Justitie, de enige klucht die een treurspel is.

https://s14-eu5.startpage.com/cgi-bin/serveimage?url=https%3A%2F%2Fencrypted-tbn0.gstatic.com%2Fimages%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcStpHkvtaLmpFtNKkYQHZwGVGIDZld29w0FXVf_9fQwxGC3sJb8%26s&sp=b429ca825a77ad626c1f5f7eb2fafd5f&anticache=186986

En als het van mij afhangt dan komt er net WEL een assisenproces, zoals de grondwet voorschrijft. Het gif zit namelijk in de angel.

Wat een misplaatste lef van federaal procureur De Leeuw om even te komen roeptoeteren dat we de grondwet zouden moeten herzien/aanpassen, en om zo alle beslissingen binnenskamers te kunnen houden. Wat een manipulatie, afpersing zelfs, te schermen met de praktische, organisatorische, en financiële bezwaren om zo de politici, de wetgevers te bewegen tot herziening van de grondwet. Op korte termijn dan nog. Daar waar dit allemaal niet kan voor veel dringender en nog belangrijkere zaken. Zelfs als politiek wisselgeld mag deze wens niet worden ingewilligd. Gelukkig is daarvoor een tweederde meerderheid nodig, en hopelijk ook een meerderheid in elke gemeenschap.

Maar we moeten niet wachten tot het in het parlement aan de
orde komt om onze afkeer daarvoor te laten blijken. We moeten meteen
deze piste onmogelijk maken en alle politici aan hun mouw trekken

Als de procureur een ding heeft duidelijk gemaakt dan is het dat
justitie een grote klucht is en hij, en allen die daar in meespelen,
kluchtzangers zijn. Maar eigenlijk is het een intriest treurspel,
gespeeld door de meest arrogante ongenaakbare levenslang politiek
benoemde betweters die van justitie het zootje, het moeras gemaakt
hebben dat het nu is.

30000 schuldvragen zou de jury moeten beantwoorden zo vertelt hij met
uitgestreken gezicht. Wie bedenkt dat? Dit is toch waanzin? !

Dat het proces 6 tot 9 maanden zou duren toont aan hoe hopeloos verouderd dat orgaan nog werkt in de 21 ste eeuw.

Een vrachtwagen vol dossiers en documenten die met steekwagentjes tot
in de rechtszaal worden aangevoerd, en daar voor de toeschouwers
demonstratief een blijk moeten geven van hoe hard er wel gewerkt is aan
de zaak, is een onderdeel van het decor in de klucht.

Hoeveel kopieën van kopieën van kopieën, hoeveel copy paste
documenten, zitten daar niet in? En nog nooit heb ik tijdens een
rechtszaak een van die vele mapjes en dossiers weten open doen. En
hoeveel van de soms honderdduizenden pagina’s zouden daarvan gelezen
zijn en nuttig zijn? Weinig, zo durf ik zeggen.

Iedere burger met gezond verstand kan de vragenlijst opstellen die een jury zou moeten beantwoorden.

En daar gaat ook de democratie op haar bek, of beter: op de schop.

Het is onbegrijpelijk dat een aantal politieke partijen waaronder
NV-A tot mijn spijt assisen wilt afschaffen en vervangen door politiek
benoemde onfeilbare beroepsrechters die aan niemand verantwoording
schuldig zijn

Er moet net MEER assisen, meer transparantie, meer democratie, meer controle komen. En scherm weer niet met Europa !

Het is onbegrijpelijk dat een aantal politieke partijen, waaronder
tot mijn verbazing en spijt de NV-A,  assisen op een drafje willen
afschaffen en vervangen door politiek benoemde onfeilbare
beroepsrechters die aan niemand of niets verantwoording schuldig zijn.

In plaats van dat instituut dat log, ouderwets, langdradig en slecht
functioneert te moderniseren, wilt men het laatste gerechtelijke
instituut waar nog controle en respect voor de burgers bestond en werd
geëist eigenlijk gewoon afschaffen (behalve voor onbelangrijke of
eenvoudige zaken ???? ). Vlug nog wel, zonder de mening van het volk
te kennen, zonder uitvoerige debatten, zonder dat ze een idee hebben
wat ervoor in de plaats moet komen, tenzij meer van dezelfde knoeiboel
die we al kennen. Een justitie dat, wanneer het al functioneert, vooral
de misdaad dient in plaats van bestrijdt, en de bevolking steeds
opnieuw in gevaar brengt.

Het moet ons ook niet verwonderen dat pers- en
opiniemisdrijven in de toekomst niet meer door assisen maar door
beroepsrechters zullen worden behandeld.
Want dat is een pain in the ass !

Maar vrij zeker waart ook hier het spook van de islam rond. Die islam wilt men ook ontzien als het motief van de terroristen. Zo ook zou men de kritiek op de immigratie en het falen van multiculturele maatschappij smoren. Een jury zou met deze elementen wel rekening houden. Beroepsrechters zouden dat naar de marge verdrijven. De daders zouden allemaal eenzame geestesgestoorden worden, en het woord islam zou gemeden worden.

Maar we weten ook wel waarom veel politici bereid zijn de vraag van
justitie in te willigen. Velen van hen zijn immers ook jurist of nog
advocaat in ‘bijberoep’ met een nog werkend kantoor, en dus in hetzelfde
incestueuze bedje opgeleid en ziek. Een lijstje van hen hier plaatsen
zou te lang zijn. Men kan dus van eigen belang en het dienen van eigen
belangrijkheid spreken.

De federaal procureur toont bovendien met zijn TV optreden en met zijn uitspraken aan dat er geen scheiding van machten is. Hij vraagt en de politiek zal draaien. De rechterlijke macht vraagt om wetten (die ze mee helpt voorbereiden), en de wetgevende macht, het parlement/de regering, neemt die over. Het is wel duidelijk dat hij bovendien zelf om dat TV optreden heeft gevraagd, want wie zou hem anders daartoe hebben kunnen uitnodigen in de studio, onbewust van de cijfers de doembeelden en de wensen die enkel de procureur en het apparaat kennen en wilden ophangen. Ondertussen wilt datzelfde justitieapparaat een jurylid dat, een assisenproces uit de biecht klapte en haar persoonlijke mening ventileerde gaan vervolgen, en het misschien tot cassatie laten komen.

Nee, pottenkijkers zijn er niet gewenst, en kritiek wordt nooit aanvaard, ja zelfs bestreden.

We weten wel waarom de
magistratuur liever zou hebben dat het volk niet betrokken wordt in de
rechtspraak? Omdat die een veel zwaardere straf, de zwaarste zelf,
zullen eisen voor de terroristen.

Te veel juristen zijn het product van intellectuele incest en ziekelijke paranoïde beroepsbescherming. Enkel diegenen die nog normaal en ongeschonden uit de eenheidsworstenfabriek van het eenheidsdenken kwamen, danken dit aan hun intellectuele sterkte en hebben een baan gekozen die meestal zijdelings tot niets met justitie te maken heeft. Natuurlijk zullen juristen, advocaten, magistraten en dito politici de kwaliteiten van justitie in de verf zetten, elkaar rugdekking geven, de lof blazen over hun eigen opleiding, op hun eigen trompetten . Net zoals WC-Eend WC-Eend aanbeveelt.

Maar de man in de straat denkt daar al lang heel anders over.

Juristen en magistraten worden aanzien als onbetrouwbaar, gehaaid. Gevaarlijk bovendien voor/door de brave burgers, en vooral ongelooflijk en oncontroleerbaar duur. Immers niemand heeft een idee wat een rechtszaak kost. Of de prestaties en de frequentie ervan juist zijn, en of de kostprijs ervan eerlijk en in verhouding. Zij maakten hun eigen regeltjes, en controleren die ook zelf. Justitie die wij kennen is eigenlijk klassejustitie. Enkel rijke mensen kunnen zich veroorloven om ervoor te betalen. Ieder ander mens gaat er aan failliet, ook al wint hij uiteindelijk zijn zaak. Niet de pro deo klanten , want die procederen gratis, en die kunnen er nog een aardige duit aan over houden. (samen met hun advocaat natuurlijk). Dat het parlement daar eens bij hoogdringendheid eens wat zou doen. Dan moesten we die ergerlijk hoge dwangsommen, opgelegd door zo’n activistische rechter met een bepaalde politieke ideologie, niet betalen.

De uitspraken van de federale procureur Van Leeuw, tonen ook
overduidelijk hun superioriteitsgevoel, het wantrouwen van magistraten
en justitie jegens het gewone volk. Het arrogante denigrerende
neerkijken dedain ook waarmee zij het intellect en het vermogen tot
oordelen van de burgers in vraag stellen, het gemanoeuvreer om dit
allemaal binnenskamers te houden en er voor te zorgen dat dit niet zal
leiden tot vragen en debat over justitie.

” We gaan ons belachelijk maken” zo waarschuwt hij op TV. 

Niets
nieuws dachten ik en velen met mij, dat zijn jullie al. Alleen hebben we
daar tot op vandaag nog niets aan kunnen veranderen, er de moed toe
gehad om te saneren, het moeras der creaturen droog te leggen.

Ik vermoed dat diegenen die zich bij justitie en politiek
aangesproken voelen, dit zullen afdoen als populisme. Tja, dat is zo’n
woord als racisme, islamofobie, fascisme, .. waarmee ze hopen de
rebellen de mond te snoeren en telkens elke verandering onmogelijk te
maken tenzij ze die in hun voordeel nog weten om te buigen.

Machtswellustelingen zoals deze procureur Van Leeuw hebben een heel eigen agenda die niets met correcte rechtsbedeling, rechtvaardigheid of billijkheid te maken heeft, maar alles met hun eigen carrière en de oekazes van de partijpolitieke obediënties die hen hun postje gaf. dixit Jefferson Nimmitz

Mochten jullie bij stilte van het westelijk front geen nieuws meer krijgen; mocht het artikel hier of elders plots verdwijnen, de website uit de ether gaan, dan hebben ze op mij een Erdoganneke gepleegd. Ik hoop dat jullie dan verder voor mijn gezin en familie zullen zorgen. 😉 Waarvoor dank.

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200210_04841826

Federaal procureur wil geen assisenproces voor aanslagen 22 maart

Federaal procureur wil geen assisenproces voor aanslagen 22 maart

Volgens de wet moeten de beschuldigden voor een volksjury
verschijnen, maar Van Leeuw hoopt dat de wet nog veranderd kan worden.
‘Volgens mij kan de wet nog aangepast worden’, vertelde hij in De
Zevende Dag. ‘Artikel 150 van de Grondwet (dat bepaalt voor welke
misdaden een volksjury wordt opgeroepen, nvdr.) is voor herziening
vatbaar. Daar is een tweederdemeerderheid voor nodig in het parlement.’

Een assisenproces over de aanslagen op de luchthaven van Zaventem
en metrostation Maalbeek zou zes tot negen maanden kunnen duren, en
doorgaan in de verbouwde beveiligde NAVO-gebouwen. Er zouden 36
juryleden opgeroepen moeten worden, drie aanklagers en zes rechters.
Desastreus, meent Van Leeuw. Zo zou de jury 30.000 schuldvragen moeten
beantwoorden in haar arrest.

We gaan ons belachelijk maken. Alleen
eenvoudige zaken kunnen voor assisen. Het is alsof je bij een operatie
een mes aan twaalf voorbijgangers zou geven, en hen de opdracht zou
geven om de operatie uit te voeren.’