Islam voor vrijdenkers. (1)

Deze titel is een contradictie want islam laat het vrije denken niet toe. Vrijheid staat overigens haaks op onderwerping wat islam in feite betekent.
Over weinig onderwerpen wordt bij het begin van het derde millennium zo massaal gelogen en bedrogen als over de aard van islam en haar geschiedenis. Granada Dit is te verklaren door het feit dat de Europese elite tot twee keer toe een knieval maakte voor de chantage van de olie-exporterende Arabieren. Een eerste keer in 1974 met de zogenaamde “resolutie van Straatsburg” als gevolg waarvan het wetenschappelijk en objectief geschiedenisonderwijs zo goed als afgeschaft en zelfs verboden werd.

Hierdoor kreeg in de navolgende decennia een sluipende censuur steeds meer vat op de opinievorming in de pers en de media waar islamofiele propaganda als politiek correct werd beschouwd en ook schaamteloos verspreid bij gebrek aan parate historische kennis.

Een knieval na 11 september 2001 gedaan door de valse verklaring van de zittende Amerikaanse president G.W. Bush dat “islam een godsdienst van de vrede” zou zijn en het islamofiele beleid van zijn opvolger, de negroïde moslim Barack Hussein Obama, resulteerden in 2008 tot de leugenachtige resolutie 1605 van het Europees parlement die de door afpersing en massamoord tot stand gebrachte privileges van de islam officieel bekrachtigde. Islam betekent onderwerping en dat gebeurde zonder het geringste mandaat van de soevereine volkeren van West-Europa.

Niettegenstaande de bronnen van de islam omstreden zijn geloven moslims dat de Koran de exacte woorden zijn van Allah, de enige ware god in het universum. In het begin van de zevende eeuw van onze tijdtelling kreeg een Arabier die in Mekka woonde een eerste openbaring van die god, nadien een tweede en een derde enz. tot en met de laatste. 114 in het totaal. Deze gebundelde openbaringen vormen de koran. De koran is volgens de moslims of mohammedanen compleet, perfect, eeuwig en universeel. Hij zou ook onbegrijpelijk zijn. Zo wil het de islamitische doctrine.

Wat de analfabeet Mohammed reciteerde als de oorspronkelijke openbaringen van Allah werd opgeschreven op papyrus, palmbladen en zelfs op de schouderbladen van dieren. Die geschriften werden samengebracht in verzamelingen maar 20 jaar na de dood van Mohammed werden die allemaal vernietigd op bevel van de derde kalief Uthman.

Uitgezonderd één enkele exemplaar dat op bevel en kosten van Uthman samengesteld werd door de laatste nog levende secretaris van Mohammed, Zaid genaamd.

Het is deze koran die sindsdien overgeleverd wordt als zijnde de exacte weergave van de woorden die Mohammed verklaarde gehoord te hebben van de engel Gabriël. De koran van Uthman was niet de historische koran die opgeschreven werd overeenkomstig het originele tijdsverloop naar gelang het leven van Mohammed vorderde.

Die historische koran was gemakkelijk te begrijpen. Elke ongeletterde Arabier kon die verstaan omdat elk vers kon geplaatst worden in de context van wat er op een bepaald ogenblik gebeurde of gebeurd was. Twintig  jaar na de dood van Mohammed veranderde dit door de invoering van een officiële versie.

Want wat blijkt? Buiten het eerste uiterst korte lovende hoofdstuk werden alle volgende hoofdstukken door Zaid gerangschikt in dalende volgorde van lengte. Het komt er bij wijze van vergelijking op neer dat een boek in hoofdstukken wordt gesplitst die dan opnieuw gerangschikt worden in dalende volgorde van lengte. De samenhang is verdwenen, het verhaal is oncontroleerbaar geworden, de chronologie van de openbaringen verdonkermaand en elk verband met de historische realiteit doorgeknipt.

De teksten werden in een klap geheimzinnig en dus mystiek, zogezegd vol wijsheid en zo diepzinnig dat je wel een hoog getrainde moslim moet zijn om het te kunnen begrijpen.

Een nieuwe priesterkaste was geboren: de kaste van islamitische geestelijken. De fundering voor een welbepaalde soort theocratische en dictatoriale samenlevingsvorm was gelegd.

Wordt vervolgd.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Islam voor vrijdenkers. (1) — 1 reactie

  1. “Elke ongeletterde Arabier kon die verstaan om dat elk vers kon geplaatst worden in de context van wat er op een bepaald moment gebeurde of gebeurd was”. Eigenlijk zo een beetje als met je horoscoop. Die kan je ook laten uitkomen aan de hand van je interpretatie. Met dit verschil, dat horoscoop “voorspelling” niet gewelddadig is. Niet dat ik mij met horoscoop bezig houd, maar ter vergelijking. Voor de rest zijn wij het er over eens dat de koran een achterlijk gewelddadig “boek” is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *