Ola mannekens…die durft!

Wat Vl-minister G.Bourgois gegeten of gedronken heeft weet ik niet, maar het smaakt naar epo als we zijn discours van het afgelopen weekend lezen. De smalle uit Grimbergen heeft zowaar de Waalse haantjes uit hun kot gelokt en die kraaien nu om ter hardst. Geert wil niks minder (en daar kan ik hem wel in volgen) dat ALLE bevoegdheden naar Vlaanderen komen en Walchië zijn eigen patatten moet planten wil het te eten hebben.

Dat hij absoluut die Brusselse mesthoop ook wil in zijn zak steken ligt mij minder om niet te zeggen: helemaal niet. Persoonlijk hoef ik dat scheefgegroeide en door allochtonen ingepalmde misbaksel niet meer, maar dat is ieder zijn mening. Feit is dat de verklaring van Geert hevige reacties bij onze zuiderburen heeft losgemaakt en dat het geschuimbek her en der niet van de poes was. Zelfs bij de zondagse “mise au point” kwam de ecologische bosprotter O. De Leuze met trillende “moustache” zijn gal spuien over onze Geert die hij er van beschuldigde dit leuke land te willen splitsen en zijn geliefd Brussel te wil annexeren, alhoewel dit van bij het ontstaan van dit onland op Vlaams grondgebied ligt, maar dat kunnen de hersenen van veel haantjes niet begrijpen.

Ook andere francofoonse exellenties waren in hun poep gebeten en verwensten onze brave vlaamsgezinde NV-A jezuiët naar de diepste hel. Hij wil volledige autonomie voor Vlaanderen en dat is voor de flessentrekkers uit het zuiden des lands niet te pruimen. Erger nog..hij wil de volgende minister-president van Vlaanderen worden. Mensen toch…ze worden bijna stapelgek in Francofonië!

Laurette van de P.S. kreeg ei zo na epilepsie aanvallen toen zij dit vernam. Zowelle haar oogwallen kregen de allures van een opgeblazen brulkikker, Elio vrat in stilte zijn strikske op en C. Michel zijne kletskop werd vaalgrijs. Ook bij de keuning is het nu een en al treurnis na het aanhoren van deze mare, net nu er een nieuwe paus met al de bijhorende poes pas in de steigers staat.Verdomme toch wat die vermaledijde Bourgois toch durft te stellen.Vlaanderen meester in zijn keuken?…en wie gaat er dan nog solidair zijn met de arme Waaltjes?..gaan ze hun jaarlijks broodnodige centjes nog krijgen? Gaan de Brusselse Vlamingenhaters hun leefloon moeten inleveren? Geert toch,je hebt heel Walloniê tegen jou in het harnas gejaagd. Zij die enkele maanden nog orakelden dat ze best op eigen poten kunnen staan en Vlaanderen niet nodig hebben blijken nu plotsklaps een Vlaamse autonomie met man en macht af te wijzen..zouden er dan toch “centjes” mee gemoeid zijn en is die Waalse gebelgdheid maar schone schijn om dit gegeven te verdoezelen?.. ik denk van wel.

Gelukkig voor de haantjes kunnen ze nog steeds rekenen op hun vlaamse collabo’s die nu reeds lieten verstaan de intenties van Bourgois (lees:NV-A) NIET te zullen delen.A ls hardleerse Belgicisten zullen zij dit beletten. Onze blauwe stekkertrekker was er als telg uit een franskiljonse familie als de kippen bij om van vallende maskers te spreken en de NV-A te blameren. Kriske van de tsjevenclub reageerde zoals vanouds op zijn tsjeefs, zegge op zijn Echternachs. Voor de linkse graaikonten is alleen al de gedachte van vBv Vaamse autonomie je reinste grafschennis. Feit is hier dat Geertje een poepje heeft laten ruiken dat grote golfslagen veroorzaakt heeft en nog zal veroorzaken.Voor Francofonië en hun vlaamse trado’s alle reden om operatie “torpedeer de NV-A” met nog meer vuurkracht in te zetten. Er zal ongetwijfeld nog een hele rits oprispingen volgen over de “gevallen maskers” Wordt zeker een leuke soap!

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Ola mannekens…die durft! — 4 reacties

  1. @ Beste Senior, heeft U er al aan gedacht dat Brussel & omstreken steeds ZULLEN BLIJVEN LIGGEN als “stad & stuk grondgebied errond”, maar… dat degenen die er al-dan-niet-wettelijk op wonen… ten àllen tijde VERWIJDERBAAR zijn ? (met 5 minuutjes politieke moed)
    Brussel laten schieten ware niet zo’n goed idee hoor, want Vlaanderen ware het VOORGOED kwijt.

  2. Dat had al jaren geleden uitgevoerd moeten zijn dan waren we nu verlost van dat decadent profitariaat van die franskiljonse terrors én vooral van die massa allochtone OCMW klanten.
    Dé reden om nog voor 2014 het roer om te gooien en de rooftunnels gedicht te hebben incl. een waterdichte grenscontrole in te voeren wat die eikels liggend in dat EU gedrocht er mogen over denken. Die moeten héél snel de vleugels geknipt worden en hun parasitisme herleid worden tot 0.

  3. De belgische en europese bezetter van Vlaanderen is de oorzaak van alle ellende in Vlaanderen. Met een bezetter gaat men niet onderhandelen, een bezetter wordt verjaagd. Van een verjaagde bezetter eist men schadevergoeding en teruggave van wat gestolen werd. Nadien dient er afgerekend te worden met de verraders en collaborateurs. Een onafhankelijk Vlaanderen dient buiten de Europese unie, Raad van Europa en de UNO te blijven, om bevrijd te zijn van de verdragen die ons saboteren.Eerst moet er orde op zake gesteld worden en dienen de stallen uitgemest te worden. Een genezing begint steeds met een juiste en volledige diagnose van de kwaal. De negatieve reacties zijn begrijpelijk : geen enkele pooier aanvaardt dat hem zijn geldbron(=hoer) wordt afgepakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *