Zo werkt de leugenpers!

Een journalist doet zijn werk en informeert zoals het hoort duidelijk en klaar. Amper drie uur en dertig minuten later heeft de censuur al ingegrepen. Het is duidelijk wat we niet mogen weten.

Welke Vlaming trapt een zwangere vrouw in de buik? Dat het een mohammedaan van Marokkaanse afkomst was mogen we niet weten. Dat de autochtone blanke vrouw aangevallen werd door twee mohammedaanse vrouwen mogen we ook niet weten van de hoofdredactie van HLN.

Deze hersenspoelende censuur is een schande en gebeurt op aansporing van overheidswege, de Vlaamse en de Belgische regering. Een en ander wordt aangestuurd door de EU die geen kritiek toelaat op haar misdadig immigratiebeleid. Men pluimt onze autochtone bevolking niet alleen als de ergst gepluimde in Europa, maar men houdt die autochtone bevolking ook dom door informatie te censureren.
Marrakesh het begin van het einde, of het begin van Nürnberg 2.0?

VN-Migratiepact van Marrakesh – een tegendraadse analyse

Hoezo veel goed? Dit is waanzin!

Het Marrakesh-pact is een vergunning tot het plegen van misdaden tegen de menselijkheid.

Ik vrees dat er geen enkele strategische analist of een onafhankelijk denkende medewerker van een inlichtingendienst aan de opstelling van het pact te pas is gekomen, laat staan dat het is getoetst op politieke realiteiten door daadwerkelijke deskundigen van inlichtingendiensten en/of instituten voor strategische studies.

Maar wat veel erger is, is dat de bedenkers en de opstellers van het zgn. verdrag van Marrakesh aan westerse zijde blijkbaar uitsluitend bestaan uit idealistische wereldverbeteraars, cultuur relativisten en open-grenzen-fetisjisten zonder enige kennis van Islam, Afrikaanse culturen, bevolkingen plus al hun etnische en religieuze spanningen. En over islam weten zij absoluut helemaal niets, behalve systematisch tactische leugens en strategisch islamitisch bedrog.

Kortom een draak van een pact met een hoog risico op een golf van ellende voor Europa maar ook voor de bevolking van het Afrikaanse continent zelf. Een pact dat is opgesteld door politieke prutsers die niet schijnen te beseffen dat zij op deze wijze een weg aanleggen voor nodeloos verlies aan mensenlevens. Lieden die blijkbaar niet verder kunnen denken dan hun egalitair collectivistisch gedachtegoed reikt..

Voor de veiligheid van de wereld is het beter om de idiote initiatiefnemers van dit pact naar een goelag in het verre Siberië te verbannen, in een dwangbuis te zetten, de mond te sluiten met duct tape en enkele psychiaters de personen in kwestie wat zware neuroleptica toe te dienen. Denk maar niet dat krankzinnigheid en waanzin exclusief voorkomen in de lagere sociale klassen!

Het Migratiepact van de Verenigde Nazies:

 • maakt geen onderscheid meer tussen legale en illegale migranten;

 • vindt dat oncontroleerbare gezinshereniging nog verder moet versoepeld worden;

 • wil meer inspanningen om talentloze migranten te werk te stellen;

 • wil verbeterde ‘sociale’ rechten voor illegalen;

 • wil een verplichting opleggen om aan illegalen voorzieningen zoals gratis juridische bijstand toe te kennen;

 • wil een verplichting om onderwijs te geven aan onderontwikkelden;

 • eist (!) het aanvaarden van de kennis van de migrant op zijn of haar erewoord;

 • wil onbeperkte toegang tot gezondheidssystemen voor migranten zonder bestaansmiddelen;

 • eist het erkennen van de status ‘klimaatvluchteling’;

 • vindt dat opsluiting van migranten een allerlaatste toevlucht zou moeten zijn;

 • eist daarentegen wel het actief opsporen en vervolgen van elke uiting van racisme en xenofobie; (de verdedigers van de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting zijn dus gewaarschuwd);

 • vindt dat migranten niet mogen vervolgd worden zelfs indien zij mensensmokkelaars gebruiken.

Samengevat:

dit migratiepact is gewoon een licentie (vrijgeleide) om te roven en, volledig conform overeenkomstig de basisteksten van de islamitische doctrine, ook een ‘licence to kill’. Een vrijgeleide om niet mohammedanen te onderwerpen en uiteindelijk te doden!

Wij hebben de tekst van het ontwerpverdrag wel gelezen! Michel, De Wael, Calvo en Peeters blijkbaar niet. Maar de langzame genocide op autochtone blanken lijkt wel degelijk op hun agenda te staan!
De genocide op witmensen begrijpelijk uitgelegd.

Duidelijk uitgelegd formeel logisch en helemaal klaar!

Klik op “ondertitteling!

Wie is er nu de racist?

Wie verkoopt er nu lasterpraatjes, anti-racist!

https://redice.tv/ staat vanaf nu bovenaan onze favorieten.
Framing: VRT met de fascistische broek op de linkse enkels! Update

Toevoeging van vrijdag 14 september

” Een boos artikel op de extreemlinkse blog ‘Blokbuster’ leek ons een goede aanleiding voor een gesprek met de oprichter en bezieler, Dries Van Langenhove. Toen bereikte ons het nieuws van de dood van een andere man uit het bestuur, Dylan Vandersnickt. Het interview kreeg plots een andere betekenis.

‘t Pallieterke: We kenden je al van je werk voor SCEPTR. We hebben je aan het werk gezien op het internet in je capaciteit als rebelse studentenvertegenwoordiger in de bestuursraad van de Universiteit Gent. Hoe ben je politiek actief geworden?

Dries Van Langenhove: Politiek zit in mijn bloed, en het raakt er niet meer uit, zeg ik vaak. “Het leven is niet eerlijk”, zei mijn moeder vroeger, maar daar had ik geen oren naar. Ik neem geen vrede met de belabberde toekomstperspectieven van de jonge Vlaming. Als jonge tiener kwam ik tot de trieste vaststelling dat mijn leeftijdsgenoten zich niet interesseerden in politiek. Ik ging dan maar elders op zoek naar gelijkgezinden en ik vond die bij het KVHV. Op 15-jarige leeftijd schaarde ik me bij de scholierenwerking. Eens aan de universiteit werd ik volwaardig lid. Het leven aan de universiteit liet me toe mijn netwerk uit te breiden en mijn ideologische standpunten vorm te geven.

‘t Pallieterke: Ben je lid van een partij? Is Schild & Vrienden gelieerd aan een partij?

Dries Van Langenhove: Ik heb zeer bewust geen partijkaart. Ik wil graag in een positie blijven van waaruit ik op alle partijen constructieve kritiek kan geven. Dat geldt evenzeer voor partijen die beweren de belangen van de Vlaming te verdedigen. Met Schild & Vrienden bewijzen we dat je een politiek verhaal kan brengen naast het kader van de partijpolitiek, die de Vlaamse beweging nog niet veel diensten heeft bewezen. Maar je mag tegelijk lid van een partij zijn en van Schild & Vrienden. Dat geldt trouwens voor velen onder ons. Alleen inzet voor de goede zaak is van belang. Nutteloze concurrentie heeft te veel Vlaamsgezind engagement gefnuikt. Op acties van S&V kom je mensen tegen die eveneens actief zijn bij KVHV, NSV, Vlaams Belang, N-VA en een resem andere groepen of initiatieven.

Plannen maken. Tweede van links de betreurde Dylan Vandersnickt.

Plannen maken. Tweede van links de betreurde Dylan Vandersnickt.

‘t Pallieterke: Hoe is Schild & Vrienden ontstaan?

Dries Van Langenhove: Ik richtte begin dit jaar een Facebookgroep op waar jonge rechtse Vlamingen ‘memes’ met elkaar konden delen. ‘Memes’ zijn een moderne vorm van cartoons die op het internet gecreëerd en verspreid worden. Deze houden meestal een humoristische aanklacht tegen het politiek correcte klimaat in.

Onze groep op Facebook groeide echter razendsnel. Na enkele maanden rondden we de kaap van 500 leden. Naast ‘memes’ werden er ook meer en meer artikels en filmpjes in de groep gepost. Al snel bleek dat we allemaal met dezelfde frustraties en bedenkingen zaten over het politieke klimaat.

Toen de lezingen van staatssecretaris Theo Francken op gewelddadige manier gesaboteerd werden door extreemlinkse activisten besloten we te helpen om die evenementen in goede banen te leiden. Een eerste keer was op 9 mei, op een spreekbeurt van Francken in Gent, georganiseerd door het KVHV. Tot mijn verbazing waren er zo maar even 90 S&V’ers opgedaagd. Het was op die zonnige avond dat ik besliste dat ik ging proberen van Schild & Vrienden een echte beweging te maken. Dergelijke mobilisatiecapaciteit en aanstekelijk enthousiasme mogen niet verloren gaan.

‘t Pallieterke: Waar staan jullie nu?

Dries Van Langenhove: Echte ‘leden’ in de zin van betalende leden hebben we niet. Onze groep telt momenteel meer dan 700 jonge Vlamingen. Sinds onze beveiliging van de lezing van Francken organiseerden we heel wat acties. We gingen protesteren tegen een mars voor illegale immigratie in Gent. We verlosten standbeelden van de zwemvesten die hen waren omgedaan door Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Met de vijftig meest actieve S&V’ers trokken we naar Overijse voor drie dagen sport en vormingsactiviteiten. Tijdens deze eerste zomeruniversiteit werden de plannen gesmeed voor het komende jaar. Daarnaast speelt ook online activisme een belangrijke rol bij S&V. De leden van onze beweging zijn zeer bedreven geworden in het opsporen en ontkrachten van linkse leugens, het maken van cartoons en ‘memes’ en het publiceren van filmpjes die gretig gedeeld worden onder de studenten.

‘t Pallieterke: Wat zijn de plannen?

Dries Van Langenhove: Er staan een aantal uitgekiende acties op het programma waar ik nog niet veel over kwijt kan. Verder willen we zoveel mogelijk jeugdige Vlamingen bereiken met onze boodschap. We kiezen hiervoor doelbewust voor sociale media en niet voor de traditionele media. Het is al gebleken hoe die onze positieve boodschap verdraaien naar een negatieve boodschap, en daar doen wij niet langer aan mee. Het is de bedoeling de komende jaren onze mobilisatiecapaciteit sterk uit te breiden. Misschien kunnen we zelfs een verbindende rol spelen tussen de vele verenigingen en organisaties die Vlaanderen rijk is.

‘t Pallieterke: Afgelopen weekend hoorden wij dat Dylan Vandersnickt dood werd aangetroffen. Dylan was actief in de leiding van S&V. Hoe kwam dit nieuws aan?

Dries Van Langenhove: We waren echt aangeslagen. Door zijn standvastige houding en rechte rug tijdens de lastercampagne in de media, genoot hij binnen S&V een groot respect. In tegenstelling tot het beeld dat de media van Dylan hebben verspreid, was hij een jongeman met het hart op de juiste plaats. Hij bracht net als S&V een positief verhaal en hij had het beste voor met iedereen.

Dylan had bijna tien jaar met hart en ziel gewerkt voor Jong N-VA, waar hij tot begin dit jaar ondervoorzitter was. Toen enkele extreemlinkse activisten een lezing van Theo Francken verhinderden, werd Dylan terecht kwaad. Als reactie op de leugens, het geweld en het vandalisme, plaatste hij een ‘meme’ online met de hoofden van twee extreemlinkse activisten erop geplakt. De meme was een aanklacht tégen het seksueel geweld in Keulen, het gevolg van Merkels beleid. Dylans punt was dat deze fanatieke militanten de gevolgen moeten inzien van het opengrenzenbeleid dat ze voorstellen, inclusief de gevolgen van de vrouwonvriendelijkheid van sommige groepen nieuwkomers.

De hyena’s van de linkse media, met Bart Schols van De Afspraak op kop, verdraaiden het hele gebeuren. De kans om de N-VA te treffen zouden ze niet laten liggen. Wat eigenlijk een aanklacht tégen seksueel geweld was, werd omgetoverd tot een oproep vóór seksueel geweld. Dylan probeerde dat nog duidelijk te maken in die bewuste uitzending van De Afspraak, maar het geselecteerde vuurpeloton had geen oren naar zijn argumenten. Het kwaad was geschied. In de partij waarvoor hij bijna tien jaar met hart en ziel had gewerkt, keerden een aantal opportunisten hem de rug toe. Dat in de partijpolitiek de grootste vijanden in je eigen partij zitten, werd eens te meer pijnlijk bewezen.

Bij Schild & Vrienden zijn we altijd achter Dylan blijven staan. De idealen van Dylan leven verder in ieder van ons. Een liedje dat we op de zomeruniversiteit nog samen uit volle borst zongen, klinkt zo: “Als gij morgen valt en ik blijf alleen, kameraad, ‘k blijf trouw en ik vecht voor twee!” Reken maar dat ik zal vechten voor twee.

‘t Pallieterke: Hoe zien jullie de S&V op langere termijn?

Dries Van Langenhove: Met S&V willen we een positief verhaal vertellen. We willen de Vlaamse jeugd terug weerbaar maken en een perspectief bieden op de toekomst. Er lopen in ons land veel te veel mietjes rond die bang zijn voor hun eigen schaduw. Wees fier dat je Vlaming bent. Besef dat wij maar één generatie zijn in een lange, rijke traditie. De laatste decennia zit Vlaanderen echter op het verkeerde spoor. Doorgedreven individualisme en massamigratie hebben ons doen vervreemden van elkaar. In een land zonder religie en met een opmerkelijk verval van normen en tradities is het makkelijk als jongere om je zingeving te verliezen. Met Schild & Vrienden proberen we de jeugd opnieuw die zingeving te bieden. Welk groter goed is er dan zorg dragen voor je gezin, familie en volk?

‘t Pallieterke: Jullie organiseren zelfverdedigingslessen; voor linkse journalisten is dat automatisch verdacht.

Dries Van Langenhove: Ik heb dat nooit begrepen. Bij allochtonen worden kickboksclubs geprezen als het ideale deradicaliseringsmiddel, maar wanneer Vlamingen een bokstraining of lessen zelfverdediging organiseren, schiet links in een kramp. Wat een hypocrisie.

Het klopt dat we de Vlaamse jeugd opnieuw wat weerbaarder willen maken. Iedereen loopt rond met lange tenen en zonder ruggengraat. Bokslessen en lessen zelfverdediging versterken het zelfvertrouwen. Dat is heel belangrijk voor het welzijn van de jeugd. Meer dan 30.000 Vlaamse jongeren slikken antidepressiva. Laat ons hen wat weerbaarheid bijbrengen, het soort dat hen toelaat om niet alleen fysiek maar ook mentaal sterker in het leven te staan.

‘t Pallieterke: Hoe zie je je rol in de raad van bestuur van de UGent?

Dries Van Langenhove: In 2016 raakte ik tijdens de studentenverkiezingen verkozen als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de universiteit. De eerste rechtse student die daar ooit plaatsnam. Ik richt mijn aandacht vooral op belangenvermenging, financieel wanbeheer en het onverantwoord linkse beleid.

Begin dit jaar reikte de Universiteit Gent samen met de KU Leuven een eredoctoraat uit aan Angela Merkel. We moeten op dat moment zowat bij de laatste instituties geweest zijn die nog in het ‘wir schaffen das”-beleid van Merkel geloofden. De Duitse politica zat toen in volle verkiezingsstrijd. Haar een eredoctoraat geven was niet alleen politiek maar ook deontologisch onverantwoord. Ik heb daar als enig lid van de raad van bestuur hard tegen geprotesteerd en er een filmpje over online geplaatst. Het filmpje bereikte in een mum van tijd een slordige 300.000 Facebookgebruikers.

Recent bracht ik het financiële wanbeheer van de Gentse Studentenraad (GSR) naar buiten. De veelal linkse en extreemlinkse studentenvertegenwoordigers van de GSR fulmineren tegen elke besparingsmaatregel en steunen in naam van alle studenten linkse initiatieven als Hart boven Hard. Toch zijn zij diegenen die dure onderonsjes organiseren, betaalde jobs weggeven aan vriendjes en de bankkaart van de universiteit gebruiken voor allerlei persoonlijke uitgaven. Toen ik dit uitbracht, pikten de nationale media het verhaal op en nam de voorzitter van de GSR ontslag.

Tijdens deze acties kreeg ik vele aanmoedigende berichten van studenten, personeelsleden en zelfs professoren. Die geven mij de moed om verder te gaan.”

Om het volledige artikel te zien moet je uiteraard een abonnement hebben op
’t PALLIETERKE

Wordt beslist vervolgd. ..

De Redactie.

Toevoeging van woensdag 12 september

Op 12 januari jongstleden publiceerde Nageltjes het bankrekeningnummer van Schild en Vrienden waarop schenkingen kunnen overgeschreven worden.

Met genoegen melden wij dat het rekeningnummer vandaag terug operationeel is: BE53 0018 2126 7653

Dries laat het volgende weten: “Beste mensen, De media, justitie en politiek voeren de strijd op. Om ons juridisch te verdedigen tegen het systeem hebben wij advocaten die ons bijstaan. Dit brengt uiteraard grote kosten met zich mee die wij als jonge beweging niet kunnen dragen zonder uw hulp. Steunen kan op het S&V rekeningnummer.”

Wordt beslist vervolgd. ..

De Redactie.

Toevoeging van dinsdag 11 september

Wij de levenden (Ayn Rand) weten dat respect voor onze mensenrechten heel belangrijk is.

Maar het allerbelangrijkste van die rechten is vrijheid (Hege Storhaug). Vrijheid van meningsuiting.

En die werd Dries Van Langenhove (Schild en Vrienden) ontstolen door beroepsmisdadigers.

Door fascistische gehersenspoelde antifa’s onder de studenten, misdadigers in de reguliere media en ook dictators binnen het rectoraat en professoraat van de UGent.

En deze antifascisten die alleen maar terug opduikende fascisten zijn (Winston Churchill), worden voluit gesteund door de reguliere media, onze staatsomroep en alle machthebbers van alle reguliere partijen in al onze regeringen.

Dit gebeurt allemaal op kosten van de modale belastingbetalers die niet eens beseffen dat de vrucht van hun arbeid sluiks en ongemerkt vooraf stiekem voor 45 à 65 % wordt afgeroomd door de (r)overheden.

Om ons al onze vrijheden af te pakken.

Dit is de realiteit.

Wordt beslist vervolgd. ..

De Redactie.

Toevoeging van maandag 10 september

Hoeveel infiltranten heeft de minarettenzender naar Schild en Vrienden gestuurd om daar racistische praat in de chatbox te plaatsen? Hoeveel beeldmateriaal zou er vervalst zijn zoals bij de Hitlergroeten in Chemnitz. Hitlergroeten opgevoerd door betaalde slinksen!

De reguliere media en onze reguliere politici zijn compleet verrot. Wanneer een reportage van de minarettenzender over Antifa? Die hebben al wel geweld gebruikt en bovendien niet weinig. Schild en Vrienden nog nooit. Voor de strijd tegen de autochtone Vlaming is er altijd tijd en geld geweest.

Maar wat met de strijd tegen de drugbendes die ze blijkbaar verloren hebben? De strijd tegen de pedofielen in de kerk, waarvan er nog geen een veroordeeld werd?

De strijd tegen illegalen die ons en de politie uitlachen met het bevel het land te verlaten? Naar schatting zijn er zowat 250.000 illegalen en duizenden zogenaamde “transmigranten” in dit land. Jambon en Francken hebben een 9-puntenplan waarvan het derde is: aantal plaatsen in gesloten instelling wordt opgetrokken van 70 naar 160… Strak plan. Voor wie neemt men ons?!

Waar blijft de veroordeling van burgers die illegalen en criminelen helpen onder te duiken en hier te blijven? Waar blijft de veroordeling van examen-fraudeurs weze het voor een rijbewijs of voor het bekomen van een heus diploma of een functie bij de politie?

Waar blijft de echte veroordeling van zware en recidive, vooral allochtone criminelen die vervroegd worden vrijgelaten, een flutstraf krijgen, waarvan we niet eens weten of ze die moeten uitvoeren noch hoe?

Wat met de vele vaak gewelddadige en niet toegestane betogingen van de groene linksen en andere goedmensen? Die hebben zelfs militaire domeinen en kerncentrales geïnfiltreerd. Op zoek naar een atoomwapen of om de centrale te saboteren. En die saboteur nota bene heeft men nooit ‘gevonden’ ??!

Wat men in een geheime groep deelt moet in die geheime groep blijven, daarom is het een geheime groep. Dat de VRT daar een heel programma rond bouwde wettigt het vermoeden dat er heel lang en met onbeperkte openbare middelen gewerkt werd aan de demonisering van een studentenclubje.

Hierbij kan het niet uitgesloten worden dat de zogezegd ranzige inhoud in de geheime groep doelbewust achtergelaten werd door linkse infiltranten, handelend in opdracht van de programmamakers, teneinde dit programma van VRT mogelijk te maken en zoveel mogelijk schade toe te brengen. De programmamakers zouden op staande voet moeten ontslagen worden.

Laten we ons bovendien ook maar eens afvragen wat de privacy van iemand met een andere mening dan die van het journaille en het regime waard is? Een gestolen gekraakte woning, die mag men niet binnenvallen, maar de woning van een klokkenluider en een rebel tegen het regime en de uitzonderingswetten en aberraties wel.

Het is duidelijk dat in Vlaanderen en dus Antwerpen incluis vele dingen afschuwelijk verkeerd zijn en dat onze politici van de regeringspartijen dat niet eens willen toegeven of beseffen. Een echte schande is het!

Wordt beslist vervolgd. ..

De Redactie.

Toevoeging van zondag 9 september

De reguliere media zouden de waarheid moeten melden. Dit is wat wij journalistiek noemen. Journalistiek gaat NIET over het redigeren van nieuwsinhoud volgens een ideologische agenda.

Het is een trieste realiteit dat je het nieuws kent volgens het perspectief van diegene die het nieuws brengt. Dit is niet zoals het zou moeten zijn. Journalisten moeten onderzoeken wat er aan de hand is, daarover objectief rapporteren en zo het nieuws brengen.

Ideologische indoctrinatie en luiheid om daadwerkelijk journalistiek werk te doen, laten ons echter achter met nieuwsberichten die ons niet goed informeren over wat er echt gaande is, maar ons opzadelen met gemanipuleerd lokaas en schreeuwerige titels om ons te beïnvloeden. Dit is onaanvaardbaar, zeker bij een staatsomroep die werkt met enorm veel geld opgehoest door de belastingbetalers.

Erger nog, media zoals de VRT brengen zoals in het geval van Pano vervalst nieuws met de uitsluitende bedoeling te hersenspoelen en te indoctrineren met leugens en laster.

Indien de leidinggevende politici die deel uitmaken van de regering nu nog niet beseffen dat het van hen verwacht wordt streng en efficiënt bij wijze van voorbeeld en waarschuwing een einde te stellen aan deze ongelooflijke wantoestand, beleven we onvermijdelijk het definitieve failliet van de rechtsstaat die door hun nalatigheid naar de vuilbak van de geschiedenis wordt gekieperd.

De gevolgen van deze inertie zijn niet te onderschatten, want de geschiedenis leert ons dat als de burgers de rechtvaardigheid van hun leiders niet meer kunnen waarnemen de gevolgen verschrikkelijk zwaar zullen zijn.

Wordt beslist vervolgd. ..

De Redactie.

Toevoeging van zaterdag 8 september

Voor wie het 42 minuten durende filmpje van de laffe en lasterlijke pano reportage over Schild en Vrienden bekijkt is het na 1 minuut al duidelijk dat het hier gaat over een hondsbrutale manipulatie van de VRT, met als doel deze studentenvereniging te besmeuren, verdacht te maken en te diaboliseren.

Binnen de eerste minuut wordt al gesuggereerd dat ze zich in “geheime” praatgroepen schuldig zou maken aan “racisme, nazi-verheerlijking en denigrerende commentaren over vrouwen en minderheden.”
Verder worden er steeds meer technieken gebruikt om de kijker naar de door de programmamaker vooropgestelde maar totaal verzonnen conclusie te dwingen.

Het woord links wordt gecensureerd, en de schandalige manipulaties zoals herhalingen, het bewust uit hun context gebruiken van juridische begrippen en gebruik van suggestieve muziek, blijven maar duren, 42 minuten lang.

Wie wat waar geplaatst heeft wordt niet vermeld, de gegevens daarvan worden in de beelden onleesbaar gemaakt en de montage wordt met opzet zo snel gemaakt dat men berichten niet grondig kan bekijken, als iets dat gepost werd in geheime groepen al relevant zou kunnen zijn, quod non. Ook de woorden van Dries Van Langenhove worden uit hun verband gerukt en voorzien van verdacht makende uitdrukkingen en denigrerende bijvoeglijke naamwoorden.

De VRT heeft haar klassieke manipulatiemethode aangewend. Enerzijds worden een aantal politieke acties en stellingnames die voor links zeer frustrerend zijn zoals verzet tegen boerka’s, halal-voedsel, massa-immigratie, ontwikkelingshulp, en transgenderonzin in de belangstelling gebracht, en vervolgens gecombineerd met kreten over ‘discriminatie’, ‘racisme’ en ‘seksisme’, en dan barst de ‘antiracistische’ hysterie los. De bedoeling was duidelijk een heksenjacht te ontketenen op Schild en Vrienden.

In feite betreft het een laffe poging tot karaktermoord waarbij niemand op iets wordt betrapt behalve dan de programmamaker Tim Verheyden zelf, en wel op laster en eerroof.

De nadien volgende langdurig en nauwkeurig voorbereide hetze is niet het gevolg van studentikoze naïviteit maar een poging tot benadeling van de Vlaamse (studenten)beweging in haar geheel en de 2 V-partijen in het bijzonder. De georkestreerde hysterie volgend op de uitzending van het lasterlijk programma gemaakt op de kosten van de belastingbetaler, duidt op een wanhoopspoging teneinde de linkse achterban een vijandbeeld te bieden in aanloop naar de nakende verkiezingen.

Terwijl er in de duiding en nieuwsdienst van de VRT geen plaats is voor objectieve kritiek tegen islam en immigratie, noch voor de wandaden bedreven door mohammedanen, noch voor het racisme van de mohammedanen tegenover liefst vrouwelijke autochtonen, is er wel enorm veel plaats voor vervalst nieuws, propaganda voor islam en reclame voor ongecontroleerde immigratie.

Enkele NVA’ers eisten prematuur en ondoordacht, allicht zelfs zonder de feitelijke inhoud van het schandalige product van pano te hebben bekeken, gerechtelijke actie en vervolging. De studentenleider moest intussen al  middels het parket van Gent een nutteloze huiszoeking doorstaan. Onvoorstelbaar!

Een student die democratisch werd verkozen tot hun vertegenwoordiger werd, zonder vorm van proces en met miskenning van zijn recht op verdediging, de toegang tot de gebouwen van zijn universiteit geweigerd. Dit is puur fascisme vanwege het rectoraat van UGent. Dit kan volgens geen enkele wet of rechtsbeginsel door de beugel. Een student uitsluiten vanwege zijn mening is uitdrukkelijk verboden door de wetgeving tegen discriminatie. De grootste dader van discriminatie, die dus de voorbije week na de bewuste uitzending van Pano op woensdag, ontmaskerd is, is de UGent.

Boven op het strafrechtelijk aspect van laster en eerroof op Dries Van Langenhove door de programmamakers van Pano en hun opdrachtgevers binnen een staatsomroep ingevolge de artikels 443 tem 452 van het strafwetboek, voegt zich dus een onduldbare ondemocratische malversatie van onwettelijke uitsluiting door een Rijksuniversiteit.

We dachten in dit apenland qua onrecht al alles meegemaakt te hebben, maar blijkbaar kan het nog altijd erger. Hopelijk komen deze misdrijven als een boemerang keihard terecht op het gezicht van de echte misdadigers.

Wordt beslist vervolgd. ..

De Redactie.

Vrijdag 7 september.

Tegen onze gewoonte in plaatsen wij nu reeds onze conclusies bovenaan

 1. De programmamaker van het lasterlijk programma Pano, Tim Verheyden,  en de verantwoordelijke directeur nieuws, duiding en informatie, Liesbet Vrieleman, zouden op staande voet moeten ontslagen worden wegens misbruik van overheidsgeld.

 2. Het volledige directiecollege van de VRT inclusief CEO Paul Lembrechts, heeft gefaald in haar opdracht, en Bart De Wever zou beter dat college eens opkuisen in plaats van samen huilend met de linkse wolven een jonge Vlaamse student lasterlijk te stigmatiseren.

 3. Tim Verheyden zou voor de strafrechtbank moeten gedaagd worden wegens het opzettelijk verspreiden van vervalste informatie, laster en eerroof.

 4. Er moet met onmiddellijke ingang een afzettingsprocedure gestart worden tegen rector Rik Van de Walle wegens onacademisch discriminerend gedrag en medeplichtigheid aan laster en eerroof.

 5. De reacties van Zuhal Demir, Theo Francken en zelfs van icoon Bart De Wever in de leugenpers getuigen niet alleen van voortvarende politieke onvolwassenheid en misprijzen voor hun volk, maar tevens van een gebrek aan respect voor en onderzoek naar de waarheid. Het erge aan hun naïef gedrag is niet dat ze niet door hadden dat ze werden gerold door het gespuis van Pano, maar dat uitgerekend hun partij het doelwit blijkt van de framing door de VRT.

Wordt beslist vervolgd. ..

De Redactie.

Donderdag 6 september

De Vlaamsgezinde studentenclub “Schild & Vrienden” ontmaskerde het linkse gespuis bij de fascistoïde VRT op een overtuigend duidelijke manier, en dient als gevolg daarvan actueel als schietschijf voor al wat collectivistisch, islamofiel, oikofoob en communistisch is in de gazetten-leugenpers, de roodgroene UGent, en de leugenachtig lasterende politiek correcte ‘main stream media’, aka MSM.

Zelfs zonder de geringste aanwijzing van enig begin van bewijs springen allerhande politiekers en zelfs een rector vol goesting in op dit verhaal van lasterlijke beschuldigingen, verzonnen leugens en overduidelijk bedrog, en kiezen partij voor de misdadigersbende bij de VRT en tégen hun eigen achterban.

Dit is raar want hoe meer tijd er verstrijkt, hoe duidelijker het wordt dat niet het Vlaams Belang maar wel de N-VA de geviseerde schietschijf was van de linkse rood-groene  propagandamachine.

Wordt beslist vervolgd. ..

De Redactie.
Links spuit vuil en mythes

De redactie leest nooit de onzin gepubliceerd door de zwaar gesubsidieerde leugenpers zoals Knack en De Standaard. Wij zouden er kotsmisselijk van worden. Gelukkig zijn er helden die dat af en toe nog wel doen en er ook een snedig objectief antwoord op formuleren. Johan Sanctorum is vandaag Woensdag 29 augustus 2018 zo een held.

Zijn conclusie laat aan duidelijkheid niets te wensen over: “Voor links is de mythe van de ‘racistische Vlaming’ van levensbelang.” Of hoe demagogie en hersenspoelende indoctrinatie een soort van religie geworden is bij de cultuurmarxistische leugenpers en hun hoofdredacteurs.

Op de Knack-webstek van vandaag, 29/8, krijgen we een column te lezen van hoofdredacteur Bert Bultinck, getiteld ‘Witte Vlamingen zijn bang voor een “remplacement” door niet-witte Vlamingen’. Daarmee wordt bedoeld dat het racisme ook economische motieven heeft, namelijk de angst van de ‘witte Vlaming’ voor verdringing op de arbeidsmarkt door zijn gekleurde medemens.

Eerst iets over die kleurenterminologie. Het is grappig dat net politiek-correct links het voortdurend over wit, bruin en zwart heeft. Terwijl het ons niet uitmaakt welke huidskleur de man of vrouw achter het loket heeft, als we maar bediend worden en niet geërgerd door opzichtige religieuze symbolen. Men spreekt ook over ‘witte’ scholen, alsof men wou beklemtonen dat deze inrichtingen werkelijk op kleur selecteren, terwijl het over een veel complexer sociaal-pedagogisch fenomeen gaat. Scholen die bijvoorbeeld een Latijn-Griekse afdeling hebben, trekken beduidend minder scholieren van allochtone herkomst aan, omdat een klassieke opleiding hen eenvoudigweg niet interesseert. Niettemin gaat het voor Bultinck en C° dus over wit en zwart, en hoe die kleurenkwestie het Vlaamse collectief bewustzijn domineert.

Dit stigmatiserend taalgebruik is méér dan een stijlfiguur: voor links is het een absoluut dogma dat het racisme in de Vlaamse genen zit. Het staat er ook letterlijk: ‘Wie nog wil ontkennen dat racistische stereotypen diep in het Vlaamse DNA zijn ingebakken, is ziende blind en heeft een uitzonderlijk talent voor geheugenverlies.’ U bent dus verwittigd: al wie niet akkoord is met Bert Bultinck, is ziende blind of dement.

Dat brengt ons op een dieper liggend euvel: het syndroom van de politieke correctheid als zelfverklaarde intellectuele én morele superioriteit van de loftelite, het conglomeraat van medialui en culturo’s dat door de hemel is gezonden om de racistische Vlaming de les te lezen. Journalistiek moet niet alleen feiten brengen, maar ook duiden, kaderen, omdat de gewone man/vrouw met een aangeboren myopie is behept. Rechts is van de weeromstuit intellectueel minderwaardig, dom, lijdt aan geheugenverlies, twittert zich een herseninfarct. En vanuit zijn ‘witte’ biologische dispositie zal de Vlaamse trol dat ook blijven doen. Zo simpel is dat.

Het is meteen een strategie om zich preventief tegen externe kritiek af te schermen: links treedt permanent op als corrector, therapeut, pedagoog en moreel superieure minderheid. Oud 68’er Paul Goossens is werkelijk de incarnatie van die hoogmoed. In zijn zog druipt het stukje van Bultinck van culpabiliserende betweterigheid, vermengd met enige zelfkritiek om het wit/zwart-verhaal nog meer te beklemtonen (‘We zijn allemaal racisten’).
De Vlaamse openbare omroep straalt al een halve eeuw die Pravda-mentaliteit uit, het blijft een ergernis bij de doorsnee Vlaming, wiens kritiek als verzuring wordt weggezet. Want wie kwalitatief beter is hoeft zich niet te bekommeren om een al dan niet zwijgende meerderheid. Dat is in België ook lang de strategie van de francofonie geweest om haar privileges af te dwingen als beschermde minderheid en draagster van een hoogstaande cultuur.

Indoctrinatie en domheid als project

In mijn boek ‘De Langste Mars’ analyseer ik de pococratie als een gestolde versie van de post-’68-strategie, beter bekend als ‘de lange mars door de instellingen’: de teleurstelling van links over het ‘verraad’ van de gewone man/vrouw die de revolutionaire idealen aan zijn/haar laars lapt, leidde tot de conclusie dat het plebs alleen via een permanente indoctrinatie tot betere inzichten kan gebracht worden. Via de media in de eerste plaats. De bovenbouw diende dus duchtig hertimmerd en bemand met politiek-correct personeel.

Tegelijk mocht dat ook lang duren –vandaar de titel ‘De langste mars’-: eens die indoctrinatie voltooid zou de linkse elite zichzelf overbodig maken, en dat is nu ook weer niet de bedoeling. Dus voltrekt zich, synchroon en complementair aan de indoctrinatie, ook een project dat de domheid en afhankelijkheid van de modale burger bestendigt. De negatieve spiraal waarin het onderwijs zich bevindt, is daarvan het meest flagrante voorbeeld: kinderen die amper nog een opstel kunnen schrijven, zijn weerloze dummies en perfect modelleerbare Untermenschen.

En zo komen we weer bij het wit/zwart-verhaal van Bert Bultinck. Zolang er racisten zijn, zullen er weldenkers als Bultinck nodig zijn: het broodje-aapverhaal over de bange Vlaming die vreest dat de bruine allochtoon zijn job gaat afpakken, toont aan hoe het racisme door links wordt gecultiveerd als een levensverzekering. Maar het is in tegenspraak met de bekommernis van rechts om de kwaliteit van het onderwijs op te voeren, ook in het belang van allochtone kinderen. De veronachtzaming van het Nederlands als voer- en cultuurtaal stuit ons tegen de borst, omdat taal hét instrument van integratie is, iets waar links zijn neus voor ophaalt. Het gaat over taal, cultuur en waarden, niet over wit of zwart.

De foute premissen van Bultinck’s schrijfsel leiden tenslotte tot vreselijke gemeenplaatsen als ‘Wie gekleurd is in Vlaanderen is niet zonder reden bang voor vernedering, uitwijzing of zelfs fysiek geweld’. Komaan zeg. Over het fysiek geweld van asielzoekers of asielvinders die zich niet aanpassen, zullen we maar zwijgen. De mythe van de vervolgde zwarte is het perfecte alibi voor het eeuwige slachtofferschap waar beroepsallochtonen als Wouter Van Bellingen of Dalilla Hermans zich in wentelen. Het racismespook wordt uiteindelijk business, een kwestie van boeken verkocht krijgen, een papieren kwestie. Iemand moet natuurlijk wel eens roepen dat de keizer geen kleren aan heeft.
Onmogelijk dankzij (?) het smoelenboek aka Facebook.

Het is totaal onmogelijk dat geen enkele “vriend” positief reageert op mijn delingen en boodschappen die ik post op het smoelenboek, aka ‘facebook’.

Mijn conclusie is duidelijk: alles wat het smoelenboek niet bevalt of aanstaat, ook al gaat het niet gepaard met de grafische uitdrukking van islamitisch of ander geweld (dan legt het smoelenboek je zelfs een ban op), wordt doodleuk gewoon politiek correct gecensureerd.

Niemand kan uw berichtgeving of mening na de islamofiele censuur nog lezen of zien! Het is maar dat U het weet, en ook gaat beseffen!

De vrijheid van meningsuiting is de afgelopen millennia  nog nooit zo erg bedreigd geweest als nù.

De illusie dat wij onze mening kunnen delen is absurd. Alleen in besloten groepen is iets op facebook werkelijk delen mogelijk, maar dan bereikt men alleen gelijkgezinden.

Mark Suikerberg heeft een tepel gevonden: die van ons aller  ‘roverheden’.

Wij, U en ik, betalen allemaal mee aan onze eigen hersenspoeling. DENK!
Rood-Groen Zweden

Rood-groene Zweedse regering: misdadig, misdadiger, Misdadigst.

De Zweedse rood-groene regering heeft nu besloten de Europese Commissie te steunen in haar strijd tegen de Hongaarse nationale wetgeving tegen niet-gouvernementele organisaties, NGO’s, die buitenlands kapitaal willen ontvangen. De Zweedse regering wijst erop dat zij de ontwikkelingen in het conservatieve land “op de voet” volgt.

Vorig jaar heeft het Hongaarse parlement een wet goedgekeurd met strenge bepalingen inzake buitenlandse niet-statelijke organisaties, de zogeheten NGO’s.

Viktor Orbán beschuldigde de Amerikaans-joods linkse miljardair George Soros ervan dat hij probeerde het binnenlands beleid van Hongarije onder controle te krijgen en het land te vullen met overzeese immigranten met behulp van zijn cultureel-marxistische organisaties.

Organisaties die meer dan 24.000 euro ontvangen uit het buitenland moeten zich volgens de nieuwe wet registreren als een “door het buitenland gefinancierde organisatie”, schrijft BBC. In recente uitgaven van bijvoorbeeld Soros Open Society Foundations is daarom te lezen:
“De Stichting Open Society Institute Boedapest is een door het buitenland gefinancierde organisatie …”.

Tegelijkertijd werd Lex CEU geïntroduceerd om een halt toe te roepen aan de Central European University (CEU) in Boedapest, die ook door George Soros werd opgericht om zijn culturele marxisme te verspreiden onder jongeren in Midden- en Oost-Europa.

Hongarije heeft dit jaar een zogenaamde “Stop Soros”-wet ingevoerd, die NGO’s nog moeilijker maakt bij het bevorderen van illegale immigratie.

De wet dwingt onder andere alle linkse organisaties die met immigranten werken om een vergunning aan te vragen bij het ministerie van Justitie van het land. Wie toestemming krijgt, moet dan een extra belasting betalen. Nog in juli zei de Europese Commissie dat de wet in strijd was met de EU-regels en moet worden gewijzigd.

Open Society heeft verzocht om internationale actie te ondernemen tegen de wetten van Hongarije, die de organisatie als illegaal noemt.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft Hongarije nu aangeklaagd wegens niet-nakoming van de verplichtingen op grond van het vrije verkeer van kapitaal krachtens het verdrag en de artikelen 7, 8 en 12 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met inbegrip van het schenden van de vrijheid van vereniging door “onder meer beperkingen op te leggen aan buitenlandse donaties aan maatschappelijke organisaties en eisen in te voeren voor aanmelding en registratie. Als de vereisten voor kennisgeving en registratie niet worden nageleefd, kunnen sancties worden opgelegd”, schrijft de Zweedse regering op haar website.

De Zweedse regering besloot donderdag de juridische strijd van de EU tegen het nationalistische Hongarije in zaak C-78/18 “Europese Commissie tegen Hongarije” openlijk te steunen.

– De regering volgt de ontwikkelingen in Hongarije op de voet en is bezorgd over berichten van Hongaarse en internationale organisaties dat de situatie van maatschappelijke organisaties in het land snel verslechtert. Aangezien de rol van het maatschappelijk middenveld bij de kritische evaluatie een eerste vereiste is voor zowel de democratische ontwikkeling als de rechtsstaat, acht de regering het van belang de lijn van de Commissie te steunen en zich in een verklaring uit te spreken voor de onafhankelijkheid van het maatschappelijk middenveld en de rechtsstaat, “zei minister van Handel en Industrie Ann Linde (Sociaal Democraten).

Bron:

http://www.friatider.se/sveriges-regering-backar-soros-i-striden-mot-ungern

h/t: Fenixx

N.v.d.r.: Gelukkig is er ook nog het CSPII !
De destabilisering van Duitsland door Angela Merkel

Het contrast tussen de officiële versie van de Duitse overheid en de feitelijke waarheid kan, net zoals bij ons, niet groter zijn. Een maand later later kreeg deze misdadigster die ooit aan de Stasi (OostDuitse Ministerie voor Staatsveiligheid) die systematisch Oostduitsers die wilden vluchten vermoordden verklikte, de hoogste academische eer toegezwaaid onder het goedkeurend oog van enkele van onze Vlaamse politieke satrapen. Zie foto.

