Islam is de grootste gemene deler van achterlijke sadisten.

Voor de schone schijn noemt men islam, wat in feite onderwerping betekent, een godsdient. Wij durven echter stellen dat dit helemaal niet zo is. Zo lang de Medinese koran en de abrogatieregel zelf niet geabrogeerd wordt, is de islam helemaal geen religie maar een imperialistische ideologie die slechts vermomd werd als godsdienst. Zolang de abrogatie van de Medinese koran geen volledig voldongen feit is blijft het epitheton religieus voor de eredienst voor Allah een schaamdoekje, een doekje voor het bloeden. Een  zevende eeuws sadistisch fantasme en wetgeving van een misdadige analfabeet. Een secundair kenmerk van een ideologie als essentie ervan voorwenden  is zonder meer bedrog en op zich moreel verwerpelijk.

Deze Medinese koran, handig verstopt in een boek waarvan de hoofdstukken gerangschikt zijn volgens lengte (!), is inderdaad een afschuwelijke vrijbrief voor moord, doodslag, foltering, gewelddadige migratie en onderwerping, discriminatie, apartheid en zowat alle mogelijke misdrijven en misdaden die een ethisch min of meer ontwikkelde en objectieve hedendaagse mens zich kan indenken. Uitgezonderd andere soorten immorele hedendaagse misdadigers en hypocrieten. Het ligt in hun aard dat die zich verkneukelen in leugen, laster en bedrog.

Islam is dus helemaal geen religie hoewel het op het eerste zicht inderdaad wel op lijkt. Vijf keer per dag dezelfde tekst opzeggen, aalmoezen geven, op bedevaart gaan, uit een heilig boek voorzingen of horen voorzingen, een gemeenschappelijke moskee bezoeken, deelnemen aan rituelen, preken aanhoren. Maar ook fanatiek geloven in het bestaan van een godheid en nog fanatieker geloven dat een enkel bepaald iemand (een zevende eeuwse krijgsheer en rovershoofdman) zijn laatste profeet was.

Geen enkele andere idologie is er ooit in geslaagd zulke krankzinnige nonsens 1400 jaar lang te laten geloven door gehersenspoelde onwetenden. Geen enkele andere idologie is er ooit in geslaagd de meest opvallende vorm van machtsmisbruik voor meer dan 100 jaar te laten verheffen tot wet. Om aan te tonen dat het onmenselijk afschuwelijk karakter van de islam geen louter Arabische aangelegenheid is hernemen we het bovenstaande filmpje gemaakt op het Indonesische eiland Sumatra. Meer bepaald in de noordelijke provincie Atjeh die nog niet zo lang geleden geteisterd werd door een vloedgolf en dienvolgens rijkelijk veel financiële hulp uit het christelijke en seculiere Westen mocht ontvangen.

Als gevolg van de vloedgolf legden de islamitische verzetsstrijders de wapens neer in een vredesovereenkomst met Djakarta waarvan het naleven zou geobserveerd en gecontroleerd worden door afgevaardigden van de Europese unie! Overal waar de EU opduikt uit het niets wint de islamitische barbaarsheid ongehinderd veld zo blijkt uit het bekijken van bovenstaande video. Deze barbaarsheid is dus geen typisch Arabische, Afghaanse, Perzische of Pakistaanse aangelegenheid. De grootste gemene deler ervan is overduidelihjk islam en niets anders!

Belangrijk om te weten is dat dit Atjeh van de 16° tot 19° eeuw een onderdeel was van een heus islamitisch sultanaat en de bevolking er zich in het verleden vooral bezig hield met zeeroverij rond en banditisme op de rest van Sumatra en andere eilanden van de Indonesische archipel. Bij de kolonisatie van West-Nieuw Guinea (Irian Jaya) door de Indonesische regering werd een deel van de bevolking van Atjeh gebruikt om als “vrijwillige” migranten de autochtone bevolking op Irian Jaya binnen anderhalf decennium helemaal te decimeren. Ook dit was een genocide waarover men niet spreekt maar, zoals vaak wel uitgevoerd werd door moslims. Ook afkomstig uit de rest van Indonesië en dus van buiten Atjeh.

Islam is geen godsdienst of religie, maar een excuus voor sadisten om zich zonder verzet of mogelijke tegenspraak te vergrijpen aan weerloze slachtoffers. Structureel geweld en de collaboratie van vrouwelijke gelovigen wordt schaamteloos misbruikt om de sadistische fantasmes van een geesteszieke man ten uitvoer te brengen. Overal waar de islam aanwezig is in de maatschappij slaagt dit soort gespuis zoals in het getoonde filmpje er in een privé-militie van fanatici te inspireren om razzia’s te houden teneinde hun eigen ziekelijk sadisme te kunnen blijven botvieren. Voorlopig in Atjeh en de islamitische enclaves in West-Europa nog ongestraft, maar het lijkt er sterk op dat onze cohabiterende islamofiele oligarchiën in Brussel in feite hetzelfde immorele en totaal ongodsdienstige doel nastreven. Misbruik van zwakkeren. Het zal hen ooit uiterst duur te staan komen.

Hieronder een getuigenis uit West Afrika. Ook hier is de afkomst van de misdadige barbarij uiterst duidelijk: Allah is ook daar de grootste.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Islam is de grootste gemene deler van achterlijke sadisten. — 3 reacties

  1. En dan eist ene Jambon van ons dat wij respect hebben voor de koran en zijn volgelingen. Als er met de koran volgens hem niets mis is waarom vervolgt men dan jihadstrijders? Zij doen gewoon wat de koran voorschrijft.

  2. En dat zijn dus de mensen die we met veel geld en middelen zijn gaan helpen na de tsunami. We zien wat er met ons geld is gebeurd. De islam heeft het gebruikt om er nog meer macht te verwerven. Onze Europese landen zijn verantwoordelijk voor het financieren, het bestaan en het bloeien van de wrede islam. Er is slechts 1 islam, en geen enkele moslim waar ook zal een passage uit het flutboek willen wissen of niet toegepast zien, beschouwen als geen goddelijk, heilig gebod. Zij die denken dat de islam met de tijd wel vanzelf zal ontwikkelen tot een godsdienst als het katholicisme vandaag, en in vrede met alle andere, anders- en niet gelovigen zouden verplicht in Molenbeek of Mosul moeten gaan wonen. En als ze niet genezen van hun waan, in Raqqah.
    .

  3. We weten allemaal dat die achterlijke perverse gewelddadige barbaarse smeerlapperij islam genaamd niets te maken heeft met religie maar wel met barbaarse smeerlapperij en nog blijven ‘bepaalde’ instanties de reet likken van die vuiligheid????
    Blijkbaar is er veel geld mee te verdienen????
    Wij burgers zullen sowieso die smeerlapperij islam NOOIT erkennen, tolereren noch respecteren want wij beschermen onze vrouwen en kinderen, wij moorden niet als hobby, wij verkrachten geen vrouwen, wij hebben normen en waarden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *