Verband tussen de EU en Turkse Islamitische Maffia!

Uit de reacties geplukt

Turkije financiert IS door hun olie te kopen, ontvangt 3 miljard euro van de EU, krijgt visa vrijheid en geniet bescherming van NATO. Erdogan chanteert de EU, wil nog veel meer geld, en lidmaatschap, zo niet, dan gaan alle illegalen naar de EU.
De EU snoerde Erdogan niet de mond, i.p.v. dat buigen ze nog dieper dan dat Obama buigt voor de koning van Saoudi Arabië.
Dictator Erdogan wil de grensstrook controleren middels met zijn bondgenoten Al Nusra, Al Qaeda en ISIS. Chaos is onderhandelingsmacht voor Turkije om zijn doelen te bereiken in zwakke Europa! IS en al die Al Qaeda fracties wapens leveren, de Koerden uit moorden en dat is onze “bondgenoot”!?

Turkije, een islamitisch land dat ISIS, AL-Qaeda steunt en Koerden geen bestaansrecht geeft, wordt opeens een grote bondgenoot van EU!!

Europa kan nu niet anders dan buigen voor Turkse neo- Ottomaanse bendes die al-Qaida, al-Nusra, al-Islamiyah, Hamas, en ISIS steunen…
ISIS, dat via Turkije vrijelijk kon opereren, zou wel eens de katalysator kunnen zijn voor veranderende inzichten. De toekomst van het Midden-Oosten zou er daarom een kunnen worden van de meest vreemde bondgenootschappen om erger te voorkomen.
Europa dat juist afstevent op dat erger door de gevaren opzettelijk te negeren, glijdt ondertussen af richting vroege middeleeuwen.

Langzamerhand neemt de islam van de Turken de overhand hier in Europa. Zodra zij een meerderheid vormen hebben wij niets meer te vertellen. Dit is te danken aan Merkel, Juncker en consorten. Jullie hebben Europa verkocht achter de rug van de burgers om. Ondanks de kloof tussen beschaving en barbarij, ontkent deze zelfhatende westerse elite dat juist de culturele armoede van de moslimwereld haar onderworpenen tot wanhoop drijft. Van EU-Juncker tot PvdA-Samsom propageert men de leugen dat ‘discriminatie’—of eigenlijk: de discriminerende nepmoslims in moordende monsters zou veranderen.
Tot slot worden de toetredingsonderhandelingen voor Turkije tot de EU nieuw leven ingeblazen en dan heeft de ISIS ook gelijk vrij toegang tot de EU. In ruil worden de Afpers gesprekken versneld over visa vrij reizen van Turken in de EU. Europa heeft z,n welvaart en zelfstandigheid verkocht! Wat een armoede letterlijk en figuurlijk gaan we tegemoet. EU=stelletje klunzen bij elkaar!

Merkel en haar Brusselse vrienden zien elke vorm van kritiek op de islam in Europa als een vorm van mentale ziekte.
De Europese oude gardes verwerpen iedere vorm van kritiek op de islam… Ze importeren nog meer moslims die in groeiende aantallen in Europa komen wonen.
EU leiders zeggen dat al wie niet akkoord gaat met de massa-integratie de vrijheid heeft om Duitsland te verlaten. De eigen bevolking wordt dus niet alleen aan haar lot overgelaten, maar ook tot tweederangsburgers gedegradeerd. Wie vreest dat Duitsland, en bij uitbreiding heel West-Europa, een complete gedaanteverwisseling zal ondergaan, krijgt de raad ‘op te rotten’.

Islamitische vrouwenhaat begint al vroeg: „Wanneer een jongen wordt geboren, verheugt de familie zich; wanneer een meisje wordt geboren, rouwt het hele gezin.” Volgens psychoanalyticus Lloyd De Mause ligt de oorzaak van islamitisch terrorisme zeker niet in falende westerse buitenlandpolitiek, maar in extreem gewelddadige kindermishandeling door de families van de moslimterroristen:
„Families die de meeste terroristen produceren zijn de meest gewelddadige vrouwenhaters; in Afganistan, bijvoorbeeld, kunnen meisjes geen scholen bezoeken en worden vrouwen die een baan proberen te hebben, of die ‘met trots’ over straat lopen, doodgeschoten.”5
Het is geen wonder dat zulke vernederde vrouwen hun eigen ellende weer op hun kinderen afreageren, met name hun zoontjes. Waarom zou een 20-jarige moslimman anders zijn eigen moeder onthoofden? „Gezien vanuit een psychologisch en antropologisch standpunt moeten we ons afvragen wat voor cultuur menselijke bommen en massamoordenaars voortbrengt, en die wraak door vernedering stimuleert?”

De Kameel van Mekka!

Alles wijst erop dat islam een cultuur herbergt die vrouwen en kinderen haat en die het leven zelve veracht. Uitgerekend deze cultuur willen zogenaamd ‘fatsoenlijke’ bestuurders door heel Europa verspreiden. Het Arabische Paard van Troje, Kameel van Mekka” brengt ons niets anders dan de onomkeerbare verwoesting van onze beschaving.
Westerlingen die hun toekomst willen behouden, hoeven zich niet langer ongestraft door naïevelingen van discriminatie en vreemdelingenhaat te laten betichten.

Bezorgde en angstige burgers die niet langer door hun eigen leiders worden gesteund en vertegenwoordigd, raken gefrustreerd.
De EU- leiders sluiten een Afpers- overeenkomst met de Turkse Neo-Ottomannen maar wel veel meer Turken en betalen daar ook nog miljarden voor aan de Turken. De Overeenkomst is dus letterlijk Vrij reizen naar de EU met geld op zak van de EU. Nu vliegen dagelijks de miljarden de burgers om de oren.
Die naïevelingen zijn lafaards die hopen dat de zondvloed ná hen komt, zodat ze zelf niet meer voor de vrijheid van het Westen hoeven vechten. Het is tijd voor een wisseling van de wacht.

Europeanen mogen nog steeds stemmen, maar ze zijn beroofd van de meeste van hun invloed: alle grote politieke besluiten worden achter gesloten deuren genomen door technocraten en beroepspolitici, die als anti- Europees bende aan het werk zijn!!

Op een verraderlijke wijze waarop Miljoenen moslims Europa binnenstromen, zal de nachtmerrie alleen maar versterken. Europeanen moeten machteloos toezien hoe hun leiders spreken en handelen alsof ze zich niet bewust zijn van wat er aan de hand is.
Oude garde heeft ook nooit de illegalen uitgezet!? Illegale moslimmigranten zullen net zo lang leven van uitkeringen tot de verzorgingsstaat bankroet gaat.
De toestroom van Islamitische migranten houdt niet op. Ze komen via Turkije. Meesten van hen komen nog steeds aan vanuit Noord-Afrika. Georganiseerd krijgen ze in Turkije een valse Syrische of Irakese passport!!
De nieuwkomers – Valse migranten uit Islamitische wereld – die Europa binnenvallen, zijn anti-Europees, ze zijn de Salafisten!!. Deze moslims willen juist de Europa bezetten!!, Ze gedragen zich zoals de moslims meestal doen in de islamitische wereld: ze vallen christenen lastig en vallen vrouwen aan. Ze voelen zich als nieuwe bezetters…

Gecamoufleerde moslim invasie en Bezetting!!

Het blijft toch een super wrede criminele organisatie waarbij iedereen spontaan op jihad kan gaan omdat het boek dat voorschrijft.
De gezaghebbende imam Sheikh Muhammad Ayed heeft onlangs in een toespraak in de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem gezegd dat de enorme aantallen moslim migranten ‘de landen in Europa zullen veroveren… Spoedig zullen wij hen met Allahs hulp onder de voet lopen. Want of ze het nu willen of niet, de Amerikanen, Italianen, Duitsers en Fransen zullen gedwongen worden ‘vluchtelingen’ op te nemen. Wij zullen hen snel inzetten voor het komende Kalifaat.’….‘We zullen hen vruchtbaarheid geven! Wij zullen kinderen bij hun voortbrengen, omdat wij hun landen zullen veroveren!… En dan zullen wij tegen hen zeggen: stuur onze zonen, anders sturen wij onze legers naar jullie toe.’
Europa heeft zeer zwakke leiders, ze werken voor dictator Erdogan! Dit is natuurlijk een schande. Erdogan wilt juist via de massa migratie EU domineren.

Wat een verrijking toch: nog meer islam in Europa, nog meer vrede. En dadelijk nog eens 180 miljoen Turkssprekende islam-aanhangers extra. Kijk, dat zet pas zoden aan de dijk: De heersende politieke elite, met Merkel en Juncker voorop, heeft bloed aan haar handen. Bloed van de vele onschuldige slachtoffers van moslimterreur, die zich – door de ongecontroleerde instroom van een paar echte vluchtelingen en veel profiteurs en jihadi’s – tot in onze eigen steden heeft genesteld. Na iedere aanslag haasten politici zich om van op hun ivoren toren uit te roepen dat dit alweer niets met de echte islam had te maken. Dat waren criminelen en moordenaars die ‘de religie van de vrede’ hadden ‘gekaapt’. Ook Obama, die de islam in zijn hart heeft gesloten, doet hetzelfde. Van hem moeten we dan ook geen heil verwachten in de strijd tegen Islamitische Staat en islamisering.
Het is nu duidelijk dat de Islam het voor het zeggen heeft, en dat de EU volkomen machteloos is tegen het grote Islam gevaar wat ons boven het hoofd hangt.

EUROPA IN GROTE GEVAAR.. TURKEN KRIJGEN OPEENS VRIJE TOEGANG NAAR EUROPA!!

Turken willen de vluchtelingenstroom (crisis) gebruiken om hele Europa binnen te vallen…Georganiseerde Moslims die al binnen zijn proberen grip te krijgen op de moslims die als vluchteling binnenstromen. Door de schuld van Merkel, Juncker, Hollande, Mogherini, Verhofstadt, Timmermans… heeft Europa een tot op heden ongekend soort geweld geïmporteerd: nog meer agressieve moslims voegen ze zich aan e bestaande Turken en Arabieren binnen Europa!.

Het verspreiden van extremistisch gedachtegoed onder het mom van godsdienstvrijheid is natuurlijk schering en inslag in de islam. De noodzaak om extremistische moskeeën te verbieden (ofwel sluiten) dient zich aan, zeker nu het percentage moslims in Europa zich ontwikkelt in de richting van de kritische grens, over de hoogte waarvan we nog lang kunnen kibbelen. Uiteindelijk gaat het om het verbieden van het verspreiden van dit intolerante gedachtegoed. Dat is lastig doordat het wijdverspreid is in de islamitische wereld en diep geworteld in het geloofsgoed. Soms lijkt het onschuldig, maar het laat zich – ook zonder haatpredikers – makkelijk verbinden met gewelddadig extremisme. Daar is geen directe oplossing voor.
Saoedi Arabië en Turkije steken miljarden in de islamisering van het westen door de bouw moskeeën en het sturen van radicale imam’s.

Turkije lid bij EU! Schandelijk…!

Dit is erger, veel erger. Dit is een paard van Troje, maar dan met en doorzichtige wand.
Merkel samen met de Erdogan, hebben ze EU al begraven! Verraderlijke bestuurders hebben de poorten van de westerse cultuur wijd opengezet voor een andere legermacht, de soldaten van allah. Het is afwachten totdat de islamitische bom barst. Zolang politici in binnen- en buitenland blijven wegkijken en de echte oorzaak bij naam weigeren te noemen, moeten we van deze beleidsmakers geen enkele hulp verwachten. Integendeel: zij laten de etterbuil die onze samenleving kapotmaakt gewoon verder woekeren. Geen enkele ‘religie’ ter wereld is de inspiratiebron van zoveel geweld, gruwel en onverdraagzaamheid. Na de herverkiezing van Erdogan heeft de Turkse regering laten weten dat ze in heel Europa gratis korans gaat verspreiden.
De houding van de hedendaagse politieke elite is van de laagste en meest hypocriete soort.
De media  collaboreren eveneens met die intolerante ideologie die de ondergang van het westen heeft gezworen. Dag na dag brengen zij een gekleurd en eenzijdig beeld van de islamitische migratie… al dat islamgeweld komt enkel en alleen voort uit blank racisme, islamofobie, sociale onrechtvaardigheid en uitsluiting van de derde en vierde generaties Moslims in europa!

N.v.d.r.
Dank aan de inzender. Dit is een kwalitatief hoogstaande analyse helemaal anders dat wat de NVA-er uit Aalst, Jurgen Ceder deze week denkt te mogen koekoeken in ’t Pallieterke. In zijn opiniestukje ” ‘Syrië en de ‘Derde Wereldoorlog’ ” (grotendeels flauwe zever en tjevengelul om de islam toch maar niet bij naam als hoofdschuldige te noemen, daarom gebruiken wij hier een verkleinwoord ) meent hij te mogen stellen: “Nee, dit conflict gaat niet over olie”.

En zulke wereldvreemde en totaal ongeinformeerde en bovendien nog onbekwame NVA-politiekers denken ons Vlaamse volk open en bloot te mogen bedriegen! In ’t Pallierterke nog wel! Syrië heeft alles met olie te maken en, wat nog veel erger is, alles met de islam. Ceder is een islamofiele verrader die zand in de ogen probeert te strooien. Veel boeken zal dat tjeefs stuk onbenul beslist nog niet gelezen hebben!

Het conflict in Syrië heeft àlles met aardolie te maken en bovendien àlles met de moorddadige ideologie islam. Alleen zijn ook onze lokale politiekers te dom om te helpen donderden.

Gaan we eindelijk eens écht solidair zijn met de Grieken en niet meer met de Walen? Griekenland behoort tot ons continent. Het is een buffer tegen de moorddadige islamitische barbarij en tegen de her-invoering van slavernij.

 

image_pdfimage_print
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *