Wat is er toch mis aan het lopen bij onze “justitie”?

Vandaag lezen we als hoofdartikel in de Gazet Van Antwerpen “Meisje van 12 moet land verlaten door fouten justitie”. Enkele dagen geleden lazen we in onze media dat een zware gangster door de rechter werd vrijgelaten “wegens procedurefouten”!

Een zelfde soort procedurefouten zorgden er voor dat de staat tientallen miljoenen aan witwasgelden misliep omdat de bendeleden na jaren van procederen wegens een procedurefout werden vrijgelaten!

Het is toch de gewoonte dat indien iemand een fout begaat hij daarvoor moet boeten en gestraft wordt. Maar nooit horen we iets over strafmaatregelen tegen rechters die zware beroepsfouten hebben gemaakt waardoor de gemeenschap grote schade moet ondergaan.

Is het dus waar dat éénmaal men levenslang benoemd is als rechter men er mag vanuit gaan dat er U niets meer kan overkomen? Het gaat hier over een gesloten kring die blijkbaar boven de wet staat en voor niets en aan niemand enige verantwoording moet afleggen.

Het is onze mening dat dergelijke toestanden een werkelijk gevaar betekenen voor onze zogenaamde democratische instellingen.

Volgens onze mening zou het niet meer dan normaal zijn dat indien kan bewezen worden dat rechters zware blunders begaan ze er ook verantwoording zouden moeten voor afleggen.

Het feit van in een maatschappij een beschermde groep te hebben die zich niets maar dan ook niets moet aantrekken in verband met gemaakte fouten en zich bijna straffeloos de ene blunder na de andere mag veroorloven en toch steeds zeker mag zijn van een riant levenslang inkomen op kosten van de gemeenschap is naar onze mening een bedreiging voor onze toekomst.

Dat iedere Belg niet gelijk is voor de wet weten we reeds lang. Maar de talrijke en recente zware beroepsfouten van rechters beginnen nu toch de spuigaten uit te lopen. Zou het niet normaal zijn dat voor dergelijke belangrijke posten b.v. om de drie jaar een commissie van specialisten een evaluatie zou maken over wat werd gepresteerd? Ook rechters zijn mensen en er is geen enkele reden om ze als een soort ongenaakbare goden te blijven beschouwen en dit tot groot nadeel van onze samenleving!

Men zegge het voort,

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Wat is er toch mis aan het lopen bij onze “justitie”? — 3 reacties

 1. Het ware beter geweest dat de titel van dit artikel “wat is er toevallig juist aan het lopen bij onze justitie?“ zou geweest zijn. Helaas is dat niet het geval.
  De reden daarvoor is heel eenvoudig: niets loopt juist en (bijna) alles loopt verkeerd bij onze justitie.

  Op zich is het een achtenswaardig principe dat rechters niet kunnen afgezet worden door de uitvoerende of de wetgevende macht. Dat spreekt uiteraard voor zich en is, op de keper beschouwd, de logica zelve.

  Alleen werd de daadwerkelijke realiteit reeds decennia lang bewust zo omgevormd dat kandidaat rechters niet moeten kunnen bewijzen totaal onafhankelijk te zijn van eender welke invloed uitgeoefend door de uitvoerende of wetgevende macht, maar zéér integendeel verplicht werden een kruiwagen, piston of twintig-tonner-bobcat te gebruiken om als rechter benoemd te “kunnen” worden als onafzetbaar lid van deze rechterlijke macht.

  De scheiding der machten is in dit onland.be niet alleen een klucht geworden, maar pleegt bovendien een kafkaiaanse inbreuk op de kernprincipes van een minimaal democratisch bestuur. De meeste van de actueel zetelende rechters en raadsheren bij een hof van beroep zijn eenvoudig meinedig.

  In eenvoudige woorden: het zijn criminelen die recht over ù spreken. Misschien niet in alle criminele zaken, maar beslist wel in vele niet-criminele en dus “burgerlijke” of fiscale aangelegenheden, met in de meeste gevallen een “ministerie” als tegenstander.” Haha! Het gaat om de centen!

  Zoals bij de meeste oplichtingen werd de oorzaak hier dus manifest proactief, sluiks, heimelijk en in het geniep vervangen door het geheime gevolg waardoor miljoenen burgers die als het nodig zou zijn beroep willen doen op een onafhankelijke rechtspraak, schaamteloos bedrogen, belogen en om de tuin geleid werden.

  Hun belastinggeld werd niet alleen verspild maar bovendien misbruikt om een permanente toestand van rechtsonzekerheid te creëren met als enige doel de boven ons gestelde misbruikers ongenaakbaar te doen lijken.

  En, alsof het voorgaande niet genoeg zou zijn, zetelt de pestilente kern van rechtsmisbruik en onbillijkheid uitgerekend in het rechtsgebied -U raad het nooit!- Brussel!

  Procedurefouten zijn dus flauwekul. De wetgever (alias de wetgevende macht) is schuldig!
  Vroegtijdige vrijlatingen zijn dus bewust gecreëerd : de regering (alias de uitvoerende macht) is schuldig aan dit misbruik van vertrouwen

  Dit hoort men niet in de MSM of leest men niet in de gazetten, doch alleen op het internet zoals bij nageltjes.

 2. Het gaat hier om een bewust gevoerde verrottingsstrategie uitgevoerd door de linkse en logemafia’s, die oorlog voeren tegen de autochtone vlaamse werkende en of belastingbetalende middenklasse die moet vernietigd worden. De misdaad, drugs, import van vreemdelingen, afbraak van het onderwijs, torenhoge fiscale en parafiscale lasten enz… zijn de wapens die worden ingezet. Sinds de 8 jaar durende paarse pest met het blauwe konijn zijn alle sleutelposities bij politie en gerecht in handen van de voormelde mafia’s. Deze laatsten dragen de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor deze decadentie. De belgische staat is dan ook verworden tot een kriminele organisatie, die aktief meewerkt aan de gepleegde misdaden. Alles kan , uitgezonderd de waarheid zeggen en schrijven en U als slachtofer verzetten. Deze magistraten voeren gewoon de bevelen uit die ze krijgen van deze mafia’s en die hun daar ook hebben geplaatst.
  De media zitten ook mee in de slag via het verspreiden van leugens en bedrog. De waarheid is uiteindelijk een gevaarlijk subversief fenomeen geworden. Dus laat één zaak duidelijk zijn=toeval bestaat niet.

 3. Ze zijn super in het opvoeren van een shows, shows die de gemeenschap miljoenen kost.

  Kijk naar de wansmakelijke vertoning a.g. die moordenaar Degelder en de hele poespas met dat stuk vuil Dutroux en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

  Waarom gaan die enkelen niet naar de gevangenis om hun werk te doen? Zou een massa besparingen tot gevolg hebben, het is dan wel jammer dat de showvogels dan geen spektakel kunnen leveren voor de buis maar daar kijken we toch al heel lang niet meer naar om, teveel bla bla.

  Nemen we even de parketten! Elke dag een andere babe die het even komt uitleggen, now ja uitleggen? Blijkbaar hebben ze zo ongeveer plus minus circa 400 woordvoersters??? Als ze hun werk zouden doen wat ze blijkbaar niet kunnen, dan zouden er nu niet zoveel flaters, procedurefouten e.d. plaatsvinden.

  Tussendoor worden ‘gevaarlijke’ moslimfanatici wat strafvermindering gegeven want ze zijn toch zo lief meneer, mevrouw!!!! Man man man waar moet het naartoe met die waanzinnig leeggeroofd land?

  Ondertussen slopen de landverraders liggend (als ze al eens aanwezig zijn) in dat EU gedrocht de beschaving en de veiligheid van de Europeanen verder met tot gevolg dat er straks NIETS meer rechtstaat en er enkel armoede én angst overblijft voor de Europeaan want ze zijn allemaal druk bezig met illegalen te voorzien van medicatie én geld i.p.v. die dadelijk op te pakken en het land uit te flikkeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *