Nigel Farage

Nigel Farage raakt een snaar maar mist diepgang. Niet alleen WO-I en -II moeten waarschuwen tegen dictatuur, maar de hele geschiedenis van het Westen en meer bepaald die van de Zuidelijke Nederlanden Vlaanderen dus, doet dat bij uitstek.
Als Brit kan Nigel dat moeilijk vatten. Laten we hem even helpen.

Nigel is geen Engelsman, geen Welshman, geen Schot maar een ex-conservatief die droomt van onafhankelijkheid van de nomenclatuur in Brussel. Maar tegelijk wil hij geen bondgenootschap met eurokritische partijen die eveneens kritisch zijn voor het islamitisch fascisme. Dat zet aan tot nadenken. Waarom? Droomt hij misschien van een hergeboorte van het British empire of zo?

Geef mij dan maar Paul Weston van Liberty GB. Die slaat tenminste nagels met koppen. Bewijs daarvan is dat hij en zijn partij meedogenloos gecensureerd worden door YouTube.

De botsing tussen een imperium en nationale staten eindigt altijd in de ondergang van het imperium. Dat altijd al zo geweest en zal altijd zo blijven. Het gold ook voor het Spaanse imperium van Philips II ( horesco referens) en zijn vader Karel V.  Zelfs met de bergen zilver en goud die ze roofden in de Caraïben, Mexico en Zuid-Amerika waren ze niet eens bij machte hun eigen schulden onder controle te houden. Daarom verdampte het Spaanse imperium, terwijl Spanje zelf stagneerde, maar liet op haar weg een enorme berg lijken, kreupelen, achteruitgang, foltering en miserie achter.

Dit alles dreigt nu ook met het ondemocratische imperium EUropa. Hetzelfde gebeurt immers hier en nu met de EU en de euro, terwijl we er bij staan. De dictatoriale machthebbers zijn doof stom en blind en bereid om het welzijn en de welvaart van al hun bevolkingen op te offeren aan de zinsbegoochelingen van een maoïst als Barroso, een communist als Schultz, een pedofiel zoals Cohn-Bendit, een geparachuteerde linkse barones zoals Catherine Ashton, en een islamofiele feeks zoals Cecilia Malmström.

Uiteraard bestaat er geen eensgezindheid over een Verenigde Staten van Europa. Integendeel. Dit monster moet in de embryonale fase in de kiem gesmoord worden door alle vrije burgers van Europa.

Zij hebben geen derde rijk noch een heruit gevonden “”verzamelde Sovjet-republieken” onder een fascistische vlag nodig. De vrije burgers en landen van Europa hebben onafhankelijkheid nodig in vrijwillig overeengekomen samenwerkingsverband en geen dictatuur van een groepje door niemand gekozen klerken.

De vrije burgers en landen van Europa hebben welvaart en welzijn nodig en geen terreur binnen hun eigen grenzen.  De vrije burgers en landen van Europa hebben veiligheid nodig en geen immigratie van ongekwalificeerde arbeidskrachten, godsdienstfanatici, gelukzoekers zonder middelen en zeker niet van gehaaide criminelen.

De vrije burgers en landen van Europa hebben het onvervreemdbaar recht op échte seculiere rechtstaten, ondoordringbare en veilige grenzen, en de afschaffing van elke vorm van kleptocratie.

image_pdfimage_print
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *