De mentale handicap van Rik Torfs

Iedereen zal zich wel Rik Torfs herinneren, de professor Kerkelijk Recht aan de KUL die voor de KP (katholieke partij) Cd&v enkele jaren in de nutteloze Belgische senaat zijn broek mocht verslijten tot hij verkozen werd tot rector van de Katholieke Universiteit Leuven waar zijn eerste straffe stoot was een afdeling islamstudie op te richten.

naimaNaïma Lafrarchi

Omdat ik mij niet elke dag wil ergeren aan de leugens die onze kranten dagelijks afdrukken om hun lezers te hersenspoelen en te indoctrineren informeer ik me op een andere manier zo grondig mogelijk op het wereldwijde web.

Hierdoor kwam het dat bij mijn dagelijks bezoek aan de blog van Guido Van Alphen vandaag mijn interesse gewekt werd voor de kranten van de Corelio groep. Rector Torfs schrijft nog regelmatig domme stukjes voor de ‘kwaliteitskrant’ van Corelio: De Standaard. Even nadien nam ik kennis van de inhoud van zo een onnozel stukje op Iskander, waar de zeer geleerde rector en professor ‘kerkelijk recht’ een wetenschappelijk onverantwoorde mening laat noteren. “Een objectieve kwaliteitsanalyse van religie is onmogelijk.” kakelde de professor gisteren in zijn idiote stukje “De oom van Philippe”.

Ik viel bijna van mijn stoel toen ik dit las. Hoe is die knaap in hemelsnaam ooit door de examens ethiek gesukkeld! Een objectieve kwaliteitsanalyse onmogelijk?  Ik weet wel, er was een tijd waar iemand met zero talent, een kleine schoenmaat en een enorm ego het tot professor kon schoppen in een totaal idiote en overbodige discipline. Maar nu is die zelfde clown rector van een middelgrote stad!

Sinds ik als hobby de islam een beetje dieper gaan bestuderen ben, vind ik deze verklaring leugenachtig en dikke kul (zonder hoofdletters). Derhalve spoedde ik mij naar een taverne waar ik weet dat ze twee kranten van Corelio hebben die ik dan luidop commentariërend belachelijk maak voor iedereen die het horen wil.

Vandaag verslikte ik me daar echter in mijn kopje koffie toen ik in de linkse Schandaerdt een artikel las van ene Samuel Hanegreefs: “ KU Leuven stelt masteropleiding islamitische theologie voor — ‘Moslimgemeenschap is slecht vertrouwd met onze cultuur’

Nu zou men denken dat een geleerde professor die ook rector is van een universiteit met vermaarde  bibliotheken iets zou weten over de islam en haar geschiedenis of zich grondig zou informeren, zeker gelet op het feit dat de KUL wereldvermaarde wetenschappers herbergde die wel wisten wat de islam is zoals Koenraad Elst en Urbain Vermeulen.

Maar rector Torfs is waarschijnlijk zo vol van zichzelf en kerkelijk recht dat hij dat niet wil weten. Niet dat kerkelijke rechters ooit een pedofiele bisschop of franskiljonse aartsbisschop zou veroordeeld hebben wegens verkrachting, soit.

De nieuwe masteropleiding islamitische theologie aan de KU Leuven zou moet helpen de kloof tussen de moslimgemeenschap en de samenleving te verkleinen, want de ‘Moslimgemeenschap is slecht vertrouwd met onze cultuur’ zo laat de auteur opmerken. Maar het echte nieuws is dat ene Naïma Lafrarchi, master in de rechten en in de onderwijskunde én leermeester islam, als docente mét de studenten zal onderzoeken hoe ze de islamitische principes kan laten rijmen met de lokale Vlaamse cultuur. Die Naïma met kopvodbanier (zie foto) wordt praktijkdocent in deze ‘opleiding’.

En hier komt Rikske Torfs terug op de proppen. Ik citeer: “‘Door een godsdienst alleen van buitenaf te bestuderen, kan je hem nooit helemaal begrijpen’, zegt de rector van de Katholieke Universiteit Leuven. ‘Het is belangrijk om vanuit de eigen identiteit te vertrekken. Pas dan is het inzicht duurzaam.’” zo meent Torfs te weten.

Wat is dat verdomme toch met die tjeven? Ze hebben een wereldvermaarde universiteit waar aan echte wetenschap wordt gedaan en haar rector blijkt mentaal zo gehandicapt te zijn dat hij niet eens weet de de islam helemaal geen religie maar een moordzuchtige en imperialistische politieke ideologie is. De master islamitische theologie die volgend academiejaar aan de Leuvense universiteit van start gaat, moet de dementerende filosofie van Rikske in de praktijk brengen. De opleiding is in de eerste plaats – maar niet uitsluitend – gericht op moslimstudenten die vanuit hun traditie de islam een plaats willen geven in de Vlaamse samenleving, zo vervolgt de Schandaerd.

En kijk opeens mengt zich een rode beroepspolitieker in het debat: “ ‘Daar is dringend nood aan’, zegt de Vlaamse minister van Onderwijs, Pascal Smet (SP.a). “‘De moslimgemeenschap is nu vaak slecht vertrouwd met onze cultuur. Dat geldt zeker voor de gezagsdragers, waardoor moslimjongeren niet altijd ergens terechtkunnen.’ Door het onderwijs beter op elkaar af te stemmen, wil hij een brug slaan tussen de moslims en de Vlaamse samenleving” orakelt deze SOS. Hoe dom, naïef of hypocriet kan de zijn! Een brug slaan tussen moslims en een onderdeel van de beschaafde wereld?

Maar dan komt de aap pas echt uit de mouw. De opleiding blijkt een rol spelen bij het opkrikken van de “kwaliteit van het vak islamitische godsdienst aan de gemeenschapsscholen van het middelbaar onderwijs.” Islamleraars en dus leraren in Jihad, terrorisme, vrouwenhaat en discriminatie van alles wat niet islamitisch is moeten aangeworven en betaald worden op kosten van de Vlaamse belastingbetaler. Deze financiert dus via de KUL de invoering van de Sharia in Vlaanderen via een masteropleiding gekoppeld aan een aggregatieopleiding voor onderwijzers in Jihad, psychische terreur, steniging, geseling, het slagen van vrouwen, het afhakken van vingertoppen en het ophangen van homo’s.
Een dikke merci Pascalleke! Onnozel ventje.

Dat onschuldige mensen uit de twin towers sprongen op 9-11 om niet levend verbrand te worden in islamitisch vuur gerechtvaardigd door de koran, raakt de koude kleren niet van een andere tjeef: Lieven Boeve, decaan van de faculteit theologie en vanaf de zomer baas van het katholiek onderwijs.‘Het is de bedoeling om de opleiding uit te werken tot een volwaardige vijfjarige bachelor- en masteropleiding’, orakelt deze. Het mag de belastingbetaler ook een duit kosten. ‘Voor het volgende academiejaar zal voor de opleiding een budget van 140.000 euro worden uitgetrokken. De drie jaren erna telkens 160.000 euro.‘ Samen 620.000 euri geïnvesteerd in het kweken van allochtone haat en stadsguerrilla tegen de autochtone bevolking. Goed bezig katholieken!

Torfs zelf ziet de opleiding als een logische stap van de universiteit, of hoe je ‘logisch’ opzettelijk  verwart met onlogisch en onwetenschappelijk. Hoogst onfatsoenlijk allemaal. Bijaldien stelt zich dus de logische vraag of Torfs niet mentaal gehandicapt is.
Op wetenschappelijke gronden durf ik dat positief te beantwoorden want in het tegengestelde geval is de hele zaak nog veel erger: verraad van zijn eigen religie door islamofilie en/of corruptie. Waarschijnlijk is dat niet verboden in het kerkelijk recht.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

De mentale handicap van Rik Torfs — 5 reacties

 1. Het zou natuurlijk een goed punt zijn als er naar de islam méér onderzoek zou worden gedaan. Echter de fout waar men mee begint is dat men het huisvest op de faculteit Theologie. De islam heeft niets met theologie te maken, het onderzoek naar de islam dient te vallen onder criminologie een onderafdeling van de sociologie en niet van de afdeling recht.

  Het is stuitend om het volgende te lezen: “Door een godsdienst alleen van buitenaf te bestuderen, kan je hem nooit helemaal begrijpen. Het is belangrijk om vanuit de eigen identiteit te vertrekken. Pas dan is het inzicht duurzaam.” Een uitspraak van een rector van de KUL notabene!

  Om kanker te genezen wendt men zich niet tot de zieke voor advies, om misdaad op te lossen hoort men niet alleen het slachtoffer. Men zoekt de veroorzaker en neemt maatregelen. De islam van binnen-uit onderzoeken is kolder. The lunatics have taken over the asylum. De islam is een systeem dat sociopathische misdadigers hebben opgezet om domme mensen uit te buiten, tot slaaf te maken of geld afhandig te maken. Het is een vorm van misdaad vermomd als religie. Het is net als mimicry in de planten en dierenwereld. De islam moet onderzocht worden maar dan wel als misdaad èn afwijking van de geestelijke volksgezondheid.

  Het is een schande dat een universiteit zich hier voor leent. Welke sjeik zou hoeveel miljoen Euro’s hebben uitgetrokken om van de Katholieke Universiteit Leugen een hoerentent te maken, dat moet worden uitgezocht!

 2. Dat er een probleem is met de islam blijkt o.a. uit de hiernavolgende tekst.
  (weliswaar in het frans, maar het is de moeite waard).

  http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/1830917/2014/03/27/Debut-de-bagarre-au-tribunal-correctionnel-de-Bruxelles.dhtml
  Het gaat om een rechtszaak tegen twee politie inspecteurs die in 2009 per ongeluk een straatveger van de gemeente Schaarbeek hebben doodgeschoten.
  Bij de behandeling van de zaak deden er zich “enkele problemen” voor toen de behandeling werd uitgesteld!!
  Van belang in deze zaak zijn echter de voornamen van de “politie inspecteurs” en de naam van het slachtoffer.
  Bijgevolg zijn de media dan ook zeer “discreet”, Mme NON ten andere andere ook… de “Rechten van de Mens” zwijgen ook..”over het “politiegeweld”…en over het “racisme”..!!!
  Zie ook het tijdstip van de feiten (=2009) en de behandeling van de zaak(=2014), die uitgesteld tot einde juni 2014, juist na de verkiezingen(=toeval?).
  De “politiek correcte kaarten” liggen hier immers zeer moeilijk gezien de hoedanigheid van alle betrokkene. Moest het slachtoffer een Vlaming geweest zijn, was de zaak al lang afgehandeld met een buitenvervolging stelling van de “daders”. Van het door de francofone linkse en loge mafia’s gecontroleerd Brusselse gerecht kan men immers niets anders verwachten.
  Torfs heeft hier dan ook al een zeer interessante “case study” voor zijn mastersopleiding “islamitische theologie”.

 3. Na Groot Brittannië kon de KUL natuurlijk niet achterblijven, zie brug hierna :
  http://www.telegraph.co.uk/news/religion/10716844/Islamic-law-is-adopted-by-British-legal-chiefs.html
  Deze nieuwe mastersopleiding over de “islam” is dan evenmin een verrassing.
  Van de eerste “loge-rector” van de KUL kan men immers niets anders verwachten. Met Torfs zit het paard van Troje en de 5de colonne dan ook volop aan de top van de KUL piramide.
  Dit is heel wat anders toen KUL docent Luc Lamine indertijd lid werd van het Vlaams Blok en buiten gepest werd want de politieke standpunten van het Blok waren immers onverzoenbaar met de “waarden” van de KUL. Met een totalitaire en terreur ideologie als de Islam stellen er zich dan blijkbaar geen problemen. Van schijnheiligheid gesproken!!!

 4. Die Torfs moet zo snel mogelijk geinterneerd worden want die lafaard is een gevaar voor onze Vlaamse gemeenschap.
  Nooit mag islam een voedingsbodem vinden in Vlaanderen.

 5. Torfs zou wondergoed passen binnen de NVA zoals zijn socialistische vriend Siegfried Bracke ideale voorbeelden voor het Flamingantisme van de NVA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *