De invasie

Hoor eens wat ze roepen in het onderstaande filmpje? Hun eeuwige strijdkreet “allahu akhbar !”.

Veel mensen bij ons denken ook dat het V-teken dat ze maken Vrede betekent. Fout ! Het betekent Victory . De overwinning op ons wel te verstaan.

Wat een schijnvertoning van het Griekse leger.
Staan ze daar met enkele soldaten tegen een menigte getrainde jihadisten die hun kinderen als schild gebruiken en die weten dat zelfs de wapenstok niet mag worden gebruikt.
Diegenen die dat toch doen, of hun wapen afvuren, riskeren de pineut te worden.
Met een kniptang van 1€ zijn de invasieven binnen een minuut door de prikkeldraad heen. Wat een verdediging. En dat noemen sommigen fort Europa?

Kijk, zo goed is Europa in het beschermen van haar grenzen en meer bepaald de grens met Turkije. Er ‘staat’ , eigenlijk ligt, een draadje.
Miljarden aan wapentuig hebben wij belastingbetalers betaald, en niemand die het durft of mag gebruiken.
Ik vrees dat de burgers het weldra zullen overnemen. De beelden die we meestal te zien krijgen zij die van normale grensovergangen. Daar staat wat meer politie klaar om onder de voet gelopen te worden.

Eis een muur ! Een hoge !

Geef mij dan maar een muur zoals Trump die bouwt. Zodra al die immigranten zouden weten dat ze meteen teruggebracht worden richting van of naar hun landen van herkomst, zou het opgelost zijn. Maar nee, de asielclubjes saboteren alles. De wetten zijn dan ook zo lek als een zeeft en het kost ons dus bakken geld en middelen .En dat moet stoppen. De internationale verdragen en het EVRM herzien of anders ons er eenzijdig uit terugtrekken. Een nieuw reglement inzake migratie is snel genoeg geschreven als men weet hoeveel papier en letters in dit land worden geproduceerd. We Made ityoutube.comPEOPLE CROSS GREEK TURKISH BORDER IN MASSES OVER TO GREECE FROM TURKEY INNOCENT CHILDREN BEING…We Made it filmpje inmiddels verwijderd van Youtube

Bedenk

Geen enkel huis en gezin kan/kon ooit door zachtaardige mensen verdedigd worden tegen mensen die bereid zijn elk geweld en elk ander middel te gebruiken om het te bezetten en bezitten en het vreedzame gezin te verdrijven of zelfs uit te moorden. Iedereen onderschat de invasie en de bedoelingen van de bezetters zeer, alsook de zware gevolgen in de nabije en verre toekomst . Wat voor zin hebben wapens in handen van militairen die ze niet mogen gebruiken wanneer het land wordt bestormd? Tegen dit soort oorlog zijn onze legers niet opgewassen. Ons leger is zo laf als de generaals en de politici die hen leiden.

De Turkse bezetting van Syrië

Volgens de Turkse minister van oorlog (sic 😀 ) zijn alle militairen die in Syrië sneuvelden martelaars.
Durven de media daar enig verband zien met een Jihad, een heilige oorlog, de islam en vijandigheid tussen soennieten en sjiieten? Turkije heeft daardoor niet alleen om veiligheidsredenen of economische reden Syrië bezet, maar ook om religieuze. Zo dunkt mij.
Laat ze daar allemaal maar snel martelaar worden. Mocht het helpen, en mocht er een god bestaan: je vond me daartoe de ganse dag dan op mijn knieën met een of andere paternoster en een fles wijwater.
De alien-storm die niet voorbij zal gaan.

Leipzig, Duitsland 1/2/2018
Oorlogje met gewapende Syriërs. Verschillende gewonden, aanzienlijke schade. De bevolking is geschokt. De prijs van goedmenselijke naïviteit die tot misdaad tegen het eigen volk leidt, en die uiteindelijk ook naar ons en andere Europese landen uitstraalt is hoog. De Duitsers kregen vaak genoeg waarschuwingen. Ze zagen en ervoeren wat er gebeurde. Ze moeten later niet komen met het excuus: “Wir haben es nicht gewusst.”
Er werden verschillende personen aangehouden, maar (zoals hier) ook terug vrij gelaten.
En wie draait op voor de schade??? Juist !!
Terwijl het nieuws hier volgestouwd wordt met faits divers, rond Bo, Trumpbashen, zielige migranten, en de zoveelste hype rond een flutshow van een ideologisch gelijkgestemde BV, wordt nagelaten te berichten wat de bevolking meer treft en bedreigt.
Nieuws dat ons echt aangaat, en dat moet waarschuwen voor de toenemende dreiging die veel erger is dan de de recente storm.
Immers, in tegenstelling tot die storm, is dit gevaar chronisch, en is het gevaar niet voorbij na het opruimen van het puin en het invullen van de schadeformulieren voor de verzekering.
Mensen, open jullie ogen, eer de overheid en de media ze sluiten, en laten jullie zich niet sussen met wat stoere of tsjeverige praat !
Wie was in het bezit van gifgas?

Nadat de politiek correcte leugenpers onder leiding van DS, DM, VRT en Knack roeptoeterden dat het “regime” van Assad in Syrië gifgas gebruikt tegen de burgerbevolking komt de waarheid steeds meer aan het licht.

Dat onze leugenpers en corrupte media geen journalisten ter plaatse op het terrein in het oorlogsgebied hebben, waar de rebellen waaronder IS en Al Qaida het voor het zeggen hebben, is niet meer als normaal. Het tegenovergestelde zou getuigen van waanzin en een totaal gebrek aan verantwoordelijkheid. Ze weten dus van toeten noch blazen maar blijven wel propaganda als gratis lasterpraatjes de wereld insturen om onze eigen bevolking te bedriegen en te beliegen.

Langzaam maar zeker sijpelt er echte informatie over de ware toedracht van de feiten door.

De Syrische luchtmacht heeft volgens het Russische ministerie van defensie een fabricatie- opslagplaats voor chemische wapens vernietigd in de provincie Idlib alvorens ze konden getransporteerd worden naar Irak

Het munitie depot bevond zich ten oosten van de  stad Khan Sheikhoun, verklaarde de woordvoerder van de Russische minister van defensie General-majoor Igor Konashenkov.Het depot werd gebruikt zowel voor het produceren als voor het stockeren van granaten met toxisch gas zei Konashenkov. Ze werden geleverd aan Irak en daar herhaaldelijk gebruikt voegde hij er aan toe, er een punt van makend dat zowel Irak als internationale organisaties het gebruik van zulke wapen door militanten bevestigd hebben.

Het scheermes van Ockham heeft dus weer eens uitgehaald. De eenvoudigste hypothese is ook de meest waarschijnlijke. Het betrof dus gas geproduceerd en in handen van IS en Al Qaida.

Opmerkelijk was dat de EU bazin voor buitenlandse zaken, de crypto-communiste Federica Mogherini, bliksemsnel met de vinger wees naar de Syrische regering als zondebok voor de “verschrikkelijke” aanval. Alles wat uit de beerpunt van de EU komt stinkt en de meeste verklaringen van hun totaal onbekwame islamofiele oligarchen ook.

Dat deed ze ook al bij de bevrijding van Aleppo uit de klauwen van IS. Toen luidde het dat de troepen van Assad ziekenhuizen hadden vernield. Wat ze er wel niet bij vertelde was dat de moordenaars van Islamitische Staat zich in die ziekenhuizen hadden verschanst en er zelfs hun operationele hoofdkwartier had gevestigd. Wat moesten de militairen van Assad dan doen? Zich laten neerschieten uit de ramen van ziekenhuizen en niet terug schieten?

Als politiekers zich bemoeien met iets waar ze geen verstand van hebben … nou ja de EU-oligarchen hebben van niets verstand behalve dan hun zakken vullen, liegen en bedriegen.

Ook de onbeschaamdheid van de leugenpers (zie foto uit Knack van vandaag hierboven ) tart elke verbeelding. Alle bewijsmateriaal suggereert … Hoe durven ze dit schrijven? Als je zelf voor deze rotzooi betaalt dan is hersenspoeling je verdiende loon. Maar laat ons niet vergeten dat dit indoctrinerend pulp-weekblad overal in Vlaanderen voor de minder goed bedeelde en arme Vlamingen gratis ter inzage ligt in alle “openbare” bibliotheken !