Over drankorgels, moslimbroeders en maoïsten

Terwijl de staat- en regeringsleiders een drankorgel hebben aangeduid als opvolger de maoïst Barosso om een door niemand verkozen bende boven ons gestelde apparatsjiks voor te zitten, draaide de wereld verder.
Het is een verbijsterend feit dat niemand in de media of de pers moeilijk doet over zo’n totaal ondemocratische procedure die duidt op een ernstig gebrek aan gezond verstand en een overmaat aan onkunde.
Een oppermachtig dictatoriaal groepje samenzweerders die al onze verworven burgerrechten willen afpakken en bovendien goed op weg zijn het werelddeel Europa op bijna alle mogelijk denkbare vlakken naar de verdoemenis te helpen tegen de wil van de volkeren in, laten voorzitten door een daartoe onbekwame is een een ware schande en in feite een misdrijf.

Ook van over de Atlantische oceaan bereikt ons met enige vertraging redelijk alarmerend nieuws over het lef dat linkse fascisten aan de dag leggen om hun macht te bestendigen en te beveiligen tegen de democratische volkswil die uiteraard niet van dictators wil weten. Zo rust de Obama administratie het lokale politiekantoor in kleine steden uit met zwaar gepantserde militaire voertuigen van het type dat in Afghanistan en Irak ingezet werd.

De Amerikaanse president en zijn links-liberale administratie is er blijk niet gerust in dat een steeds groter gedeelte van de bevolking de buik vol heeft van hun strapatsen. Zo kregen in West-Point, de belangrijkste militaire school in de VS waar cadetten worden omgevormd tot officieren, rekruten aangeleerd dat Patriotten terroristen zijn.

Inderdaad werd begin verleden jaar een 148-pagina’s tellend rapport uitgebracht dat bij aangeworven mannen en vrouwen aandringt op te passen voor “terroristen” in de vorm van degenen die zichzelf patriot achten. Deze studie werd nota bene vrijgegeven door het Centrum voor terrorismebestrijding bij deze Amerikaanse militaire academie, en draagt als ondertiteld “Inzicht in Amerika’s gewelddadige Uiterst rechts“. Hierdoor wil men toekomstige militaire officieren hersenspoelen en laten geloven dat degenen die pleiten voor een kleine overheid, individuele soevereiniteit, vrijheid en onafhankelijkheid de vijand zijn, en niet de islamitische terroristen die gesponsord worden door de moslimbroeder Obama.

De auteur van het hersenspoelend rapport, professor Arie Perliger, die ook directeur is van het publicerende centrum voor terrorismebestrijding, en docent bij de faculteit Sociale Wetenschappen in West Point, lid van de Raad voor Buitenlandse Relaties en de Amerikaans-Israëlische commissie (Amerika’s pro-Israël-lobby) is een vriendje van de Obama administratie. Typisch voor een moslim om een linkse Jood het vuile indoctrinatiewerk te laten doen. De gedachtepolitie van Obama en zijn zgn. democratische administratie wil kost wat kost invloed krijgen op de geesten en daarvoor werd een verreikend programma uitgewerkt dat een prioriteit maakt van de verdachtmaking en het bespioneren van niets vermoedende burgers die als patriot hun leven zouden geven voor het vaderland. Spijts vele eisen daartoe is Perlinger nog altijd niet ontslagen of afgezet, en blijft de NSA buiten schot voor haar misdadige activiteiten.

Alsof dat nog niet genoeg was wil Obama, nu het stilaan duidelijk wordt welk soort islamitisch gespuis Syrië tracht te ontwrichten, cito presto 500 miljoen US$ schenken aan de zogenaamd “gematigde” militaire oppositie tegen het regime van de aldaar herverkozen president Assad.

Maar, zoals gezegd, ook in Europa flirten we ook met de dictatuur. Onder het mom van preventie van terrorisme worden vooral personen en groepen geviseerd die kritisch staan tegenover de overheid en haar lakse islamofiele immigratiebeleid maar niet de islam met haar overaanbod aan echte kandidaat terroristen. Niet toevallig is het land dat aan de spits loopt van deze fascistoïde tendens Zweden, het moederland van de EU-commissaris Cecilia Malmström, waar autochtone vrouwen meer kans lopen om verkracht te worden door moslims dan bevrucht door hun autochtone echtgenoten. Het toppunt is dat deze slachtoffers niet de geringste kans maken om hun aanranders te laten veroordelen omdat de zogezegd sociaaldemocratische -hier zeggen wij socialistische- overheid zelfs bij wetgeving de kant heeft gekozen van de verkrachters.

In de financiële crisis die onverminderd doorgaat zijn van Staatswege ook duidelijk autoritaire tendensen te erkennen. De EU gedraagt zich als God en wil dat de burgers permanent een knagend geweten hebben. Een levensgevoel van latente angst in hoofde van alle burgers voor de almachtige staat moet heersen. Dat willen dictaturen of staten die de democratie mentaal hebben afgeschreven.

Bovendien voert de EU op aanstoken van Obama een expansionistisch post-koloniaal beleid ten opzichte van voormalige lidstaten van de vroegere Sovjet-Unie en dit tegen de wil van de democratische meerderheid van Europese burgers die geen verdere uitbreiding van de EU wil omdat zulke uitbreiding het restje democratie dat nog overblijft voor de burgers in de kernlanden van Europa verder uitholt en devalueert.

Maar een land waar een Nederlandstalige een kwart méér stemmen moet halen dan een Franstalige voor dezelfde parlementszetel is vanzelfsprekend helemaal geen democratie. Verre van, en dat zal het nooit worden. La Belgique was en is nog steeds het fascistische in vitro experiment waarop de latere EUSSR geënt werd.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Over drankorgels, moslimbroeders en maoïsten — 3 reacties

  1. Helemaal eens met de inhoud, maar ik heb wel een taalkundige opmerking: in het Nederlands spreekt men niet van “administratie”, doch van “regering”, wanneer het Amerikaanse begrip “administration” dient te worden vertaald.

  2. Gaius,
    Het drankorgel waar u het over hebt heeft enkele maanden geleden zelf gezegd, en ik citeer ” een oorlog binnen de EU is niet ondenkbaar ” einde citaat. Gaat hij er persoonlijk voor zorgen dat die er komt? of dat die er niet komt?

  3. Gaius,
    Het EU tuig smeekt om een revolutie en ze gaan ze gvd krijgen met als eerste slachtoffers dat EU tuig zelf, door de graaicultuur en roofpraktijken zien ze dat niet, ze zijn blind door de euro- en dollartekens in hun ogen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *