen met een aan de laars gelapte enkelband, en telkens opnieuw hun hachje moeten wagen.                                                                          Maar ondertussen draait het ganse dure circus verder en wordt het geld van de burgers verkwist aan fantoom-processen (schrijf daar eens wat over Yves Desmedt; of laat maar dat zullen wij wel doen).

Zelfs wanneer criminelen zoals de Turtle’s openlijk de politie uitlachen door hun met drugsgeld verdiende patserbak over hun voeten te rijden, dan nog worden ze al jaren quasi met rust gelaten. En ja hoor, Turtle Naserdine (en zijn companen) waren ‘het typevoorbeeld van een patser, want eigenaar van dure wagens die gefinancierd waren met drugsgeld.’ Inmiddels weten we dat er al gauw protest ontstaat bij gerichte acties of een oproep door eens een rebellerende procureur of commissaris, niet alleen door linkse klapdeuren, maar erger nog, door het archaïsche arrogante zootje van justitie en het leger, door belastingen, veel te dik betaalde advocaten die al dan niet pro deo hun inkomen danken aan o.a. drugscriminaliteit.                                                                                                                            “Ach”, zullen een paar wijsneuzen zeggen, “Dat kan toch allemaal betaald worden met de inbeslagnames !?”   Haha, ergens wat gelezen maar niet goed begrepen, want: ‘De speurders vonden ook documenten die aantoonden dat hij voor 600.000 euro juwelen had aangekocht en eigendommen bezat in Marokko.’ ‘In zijn garage stonden een Audi A8 en een BMW.’ Maar die auto’s waren geleasd/gefinancierd, en zijn dus eigendom van een financieringsmaatschappij. De enkele duizenden euro’s die men bij zijn aanhouding in zijn bezit vond, die volstaan bij verre niet eens om de poetsvrouw van het justitielokaal een maand mee te betalen.

Mede door alles wat hier werd aangehaald, is dit land en de haven van Antwerpen de draaischijf van de Europese drugshandel kunnen worden. In het rivierwater van de Schelde zitten wellicht al zoveel sporen van cocaïne en XTC en andere drugs als in de Thames, de Seine en de Hudson samen. Sicilië met zijn mafia,  zijn klein bier met het gangsterparadijs dat we hier toenemend kennen.

Niet alleen de politici van vroeger en nu zijn medeplichtig aan de toestand van criminaliteit en  het drugsrecord, ook justitie, de advocatuur, de politie en de douane.                                                         Ja, door zoveel medeplichtigen te noemen heb ik daar straks nergens nog vrienden vrees ik.

Ik zal straks maar uitkijken dat ik niet onbewust een papiertje op straat gooi, want dan zou de afrekening wel eens kunnen volgen. En ik weet, er zal geen volk opstaan, geen krant berichten, om mij te helpen. Gewone mensen die hun mond open doen en hun protest neerschrijven staan alleen, worden daarvoor vaak via allerlei wetjes en procedures het zwijgen opgelegd, financieel kaal geplukt door het gerechtelijk apparaat, ‘het systeem’ dat voor hen nooit pro deo zal werken.

Wij zijn het melkvee, de roofdieren lopen los.

En na wat ik da laatste dagen al kon lezen: gewone mensen en slachtoffers hebben hier minder rechten en minder te eisen dan Dutroux.

Antoine Griffon

Antoine Griffon