Vernietigende diarree van wetten

Beroepspolitiekers hebben voor diarree van wetten gezorgd die stilaan onze samenleving vernietigen! Onze overheid zorgt er voor dat ons land meer en meer corrupt wordt. Processen waar “grote vissen” mee te maken hebben komen nooit meer voor. Ofwel worden ze jarenlang uitgesteld tot ze in de mist van de vergetelheid verdwijnen ofwel kunnen ze nu, voor diegenen die voldoende middelen hebben, afgekocht worden.

 • Hebt U nog ooit gehoord van de frauduleuze faling van VOLKSGAZET, waar o.a. Karel Van Miert zaliger, beheerder van was?
 • Hebt U nog ooit gehoord over de faling van één van de bedrijven van Miljardair en wijnhandelaar Roger Geens uit Aarschot?
 • Hebt u, méér dan 20 jaar na de aanvang van het onderzoek, nog iets gehoord betreffende de zaak BEAULIEU?

Neen, dus. Al deze misdrijven hebben de overheid reeds fortuinen gekost aan onderzoek en hebben miljoenen documenten opgeleverd die nutteloos worden opgeborgen in de kelders van een of ander justitiepaleis.Veel betrokkenen zijn de voorgaande jaren overleden of gingen met pensioen zodat hun plaatsvervangers voor nieuwe vertragingen konden zorgen. Inmiddels verdienden talrijke advocaten een klein fortuin aan al die misdaden. Ofwel kwamen ze met leugens aandraven; of zorgden ze voor het vinden van procedurefouten; of eisten ze tijdrovende vertalingen enz.

Maar als resultaat zorgden ze er allemaal voor dat recht nooit kon uitgesproken worden. Als recht niet tijdig wordt uitgesproken wordt het snel onrecht.

Dit is ons land anno 2015. We zijn nu aanbeland in een situatie waar de kleine misdadiger nog wordt veroordeeld maar waar de grote schuldigen ongemoeid worden gelaten. Erger nog.
Wanneer men voor fortuinen fraudeert in de diamantsector of men wordt als fraudeur betrapt bij overheidsaanbestedingen; omkopen van ambtenaren en ander fraais, zoals onlangs de “Koning van de verkeersborden” Janssens overkwam, dan koopt men gewoon zijn proces af!

De betrokken magistraten bij deze onderhandelingen schamen zich er zelfs niet meer voor om te beslissen dat hun gemaakte afspraken geheim blijven en de belastingbetaler zelfs het recht niet meer heeft om te weten te kunnen komen wat er werd afgesproken. Beschamend voor een land dat zich rechtsstaat wil noemen!

Niet enkel op gebied van de misdaad loopt het in ons land mis maar ook op andere gebieden.

Neem nu het befaamde ARCO dossier waarbij de regering , volledig ten onrechte trouwens, de beslissing nam om, op belastingsbetaler zijn kosten, de slachtoffers van dit schandaal te zullen vergoeden. Na jaren van getrek staat men nog nergens en is het dossier nu opnieuw, met jaren vertraging als gevolg, doorgeschoven naar Europa. Zo blijft men bezig en wordt er NIETS opgelost.

Of neem nu het schandaal van het overheidsbedrijf BAM dat zou instaan voor de bouw van de ringaansluiting in Antwerpen. Talrijke vetbetaalde ambtenaren verdienden reeds een grote kluif aan dit dossier en na jaren van planning; discussies; veranderen van de gemaakte plannen; nieuwe discussies enz. staat men NU nog NERGENS. Het laatste bericht is dat na jaren van duidelijke geldverbrassing nu over TWEE jaar zou begonnen worden met de eerste spadesteek! Maar zelfs dat is niet zeker en bijgevolg kan men hier van een gigantisch schandaal spreken.

In landen zoals China zou men op die tijdspanne van twee jaar het volledig project reeds hebben uitgewerkt en uitgevoerd!! En dan zijn er bij ons nog vele kiezers die maar niet kunnen begrijpen waarom ons land niet meer vooruitgaat en nog steeds blijven stemmen voor manipulatoren en volksbedriegers die er jaar na jaar een zootje van maken.

Of neem nu nog verder de poppenkast van Uplace. Dit megaproject voor het bouwen van een shoppingcenter op de vervuilde gronden van de vroegere Renault-fabrieken blijft maar aanslepen.

Hoe meer zich de overheid met alles blijft bemoeien hoe sneller ons land in een toestand van totale onrechtzekerheid voor ondernemingen aan het geraken is. Binnenkort zal men in ons land
zoveel wetten en reglementen, die niet zelden tegenstrijdig zijn, kennen dat geen enkel project nog zal kunnen gerealiseerd worden. Om onze kinderen en kleinkinderen nog enige toekomst te kunnen bieden moeten we dringend en substantieel het aantal beroepspolitiekers en ambtenaren gaan verminderen. Zo niet wordt eerstdaags de toestand totaal hopeloos.

Men zegge het voort,

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Vernietigende diarree van wetten — 6 reacties

 1. Geachte
  Niet alleen ministers maar het ganse hoopje politiekers, rechters en zeker ook de schaamteloze
  media die niets over die ganse bende smeurie willen/durven uitbrengen zijn schuldig.

 2. Het is duidelijk dat de rechtstaat in het land België/Belgique niet meer bestaat. Noch op strafrechtelijk gebied, noch op burgerlijk of administratief resp. economisch gebied.

  De rechtstaat is systematisch uitgehold en vervangen door een fictie waar iedereen doet alsof dat niet zo zou zijn, maar waar iedereen tegen beter weten in komedie speelt.

  Zelfs de vergelijking met “une justice de rois nègres” is vandaag de dag een ongerechtvaardigd veel te hoog gegrepen compliment.

  Dit alles is het gevolg van een doelbewuste en decennia-lange sabotage door de politieke nomenclatuur waarbij de verantwoordelijkheid van de verkozen volksvertegenwoordigers die naar de pijpen dansten van de particratie verpletterend was en nog altijd is.

  Het is overigens niet alleen de diarree van meestal overtollige en doorgaans schabouwelijke wetgeving die verantwoordelijk is voor het feit dat een welbepaalde maffia de wetten stelt bij justitie.

  Het feit dat gewone rechters niet meer mogen toetsen aan principes (zoals grondwettelijk, billijk, rechtvaardig enz.) maakt justitie naar Frans model helemaal kreupel en onwerkzaam.

  De weinige rechtvaardige rechters en het nog eerlijk deel van het personeel bij justitie staan machteloos. Zij weten: de (politieke) maffia regeert!

 3. Wie zich vriend van Bush kan noemen (zoals “boer Deklerck” van Beaulieu èn grootvader van “Anthonieke”) kan zich méér veroorloven dan een “gewone man”

 4. “Wordt eerstdaags de toestand totaal hopeloos”. Ik zal dan misschien een zwartkijker zijn, maar volgens mij is de toestand nu al totaal hopeloos. Wat betreft politiek benoemde rechters, frauderende ambtenaren, een hopeloos asiel beleid, een (zoveelste) kwakkelende regering. De hopeloze toestand van de euromunt, enzovoort en zo verder… Niets om vrolijk van te worden.

 5. een verloren inzicht vrees ik,
  zo wel politiek als gerecht is gebouwd op corruptie en gesjoemel achter gesloten deuren.
  een valse democratie voor een dromend volk dat doorgaans het bedrog niet wil zien.
  de crimineel is een secundair probleem voor ons gerecht, ze zijn immers bezig met de gewone burger in de hand te houden.
  meer regels voor u en ik, zo makkelijk om dan de grote zaken te vergeten.
  de corruptie zit er in verwerkt, de hervormingen die daarvoor nodig zijn ga je van geen enkele politieker krijgen.
  toch zeker niet van onze huidige dictators.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *