Almaci zal zeker ook wel applaudisseren.

Palestijns kind roept op tot oorlog en kopvod-juf applaudisseert.

Palestijnse kinderen worden van jongs af aan opgevoed met Jodenhaat en de wens tot geweld tegen Joden.

Het is de belangrijkste factor waarom nu ook Palestijnse tieners graag zelfmoordaanslagen plegen – met uiteraard wat zij leren uit de moskeeën: dat wie sterft in de strijd tegen de ‘ongelovigen’ direct naar het islamitisch paradijs mag.

Uiteraard maakt dit vrede met Israël voor deze generatie totaal onmogelijk.

Daarnaast is het volstrekt strijdig met de belangrijkste Palestijnse verplichting in de vredesakkoorden: om te stoppen met haat zaaien en te starten met vredeseducatie.

Deze televisie-uitzending laat eens te meer zien hoe die ‘Palestijnse vredeseducatie’ er in de praktijk uit ziet.

Dat verklaart de terreurgolf in Israël.

Desondanks hoor je hier vrijwel niets over in Westerse media of van Westerse politici, zelfs niet nu de zelfmoordaanslagen ook Europa bereikt hebben.

Bron: Likud Nederland