De grote plundering: Europa op weg naar de feodale heerschappij

Deze uiteenzetting sluit naadloos aan bij de vaststellingen van Pat Condell hierboven.
Hier staan de traditionele en eurofiele partijen voor. Iemand die in dit onland voor een hardline politiek correcte partij  (spa-groen-cd&v-vld) stemt, of iemand die voor een simpelweg eurofiele partij (Nva) stemt, kiest op termijn voor armoede, dictatuur en slavernij ten dienste van een ondemocratische niet verkozen fascistische politieke EU-super-elite, al dan niet gepaard gaande met gelijktijdige islamitische terreur.

De uitleg van Bart De Wever dat de NVA staat voor een “beleid voor wie werkt, spaart en onderneemt”, overtuigt mij in geen enkel geval. Er zijn genoeg gemeentebesturen in Vlaanderen waar de Nva nu anderhalf jaar een vinger in de pap heeft, waar deze woordenkramerij in de praktijk ontmaskerd is. Het eurofiele blabla van deze partij in de eigen verkiezingspropaganda geeft uiteindelijk haar ware aard prijs.

De NVA is in feite een perfect politiek correcte partij. Het ‘eigen onware grote gelijk’ wordt er verkozen boven het ‘ware zgn. ongelijk van hun politiek incorrecte maar wel waarheidlievende en objectieve opponenten’, die in een adem zonder het geringste spoor van bewijs worden gedegradeerd tot criminelen met wie ze niet willen samenwerken. Zelfs elke poging tot bewijsvoering ontbreekt daarbij: typisch politiek correct.

Zo moreel superieur voelt de NVA zich! En dit terwijl ze haar eigen principe …
(onafhankelijkheid van Vlaanderen) moeiteloos overboord heeft gegooid om ruggengraatloos deel te mogen (kunnen) nemen aan de Belgische macht. Een bekentenis zal nooit volgen, want politieke correctheid is een soort van geloof dat nauw aanleunt bij religie. En dàn is bedrog nooit ver weg als het al niet de regel is. Wie Nageltjes niet gelooft moet maar eens de standpunten van N-va over Europa, asiel en migratie lezen op de website van deze partij. Vooral hun uitleg over Europa is tweeslachtig, protserig en getuigt van zoveel naïviteit dat alleen de patroonheilige van de onnozele kinderen er kan in geloven. Zo een partij liegt honderduit of verzuipt in de criminele wereld van de EU.

De politiek van de voortgezette plundering van de burgers door de regeringen en de financiële elites heeft de democratie in Europa op unieke wijze uitgehold. We bevinden ons op de weg naar een nieuw feodaal systeem. Deze ontwikkeling is zeer gevaarlijk: Radicale politieke bewegingen worden namelijk dan sterk, wanneer democratisch gekozen regeringen de aan hen verleende macht ten koste van de burgers misbruiken.

lees verder op E.J. Bron >>>