Alweer een klotenverhaal

De gazetten hebben het weer over “JONGEREN” die in Mechelen een meisje van 14 hebben verkracht. Ze waren met vijf, waarvan één meerderjarige.


Dus vanaf nu zijn alle volwassenen meerderjarige jongeren, daar zitten de rusthuizen vol mee, dat even terzijde, in dit geval zijn volgens de gazetten de echte jongeren, Mechelse jongeren, nee, geen Gentse jongeren, geen Antwerpse jongeren, geen Brusselse, geen Luikse, geen Waalse , geen Vlaamse. Het zijn de Mechelse jongeren die verkrachters zijn. Plezant als je jong bent en van Mechelen. Vier zijn er naar de jeugdrechter gestuurd. Volgens de juiste politiek correcte gazettenpraat is dat de een rechter die het alleen doet met jongeren.
Het zich in alle bochten wringen van de pers om de dingen niet bij naam te noemen begint potsierlijk te worden en drukt meer en meer een stempel op onze anders gekleurde medemens, tja, ik let goed op wat ik zeg. De buitenlandse verslaggevers moeten zich ook belachelijk maken van de politiekers, bendes met wapens zijn de ene keer rebellen de andere keer zijn het vrijheidsstrijders, een derde keer terroristen enz.
In Amsterdam hebben ze er wat op gevonden, daar mogen de woorden allochtoon /autochtoon niet meer gebruikt worden. Het onderscheid moet nog een stuk duidelijker en preciezer worden gemaakt, naar Amerikaans voorbeeld. Dus in de administratie heet een allochtoon nu geen allochtoon meer, maar Surinaamse Amsterdammer, Marokkaanse Amsterdammer, enz. Maar wat met de resterende blanke bange Hollander? Kaaskop Amsterdammer?
Ik denk dat het idee hier achter is dat je op die manier beter laat weten dat de stad er voor iedereen wil zijn. Stad is daar nog altijd van Alleman. Wij weten ondertussen wel beter. Door de beestjes een andere naam te geven denken ze discriminatie tegen te gaan. Het was op vraag van de Surinaamse en Turkse bendes, euh jongeren, euh gemeenschappen in Amsterdam, die waren er al lang strontziek van dat ze steeds maar in dezelfde groep werden ingedeeld als Marokkanen.
Maar wat blijkt, de Marokkaanse Amsterdamrammers op hun beurt laten weten blij te zijn in ieder geval niet meer met die qat-vretende Somaliërs in één en dezelfde adem uitgesproken te worden. Discriminatie, nu is het pas duidelijk in welke groepen in de samenleving we dat moeten gaan zoeken. Zijn wij er een tijdje van verlost, nietwaar blanke varkensvreters.
Werk aan de winkel voor de witte pater als ze dat onderscheid hier ook zouden toepassen, sukkels toch die politiek correcten, oplossingen van mensen die in een papieren werkelijkheid leven. En daar wordt energie in gestoken terwijl het schip zinkt, met hoeveel ambtenaren zitten ze daar die idiotie te bedenken, burgertje pesten noem ik dat, bergen papier om de zelf geschapen rotzooi mooier te laten lijken.
Voor dat meisje in Mechelen en de vele anderen vrouwen en kinderen die door dat en ander gespuis gemolesteerd, verkracht, geslagen, vernederd en getekend voor het leven zijn, zal het niet uitmaken hoe dat krapuul genoemd zal worden.
Allemaal hun kloten eraf, dat is duidelijke taal, dat is wat ze allemaal het liefst zouden horen. Akkoord? Ik wel en jullie? Niet allemaal tegelijk.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Alweer een klotenverhaal — 14 reacties

 1. De ‘duidelijke’ uitleg gegeven door STRADI is volkomen juist maar de reactie van VAN ZEEBROECK is het probleem bij naam noemen, nl. de laffe houding van de Vlamingen.

  Wij weten al jaren dat de franskiljons maar in één zaak interesse tonen nl. in geld, vanaf het moment dat de franskiljons één eurocent zouden moeten gaan overdragen aan Vlaanderen bestaat het land B niet meer. Dat zeg en schrijf ik al jaren.

  Dat wij opgezadeld zitten met een bende lafaards is ook een vaststaand gegeven, lafaards die voor niemand en zeker niet voor eigen volk respect hebben en dat enkel voor de postjes en de poen.
  Moest een leugen rood kleuren we zouden allemaal met verschrikkelijke hoofdpijn zitten van het felle rode licht.
  Zoals al zo dikwijls gemeld: “Religie én politici zijn de doodsteek voor democratie”, beide clubjes zijn enkel bezig voor eigen profijt en dat via volksbedrog en uitbuiting.

  In een bedrijf moet men ‘bewijzen’ dat men de nodige kennis van zaken heeft om een hogere functie te bekleden, die gouden regel is NIET van toepassing in de politiek en in justitie, daar is de regel van toepassing: “Het is niet belangrijk WAT je kent maar wel WIE je kent”, Krevits heeft het prachtig uitgelegd op TV.

  “Op een bepaald moment moest ze bij Leterme komen en ze zag dat op haar naam/afbeelding een rood kruis getekend was, ze begreep dat niet, toen zei leterme haar dat ze minister zou worden”, kijk dat is nu de werkwijze in de politiek, wij noemen dat VRIENDJESPOLITIEK, nadien kan de graaicultuur starten, postje hier, mandaatje daar en maar schrapen. Maak je het te bont dan dragen ze je over naar een nog grotere graaitent, de EU raaibak, kijk maar wie daar hokt, voor niets goed, totaal onbekwaam, wat show maken alsof men de ziekte van La Tourette heeft maar elke maand staan de duizenden euro’s op de rekening.

  In 2014 zullen, helaas, weer veel Vlamingen hun stem vergooien aan diezelfde volksverraders die enkel en alleen bezig zijn met het eigen profijt en het verraad van Vlaanderen. Jammer.

  Dom zijn doet geen pijn!

  • De gewone man en vrouw in de straat HOEFT zich niet bezig te houden met politiek Jean, zij zouden blindelings moeten kunnen geloven wat hun leiders hen voorschotelen.
   Niet iedereen is bezig met politiek, al goed ook, het leven gaat verder. Maar de belgicisten maken de kiezers bang, in die mate zelf dat ze zonder tegenkanting een partij in een schutskring kunnen zetten alsof het een pandemie is. Een tweede keer kunnen ze dat niet, hoe graag ze zouden willen. Handig, zo hebben zij vrij spel en kan alles wat verkeerd loopt op die partij gestoken worden. Ons, een volk die zo verblind wordt kan moeilijk laf genoemd worden. We worden ook onder de knoet gehouden met (flits)boetes, dure energie en hoge belastingen en lage nettolonen, zodat de burger, bang gemaakt, het regime als enige reddingboei aanziet.

   Je bent niet bezig met politiek als je twee banen nodig hebt om te overleven, je bent dan ook niet laf als je die laffe politieke rotzooi niet begrijpt.
   Je hebt het bij het rechte eind dat men in het bedrijfsleven moet bewijzen dat men iets kan, dat hebben de politici nu ook ondervonden, de kiezers willen bekwame zaakvoerders, want een land moet men runnen zoals een bedrijf anders loopt het mis.
   Als ik nu onze grote lei(ij)ders zie spartelen om toch de schijn op te houden dat ze iets begrijpen van de deze ernstige crisis dan rest mij enkel walging.
   Plots hebben ze de economie ontdekt, een tak van ons maatschappelijk bestel die voor de crisis enkel als melkkoe kon fungeren.
   Verhuftering vind ik zo een mooi woord dat we zeker niet hadden uitgevonden zonder die verdomde crisis. Terwijl door de mini-sterren vroeger gretig kon geplukt worden van de vruchten van de vrije markt om zich sociaal te profileren tegenover de kiezer, zonder zich aan te trekken of de grens niet bereikt was van de afroming, hebben de dwergen die de hoge posten bekleden nu het nut van de economie ontdekt.
   Voor die verdomde crisis was het maar iets waar uit kon gegraaid worden als de bodem van de schatkist in zicht kwam. Nu voor de burgers het water aan de lippen staat doen de narren maar verder alsof er geen sociale drama’s gebeuren. Er wordt niet bespaard zoals de burgers doen, dan maar op de zelfde trend verder doen met geld verbrassen.
   Waar, voor die verdomde crisis, het goed was voor de mensen, is het nu goed voor de economie. De sociale verworvenheden gaan eraan zogezegd ten dienste van de economie.
   Dat de walen dit niet begrijpen is normaal, maar de echte lafaards zitten bij de samenzwering van de Vlaamse politieke minderheid die nu Vlaanderen verkwanselen voor vulgaire postjes en eigen gewin.

  • Ingevolge de verschillende reakties kan ik er nog enkele andere bemerkingen aan toe voegen, gebaseerd op mijn 36 jarige ervaring in de goot in Brussel :
   1.Men moet van zijn vijand niets goeds verwachten, men dient zelf de nodige voorzorgen te nemen. De franstaligen maken enkel gebruik van de “rode loper” die voor hun wordt uitgerold.
   2.Men dient duidelijk het verband te leggen bij de bevolking tussen hun kiesgedrag en de problemen waarmee ze nadien gekonfronteerd worden. Als men een keuze maakt stemt men voor het volledige pakket, de drek die er in zit inbegrepen.In het stemhokje doet iedereen wat hij/zij wil.Mijn ervaring wijst uit dat dit zeer efficiënt werkt.
   3.Men dient de bevolking niet te onderschatten, zelfs niet de lagere klassen..zij weten maar al te goed waar ze me bezig zijn.Er is in feite een wederzijdse chantage tussen de aan de macht zijn elite, die Vlaanderen verraadt, en het gigantische profitariaat, via het kopen van stemmen in ruil voor allerlei voordelen.
   Ik verwijs naar een recente uitspraak van Ron Paul, ik geef de vertaling :
   “Zuivere demokratie is gevaarlijk, als ze gekocht wordt”
   Deze voordelen worden dan betaald door een autochtone werkende en of belasting betalende vlaamse middenklasse die uitgeperst wordt(=fiscale gulag), en dit tot grote voldoening van het profitariaat, dat verblind is door afgunst, nijd en wraak.
   4.Psychopathologie : Men onderschat het belang van deze nijd en wraak, die een alles overheersende destructieve kracht is. Ik verwijs naar het boek van de forensische amerikanse psychiater Lyle H. Rossiter jr :”The liberal(=linkse) mind : the psychological causes of political madness” .
   De linkerzijde speelt dan ook handig in op deze nijd en wraakgevoelens.
   Bij wijze van afsluiter : het belangrijkste kenmerk van een kruipdier is niet dat het kruipt, maar wel dat het vecht op leven en dood, met al diegenen die niet willen kruipen.
   Niemand kan iemand dwingen om laf te zijn, men is dat omdat men het wil zijn.
   De genezing begint steeds met een juiste en volledige diagnose, hoe hard deze ook aankomt.

   • Niets aan toe te voegen Heer Van Zeebroeck. Uw betoog over “het gigantische profitariaat, via het kopen van stemmen in ruil voor allerlei voordelen” had ik er willen inlassen, maar het moet leesbaar blijven.
    Met vriendelijke Vlaamse niet gekochte Groet.

 2. Hoe erg de feiten ook mogen zijn, de waarheid dwingt mij echter vast te stellen dat deze feiten het gevolg zijn van beslissingen die al of niet werden genomen door politieke meerderheden, verkozen door een meerderheid van de bevolking, ook in Vlaanderen. Dit wil zeggen dat een meerderheid van de bevolking hiervoor heeft gestemd, en er blijft voor stemmen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt dus bij de bevolking. Het gaat hier dan ook om een laf kruiperig klootjesvolk, dat zichzelf vernedert en veracht, en verblind is door brood en spelen.Hier zitten we dus niet meer in het domein van de politiek, maar dat van de psychopathologie, waar de psychiater aktief is.

  • Het klopt met wat u zegt heer Van Zeebroeck, maar dan wel indien we in een normaal land zouden leven met een democratie die naam waardig, echter de vertekende informatie die de Vlaamse bevolking opgelepeld krijgt via de regimepers is mede de oorzaak van de verkiezingsresultaten, het gaan zoeken bij de psychiatrie is daarom wel een stap te ver, een belediging zelf. Zelf heb ik in een gemeente gewoond waar het Vlaams Belang “officieel” 49% van de kiezers achter haar had staan, het was de gemeente waar de uitslag pas zes uren later dan de rest bekend werd en waar de volgende zes jaren de andere partijen geregeerd hebben, ook de maoïsten van de PVDA. Er werd elektronisch gestemd.
   Nationaal staat Vlaanderen weliswaar tegenover een waalse minderheid, maar die kan alles blokkeren en in vraag stellen via alarmbellen en andere toeters. Vergeet je niet dat een Vlaamse stem minder waard is dan een Franstalige met de wet op de apparentering. Voor de PS is de beste levensverzekering conservatisme en cliëntelisme, betaald door een derde betaler, in casu de federale kas, of – beter gezegd – Vlaanderen. Dat de PS dankzij haar vetorecht in België al jaren het eigenbelang boven het algemeen belang kan plaatsen, blokkeert een goed federaal beleid.

   BHV is gesplitst op Franstalige voorwaarden, een strategisch plan dat ze al jaren voorbereidden, en door de aarzeling van de NVA nu ten volle uitgevoerd kon worden met medewerking van de klassieke volksverraders.
   Met die machtsovername hebben de franstaligen hun strategisch plan ten volle kunnen uitvoeren, we zijn Vlaams Brabant zo goed als kwijt.
   Het is goed om de resolutie van het Waals parlement van 16 juli 2008 nog eens op te rakelen en te vergelijken met wat er recent door het parlement gejaagd is, geld en macht is hun drijfveer, laat daaromtrent niet de minste twijfel bestaan. Hier komt het.
   Het behouden van de financiële transfers;
   • Verzet tegen elke bevoegdheidsoverdracht zonder bijkomende middelen;
   • Spreekt zich uit voor een actieve solidariteit met de Franstaligen in de rand;
   • Aansluiting van de randgemeenten bij het Brussels gewest;
   • In / uitschrijvingsrechten bij verkiezingen;
   • Bevoegdheden voor de Franstalige gemeenschap in Vlaanderen;
   • Eist dat Vlaanderen de conventie over de minderheden goedkeurt;
   • Zegt zijn vertrouwen op in de Vlaamse Kamers van de Raad van State;
   DEZE RESOLUTIE IS DOOR ALLE WAALSE PARTIJEN GOEDGEKEURD EN NA DE LAATSTE VERKIEZING DOOR EEN VlAAMSE MINDERHEID MEE IN WETTEN OMGEZET.
   Nieuwe strategieën worden uitgewerkt om zo weinig mogelijk te moeten toegeven en de voorrechten te behouden. Door de miljarden euro’s transfers moeten zij zich niet bezighouden met enige vorm van economische vernieuwingen, vanuit hun hangmat tekenen zij strategieën uit voor gebiedsuitbreiding.
   Zo ook is het “Manifeste pour l’Unité Francophone” van november 2006 van onder het stof gehaald , daarin staat, ik citeer: “La scission de l’arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde, exigée par le Parlement flamand, signifie donc la fin du compromis fédéral belge. Elle est à ce titre non négociable si la frontière linguistique est maintenue dans son état actuel. “, einde citaat. En wat zien we, de faciliteitengemeenten zijn bij brussel gevoegd. Het volgende is nu in die gemeenten de faciliteiten voor de Vlaamse minderheden afschaffen, en ze, ik zeg zo maar iets, in te voeren voor de franstaligen in Leuven, Gent en Antwerpen.
   De Francofonie heeft nooit aanvaard en zal nooit aanvaarden dat zij haar taalkunerdige, culturele en administratieve greep op Vlaanderen verloren heeft. Er bestaat echter niet de geringste twijfel dat zij niet zal ophouden alle middelen te gebruiken om haar electorale en administratieve voorrechten in Vlaams Brabant te behouden en zelfs uit te breiden naar heel Vlaanderen. Franstaligen kunnen nu in heel Vlaanderen franstalige rechters eisen voor hun zaak. Geen Vlaming die reageert.
   In DIT België kan een rechtmatige en redelijke politieke doelstelling niet meer langs democratische weg (de meerderheid via verkiezing) worden gerealiseerd, heer Van Zeebroeck.

 3. Via het grondwettelijk hof krijgt ‘krapuul’ steeds méér rechten, nooit hoort men die club narren spreken over ‘plichten’!
  Hoe zou dat nu toch komen? Luister Walter, ga naar de beide grote slaapzalen in Brusselallahbath, Walter ik bedoel de kamer en de senaat, ga goed kijken wie daar soms aanwezig is of ligt en ga dan kijken wat hun eigenlijk feitelijk beroep is en het plaatje wordt je duidelijk, begrepen Walter?
  Gisteren is door rettekketet Krevits op de BRT duidelijk gemaakt hoe men hier minister wordt, m.i. zal net hetzelfde toegepast worden om te mogen toetreden tot die slaapzaal van dat grondwettelijk hof?
  Hoe gebeurde dat dan Walter? Gewoon, Leterme plaatste een rood kruisje op de naam van Krevits en plots was ze minister, deze werkwijze die in ALLE partijen toegepast wordt heeft intussen al duidelijk gemaakt hoe het komt dat hier alles de vernieling in loopt, dat de eigen ‘autochtone’ bevolking barst van de angst om nog op straat te komen en dat tuig van de vrijheid en vreugdes kan genieten. “Het is niet belangrijk wat je kent maar wel wie je kent”. Snap je Walter?
  Het kleinste bedrijf, om nog maar te zwijgen over grote bedrijven, die zo zouden werken met bestuursfuncties was al héél lang afgeschreven en stond iedereen al aan de dop, maar niet in de politiek, men moet liefst van niets kennis hebben om hier minister te worden, het enige wat men van een minister vraagt (zelfs eist) is knikken en reten likken.
  Dé reden waarom voor die hele politieke troep er alleen maar walging en minachting overblijft.

 4. de rood-groene vogelpijpers kennende zal het woord verkrachting hier niet op zijn plaats zijn.het moet een geval grensoverschrijdende affectie zijn.net zoals de pater-president-fondateur van de groene warhoofden geen gore pedo is maar enkel grensoverschrijdend gedrag vertoond.mvg.

 5. Door “klakkeloos” het Amsterdamse voorbeeld te volgen van het ‘iets specifieker-benoemen van hùn ex-allochtonen :-), zal Termont zich wel een snotvalling opgedaan hebben.
  Immers, zoals beschreven in het artikel, moest men steeds gissen wié die “jongeren/allochtonen” waren, doch voortààn krijgen we een méér duideklijke afkomst van die “lieverdjes” en moeten we niet meer met een scheef oog kijken naar marokkaantjes indien de pers duidelijk meldt: een drieteal turkse-Gentenaars; of, natuurlijk ook vic-versa :-).
  Wie zich de moeite getroost om de “grotere- of kleinere” criminaliteit te volgen in eigen-stad, kan nu gemakkelijk een lijstje aanleggen om te zien wèlke afkomst die ex-vage benoeming van “allochtonen” eigenlijk hebben.
  Toch is Fikken eens benieuwd of de media,(een paar jaar terug), gelijk hadden door te publiceren dat, van het aantal Noordafrikanen die genieten van een verblijf in éen of ànder traliehotel… Algerijnen zouden zijn.
  INDIEN het voorstel van Termont zou doorgaan, dan zijn er zeker protesten van verscheidene ambassades te verwachten..immers, wèlk land zou er prat willen op gaan om bekend te raken van “grootste leverancier van rioolschuim ?

 6. Als ze het over ‘jongeren’ hebben dan weten wij al waar de klepel hangt.
  Als ze het over ‘bepaalde groepen’ hebben dan weten wij al waar de klepel hangt.
  Als ze het over ‘quota’ hebben dan weten wij wat ze graag willen dat wij zouden slikken.
  Of ze dat in Gent nu graag of niet graag horen maar voor ons zijn vreemdelingen ‘allochtonen’ en blijven het ‘allochtonen’ want met dat woord is niets mis.
  In dit land wonen ± 200 nationaliteiten, met ± 195 nationaliteiten zijn er zelden tot nooit problemen maar met die ± 5 overige is het ALTIJD hommeles, geweld, verkrachtingen in groep nota bene, vernederingen aan het adres van de Vlaamse bevolking, hetgeen waar ze bezeten van zijn is in strijd ‘op alle vlakken’ met ONZE wetten en toch wordt dat probleem niet aangepakt en verboden? Of is het misschien omdat een turk in Gent wat staat te orakelen dat wij daar ineens rekening moeten mee gaan houden?
  Wij hebben onze cultuur in dit land en wie naar hier komt past zich aan, niet andersom, al de allochtonen die zich aangepast hebben, niet provoceren, niet iemand anders dwingen rekening te houden met de waanzin die ze ingepompt hebben gekregen, hebben hier geen enkel probleem, die worden zelfs met hun voornaam aangesproken, die provocateurs zullen het hier ALTIJD moeilijk gaan hebben want wij tolereren noch respecteren hun gedrag en houding in ONZE samenleving.
  Typisch toch dat het steeds subsidie vreetclubjes zijn die zich staan belachelijk te maken als het ‘allochtonen’ betreft!!! Als wij morgen naar Brazilië gaan dan passen wij ons zo snel mogelijk aan aan de cultuur van de Brazilianen, wij zullen ze nooit vragen en zeker niet eisen dat zij zich moeten aanpassen aan ons w.w.z. dat wij respect tonen voor Brazilië en de Brazilianen, maar daar spant het sandaaltje bij die ± 5 probleem nationaliteiten, het woord ‘respect’ is ze totaal vreemd en zeker niet t.o.v. ± 50% van onze bevolking nl. voor vrouwen.

 7. Naar aanleiding van dit stukje van Stradi, ben ik in de verleiding gekomen om enkele fragmenten uit een eerder blogbericht te citeren: “Oproep aan alle Vlaamse Jongeren, en daarmee bedoel ik de échte Vlaamse jongeren, niet de kopieën waarvan het origineel in het buitenland geboren is. Vlaamse jongeren moeten aangespoord worden tot een gezamenlijk protest tegen de media die ALLE ‘jongeren’ afschilderen als uitschot. Media hebben de valse gewoonte om allochtone criminelen te beschermen, om hen schuil te houden achter de veralgemening ‘jongeren’. Het allochtoon gespuis dat niet bij naam genoemd wordt voelt zich beschermd én aangemoedigd in hun crimineel gedrag. Vlaamse jeugd, sluit de gelederen en vorm één front tegen journalisten die allochtone criminelen verbergen achter ‘tieners’, ‘minderjarigen’, ‘twintigers’. Jullie verdienen het niet om dagelijks in een slecht daglicht gesteld te worden, om gelijkgesteld te worden aan criminele jonge allochtonen. Jullie naam wordt besmeurd door het beladen woord ‘jongeren’. Tolereer het niet langer, jullie horen niet bij dat goot- en richeltuig. Kom in opstand en vorm één front tegen de berichtgeving!

  • Zo zou het moeten Lieve, heb ook al pogingen ondernomen de jeugd er meer bij te betrekken maar die geloven niet dat het zo een vaart gaat lopen. Ze zijn met hun carrière en alle andere zeer interessante dingen bezig. Enkel diegene die de geneugten van de multi-cul ondervonden hebben zijn echt gedreven om er iets aan te doen. Het zal wachten worden op de grote clash of civilizations. Dat zal er komen als de sociale uitkeringen stoppen, en dat is niet voor lang meer.

 8. Mijn man is Vlaming. Hier bij ons in Zweden is wat het meisje overkomen is wekelijks de realiteit maar ook niet in het nieuws.
  Onze Zweedse mannen zijn te laf om hun vrouwen te verdedigen. Wij zijn allemaal verlamd uit fear voor ontslag en nog meer geweld. Dat is de bottom line en de politiek misbruikt dat.
  Veel succes met uw blog, wij duimen voor jullie!
  Groetjes uit Malmö
  Helga

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *