Mag het nog “aids” meer zijn?

De beslissing van het huidig Antwerps stadsbestuur om een maatregel verder te zetten die het vorig “linkse” bestuur uit zijn mouw schudde, komt meer en meer onder vuur te liggen. Het gaat hier over de 8OO euri belastinggeld voor “illegalen” die met aids besmet zijn kunnen vangen om hun aidsremmers te bekostigen.

Reeds meer dan anderhalf jaar geleden heeft toenmalig burgemeester P. Janssen deze kraan dichtgedraaid wegens de zeer hoge uitgaven post die dit meebracht. Geen hond die er toen over blafte! Nu deze maatregel verder gezet wordt hebben de linkse loeders plots gewetensbezwaren en is het algemene verontwaardiging troef. Zelfs hulp aan de besmette illegaal op voorwaarde dat hij terug keert vanwaar hij gekomen is kan geen genade vinden in de ogen van de gebelgde tegenstanders.

Ook uit medische hoek laat men zijn afkeuring horen want indien men geen aidsremmers meer toedient zou het virus wel eens de tijd kunnen krijgen om zich resistent te maken tegen de medicatie. Of dit laatste ingegeven is als verwittiging of als vrees op een minder “verkoop” van de medicatie met inkomsten verlies als gevolg is niet duidelijk. Dat deze medicatie een zeer dure aangelegenheid is staat buiten kijf en kost de sociale zekerheid een flink pak poen!

Hoeveel seropositieve “illegalen” er hier op kap van de belastingbetaler hun “pilletjes” komen halen is niet zo direct geweten. Zulke cijfers worden uit poco overwegingen steeds met de nodige mist en nevel omgeven. Persoonlijk wens ik niemand het aids virus toe,maar ik vind het wel niet kunnen dat dragers van het virus van einde en verre hier landen om zich te laten behandelen op kosten van de gemeenschap.

Dat men dit op wereldschaal aanpakt en in de landen waar het virus welig tiert de nodige medicatie verstrekt…samen met gratis condooms!..als het effe mag van de R.K. Vergeten we ook niet dat eenmaal een zieke “illegaal” hier zijn stek gevonden heeft hij praktisch niet meer teruggestuurd kan worden aangezien de meeste landen hun onderdanen, en zeker de seropositieven, niet meer terug willen.

Voor de linkse loeders is het besluit van het Antwerps bestuur om strenger op te treden weeral gesneden koek om als “menslievende illegalen fans” in de kijker te komen. Dat de uitgeperste belastingbetaler weer eens de klos is kan die linkse bende geen moer schelen. Het zou m.i. niet slecht zijn naar analogie met de “gips-vluchten” uit de ski gebieden ook eens “aids-vluchten” te organiseren richting…

mvg.