IMPERIUM EUropa.

De reden waarom ik op 25 mei ek. niet voor de NVA zal stemmen is dat de NVA voor en niet tegen de EU is, en derhalve automatisch het Vlaamse volks nationalisme en de Vlaamse volksaard minacht.

EU puinhoopEen nog eens bijkomende diarree van overheidsinmenging en -betutteling is wel het laatste dat een volk dat noodgedwongen elk jaar tot diep in Augustus moet werken voor de boven hen gestelden uit het eigen volk, nodig heeft.
Een parasitaire super-super-kaste is van het slechte te veel.

Gemakkelijkheidshalve ga ik voorbij aan het gebruik van de term confederalisme. Het was al een teken aan de wand dat de NVA met de term confederalisme rond de hete brei draait en het leverde de NVA niet minder lasterpraatjes op dan als ze zou hebben vastgehouden aan de term federalisme maar dan wel mét gespierde eisen! Hierbij lijkt de historicus De Wever voorbij te gaan aan het feit dat het begrip confederalisme in de loop van de geschiedenis is uitgedraaid op een fiasco zoals de Amerikaanse burgeroorlog. Het zij zo.

Maar er is natuurlijk een dieper liggende reden waarom ik tegen de EU ben, en dat is dat deze supranationale instelling welvaart en welzijn vernietigt, zoals elke imperium dat in de loop van de geschiedenis heeft gedaan. En dat kan het doen omdat het zich op ondemocratische wijze en dus illegaal de macht heeft toegeëigend, zonder de toestemming van de volkeren en zelfs tegen de wil van bevolkingen die wel om hun oordeel werd gevraagd!

nazi-eu_thumb11

eu=ssr

De EU is dus een onwettige dictatoriale constructie die bovendien alleen maar kan leiden tot armoede en verdrukking zoals elke dictatuur eigen is. Elk imperium dat de wereld gekend heeft van in de oudheid tot vandaag heeft namelijk de eigenschap te parasiteren op de productie van velen ter voldoening van de consumptie van enkelen: de bovenkaste. Elk imperium perste hele bevolkingen uit en als er niets meer verder uit te persen viel werd aan veroveringstochten gedaan om naburige landen leeg te roven en in te lijven.

Eu-Tab-2-EN_300dpi

Dat was in de oudheid zeker het geval. Het Perzische en Romeinse imperium draaide uitsluitend op slavenarbeid. Oorlogen hadden voornamelijk tot doel om veel mensen tot slaaf te kunnen maken. De Romeinen kenden bvb. reeds waterkracht, maar het kwam bij de kleine heersende elite niet op eens om ze te gebruiken omdat er een overvloed aan slaven was. Het is geweten dat de Romeinen amper iets aan de wetenschap hebben bijgedragen. Bijna alle kennis die ze hadden kregen ze via de omweg van het Hellenisme van uit Griekenland.

Het oude voor hellenistische Griekenland had ook slaven maar een deel van haar rijkdommen werd niet verworven met het voeren van oorlog, maar met het handel drijven. De Griekse stadstaten vormden ook geen imperium maar een lappendeken van diverse territoria waardoor concurrentie kon ontstaan en daardoor het zoeken en uitvinden van nieuwe methodes en middelen. Daaruit ontstond de logica, de wiskunde en een eerste vorm van fysica en metafysica, die er zonder de verdeeldheid en het verzet van de stadstaat Athene tegen het Perzisch imperium nooit zouden zijn gekomen.

Ook het Ottomaanse rijk en de islamitische kalifaten maakten intensief gebruik van slavenarbeid. Alleen in West-Europa werd hiervan afgezien onder invloed van de Joods-christelijke traditie die de erfenis van het Hellenisme vermengde met eigen inzichten en productiemethodes waardoor opnieuw door de diversiteit in een lappendeken van onafhankelijke kleinschalige stadstaten uiteindelijk moderne economie en wetenschap zouden ontstaan. De Italiaanse stadstaten waaronder Genua, Venetië en Firenze, en Noord-Europese Hanzesteden waaronder Hamburg en Londen maar ook Brugge en later Amsterdam waren hier de grote voorlopers.

Keizerrijken en imperia brengen altijd stilstand, oorlog, uitbuiting en armoede met zich. Dat was zo met het Romeinse imperium, het Franse, het Spaanse, het Oostenrijkse, dat van Napoleon, het Pruisische, het duizendjarige Rijk van de socialist met de snor, en, om het nog maar eens te vermelden, is al 184 jaar zo met het Franstalige imperialisme vanuit Brussel en Wallonië. Alleen de doffe ellende van het Tsaristisch en nadien van het Sovjet imperium werden Vlaanderen bespaard.

SOCIALISM IS THE NEW SLAVERYHet zou een wonder moeten heten indien Bart De Wever dat als historicus allemaal niet zou weten. En toch blijft zijn partij de NVA zo goed als kritiekloos tegen het ondemocratische Imperium Europa!
Verbazingwekkend nu juist een democratische kentering zich in vele Staten van Europa aankondigt. Ik wil de slaaf van het Imperium Europa niet worden en wil ook de slaaf niet meer zijn van de Franstalige imperialisten uit België.

Een slimme Vlaming of een Vlaming die zijn geschiedenis een beetje kent stemt niet voor imperialisten. En daarom dus ook niet voor NVA!

image_pdfimage_print
Share

Reacties

IMPERIUM EUropa. — 4 reacties

 1. Walter, u weet toch wie hier achter zit?
  Juist, die halfbloed marokkaanse trut van PS, soort beschermt soort.

  • Ja Jean, gisteren namiddag wist ik het, na mij verder geïnformeerd te hebben. Maar op de radio werd dat niet vermeld. Dat is het “voordeel” van correcte berichtgeving. Je weet iets maar niet alles.

 2. En wat hoorde ik deze morgen weer op de radio als ik naar mijn werk reed???
  Turken en Marokkanen die in belgie pensioen trekken zullen hun medische kosten ook terugbetaald krijgen als ze in hun land van herkomst zijn gaan wonen. Het gevoel bekroop me om onmiddellijk terug naar huis te rijden en een doktersbriefje binnen te brengen, maar daar is mijn werkgever dan weer het slachtoffer van. En dat kon ik niet maken hé. Wie al deze debiele pamperrarij uitvind en goedkeurt zou dit gewoon uit eigen zak moeten betalen. Ze zouden verdomme wel anders piepen dan.

 3. De EU is de ondergang voor Europa, conclusie, ik stem niet voor de ondergang van Europa, ik stem voor de welvaart, veiligheid en leefbaarheid voor de Vlamingen, ik kies voor gesloten grenzen en voor het verwijderen van illegalen en criminele allochtonen.
  Het parasitisme moet met alle middelen bestreden worden dus kies ik voor een Onafhankelijke Seculiere Vlaamse Republiek, in één klap een massa decadent parasitisme van onze schouders waardoor er weer welvaart, veiligheid en leefbaarheid komt zonder angst voor geweld, berovingen, verkrachtingen en moorden want dat vreemdelingengedoe heeft tot op heden alleen maar ellende gebracht.
  De verantwoordelijken voor die misdaad zitten in Brussel in die aquarium decadent hun zakken te vullen, laten we op 25 mei het water eruit lopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *