Discriminaties!

HET NIEUWE LANDSSYMBOOL

België kent niet alleen een groot democratisch deficit -doordat ze enkele fundamentele democratische regels negeren- maar ook talrijke directe of indirecte discriminaties van Vlamingen. Schendingen van het gelijkheidsbeginsel dus. Dat zal met de hervormingen onder Di Rupo I nog verergeren.
Bij de belangrijkste discriminaties zien we:
• Discriminaties in de openbare dienstverlening van bepaalde nationale én in de werking van Brusselse instellingen en de financiering van de hoofdstad (zie ook niet-omkeerbare transfers). Noteer dat deze staatshervorming de invloed van Vlaanderen op de naleving van de taalwetten In Brussel significant afbouwt.
• De Belgische besluitvorming wordt verlamd, vertraagd en in ondemocratische zin misvormd door de beruchte ‘grendelwetten’. Die geven de beide grote Gemeenschappen een feitelijk vetorecht op de nationale besluitvorming. Daardoor kan in elk dossier de meest conservatieve gemeenschap elke hervorming blokkeren. Dat geeft haar een véél groter gewicht dan de andere en dan wat de democratische spelregels (één persoon = één stem) voorschrijft. Daardoor kan zelfs een minderheid haar wil opleggen aan de meerderheid. En gezien de Franstalige partijen vooral behoud van unitaire regelingen wensen … genieten zij van een disproportioneel grotere invloed op alle hervormingen.
• Discriminaties die het Vlaamse Gewest ondergaat in de verdeling van de dotaties en andere middelen die de nationale schatkist aan de gewesten overdraagt. Dit zal nog toenemen door dit regeerakkoord, incl. de niet-omkeerbare transfers.
• Een disproportioneel hogere bijdrage van de Vlaamse belastingbetalers tot de nationale schatkist dan wat het gelijkheidsbeginsel suggereert. Dit zal volgens alle onafhankelijke schattingen nog verergeren.
• Een disproportioneel hoger aandeel van de Franstaligen in uitkeringen van de SZ door verschillende factoren, zoals een vlottere toekenning van uitkeringen en minder toezicht op fraude.
• Discriminaties in de rechtszekerheid, met name strengere vervolging en bestraffing van Vlamingen in enkele categorieën misdrijven, en meer gratie voor Franstaligen. De discriminaties op gerechtelijk vlak zullen in en rond Brussel zullen nog fors toenemen door de bizarre verhoging van het aantal Franstalige rechters en afbouw van het aantal Nederlandstalige.

http://ovv2.files.wordpress.com/2012/06/wie-krijgt-wat.pdf

image_pdfimage_print
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *