BOEM ! Een BOM op de BAM !

We zijn echt niet verwonderd dat de ene na de andere politieke partij de top van de BAM weg willen. Zelden hebben we in ons leven een zo duidelijk voorbeeld gezien van het verbrassen van belastinggelden.
Het ergste is dan nog dat al deze gigantische bedragen die de BAM-medewerkers er gedurende de laatste jaren hebben doorgedraaid tot op heden nog geen enkel positief resultaat hebben opgeleverd.

Toen we een kleine tien jaar geleden in het Vlaams Parlement zaten hadden we reeds een voorgevoel van deze wijze van geldverbrassing. We kunnen ons nog goed herinneren dat de BAM kopstukken tijdens een speciale, zogenaamde “hoorzitting”, aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers kwamen uitleggen wat ze allemaal van plan waren.
Iets dat niets met de hoorzitting te maken had was het feit dat ik toen vernam dat er drie plaatsen waren aangevraagd in de garage van het Parlement. De drie “toppers” kwamen toen naar Brussel met drie verschillende personenwagens die telkens door een privé-chauffeur werden bestuurd ! We begrepen toen onmiddellijk dat dit niet door de beugel kon en dat men toen reeds van “oneigenlijk gebruik van belastinggelden” kon spreken.
Deze vorm van geldverspilling is dan daarna nog jaren verder gegaan zonder dat de beroepspolitiekers van de beleidspartijen daar ooit iets aan gedaan hebben. Nu dat men , jammer genoeg jaren te laat, tot dezelfde vaststelling komt is het kwaad echter geschied. Het resultaat is tot op heden toe beschamend te noemen. Om de haverklap kwam men met nieuwe plannen; de een al minder doordacht dan de ander; men ondertekende opdrachten voor fortuinen en waarvan later bleek dat ze niet konden worden uitgevoerd waardoor processen met gigantische schadevergoedingen volgden enz. enz.
De hele BAM-organisatie is een schoolvoorbeeld van hoe een overheid NIET moet en kan werken. Het is maar te hopen dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor deze fantastische miskleun op 25 mei worden afgestraft. Maar het grote gebrek aan transparantie, dat de BAM steeds eigen is geweest, heeft als rechtstreeks gevolg dat weinig kiezers weten wat er allemaal reeds in het verleden is gebeurd en welke sommen nutteloos over de balk werden gegooid. Jammer!
Toch geven we diegenen die nu deze hele troep weg willen overschot van gelijk.
Men zegge het voort,
image_pdfimage_print
Share

Reacties

BOEM ! Een BOM op de BAM ! — 2 reacties

  1. Het zou interessant zijn te onderzoeken waar al dat geld dat verbrast werd, terecht gekomen is. Dergelijke “BAM” constructies, met behulp dan een zootje “consultancy-firma’s en studiebureaus”, zijn het ideale middel om gemeenschapsgelden, nadien onder tafel te doen terugvloeien naar bepaalde politiekers en politieke partijen. Het BAM dossier kan evenmin los gezien worden van andere frauduleuze praktijken zoals o.a. met Electrawinds, of twijfelachtige projecten zoals Uplace.(=zeer beperkte opsomming). Overal zitten steeds dezelfde partijen aan tafel, en overal wordt er “gefoefeld” zodat uiteindelijk iedereen iedereen afdreigt en iedereen voor iedereen moet zwijgen.
    Trouwens als men niet kan gechanteerd worden, wordt men overal buiten gehouden, het Vlaams Belang is daar het beste voorbeeld van.
    In feite is men al die jaren via “BAM” niet bezig geweest met het zoeken naar een oplossing voor de verkeersproblematiek in en om Antwerpen, maar wel met een “gigantische zakkenvullerij” op kosten van de Vlaamse belastingbetaler. Alle betrokkenen die er van geprofiteerd hebben, zaten in feite dus met de schrik dat er eerder vroeg dan laat een degelijke oplossing zou worden gevonden. In het licht daarvan krijgt de “kazakkendraaierij” van sommige politieke partijen, met beslissingsbevoegdheid, dan wel een andere betekenis. Het kwam er dan immers op aan de kip met de gouden eieren niet te vroeg te slachten.

  2. Beste Freddy,
    In het begin was heel het BAM circus nog te volgen. Hoe langer en verder het “evolueerde” was de helderheidsgraad van het Bam circus hoe langer hoe ondoorzichtelijker. Voor een leek als ik zelfs niet meer te volgen. Maar dat was waarschijnlijk de bedoeling, van jan met de pet buiten spel te zetten. Zoals dat hier met alles gaat. Arm belgië.

Laat een reactie achter aan Walter Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *