Migratieachtergrond alle nationaliteiten in 589 gemeenten

Toestand 2011
vreemdelingen+Belg geworden+nageslacht

http://www.npdata.be/

het westen brand

Als je wil weten wat achter je rug in je gemeente geïmporteerd is, kan je klikken op de Vlaamse provincies, en dan je gemeente.
Als je gaat werken weet je nu waarom er zo weinig overblijft van je brutosalaris. En dan heb ik het niet over Nederlanders, Duitsers enz. maar over cultuurvreemde nieuwkomers zonder opleiding en zonder notie van onze taal. De walen/brusselaars die we ook onderhouden worden als landgenoten aanzien en komen niet voor in de lijsten, dit is wel de grootste groep parasieten.

Voor de gehele periode 1946-2010 ziet de top-10 van de bijkomende vreemdelingen er als volgt uit: 1. Marokko 2. Italië 3. Turkije 4. Frankrijk 5. Nederland 6. Spanje 7. DR Congo 8. Duitsland 9. Portugal 10. Roemenië

Voor de periode 1999-2010 wordt dat: 1. Marokko 2. Nederland 3. Frankrijk 4. Polen 5. Turkije 6. Roemenië 7. DR Congo 8. Rusland 9. FR Joegoslavië 10. Bulgarije

In de afgelopen tien jaar zien we migraties uit Zuid-Europese landen als Italië, Spanje en Portugal afnemen, terwijl maar liefst vier bijkomende landen uit het voormalige Oostblok de top-10 binnenkomen, met Polen op kop. Daarnaast blijft migratie vanuit de buurlanden erg belangrijk.

Door ook het aantal asielaanvragen en erkenningen per land van herkomst in beeld te brengen, maakt Hertogen duidelijk dat ondanks het lage aantal erkenningen toch heel wat vreemdelingen legaal het land kunnen binnenkomen langs andere wegen. Bijvoorbeeld: “Op 12 jaar tijd zijn er 9.095 Armeniërs legaal bijgekomen in België. Het aantal asielaanvragen van Armeniërs was 7.007 op 11 jaar. het aantal erkenningen van Armeniërs als vluchteling 12 op 2 jaar.”

http://www.foyer.be/spip.php?page=article&id_article=10570&lang=nl&id_rubrique=6