Niettegenstaande zij mede schuldig was aan de dood van 12 mensen en 70 verminkte Duitsers op een Berlijnse kerstmarkt in december 2016 kreeg merkel in januari 2017 een doctoraat honoris causa van de rectoren van onze Vlaamse universiteiten waaronder Rik Torfs.

Enkele ijzingwekkende details uit het boek:

 • Het gerechtelijk aanhoudingsbevel op de islamitische massamoordenaar Anis Amri werd in juni 2016 op bevel van de Bondsregering van Angela Merkel ingetrokken.

 • In Duitsland werden in 2016 150.000 aanhoudingsbevelen tegen mensen die eigenlijk in de gevangenis zouden moeten zitten niet uitgevoerd.

 • Het Bundeskriminalambt stopte de strafrechtelijke misdrijven van 600.000 ‘Vluchtelingen’ in de doofpot.

 • Een rechercheur bekent dat het voor politiemensen gevaarlijk wordt om nog de waarheid te zeggen.

 • De Duitse justitie is niet meer onafhankelijk maar wordt door de politiek gecontroleerd. (Waar hebben we dat nog gehoord en vastgesteld?)

 • De Bundeswehr (het Duitse leger) wordt misbruikt als trainingskamp voor mohammedanen die bereid zijn geweld te gebruiken.

 • Bij Magdeburg liet het Duitse leger de modernste strijdstad van Europa bouwen. In die stad trainen Bundeswehr en Duitse politie zich voor het gevecht om de huizen, uitdrukkelijk ook voor het neerslagen van burgeroproer.

Ondertussen gaan vandaag de dag Afrikaanse migranten de Spaanse politie te lijf met zelfgemaakte vlammenwerpers, sprays en ongebluste kalk.  De EU doet niets, hoort niets en ziet niets. Jüncker en Verhofstadt zijn met vakantie!
Vervalst nieuws en censuur op de waarheid

Nu de meeste kijkbuiskinderen eind juli  lekker op vakantie zijn en de leugenzenders hun invloed niet meer kunnen uitoefenen behalve op de tablets en smartfoons van de toeristen liggend op de stranden, kuierend op de dijken, of onder een parasol zittend ergens op een terrasje, ligt de lat tussen waarheid en leugen terug iets gelijker. https://s14-eu5.startpage.com/cgi-bin/serveimage?url=http%3A%2F%2Ft0.gstatic.com%2Fimages%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcQrwQwk8PJ7sm9HoffUWSHARyruK91bmVV9RhZu7fXS6755wBcR&sp=24d2374013f1c017e63234c880e8661d&anticache=183344

De huidige generatie volwassen 65-plussers is nog de enige die objectief kan oordelen over het feit dat de informatie die op ons van alle kanten wordt afgevuurd leugens zijn of vervalsingen, dikwijls gedekt door brutale censuur op de waarheid. Alleen hun ouders en grootouders wisten immers wat propaganda was en hoe die werkte. Communistische propaganda en nazi-propaganda hadden generatie na generatie hun ogen geopend en hun geesten gescherpt. Zij wisten het. Dikwijls uit eigen ervaring en meestal ook door persoonlijke waarnemingen.

Het collectief geheugen is echter onderworpen aan erosie en sterft een beetje bij het heengaan van elk individu. Vandaag is de jeugd en zelfs de hele generatie van 30-ers,40-ers en 50-ers niet meer bij machte het bedrog van vervalst nieuws en censuur op de waarheid nog waar te nemen of te doorgronden. De leugenmedia en de leugenpers hebben de indoctrinatie van de Stasi, KGB,  “Pravda”, Gestapo en het “Reichssicherheitshauptamt” geruisloos en onopgemerkt vervangen. We leven allemaal in “The brave New World” en “1984”,  alleen zijn er weinigen die dat nog beseffen laat staan dat ze die ogen open brekende romans zouden gelezen hebben.

Er gaat geen dag voorbij dat de leugenpers en leugenmedia proberen ons iets te laten geloven wat helemaal niet waar is. Ze vervangen als het ware de waarheid door de officiële versie van de feiten die totaal onwaar, leugenachtig of gefantaseerd is. Ze produceren ook massaal nieuws dat de zucht naar sensatie moet opwekken, de massa mentaal bezig houden, maar in feite alleen bedoeld is om de aandacht af te leiden van de feiten en het nieuws dat er echt toe doet.

De methode om deze hersenspoeling en indoctrinatie af te weren is eenvoudig. Ofwel lees en kijk je niet ofwel ga je er van uit dat het tegendeel van wat beweerd wordt veel dichter bij de waarheid ligt dan dat wat men jou wil doen geloven.

Zo is president Trump niet gek en ook helemaal niet gevaarlijk laat staan onbekwaam. Al het tegendeel is waar. Zo is president Assad geen dictator maar een redelijk iemand die zijn land met al haar burgers probeert te redden. Zo is president Poetin geen schurk meer maar een leider van een enorm rijke wereldmacht. Zo bewijzen onze eigen Vlaamse politici het milieu helemaal geen dienst met absurde maatregelen uit te vaardigen die alleen maar tot doel hebben, betuttelend, bedreigend en bestraffend moeiteloos in onze zakken te kunnen zitten. Eigendomsrecht en vrijheid van handel lijken wel niet meer te bestaan of te stammen uit een bijna helemaal uitgegomd verleden.

Zo bewijst de Belgische regering elke dag opnieuw de totale onbekwaamheid van al haar leden met af en toe een toevallige uitzondering zoals de gegevensuitwisseling inzake politie tussen de Benelux-staten. Net alsof dat geen vijftig jaar te laat zou zijn! Veel krediet verdienen Geens en Jambon daar niet voor. Ze deden alleen wat normaal is en de echte initiatiefnemers bevinden zich overigens in Nederland

Om het met een boutade te zeggen: ons land en ons continent zijn naar de kloten geholpen door een bende geesteszieke collectivistische (linkse) fantasten en misdadigers van de ergste soort.

Om het met Vlaanderen vlagt te zeggen: Het is tijd- en energieverspilling om ons te ergeren aan boerkini’s, aan de rijke vluchtelingen uit Afrika en Azië die hier “als meeuwen op een stort”  van onze sociale verworvenheden komen genieten, aan transferverslaafde Walen, aan taalwetverkrachtende Brusselse burgemeesters, aan criminelen “meestal gekend bij het gerecht” die wat ons rest na belastingen bijna straffeloos mogen inpikken!

Weet dat zij zo ver té ver gaan als onze politiekers hen toelaten van té ver te gaan! Weet dat zij pakken wat onze politiekers hen toelaten te pakken!

En toch zullen veel Vlaamse kiezers bij de volgende verkiezingen weer over hun kiesbolletje aaien omdat ze niet over een minimale dosis gezond verstand beschikken en niet ZELF denken! Zij blijven maar NA denken wat de politiekers ons via hun (m/vr/tg) door ons betaalde mediaslaven wijsmaken!
Feitelijk overtuigen (2)

Met de grote vakantie in aantocht, is de redactie van nageltjes uiterst verheugd te kunnen melden dat “Feitelijk Overtuigen, het overreden van supporters van islam” van Professor dr. Warner te verkrijgen is als E-boek en afdrukbare PDF.

En dit op de website van het Centrum voor de Studie van de Politieke Islam Internationaal (CSPII), in ruil voor een schenking van 3,9 dollar, of het formidabele bedrag van 3.4 Euro.

Veel minder dus dan één nummertje van Humo of Knack, maar een wetenschappelijk, maatschappelijk en politiek uiterst  kostbaar boek van 86 pagina’s dat de loop van de wereldgeschiedenis zal gaan veranderen.

Wij willen uw leesgenot niet verminderen door nu al te veel details prijs te geven. Maar toch een korte omschrijving zodat je het uitzonderlijk belang van dit werk beter kan inschatten. “Feitelijk overtuigen” is geen essay, geen pamflet en zeker geen denkoefening. Het is een handleiding met een methode om, zoals de ondertitel reeds suggereert, supporters van islam te overtuigen van hun eigen ongelijk. Let wel, het gaat om overreden met feiten, niet met fictie en zeker niet op  basis van fantasierijk meningen.

Opgelet ook. Het is niet bedoeld om mohammedanen te overtuigen van hun ongelijk. Mensen  die geloven dat Mohammed tijdens de zevende eeuw in een nacht vanuit Mekka over en weer naar Jeruzalem en de hemel vloog op de rug van een vliegend paard, trachten te overtuigen van de onzin van hun religieuze illusie is pure tijdverspilling.

Het bevat benevens een wiskundige analyse van de doctrine van islam, een overzicht van de feiten en tevens een argumentatiemethode. Deze laatste wordt aanbevolen als antwoord op de vele ontwijkingsmanoeuvres en valkuilen die supporters van islam bijna routinematig gebruiken om toch maar hun vermeende waarheid en illusies overeind te houden.

Baanbrekend, een Nederlandstalige vertaling van een van de belangrijkste werken van de voorbije 20 jaar geschreven door Professor dr. Bill Warner PHD, fysicus en mathematicus.
Een wetenschappelijk onderbouwde methode om eerlijke supporters van islam te overreden om langzaam maar zeker te gaan twijfelen aan hun eigen gelijk en hen uiteindelijk te laten beseffen dat ze helemaal ongelijk hadden.

Als je de ware natuur van de islam begrijpt, wil je wellicht anderen overtuigen. U kan ontdekken dat ze hun hersenen hebben gevuld met de apologetische versie van de islam, en je hun eigen rechtvaardiging opdringen om die van het establishment te ondersteunen.

Dit boek is geschreven voor degenen die efficiënt willen zijn bij het overtuigen van anderen over de doctrine van de islam. U leert de krachtige methode van een op feiten gebaseerde redenering. Sinds 9/11 is deze methode gebruikt om de gedachten van apologeten uit alle politieke achtergronden te veranderen.

Iedereen, of het liberalen of progressieven, links of conservatief zijn, ze kunnen allemaal overtuigd worden om de waarheid te. zien in het licht van de feiten over de islam. Aangezien de methodes die. in dit boek worden gebruikt, gebaseerd zijn op de heilige islamitische bronteksten, zullen degenen die de Trilogie van Koran, Sira en Hadith gelezen hebben het volledige voordeel genieten.

Anderen kunnen leren van de voorbeelden, maar hoe meer feiten u heeft, hoe beter uw resultaten zullen zijn. Als u de Trilogie wilt begrijpen, ga naar www.politicalislam.com waar u over de leer van de islam kunt leren.

CSPI International is een internationale opvoedkundige organisatie die mensen overal ter wereld verbindt en gemakkelijk te begrijpen kennis verschaft over politieke islam. De grondslag werd gelegd door Dr. Bill Warner, voorzitter van CSPI. De dag na 9/11 besliste hij de bronteksten van de islam beschikbaar te stellen aan alle mensen.

Het boek is uit het Engels vertaald in het Nederlands en eind juni 2018 als E-boek en PDF te verkrijgen bij het Centrum voor de Studie van de Politieke Islam Internationaal. Doe de schenking online en gebruik Visa. Je hebt paypal helemaal niet nodig.

Over de auteur:

Dr. Bill Warner is een prominente en zeer gerespecteerde expert op het gebied van de Politieke Islam. Hij behaalde een doctoraat in natuurkunde en wiskunde aan de North Carolina State Universiteit in 1968. Acht jaar lang was hij professor aan de Tennessee State Universiteit.

Dr. Warner heeft zijn hele leven interesse gehad in religie en de effecten ervan op de geschiedenis. Decennia lang heeft hij de bronteksten van de grote religies bestudeerd. Zelfs vóór de vernietiging van het World Trade Center had hij de oorlog tussen de islam en Amerika voorspeld. De dag na 9/11 besloot hij om de bronteksten van de islam voor de gemiddelde persoon toegankelijk te maken.

Dr. Warners opleiding in wetenschappelijke theorie en wiskunde heeft de manier bepaald waarmee hij de islamitische leer heeft geanalyseerd. De eerste stap was om te beseffen dat de islamitische teksten moeilijk toegankelijk zijn gemaakt om te lezen en te begrijpen. Daarom ontwikkelde hij een educatief programma om de teksten van hun verwarring te ontdoen. Het werd duidelijk dat de islam niet gebaseerd is op dezelfde beschavingsbeginselen als de rest van de wereld.

Dr. Warner stichtte het Centrum voor de Studie van de Politieke Islam (CSPI) en is hiervan de directeur. Hij heeft een dozijn boeken gepubliceerd over de Politieke Islam en maakt deze daarmee heel begrijpelijk. Verder ontwikkelde hij de allereerste zelfstudie cursus over Politieke Islam.

Over het Boek.

Het is gedrukt in A5 formaat, telt 86 pagina’s en weegt slechts 132 gram. De lectuur ervan vergt nauwelijks een zondagnamiddag. Het boekje kan gemakkelijk als leidraad meegenomen worden naar spreekbeurten, bijeenkomsten en vergaderingen.

Het begint met uit te leggen waarom er zo veel verwarring bestaat omtrent islam, en definieert daarna de “officiële” islam, die politiek correct en dus onwaar is.

Kunnen wij niet gewoon met elkaar opschieten? vraagt de auteur zich af. Maar stukje bij beetje ontmaskert hij de islam door op feiten gebaseerde voorbeelden te geven waardoor de officiële islam in al zijn aspecten op een wetenschappelijk onweerlegbare manier weerlegd wordt voor christenen en atheïsten.

Leugenachtige mythes zoals het “gouden tijdperk van de islam” worden herleid tot wat ze slechts zijn en door een case-study maakt de auteur duidelijk hoe de apologetische opvattingen over islam ingang konden vinden.

De kracht van dr. Warners methode ligt hem in het feit dat ze geen gebruik maakt van tegenspraak maar van het vermelden van de andere kant van de dualistische waarheid in de schriftelijk vastgelegde canon van de  islamitische doctrine. Niemand dringt conclusies op en uiteindelijk zijn die zo voor de hand liggend dat supporters van islam hun foute interpretatie gemakkelijk zelf beseffen. Of ze dat onmiddellijk zullen toegeven is een andere zaak, maar de twijfel die gezaaid is in hun brein zal uiteindelijk overwinnen omdat die rationale twijfel gebaseerd is op doctrinaire en historische feiten en niet op vage, ongecontroleerde of geïndoctrineerde en of gesublimeerde opinies.

Schenk en ontvang het boekje: https://www.cspii.org/nl/publicaties/feitelijk-overtuigen

Geef ook dit bruggetje door aan iedereen die je dierbaar is en vooral de jongeren onder hen!