We hebben een ernstig probleem!

De productieve “gevers” produceren steeds meer, maar de parasitaire “nemers ” eisen ook steeds meer. Hoe lang laat dit debiele poco-spelletje nog blijven duren?

Voor iemand nog ne SPA? ® alias  socialistische partij, maar wel ànders dan het © ACW&V!

Hoezo anders? Arco= Ethias. Hoe ethischer kan Arco zijn ten overstaan van Ethias? Niemendalle!

Ze zijn beide even corrupt en in het zelfde bedje ziek!

Ziek? De stuipen benaderen allengs een delirium tremens. Zelf  Martens en Miet Smet worden uit de aalput gehaald om hun ding te doen. Wedden dat morgen de intellectueel uit Scherpenheuvel mag komen verklaren dat het volstrekt legitiem is om (echt) geld te verbranden?