Een goede raad aan Elio en zijn regeringsleden !

Toen we gisteren op het bureel van de Technische Controle waren hoorden we vertellen dat er nog méér dan 100.000 voertuigen dagelijks op onze wegen zouden rijden zonder verzekeringsbewijs of bewijs van technische controle of zonder beide.technische controle

Dit is bijzonder erg voor de automobilisten die dagelijks in een ongeval betrokken geraken en waarbij blijkt dat de tegenpartij met een of ander van deze twee verplichtingen niet in orde is.

Is dit nu zo moeilijk voor onze regering om dit jarenoude bestaande probleem op te lossen?

Wij zouden Elio de volgende raad willen geven. Beslis nu a.u.b. dat iedereen die zich bij de technische controle komt aanbieden eerst en vooral een geldig verzekeringsbewijs moet voorleggen. Heeft men dit niet dan wordt het voertuig onmiddellijk aan de ketting gelegd en wordt de politie opgebeld die onmiddellijk een p.v. kan opstellen en het voertuig slechts zal vrijgeven nadat de geldige vereiste papieren werden voorgelegd.

Na controle brengt men een sticker aan in de rechterbovenhoek van de vooruit. Deze sticker krijgt ieder jaar een andere kleur b.v. 2013 GROEN, 2014 ZWART, 2015 GEEL enz. Op iedere sticker worden vier cijfers aangebracht b.v. O7O2 of 1611 hetgeen wil zeggen dat het voertuig tot respectievelijk 7 februari of 16 november over een geldig controlebewijs beschikt.

Op deze wijze kan één ambtenaar door gewoon op straat te wandelen of parkings te bezoeken tot 1000 voertuigen per dag controleren. Heeft het voertuig géén sticker en gaat het niet over een buitenlands voertuig dan wordt telkens het voertuig gewoon aan de ketting gelegd.

Op deze wijze kan men dit jarenoude probleem op enkele maanden tijd voor het grootste deel oplossen.

Is het nu niet véél belangrijker voor onze regering om zich met dergelijk probleem bezig te houden dan vergaderingen te beleggen in verband met het verstrekken van gratische aidsremmers aan illegalen? In het eerste geval zijn er honderdduizenden landgenoten bij het probleem betrokken terwijl het in het tweede geval gaat over een paar tientallen illegale vreemdelingen die het probleem bovendien zelf hebben op hun hals gehaald.

De houding van onze overheden in verband met talrijke bestaande problemen geeft ons de indruk dat onze regeringsleden over een meerderheid van laag- of ongeschoolden bestaat.

Men zegge het voort…