Wat gebeurt er toch allemaal in ons Land?

Enkele tijd geleden kon ik mijn ogen bijna niet geloven toen ik las dat een automobilist zo boos was geworden op een andere weggebruiker dat hij gewoon een kettingzaagmachine uit zijn wagen haalde en het onderbeen van die toevallige tegenstrever gewoon afzaagde.

Men kan moeilijk begrijpen dat dergelijke zaken in een beschaafd land mogelijk zijn.

Maar enkele dagen geleden werd een filmpje vrijgegeven waarop men kon zien hoe een overmacht aan politiemensen een naakte en weerloze gedrogeerde in een politiecel tot moes sloegen en een bijgeroepen geneesheer nog alleen maar de dood kon vaststellen.

Gisteren dan bleek dat een groep jongeren die van een braspartij terugkwamen boos werden over het rijgedrag van een ander automobilist. Ze sloegen hem kreupel en reden daarna nog enkele malen over zijn lichaam om waarschijnlijk de zekerheid te hebben dat hij het niet zou overleven. En inderdaad de man bezweek aan de opgelopen verwondingen.

Hoe is het toch mogelijk dat dergelijke crapuleuze handelingen nu met de regelmaat van een klok de media in ons land halen.

Wij wijzen hiervoor met de vinger in de richting van de beroepspolitiekers die er reeds jaren geleden voor gezorgd hebben dat steeds meer rechters door de politieke partijen werden benoemd. Dit heeft voor gevolg gehad dat een reeks uitspraken onjuist; verdacht en soms totaal onbegrijpelijk en onaanvaardbaar waren.

Een volk dat haar geloof en vertrouwen in haar rechtspraak verliest begint stap voor stap het recht in eigen handen te nemen. Dit is nu de toestand waarin we steeds meer verdwalen. Enerzijds wensen steeds meer landgenoten dat men vreemdelingen zou weigeren die zich niet, en terecht, aan onze normen en waarden willen aanpassen maar anderzijds bewijzen we ook dat er steeds meer personen zijn die over geen normen en waarden meer beschikken en de grootste beestigheden uithalen.

Neem van ons aan dat deze evolutie hoofdzakelijk een gevolg is van de in de tijd ingevoerde politieke benoemingen. De recente en vreselijk sterke stijging van de criminaliteitcijfers is eveneens een rechtstreeks gevolg van deze gepolitiseerde benoemingen.

Men zegge het voort,