Londen vergoedt de Britten in Cyprus. En hoe gaat het verder?

Na de grootste bankroof aller tijden door de EU is er grote consternatie ontstaan in Groot Brittanië. Zelf noemen ze het afgezwakt: nervositeit.

Daarop heeft de Britse regering, bij monde van minister van Financiën John Osborne, in allerijl aangekondigd dat een paar duizend Britse ambtenaren en soldaten gestationeerd op Cyprus, de ingehouden EU-belasting terugbetaald zullen krijgen.

Wie echter de de pineut zullen blijven zijn de vele Europese inwoners die dachten er ongestoord hun oude dag konden doorbrengen, alsook de vele Russen die er hun geld parkeerden. Geraamd wordt dat er alleen al 25000 Britten op het eiland wonen, en dat slechts de er gestationeerde ambtenaren en militairen op de terugbetalingsregeling kunnen rekenen. Samen zouden volgens de raming van de ECB 2 miljard Euro op hun rekening in Cyprus hebben staan. Naar hoeveel Duitsers, Nederlanders, Fransen, Italianen, belgen enz… er wonen, hebben we het raden, maar het zullen er ook vele duizenden zijn, en hun gezamenlijke bankdeposito’s zullen eveneens in de miljarden lopen. Vanavond en morgen is hierover dus nogal wat nieuws te verwachten. .

Het kan met een grote zekerheid voorspeld worden dat dit door Rusland niet zonder gevolg zal geklasseerd worden, en dat andere EU burgers ook uitzonderings-terugbetalingen zullen eisen.

Ik meen zelfs dat er wel eens enkele verdwaalde Russische kogels langs, en tussen de oren, van de bedenkers van dit plan zullen knallen. De Russen hebben er de mensen en de middelen voor, met als voordeel dat we zo misschien Van Rompuy, Barosso en Schultz en het EU-politbureau hun  pensioen niet meer moeten betalen.

Moest er dan niets gebeuren? Natuurlijk wel, maar de situatie is zo dramatisch, en men heeft zo lang getalmd, dat elke andere maatregel veel te lang zou duren. Men wist zoals bij Griekenland dat Cyprioten boven hun stand leefden en enorme schulden opbouwden, zonder enige terugbetalingscapaciteit of economische activiteit en economisch potentieel te hebben. De sneeuwbal werd alsmaar groter en had een veel te grote snelheid bereikt. De schuldigen die deze crisis veroorzaakten, die lieten begaan, die geen maatregelen namen die moeten nu berecht worden en met hun persoonlijk vermogen ook borg staan.

De oplossing die ik voorsta: Cyprus uit de Europese muntunie, opnieuw een Cypriotisch pond, en al het geld daar fors devalueren. Aan de situatie waarin ze zijn verzeild geraakt zijn ze zelf schuldig. En ja de banken en fondsen die lichtzinnig aan zo’n land geld leenden, vaak aan woekerrentes, moeten dan maar de gevolgen dragen.

Een faillissement van Cyprus zou haast zeker zijn, waarna de Russen of de Turken of de hoogst biedende het land gewoon konden kopen/overnemen. Een koper zou zich meteen met dit halve  eiland in de EU kunnen kopen, al zou ik niet begrijpen waarom men daar zou toe willen behoren.

Uiteindelijk moet er ook werk gemaakt worden van veel rechtvaardigere maatregelen, nu is de straf voor de inwoners van Cyprus collectief, en dus zeer onrechtvaardig ten overstaan van burgers die op een eerlijke wijze spaarden en leefden. Al zijn er dat in Cyprus misschien niet veel, juist zij verdienen te worden ontzien. Waarom zouden eerlijke mensen anders nog eerlijk en braaf blijven? Waarom zouden wij nog eerlijk blijven?

De crisis waarin Cyprus zich bevindt is niet nieuw. Toch is de EU-beslissing om het spaargeld algemeen en ongenuanceerd te roven amateuristisch en gevaarlijk. Het is een communistische maatregel die zelfs in het Venezuela van Chaves een natte droom waren gebleven. Dit creëert een precedent zonder voorgaande, en stelt terecht de opheffing van het bankgeheim, de controle van de EU over ieders rekening in vraag. Dit is de grootste deuk in het vertrouwen van de burgers, die de EU ooit kon slaan. Vanaf vandaag kunnen we met zekerheid stellen: de EU is de EUSSR.

Wees gerust, de dag dat het hier fout zou lopen bestaat de kans dat de EU ook een aanslag op het spaargeld pleegt. Niet het spaargeld van de rijken en politici met voorkennis, niet op het nauwelijks aanwezige spaargeld van de Walen, de Brusselaars, de krekels, maar op het spaargeld van de Vlamingen en de mieren. Met dank aan de PS- regeringen, de Sinterklazen en de Vlaamse collaborateurs die lieten begaan.

Nog enkele Orweliaanse vragen/voorspellingen zijn hier op hun plaats:                                                   Zijn de Russen nu in staat om gans Cyprus op te kopen? Of, hoe hard lachen de Turken en de Turks Cyprioten, en hoe ver staat de deur nu open voor de totale inpalming en islamisering van Cyprus op korte termijn? Gaan de Cyprioten de revolutie en harde actie verkiezen boven het verlies van hun soevereiniteit?

Is dit geen scenario voor het begin van een nieuwe grote crisis, een totale vertrouwensbreuk en zelfs een oorlog?                                                                                                                                             Moeten we geen methoden vinden om het spaargeld veilig te  stellen, garanties te eisen?

Zijn dit geen dwingende bijkomende redenen voor Vlaanderen om snel onafhankelijk te worden in 2014? Als je geld en je toekomst je lief zijn, dan hebben we zelfs geen andere keuze.

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/03/17/london-erstattet-briten-in-zypern-die-eu-steuer/

Ik verwijs nog naar het artikel hieronder van collega Stradi, en het betreffende artikel van E.J.Bron waarnaar ook werd verwezen.