De agressie van de oorlogszuchtige moslim Obama in Oekraïne

OekraïneNAVO-leiders voeren de laatste maanden welbewust een klucht op in Europa. Een klucht die langzaam maar zeker uitgroeit tot een drama dat ontworpen is om het ijzeren gordijn tussen Rusland en West-Europa te herstellen. Heil Oh Bama!
Met verbazingwekkende eensgezindheid, veinzen de NAVO-leiders verbazing bij gebeurtenissen die zij zelf maanden van tevoren hadden gepland. Gebeurtenissen die zij doelbewust veroorzaakten worden voorgesteld als een plotselinge, verrassende, ongerechtvaardigde “Russische agressie”.
De Verenigde Staten en de EU$$R ondernamen een agressieve provocatie in Oekraïne waarvan ze wisten dat het Rusland zou dwingen om op een of andere manier defensief te reageren.

Ze konden niet precies weten hoe de Russische president Vladimir Poetin zou reageren toen hij zag dat de Verenigde Staten het politieke conflict in Oekraïne manipuleerde om een pro-EUSSR regering te installeren die de bedoeling zou hebben toe te treden tot de NAVO. Dit was niet louter een kwestie van een “invloedssfeer” in het Russische “nabije buitenland”, maar een kwestie van leven en dood voor de Russische marine, alsmede een ernstige bedreiging voor de nationale veiligheid van Rusland uitgerekend op haar grens. Zelfs een idioot voelt het territorialiteitsprincipe aan. Waarom mag Rusland dat niet?

Een val werd daardoor voor Poetin opgesteld. Hij was gedoemd als hij dat deed, en gedoemd als hij dat niet deed. Hij kon ondermaats reageren, en aldus de fundamentele nationale belangen van Rusland verraden, de NAVO toelatend om haar militaire krachten te manoeuvreren naar een ideale aanvalspositie.

Of hij kon overreageren, door het sturen van Russische troepen en die Oekraïne te laten binnenvallen. Het Westen was er klaar voor. Bereid om te schreeuwen dat Poetin “de nieuwe Hitler” was, klaar om arme, hulpeloze Europa onder de voet te lopen, dat alleen kon gered worden door (opnieuw) de gulle Amerikanen.

In werkelijkheid was de Russische houding een zeer redelijke defensieve middenweg. Dankzij het feit dat de overgrote meerderheid van Krim-bewoners zich Russisch wist -want ze waren Russische burgers geweest totdat Nikita Chroesjtsjov lichtzinnig het grondgebied ervan in 1954 wegschonk aan Oekraïne- werd een vreedzame democratische oplossing gevonden.

De Krim stemde voor haar terugkeer naar Rusland in een referendum dat volkomen legaal was volgens het internationaal recht, hoewel in strijd met de Oekraïense grondwet, die net aan flarden was geschoten door de afzetting van de behoorlijk verkozen president van het land, Victor Janoekovitsj, op aanstoken van uitsluitend gewelddadige milities, gesponsord en gefinancierd door duistere maar alleszins buitenlandse krachten.
De verandering van de status van de Krim daarentegen werd moeiteloos bereikt zonder bloedvergieten of terreur, door de stembus.

Niettemin waren de kreten van verontwaardiging in het Westen net zo hysterisch vijandig alsof Poetin overdreven had gereageerd en Oekraïne onderworpen met een Amerikaanse bombardementsstijl, of het land zonder meer was binnen gevallen. Dat verwachtten ze van hem maar het gebeurde gelukkig niet.

De hypocriete Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, leidde het koor van zelfingenomen verontwaardiging, Rusland beschuldigend van het soort dingen die zijn eigen regering al decennia de gewoonte heeft te doen. “Je kan gewoon niet binnen vallen in een ander land onder het valse voorwendsel om uw belangen te doen gelden. Dit is een daad van agressie die volledig wordt afgetroefd qua voorwendsel “, pontificeerde Kerry. “Het is echt 19e-eeuws gedrag in de 21e eeuw”.

In plaats van te lachen met deze hypocrisie namen de Amerikaanse media, politici en politiek correcten ijverig het thema van “onaanvaardbare expansionistische agressie van Poetin” over. De Europeanen volgden met een gehoorzame echo en in de poco pers met een gelijkaardig poco gekwijl.

Wat is nu de realiteit inzake Oekraïne?

Welnu, Kerry had gelijk! Het is inderdaad echt 19e-eeuws gedrag in de 21e eeuw maar dan wel ten toon gespreid door de moslim Obama waarvan de Rus Poetin uiteraard niets moet hebben of zelfs walgt. Dat is een heel belangrijk stuk van de puzzel. Moslims liegen en veinzen alsof het gedrukt staat. Obama maakt daarop geen uitzondering.  De NSA-censuur  gebeurt hier en nù! Oeps, ze zijn het noorden kwijt!

Een anders stuk is dat Rusland enorm veel geld (200 miljard US $) gestoken heeft in één enkel Oekraïne net zoals de EU, door niemand gevolmachtigd of gemandateerd, deed in Cyprus, Griekenland, Portugal en de hele reeks van staten in Oost-Europa.

Een derde stuk van de puzzel is dat elke Amerikaanse president onder druk en de verleiding staat van de lokale wapenindustrie om nog grotere overheidstekorten in hun zaakjes te pompen. De regering Obama financierde nota bene zo de voorbije jaren onrechtstreeks al het islamitisch oorlogsgeweld in Libië en Syrië. Dat kan tellen! Kleine procentjes maken islamitische flaporen groter dan normaal. Zelfs het laten afslachten van uw eigen ambassadeur maakt niet het minste verschil uit voor een moslim!

Een vierde kwart is dat de moslim Obama persoonlijk en ideologisch voorstander is van een kalifaat dat niet slechts reikt van Teheran tot Casablanca maar bovendien van Jemen tot de zee van Azov. Dat laatste is nodig om Rusland te bedreigen want anders kan Rusland datzelfde kalifaat bedreigen, en dat lust de moslim Obama niet!

Intussen slaagt deze moslim-president er lokaal in de geheimhouding over censuur betreffende misdrijven gepleegd door de Amerikaanse overheid door de hogere rechtbanken in beroep en door het opperste gerechtshof te verzekeren. Islamo-fascisme ten voete uit. Dit is de naakte anti-communistische waarheid die U nergens anders kan lezen.

Tot hier onze weloverwogen berichtgeving. De rest volgt als we weer eens toevallig “goesting” hebben!

image_pdfimage_print
Share

Reacties

De agressie van de oorlogszuchtige moslim Obama in Oekraïne — 2 reacties

  1. Velen geven aan dat Poetin niet te vertrouwen is, een machtswellusteling, een vrouwenzot. Dat kan allemaal wel zijn, maar op het laatste na, is Obama geen haar beter. Vroeger brachten de Amerikanen stabiliteit in Europa. Nu dreigen ze ons op te scheppen met een oorlog.

    • Ik denk dat Poetin meer te vertrouwen is dan Obama in elk geval vertrouw ik geen enkele moslim en ik ben zeker de enige niet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *