Optimalisatie van oplichterij

Optima: ‘Optimalisatie van oplichterij onder de bescherming van politieke poenpakkers’

Tien dagen na onze vorige bijdrage is Jean-Marie Dedecker niet verbaasd over de ontwikkelingen in het Optima-dossier. ‘Een zwendel van lui die leven in een symbiose van zelfbediening en cliëntelisme.’ is zijn vlijmscherpe synthese.

Het parlement geeft zichzelf wat omhanden. Mane pulite. Operatie Schone Handen en de vlucht vooruit met een nieuwe aangekondigde onderzoekscommissie naar de malversaties bij de oplichters van Optima, voorgesteld door SP.A-er Peter Vanvelthoven, die nochtans zelf een vennootschapje ‘Ad Monitus’ oprichtte om al zijn mandaten bij overheidsbedrijven onder de korenmaat te steken. Aanval is de beste verdediging .

De vlucht vooruit om een valse schijn van openheid en onschuld voor te wenden.

Een summiere poging om de aandacht af te leiden van een koffiekransje in de Optima-kantoren van kameraad John Crombez toen hij nog staatssecretaris voor Fraudebestrijding was, waarna -toeval of niet- het onderzoek van de BBI werd stilgelegd. (N.v.d.r.: wie ter zake in toeval gelooft moet dringend naar de psychiater!)

Het is een oude volkswijsheid dat het moeilijker is een socialist voorbij een berg met geld te leiden dan een hond voorbij een hotdogkraam. In de Optima Groep zaten er naast een roedel sjoemelsocialisten ook wat liberale ritselaars, proleten uit het Gentse blauwe fabriekje van Willy Declercq en Guy Verhofstadt, dat sedert 1988 de Arteveldestad Paars bestuurt. Graaikampioen Luc Van den Bossche had naast Steve Stevaert nog wat leuke paarse kameraden in de Ethias- Optima zwendel, tot zelfs in de bestuurszetels van de toezichthouder, de Nationale Bank, toe.

Gulle sponsoring in ruil voor politieke goodwill

Van 1993 tot 1999, In volle Agusta-periode, was Geert Versnick secretaris-generaal van de VLD. Een levensverzekering voor wie de partijfinanciering moest organiseren in een tijd dat het bedrijfsleven gul sponsorde in ruil voor politieke goodwill. Een mijnenveld vol obussen en verbrand geld. Als tegenprestatie voor de omerta word je dan “incontournable” en beloond met het manna van zitpenningen in allerhande intercommunales en overheidsbedrijven.

Naast zijn bijverdienste van volksvertegenwoordiger verzamelde Versnick lucratieve bestuurspostjes als voetbalprentjes van Panini: TMVW- Farys, Elia & Elia Asset, Infohos Services, AZ Jan Palfijn, OCMW, Synductis, Eandis, Publi-T, IMEWO, Ivago, Artexis… enz. Zijn zitje in de toezichtcommissie van Ethias kwam van pas voor zijn vriend Jeroen Piqueur bij Optima. Versnick is ook nog gedeputeerde van de Provincie Oost-Vlaanderen, o.a. bevoegd voor ruimtelijke planning. Altijd belangrijk voor een mooi bouwdossier.

Bloedbroeders met bloedbanden

Van 6 augustus 2003 tot 31 december 2006 was Geert Versnick ook voorzitter van het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf AGSOB. In die functie was hij verantwoordelijk voor de verkoop van 38.700 m² Houtdok-gemeentegronden aan het veevoederbedrijf de NV Dufky, dat later omgedoopt werd tot vastgoedmaatschappij NV Dock-Site. De belangen van die firma werden verdedigd en onderhandeld door advocaat Christophe Poppe, boezemvriend en zakenpartner van -jawel – Geert Versnick.

Beide kompanen hadden in 1996 samen een advocatenkantoor opgericht, de ‘Feitelijke Vereniging Poppe Christophe & Versnick Geert’. Deze FV werd pas in 2008 ontbonden en de personeelsleden werden overgenomen door FV Christophe Poppe. Hun FV was gevestigd op hetzelfde adres als Poppes andere vennootschappen ‘PP Law bvba’ en ‘Domaf NV’. Poppe werd huisadvocaat en incassobureau voor menig overheidsvehikel waar Versnick aan het roer zat, zoals het TMVW. Bloedbroeders hebben bloedbanden.

De aandeelhouders en bestuurders van NV Dufky waren de gebroeders Depré die grenzend aan het Houtdok zo’n 10.000 m² grond bezaten. Aanvankelijk zou AGSOB het terrein van de NV Dufky kopen, en er werd daartoe door Versnick op 04.11.2003 een raamakkoord afgesloten. AGSOB deed daarna zelfs voor 2 miljoen euro saneringswerken op het terrein. Plots veranderden Versnick, Poppe & Co van mening.

In plaats van het terrein van NV Dufky definitief aan te kopen volgens het raamakkoord sloot AGSOB in maart 2006 een optieovereenkomst om zelf haar eigen gronden aan de NV Dufky te verkopen. Pikant detail: Karin Kerrinckx was ondertussen op 13.12.2004 bestuurder en aandeelhouder geworden van NV Dufky. Kerrinckx is advocate en … echtgenote van Christophe Poppe. Bloed kruipt waar het niet gaan kan.

Winstgevend doorverkopen

Mevrouw Kerrinckx was ook afgevaardigde bestuurder van de “NV Wet en Advies” waarin de moeder van Geert Versnick als bestuurder zetelde. Meer nog: aandeelhouder van “NV Wet en Advies” was de “NV Flemco” (Fleming Corporation) de managementvennootschap van….Geert Versnick.

De optieovereenkomst met NV Dufky werd afgesloten aan 125 euro per m², een spotprijs voor bouwgrond waarop later luxueuze appartementen zullen verrijzen. De Gentse belastingbetaler werd armer en de doorverkopers rijker. Eenmaal de optieovereenkomst afgesloten stapte Kerrinckx uit NV Dufky (ondertussen omgeturnd tot NV Dock-Site) . Ze werd op 31.03.2006 opgevolgd door Ruben Piqueur (CEO van Optima Global Estate). Jeroen Piqueur (CEO van Optima) en Jan De Paepe, broer van de UG-rector Ann, volgden op 15.07.2006 de gebroeders Depré op. Op 09.02.2008 kwam NV Dufky/Dock-Site in handen van Paul Gheyssens met zijn bedrijf Opus Terrae BVBA.

Daar ontkiemde het gras voor de bouw van de Ghelamco Arena. De financiële looplijnen van dit dossier met publieke financiering en politieke bestuurs- en tribunezitjes laat ik over aan strafpleiter Walter Van Steenbrugge. Versnick kreeg een bestuurderszitje bij Optima Group en vastgoedpoot Land Invest. Voor wat, hoort wat.

Meer dan een smoking gun

Dit was geen smoking gun, maar een smoking scudrocket. Dergelijke belangenvermenging vloekte met het gemeentedecreet en artikel 245 van het Strafwetboek. Het dossier dat walmde als een beerput werd gedeeltelijk uitgespit door Mathieu Dierickx (CD&V) en overhandigd aan de gerechtelijke instanties. Het verdween “op bevel van hogerhand” in de catacomben van het justitiepaleis of in de werkplaatsen van de logebroeders. Het is ondertussen verjaard. De man verliet gedemoraliseerd het politieke schouwtoneel. In de Arteveldestad timmeren de paarse stropkes de galg op voor hun klokkenluiders.

Oplichters cultiveren en verwennen in hun gevolg graag een stoet van politieke besluitvormers om zichzelf te legitimeren, hun slachtoffers zand in de ogen te strooien en politieke bescherming af te kopen. Net zoals Van den Bossche bij Optima, stond Jean-Luc Dehaene op de loonlijst van Lernout & Hauspie. Het gerinkel van de kassa overstemt altijd het geruis van het geweten.

Drijvende verwenstulpjes

Als de noeste parlementairen van de onderzoekscommissie toch de passagierslijsten van Piqueurs yacht Rubeccan willen uitvlooien op zoek naar snoepreisjes van de politieke verstekelingen, heb ik nog wat stille ‘Tips’. Zelfs over de ministeriële cruisegangers op het plezierbootje dat een Oostendse vastgoedtycoon van Koning Boudewijn kocht .De baas van Electrawinds, Luc Desender, had ook zo’n drijvend verwenstulpje op de Middellandse Zee, de “Justeni”. Naast lucht- en windkastelen had Electrawinds ook een optimaal coöperatief beleggingsvehikel C.V.Groenkracht. Het devalueerde tot het groene Arco.

De Oostendse Keizer Johan Vande Lanotte stond zelf aan het roer van het energiebedrijf van de gebakken luchtverkopers. Er loopt een rode draad door Dexia, Fortis, Ethias, Optima, H&P, Electrawinds en consoorten. Een carrousel van rode duiten tussen de kameraden van het grootkapitaal. De Gentse burgemeester Daniël Termont stortte destijds bijvoorbeeld ook 10 miljoen euro van de Vlaamse energieholding in de kas van de zieltogende windboeren.
Ze worden uit de wind gezet door wetten die ze zelf maken en bevoorraad door een kluwen van intercommunales, pensioenfondsen, en semioverheidsbedrijven, bemand door gekleurde politieke vazallen die met belastinggeld op afroeping de putten vullen. Zwendel van lui die leven in een symbiose van zelfverrijking, zelfbediening, en cliëntelisme, met de ethiek en de moraal van een lintworm.
Als John Crombez bij zijn Sp.a schoon schip wil maken zal hij eindigen als kapitein van een spookschip. Ik wacht weerom met ongeduld tot de onderste steen omgekeerd wordt, maar ik vrees dat hij naar gewoonte in de kikkerpoel zal blijven liggen.

h/t Jean-Marie Dedecker

P.S.:
Het socialistisch web rond Optima beperkt zich niet tot Van den Bossche. Ook een voormalig kabinetschef van Willy Claes en oud-senator Herman Verwilst bestuurden de financiële maffia van optima. Dat Verwilst in 2012 nog in verdenking werd gesteld voor koersmanipulatie weerhield de Optima-top niet om hem aan het roer te zetten van de raad van bestuur. Buiten de Gentse SP.a-burgemeester Daniel Termont draaide ook PS-voorzitter Di Rupo mee in het malafide Optima-netwerk. Het is allicht of bijna zeker deze die – tegen het advies van toezichthouder FSMA – de Nationale Bank onder druk heeft gezet om Optima een banklicentie te geven (De Tijd, 17 juni ’16). Dat Sp.a-voorzitter Crombez Optima destijds (nota bene als staatssecretaris voor fraudebestrijding!) de hemel in prees versterkt de idee van een zelfbedienend politiek complot.

De taak van liberaal Geert Versnick bestond erin zijn vertrouwenwekkende status te misbruiken om nietsvermoedende – maar vooral vermogende – klanten naar Optima te lokken. Verder klinken ook de namen van hooggeplaatsten binnen het rectoraat van Universiteit Gent, het Gentse Universitaire ziekenhuis en de NMBS.

We kunnen er donder op zeggen dat al  voormelde politiekers fanatieke tegenstanders zijn van het houden van bindende volksraadplegingen. Dat geldt ongetwijfeld ook voor de minister van justitie die zijn ambt moest bekleden omdat hij raadsman was van Arcopar, een coöperatieve vennootschap waarvan de directeurs met hen toevertrouwd spaargeld junkbonds kochten maar voor deze pure oplichting gepaard gaande met duidelijk bewezen valsheid in geschriften niet mogen veroordeeld worden omdat ze allemaal zeer nauwe banden hebben de de vakbond die het woord christelijk uit haar naam schrapte. Dan is de verjaring laten sturen door een CD&V-minister van justitie uiteraard dé enige overblijvende ontsnappingsroute. Je moet geen diepgaande analyses maken om vast te stellen dat alle traditionele partijen en ook de partij die moskeeën subsidieert corrupt zijn tot op het bot.

Dat België een rechtsstaat zou zijn is een fictie en een grove leugen. De scheiding der machten is hier deskundig afgebouwd want de collusie tussen uitvoerende macht en de rechterlijke macht is door het perfide systeem van politieke benoemingen zo goed als volledig. De wetgevende macht is monddood gemaakt door een particratie, een ongenadige dictatuur van autocraten.

En dan durft een gewezen eerste minister zoals Herman Van Rompuy op de staatstelevisie schaamteloos komen orakelen over haat die het volk zou koesteren tegen de Europese oligarchen, die hij niet noemt maar als een echte tjeef valselijk bestempelt als “Europa”. De burgers haten Europa helemaal niet, integendeel zij houden van Europa maar wensen de oligarchen  afgezet en veroordeeld voor hun vele misdrijven.

Dat het journaille en het groot verstand op het schoon verdiep, als een moslim pas burgemeester is geworden van een van de belangrijkste hoofdsteden ter wereld, nog giftig en beledigend durven  uithalen naar stemgerechtigde burgers die in een volksraadpleging beslisten dat het nu wel genoeg was met die politieke waanzin van de etnisch zuiverende oligarchen in Brussel, is zonder meer schandalig. Dat de valse munters in Frankfurt geld bijdrukken zonder tegenwaarde maakt de cirkel rond. Hier moet iets gebeuren. Ook hier moeten de  verantwoordelijken vervolgd en gestraft worden. Pas na deze noodzakelijke catharsis kunnen de Europese volkeren terug hun verloren vrijheid terugwinnen.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Optimalisatie van oplichterij — 3 reacties

  1. Zijn er ook al onderzoeken gedaan naar de relatie Infohos Services en Jan Palfijn. in beide instellingen heeft Geert Versnick een belangrijk mandaat. Zo werd in 2009 of 2010 tot 2x toe de hardware (beeldschermen en computers) vervangen in Jan Palfijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *