Overheidsbeleid is meer en meer een klucht aan het worden !

Er gaat bijna geen week meer voorbij of een of andere beroepspolitieker vestigt de aandacht op het feit dat er méér geld nodig is om de steeds groter wordende putten te vullen. Door het steeds maar stemmen van méér en domme wetten heeft men zich in een situatie gewrongen die bijna niet meer op te lossen is.

Enkele weken geleden voorspelde onze minister van Financiën, Steven Vanackere, dat er opnieuw zou moeten gezocht worden naar 1 miljard EURO om de doelstellingen van het budget te kunnen halen. Zijn woorden zijn nog niet koud of deze zelfde minister verklaart op “de Zevende Dag” dat nu zou blijken dat het wel eens 2 miljard of iets meer zou kunnen zijn waarna men zal gaan moeten zoeken.

Een verschil dus van waarschijnlijk méér dan I miljard Euro of 40.000.000.000 Belgische frankskens op nog geen maand tijd !! Kan men die lui nu nog ernstig nemen? De financiele tekorten op allerlei gebied nemen razendsnel toe en dit zelfs wanneer men moet vaststellen dat de overheid haar aangegane schulden steeds trager en soms véél te laat betaalt. Zo worden aannemers door de BTW-administratie zware boeten aangesmeerd als ze hun BTW niet tijdig betalen terwijl op hetzelfde ogenblik een andere overheidsadministratie haar fakturen niet betaalt waardoor de overheid zelf aan de basis van het geschapen probleem ligt.

Het is onze mening dat er nog maar één oplossing mogelijk is en dat is de staatsuitgaven onmiddellijk en voor belangrijke bedragen te beperken. Zou het b.v. niet normaal zijn dat gelet op onze eigen benarde situatie we alle hulp aan het buitenland gedurende één jaar om te beginnen zouden stoppen om één voorbeeld te noemen? Is het niet mogelijk om aan alle personen die voor de overheid werken te vertellen dat ze niet zoveel meer over solidariteit moeten spreken maar zelf eens solidair moeten zijn met de bevolking die hun reeds jaren heeft betaald. Wat zou er verkeerd aan zijn om te beslissen dat gedurende het jaar 2013 niemand maar dan ook niemand die door de overheid wordt betaald méér mag verdienen dan 150.000 euro of 6 miljoen frankskens per jaar? Ik lees vandaag dat iemand zoals J.L.Dehaene gedurende de laatste jaren enkele tientallen miljoenen per jaar heeft “verdiend !!” door het uitoefenen van allerlei mandaten waaronder alleen al miljoenen als grote baas van een bedrijf zoals DEXIA dat aan ons land fortuinen heeft gekost wegens wanbeheer.

Heel die huichelarij waarbij beroepspolitiekers via allerlei mandaten; zitpenningen; aandelenopties enz. ongeziene sommen kunnen in de wacht slepen en blijven slepen is een pure schande wanneer men weet dat er honderdduizenden landgenoten geen 1000 Euro per maand aan inkomen hebben. Men moet de moed hebben om zeer dringend een hele reeks stallen uit te mesten en allerlei onnuttige of onverantwoorde uitgaven te stoppen. Het is niet zozeer de crisis waarover men het steeds heeft dat ons land naar de afgrond aan het brengen is maar wel allerlei vormen van huichelarij van onze beroepspolitiekers.

Men zegge het voort,

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Overheidsbeleid is meer en meer een klucht aan het worden ! — 4 reacties

 1. Om de puntjes op de i te zetten a.g. het wanbeleid in dit apenland is het goed even het artikel van Guido te lezen: “Aards paradijs (alleen voor illegalen)” op http://blog.seniorennet.be/guvaal/.
  Wie dan nog niet overtuigd is van het smossen door de sossen met ons belastingsgeld die is ofwel hartstikke blind of is een deelnemer van het profitariaat.
  Een zaak is intussen wel overduidelijk: wie een stem geeft aan cd&v, vld, spa of groen is een dikke oen.
  Dokter waar ligt de schaar zodat ik die navelstreng kan doorknippen want ze tappen ons zuurstof en bloed af.

 2. De stallen dienen inderdaad uitgemest te worden, maar dit zal nooit gebeuren binnen een belgische en europese context. Zels binnen een onafhankelijk Vlaanderen zal het nog zeer moeilijk zijn.Er is immers een gigantisch stemmenreservoir voor wie er niets moet veranderen en die belang hebben bij de huidige toestand. Zij blijven er dan ook voor stemmen. Dus zolang er geld is…zal er ook niets veranderen, en zal men schulden blijven bijmaken. De dag dat er geen geld meer is, zal het “kot te klein zijn…” maar dan zal het ook te laat zijn, voor iedereen!!. (cfr de val van het oude rome..).Met zuiver wettelijke middelen is er momenteel geen enkele oplossing mogelijk.
  Hierbij verwijs ik naar de uitspraak van Lenin : “de macht komt uit de loop van een geweer” maar de doorsnee bevolking is immers al ontwapend, na de “zaak Van Temssche” waar er meer dan een reukje aan was. Alleen het schuim van de straat is nog gewapend, en het is dit soort dat desnoods door de linkse en logemafia’s zal worden ingezet tegen de autochtone Vlaamse middenklasse. In de huidige toestand zijn we dan ook gedoemd om roemloos en machteloos ten onder te gaan, en uit de geschiedenis te verdwijnen.

 3. Laten we zeker niet vergeten (wordt steeds door de poco totentrekkers ontweken!)is onze dramatische onmenselijke staatsschuld
  waarop jaarlijks een pak intresten moeten betaald worden.Zelfs indien men maar 1% rente moest aflossen op de 12.000 miljard oude BF
  schuld moet men nog 120 miljard oude BF ophoesten.Hoeveel het exate bedrag is dat de staat (belastingbetaler) in 2012 moest afdokken wordt niet of nergens vermeld,maar dat dit een aardige slok op een borrel is staat buiten kijf.De intresten worden steeds in de begroting opgenomen zodat deze niet afzonderlijk vermeld worden.
  Alles in één zak! Voor mij is het plaatje nu wel klaar en duidelijk.
  Dit land gaat finaal naar de kloten zoals men reeds geruime tijd bezig is.Griekse toestanden liggen aan onze voordeur en deze staat al op een kier!Als Vlaanderen zich niet binnen de kortste keren afschud van dat Waalse juk en die Brusselse mesthoop zijn we eraan en gaan we mede de dieperik in.

 4. Die “zoektochten/strooptochten” zijn in feite peanuts.
  Gewoon alles wat géén toegevoegde waarde heeft dumpen resp. verwijderen.
  1ste – “dat gedoe uit Laken op droog zaad zetten”.
  2de – “4 v/d 6 regeringen opdoeken”.
  3de – “5 v/7 parlementen (incl.senaat) opdoeken”.
  4de – “de 10 provincies opdoeken”.
  5de – “de rooftunnel van Wallonia/Brusselallahbath dichtgooien met beton”.
  6de- “alle illegalen, allochtone criminelen incl. die met dubbele nationaliteit en alle allochtonen die geen bijdrage leveren aan de welvaart en veiligheid binnen de week van ons grondgebied verwijderen”.
  7de- “het ambtenarenleger minimaal halveren”.
  8ste- “voor politiekers én alle publieke functies ‘dubbelmandaten’verbieden”.
  9de- “voor alle werknemers, publieke en privé-sector één statuut, benoemingen voor het leven schrappen”.
  10de- “pensioenen voor IEDEREEN op één en dezelfde werkwijze berekenen en deze plafonneren op een bepaald bedrag bvb. 3.500 euro bruto”.
  Om af te sluiten: terug waterdichte grenscontroles invoeren, het geeft ons terug weer een beetje veiligheid en rust w.w.z. de bemoeizucht van die waardeloze bende zakkenvullers in dat EU kot enorm inperken.
  Als deze punten toegepast worden besparen we MILJARDEN IN KWADRAAT, dan kunnen de belastingen op inkomen, pensioenen én loonlasten drastisch omlaag, dan staan multinationals te dringen om zich hier te mogen vestigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *