Migratieachtergrond alle nationaliteiten in 589 gemeenten

Toestand 2011
vreemdelingen+Belg geworden+nageslacht

http://www.npdata.be/

het westen brand

Als je wil weten wat achter je rug in je gemeente geïmporteerd is, kan je klikken op de Vlaamse provincies, en dan je gemeente.
Als je gaat werken weet je nu waarom er zo weinig overblijft van je brutosalaris. En dan heb ik het niet over Nederlanders, Duitsers enz. maar over cultuurvreemde nieuwkomers zonder opleiding en zonder notie van onze taal. De walen/brusselaars die we ook onderhouden worden als landgenoten aanzien en komen niet voor in de lijsten, dit is wel de grootste groep parasieten.

Voor de gehele periode 1946-2010 ziet de top-10 van de bijkomende vreemdelingen er als volgt uit: 1. Marokko 2. Italië 3. Turkije 4. Frankrijk 5. Nederland 6. Spanje 7. DR Congo 8. Duitsland 9. Portugal 10. Roemenië

Voor de periode 1999-2010 wordt dat: 1. Marokko 2. Nederland 3. Frankrijk 4. Polen 5. Turkije 6. Roemenië 7. DR Congo 8. Rusland 9. FR Joegoslavië 10. Bulgarije

In de afgelopen tien jaar zien we migraties uit Zuid-Europese landen als Italië, Spanje en Portugal afnemen, terwijl maar liefst vier bijkomende landen uit het voormalige Oostblok de top-10 binnenkomen, met Polen op kop. Daarnaast blijft migratie vanuit de buurlanden erg belangrijk.

Door ook het aantal asielaanvragen en erkenningen per land van herkomst in beeld te brengen, maakt Hertogen duidelijk dat ondanks het lage aantal erkenningen toch heel wat vreemdelingen legaal het land kunnen binnenkomen langs andere wegen. Bijvoorbeeld: “Op 12 jaar tijd zijn er 9.095 Armeniërs legaal bijgekomen in België. Het aantal asielaanvragen van Armeniërs was 7.007 op 11 jaar. het aantal erkenningen van Armeniërs als vluchteling 12 op 2 jaar.”

http://www.foyer.be/spip.php?page=article&id_article=10570&lang=nl&id_rubrique=6

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Migratieachtergrond alle nationaliteiten in 589 gemeenten — 2 reacties

 1. Of het nu 100 of 589 gemeenten betreft de slotsom is steeds dezelfde zoals Victor schrijft: De éne allochtoon is de andere NIET.
  In alle gemeenten is het hetzelfde, idem dito in Nederland, Duitsland, Oostenrijk enz. enz. nl. met ± 95% van die nationaliteiten is er zelden tot nooit een probleem en met de overige ± 5% zijn er altijd grote problemen.
  Hoe zou dat nu toch komen?
  Ik ga het zeggen Walter: NIET door de nationaliteit maar door de waanzin waarin én waarmee ze grootgebracht zijn nl. die achterlijke gewelddadige barbaarse waanzin.
  Nogal wiedes dat wij geplaagd worden door islamofobie. Men moet al van beton zijn om daar geen afkeer van te hebben.

 2. Het is bijna onbegrijpelijk dat men, in de hedendaagse moderne tijd nog steeds IEDER LAND afzonderlijk moet DOWNLOADEN om een degelijk overzicht te krijgen… mijn enthousiasme om het eens grondig te lezen is “sub-zéro” geworden. 🙁
  Maar er is NOG MééR: er is geen (zichtbare) rekening gehouden met het feit dat, tengevolge WO II, er een tekort aan werkkrachten was in dit land…
  Dàt werd éérst opgevangen door Duitse krijgsgevangenen te laten werken in de mijnen, maar alras werd die maatregel afgeschaft doordat “bezet Duitsland” UITERST DRINGEND die krijgsgevangene nodig had om hùn land uit de puinhopen te doen herrijzen.
  Zij werden afgelost door (in onze kinderogen) luidruchtige en gesticulerende Italianen & Spanjaarden (doch harde werkers) gevolgd door stille, en schuwe Marokkanen & Turken. (de éérste lichtingen…het mag èn moet gezegd zijn, waren eveneens “venten met poten aan hun lijf”.
  De Iberiërs & de Apenijnerbewoners voelden zich onmiddelijk thuis: wat niet zooo verwonderlijk was want ze hadden ook een christelijk-vrijzinnige opvoeding gekregen zoals wijzelf.
  Anders was het gesteld met Noordafrikanen & Kleinaziaten: geheel ànder geloof & levensideologie dat nog verstarde toen zij hun vrouwen lieten overkomen naar onze kontreien… het gevolg van de “kweken” kennen we allemaal.
  Héél verschillend ligt de lat van de latere Nederlanders & Duitsers die met àl hun geld profiteerden van de (destijds nog) goedkopere woningen in ons land: 99% leeft volgens ONZE NORMEN en… zijn niet afhankelijk van onze gulle “hulpkassen”.
  Over “Oostblokkers” kan een ànder verhaal geschreven worden, maar mijn epistel is reeds lang genoeg
  Slotsom: de éne soort “allochtonen” is de àndere NIET, en over een periode van +50 jaar al fel veranderd (maar NIET ten goede, helaas)
  Slotsom: de éne soort allochtonen is de àndere NIET.

Laat een reactie achter aan Jean Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *