Aan een remedie tegen parasieten hebben wij dringend nood, anders sterft ons volk een vreselijke dood.

Vraagt u zich eens af of bvb Voorpost-stewards ook zouden kunnen rekenen op zulk een riante subsidie, om het even welke subsidie, na het lezen van het onderstaande artikel en subsidiebesluit ?

aan een remedie tegen parasieten hebben wij dringend nood
anders sterft ons volk een vreselijke dood.

Parasiteren op het Vlaamse volk zou strafbaar moeten zijn. Waar kan er bespaard worden?

Sven Gatz (VLD), Pascal Smet (SPa-), en Elke Van Den Brandt(Groen) ondertekenden het subsidiebesluit voor het toekennen van 170.000€ aan het project ‘Roma-stewards’ van de vzw Foyer in St Jans Molenbeek’. Wat zouden die Roma-stewards dan zoal moeten presteren in Brussel? Een woonwagenbetoging aan het Koninklijk paleis of de Wetstraat in goede banen leiden (of voorkomen ) ? Een subsidie die wij Vlamingen uiteindelijk zullen betalen omdat het armlastige Brussel geen geld heeft en omdat de financiering van Brussel vooral via transfers verloopt.

De organisatie houdt zich op het lokale, regionale en internationale vlak bezig met diversiteit, interculturaliteit en sociale cohesie. Als je dan even surft naar de website van De Foyer merk je al snel dat dit weg-met-ons-clubje dat zwaar op vele subsidies rus en kan bogen, geleid wordt door ene pater Dominicaan Johan Leman, de voormalige directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding CGKR (nu UNIA) , destijds ook het Centrum Leman genoemd.

Hij bezit naast dit voorzitterschap ook over een leerstoel aan de KUL waar hij ongestoord de geesten van onze kinderen mag vergiftigen met zijn desastreuze immigratie en mensenrechtenvisie. Hij is een van de zwaar wegende lobbyisten in politieke kringen, zowel bij links als in CD&V -kringen ( hij is als pater daarvoor goed geplaatst). Zijn hete adem baast voortdurend ook tot in de nek van de NVA-ers en ook die van Theo Francken)
(zie http://www.foyer.be/… waar u ook alles over de Foyer en haar subsidieslurpers en zelfbedieners kunt lezen ( als uw maag daartegen bestand is 🤮 )

De goedmenselijke acties en het streven van pater Leman naar steeds meer immigratie hebben al duidelijk tot veel slachtoffers geleid. Zijn goedmenselijkheid is niet aan ons besteed, in tegendeel. Wij blanken zijn altijd racisten tenzij we denken en doen zoals hij. ( Wat een fascist dus hé? )
Maar zoals al bij de laatste aanvaring met de partij VLD, weten we dat Sven Gatz vooral vaart voor eigen rekening. Een politicus dus die nooit uw stem mag krijgen, wat ook uw politieke voorkeur mag wezen. (Dat geldt natuurlijk ook voor de andere ondertekenaars en bedenkers )
Crimigratie < &> ‘Eigen Volk Eerst’ is een natuurwet

Ik heb ondertussen weet van zoveel mensen, van kinderen tot bejaarden, die zijn beroofd en mishandeld. Ook van kinderen die worden gepest, geslagen, uitgesloten. Van eigen mensen die worden gediscrimineerd, voor wie de sociale zekerheid bij ziekte, werkloosheid of tegenslag niet meer de hulp biedt die wij via belastingen al decennia hadden opgebouwd en voorzien.
Mensen ook voor wie het pensioen amper voldoende is om menswaardig te leven ( al moet er natuurlijk ook gewerkt en afgedragen worden voor een pensioen)
Mensen die zo van kwaad naar erger terecht kwamen/komen, in haast uitzichtloze toestanden.
En dan heb ik het niet over de marginalen die de ganse dag slapen, drinken en roken, TV kijken, gamen enz (al doe ik met uitzondering van roken al deze dingen ook, maar met mate 🙂 )
Nee ik spreek van gewone mensen die ooit een reguliere baan hadden, alle dagen gingen werken …., maar gewoon even pech hadden, of net niet genoeg hadden voorzien of konden/kunnen voorzien in een buffer. Die het daardoor ook even niet hadden zien zitten, de moed opgaven en waarna de deurwaarders alles nog veel erger maakten dan het al was. ( Al horen mensen wel hun schulden te betalen, erger moet men het bij tegenslag daarom nog niet maken)
Ik ben vast niet de enige die zulke mensen kent. Steeds meer en meer zulke mensen ken ik zo. Onze bevolking verarmt zienderogen. Niet moeilijk in een land dat de wereldkampioen in belastingen is, de enige titel die niet te benijden is.
Maar voor immigranten is er geld genoeg, zelfs al hebben ze nooit gewerkt, een Euro afgedragen, en dat in vele gevallen ook nooit zullen doen.
Aan hen worden sociale woningen prioritair toegewezen, gebouwd, of gehuurd met ons geld op de privémarkt.
En zo ken ik natuurlijk ook al flink wat mensen die nu een halve krot verhuren aan een hoge prijs.  Een woning die anders wellicht was afgebroken of anders zou gekocht zijn door een handig jong koppeltje van hier. Zulke jonge mensen uit een niet welstellend milieu moeten daardoor vandaag voor oude woningen een veel te hoge prijs betalen. En zo kunnen ze nooit of amper hun toestand verbeteren. Als er dan wat fout gaat in hun leven….. dan zijn de consequenties vaak levenslang, voor hun gezondheid , relatie en kinderen, maar ook voor de sociale zekerheid en de latere pensioenen.
Maar kijk in de wachtzalen van de klinieken, of het nu Gasthuisberg of Middelheim is.
Het lijkt wel alsof de halve wereld zich hier op onze kosten laat behandelen voor weet ik welke ziektes, en zelfs voor fertiliteit, besnijdenissen, enz… . Daarenboven ook nog willen geholpen worden in hun eigen taal, en door een dokter van het juiste geslacht….
Ik kan zo nog even doorgaan, en het maakt mij boos.
Bovendien:
Wij hadden hier helaas ook onze marginalen, dommeriken, gekken, moordenaars, criminelen, dieven, pedofielen, geweldenaars, profiteurs, en af en toe een massamoordenaar. Maar in aantal genoeg voor onze maatschappij om ze te behappen, straffen, ondersteunen, uit de nood te helpen.
En vele jaren, decennia zelfs daalde hun aantal dank zei de scholing, gezondheidszorg, begeleiding en financiële steun.
Totdat er enkele verlichte geesten ons ongevraagd de immigratie uit derdewereldlanden in de maag splitsten, en dan voornamelijk nog aanhangers van een ons vijandig gezinde doctrine. Uit landen met een zeer gewelddadige cultuur met compleet tegenstrijdige waarden aan de onze.
‘We’ hebben meer geïmporteerd van wat we net wilden voorkomen, verwijderen, behandelen, bestrijden, uit de wereld helpen:  ‘criminaliteit’.

Wie zijn verantwoordelijk?

Wie heeft er om gevraagd? De mijn-eigenaars die met goedkope arbeidskrachten de verlieslatende mijnen terug winstgevend hoopten te maken? De grootindustriëlen die er om vroegen, en kregen, van politici die het gaven en die in de nieuwkomers een electoraat zagen om het oude morrende autochtone volk te vervangen? En nu ook de sterk groeiend groep huisjesmelkers, sociale werkers, geneeskundige diensten, asiel- en migratieambtenaren, tolken, ……
Allemaal economische activiteiten waarvan we voor geen Euro kunnen exporteren, maar die ons doen leegbloeden.
Voor wie deden ze het? In ons belang? Nee in eigen belang! Ook voor hun eigen leidende volk eerst, en daar hoorde het gewone lijdende volk niet bij.
En dat, is misschien net wat ze wilden. De natte groene linkse communistische droom. Ook de droom van de steeds zieltjeszoekende zieltogende kerk, met al hun naïeve goedmensen; ook die van
De zeer gefortuneerde schijnbare weldoeners die een imago willen oppoetsen, hun ziel willen redden zoals Fabiola , Matilleke en Flup, en …Bill Gates. Die hun aanzien willen verhogen, hun positie willen rechtvaardigen, zoals ze dat vroeger deden door kunst te kopen of monumentale gebouwen te bouwen. Dat alles natuurlijk, zonder dat ze er zelf door verliezen. Voor wie het slechts een aftrekpost is ter voorkoming van hogere belastingen of erfenisrechten, of omdat ze hun aandelenkoers willen beïnvloeden, hun markt willen verruimen of verplaatsen, hun activiteiten, de oorsprong van hun fortuin (schijnbaar) ethisch te verbloemen….
En dan zijn er natuurlijk de acteurs, artiesten en sportlui, die zo graag willen aanbeden en bewonderd worden, en niet voor niets al van in hun jeugd op een podium wilden staan, maar zich uiteindelijk realiseerden dat ze slechts de veel te hoog betaalde krekels waren, betaald door mieren. Ze bespelen het publiek handig, en de boekskes en de kranten smullen mee.
Ik kan ze allemaal met zekerheid bevestigen, dat indien er een god zou bestaan naar het christelijk  model, deze farizeeërs nooit de hemel zouden zien, maar lucifer.
Er vindt de grote herverdeling van de welvaart en het welzijn plaats. Niet met ons maar met de hele wereld. Geen transfer van noord naar zuid als tussen Vlaanderen en Wallonië, maar tussen ons, en zelfs Europa, en alles wat er bezuiden van ligt.
Wie zal de grote herverdeling betalen, de Grieken, de Syriërs, de negers en de wereld redden redden? De gewone burgers via hun belastingen natuurlijk.
Ik blijf onverminderd roepen: Eigen volk eerst !
Dat is eigenlijk geen Vlaams Belang slogan die uit de lucht werd gegrepen, maar een natuurwet.
Mijn kinderen gaan voor de rest van de familie, mijn naaste en verre buren, mijn dorps- en landgenoten, en dan pas de rest van de wereld. Het hemd is mij nader dan de broek, het bloed kruipt waar het niet gaan kan, enz…
Denk maar niet dat alle volken die ons nu massaal komen bezetten, er anders over denken.Denk maar niet dat wij ooit op hun solidariteit zullen moeten rekenen, tenzij aan een hoge morele, economische en financiële intrest.
https://twitter.com/FDW_VB/status/985043311449792512?tfw_site=HLN_BE&ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hln.be%2Fnieuws%2Fbinnenland%2Fschokkende-vlaams-belang-campagne-tegen-crimigranten~adea234f%2FSand uit eigen land.

Wanneer we de recentste gebeurtenissen,verklaringen en doelstellingen in dit onlandje nader bekijken zijn we wel eventjes bezig.Veel on-en waanzin zoals gewoonlijk, gekruid met leugens en een behoorlijke portie achterbaksheid.

Zoals de laatste tijd nogal vaker voorkomt is het wederom het circus van Laken dat de spits mag afbijten. Na het recente gesjoemel van de Spaanse slijkmossel waarbij huichelarij en hypocrisie de vaste ingridiënten waren, is het de Fientje die verf in het keuninklijke eten komt strooien. Het “vrouwtje” dat Albèir II destijds tijdens zijn prinselijke buitenechtelijke betrekkingen uit zijn broek schudde komt onaardig voor betrokkene uit de hoek..en hij is niet alleen.

Ook Flup flop en zus Astrid delen in de “vreugde”. Fientje wil dat hogergenoemden een DNA staal afstaan waaruit zou blijken dat ze de natuurlijke dochter is van Albèir en de halfzus van Flup en Astrid. Dat Fientje het product is van het gerobbedoes tussen Albèir en haar mama weet héél den Belziek al jààren..zelfs de hond (een pitbull!) van Lowie Toeback wist het! Of aan verzoek van Fientje zal voldaan worden is onzeker, al was het om de non bilievers te steunen. Wat de zaak nog genânter voor de keuning en zijn Italiaanse Fyratrien maakt is het feit dat Fientje de grootste clown van het circus buiten de show laat. Dit voedt natuurlijk het vermoeden dat de Lorre uit een andere gulp gekomen is dan deze van Albèir. Ten tijde van het gestrande huwelijk van de prinsen van Luik was Paola ook niet vies van een slippertje en zou de Lorre bij het slurpen van enkele flessen martini geflikt zijn. Neen, lieve lezers..op Adamo trekt de Lorre van geen kanten!

Dat deze demarche van Fientje absoluut ongelegen komt hoeft geen betoog, zeker nu de Fluppe zijn eitjes reeds enige tijd te weken legt in de keuninklijke kroon om als een echte God zijn laatste missie aan te vatten. Hoe het ook zei..het is voor de keuning een vuil ei…een plezante aflevering in de soap van mooi maar medogenloos.

In de 16 zitten ze ook met een ei in hun broek want er moet weer geld gevonden worden…véél geld! De eurodraak is onverbiddelijk in het volharden van de boosheid. Er moet bespaard worden om het anorexia doel te bereiken. Elio en zijn struikrovers overleggen in stilte en achter gesloten deuren hoe ze hun laten en lijfeigenen nog verder kunnen pluimen. Met begerige ogen wordt er naar het Vlaamse kippenren gekeken omdat er hier nog eitjes gelegd worden,weliswaar eerder klasse B+ dan AA+.

In Walchië moet men niet gaan zoeken want die eieren zijn rot of ruiken naar stront. In Brussalabath zijn het allemaal hal-hal gatballen die enkel door moslims mogen geconsumeerd worden. Ik verwacht dan ook dat de ultieme aanval op het spaarboekje van de vooruitziende man/vrouw zal ingezet worden. Noodzaak en solidariteit zullen als argumenten rond onze oren geslagen worden. Het land heeft dringend nood aan de spaarpot van de mensen om de crisis te overwinnen. Later zullen we met ons allen van de zege kunnen genieten..hoor ik de roofridders al orakelen. Neem van mij gerust aan dat de huidige stilte die er de laatste tijd in de wetstraat heerst de voorbode is van een flinke storm. Pogingen om deze om te leiden tot na de volgende verkiezingen zijn onmogelijk, daar zal de euro dragon wel voor zorgen.

Wat wel aan de orde is en blijft is de verbetenheid waarmee de NV-A bekampt wordt in alle poco gelederen. De recentste peiling heeft de zenuwachtigheid nog doen toenemen. Het is zelf prettig om volgen welke moeite de excellenties van de verschillende partijen zich getroosten om toch maar iets negatiefs over de NV-A te kunnen zeggen of schrijven. Het V.B demoniseren is nu overgeslagen op de NV-A. Zelfs de Antwerpse beslissingen die het bestuur aldaar neemt worden federaal onder de loupe genomen om bekritiseerd te kunnen worden. Federale ministers mogen hun gal in deze vrijelijk spuien. De toestanden ten tijde van de hoogdagen van het V.B. herhalen zich opnieuw. Bartje mag geen scheet meer laten of deze wordt minutieus ontleed!

Er rest de tradidio’s niks anders dan elk op hun beurt wat zever en geouwehoer te verkondigen op congressen, bijeenkomsten van naaikransjes of kampioenschappen vogelpikken, waar de gekleurde media dan verslag kunnen van uitbrengen. Als we de beroepsleugenaars bezig horen staan er op ons in dit aardse leven nog veel borden rijstpap met gouden lepeltjes te wachten. Het klassieke nonsens verhaal en hopen maar dat er voldoende goedgelovigen het allemaal(blijven) slikken.

Tussen de sandkorrels door vinden we nog kortnieuws dat even aan de vingers bleef plakken. Zo blijkt er een einde gekomen te zijn aan de adoratie van de rijke Klaren in Malonne voor M.Martin. De naastenliefde is verkilt en de nonnen zijn Martin nu liever kwijt dan rijk. Waarschijnlijk is hun poging tot kerstening en intreding in hun congregatie van Martin mislukt nu deze opnieuw van de vrijheid geproefd heeft. Misschien kan Martin haar intrek nemen bij meneer pastoor als “meid voor alle werk”..zij komen toch goed overheen…naar t’schijnt!

Ook voor Eric Van Rompuy is het uitkijken geblazen want deze gast krijgt een echt NV-A fobie. Zijn blog en tussenkomsten zijn één en al frustratie en afkeer geworden van al wat maar naar NV-A ruikt en BDW in het bijzonder. Als hij zijn woord gestand houdt en het poco “hondenleven” ruilt voor zijn pensioen is er nog hoop op beterschap, zoniet is op korte termijn een opname in een psychiatrische instelling haast onvermijdelijk..die gast is stapelgek aan t’ worden! Ook genoteerd is de verklaring van ministerin Mie Truttenboom dat de politiehervorming in 2O14 (verkiezingsjaar n.b.!) rond zal zijn. Na 30 jaar van gebakkelei is het eindelijk zover..en als ge dàt niet gelooft zal Gwenneke Trutten u wel één of ander vernieuwd burgermanifest door de strot rammen.

Tenslotte is bekend geworden dat er een verloren kameel terug naar zijn stal gekomen is na zijn gevoeg in Syrië gedaan te hebben. De jonge Brusselse rambo wordt nu door het parket ondervraagd over zijn apostolische missie aldaar. Ministerin 1000-ket is niet blij met het uitlekken van de blijde terugkomst…het zou zijn terugkeer in onze maatschappij kunnen schaden. Jawel hoor..ondanks alle heisa over de rotzakkerij die ze daar uitvreten blijven het de lieverdjes van onze poco debielen.