Hoor, Hear !

Het gaat hier niet alleen om de “ijskast” maar om onze toekomst, en de keuze is eenvoudig : overleven of te onder gaan. Het is het één of het andere, een tussenoplossing bestaat niet.

Deze massale immigratie is het het “massavernietigingswapen ” dat ingezet wordt tegen onze westerse beschaving. Deze immigratie is verantwoordelijk voor alle problemen waarmee Vlaanderen wordt geconfronteerd = misdaad, drugs, torenhoge fiscale en parafiscale lasten, plundering van de sociale kassen, transfss naar het zuiden, afbraak van het onderwijs, ziektes die al sinds lang waren uitgeroeid maar hier opnieuw opduiken, verloedering van wijken en zelfs ganse gemeenten, een de facto ingevoerde “avondklok”,een politiek correcte terreur om te voorkomen dat de waarheid zou worden gezegd en geschreven, enz…..enz…

De reacties tegen de uitspraken van Geert Wilders illustreren dat het “klootjesvolk” heroïsche gevechten levert om de waarheid toch niet te moeten zien en horen… en men pakt dan de boodschapper met het slechte nieuws aan, zoals in de tijd van de oude grieken.

Zoals reeds meermaals geschreven, ook door anderen op deze webstek zijn de verkiezingen van juni 2014 van beslissende aard.

Een tweede kans zal er met normale wettelijke middelen niet meer komen.

Ik hoop , maar als realist vrees ik het ergste!!!