Low as they go, and lower – Zo laag als zij gaan, en lager

En het gekonkel en complotteren gaat door zoals ervoor, voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ook hier kunnen ze het niet verkroppen dat hun favoriete kandidaat de presidentsverkiezingen niet won. Krampachtig zoeken ze verklaringen, al lagen die er op elke hoek van de straat.

De Democrats en het establishment ginder en hier, kunnen hun ontgoocheling en woede niet onderdrukken, overal waar ze aan het woord komen, uitgenodigd bij de Hillary gezinde media, in Hillary-gezinde praatprogramma’ s, in de onder hun neus gedrukte microfoons, blijken ze met hun woorden Trump te beschadigen, geven ze zelfs vaak in veel of weinig woorden aan, dat ze bereid zijn hem te saboteren, gaan ze verder met hem en de vele kiezers te besmeuren die voor hem stemden.

Wij kennen dat, die sabotages door individuen groeperingen en politici, die niet louter oppositie zijn, niet louter een andere mening hebben. De sabotage van mensen die inhoudelijk enkel hun wereldbeeld en oplossingen accepteren, en al het andere afdoen als fascistisch, populistisch, extreem rechts, verwerpelijk enz…. en daaruit hun acties distilleren.

Wie niet denkt als zij moet best zijn mond houden, kan nooit een goede leider zijn, geen goede bedoelingen hebben, zou zelfs nooit mogen stemmen, zelfs moeten heropgevoed worden, nooit voor een klas mogen worden geduld. .

Wat blijft er Trump of ons in de toekomst te doen na een overwinning?”, vraag ik me af.

Hetzelfde wat zij met ons, die ze met het woord ‘deplorables’ bestempelen, wat ze met andersdenkenden doen, zouden doen of van plan zijn?

Hen monddood maken, hen elke mogelijkheid tot sabotage ontnemen, hen heropvoeden, elke macht- en controlepositie op elk niveau innemen, en zoals zij de wereld hervormen naar ons wereld- en maatschappijmodel?

Zoals zij dat zonder verpinken deden, meestal zonder geweld of bloedvergieten, maar lang niet altijd zoals de geschiedenis ons ook leerde, meedogenloos om tot in elke vezel van de macht en maatschappij te geraken en daar, desnoods met alle middelen, te blijven, wettelijke en andere? Desnoods daar speciale wetten voor maken, de rechters daartoe vinden en benoemen?

Nee, ze zullen uit eigen beweging geen plaats ruimen, het roer aan de anderen laten die de verkiezingen wonnen.

Diversiteit is bij is links slechts een egoïstische holle gedachte, die enkel gewicht krijgt als die in hun kraam en wereldbeeld past.

De overgrote meerderheid is zelfs niet in staat te denken dat hen dit, vaak al vroeg werd aangeleerd, zoals door de onderwijzer geschiedenis die vandaag 9-11 (!) op TV in mijn ogen een video/microfoon-bom gooide. Zei dat hij enkel zijn les had voorbereid in de vaste veronderstelling en vertrouwen dat Clinton zou winnen.

Beslist zal hij ook vandaag of later niet in staat zijn om met een open geest, onbevooroordeeld, perfideloos een les te geven over Trump en diens programma. Meer nog, hij zal waarschijnlijk nooit naar het echte programma van Trump geluisterd of gekeken hebben omdat hem al vroeg werd geleerd of er werd op gewezen dat alles dat afwijkt van de ‘rode ‘ lijn sowieso fout is/moet zijn. We moeten geen vlieg zijn op de muur in het klaslokaal om te weten dat de lessen eerder dit jaar of nu, met Trump in de hoofdrol, niet op dezelfde wijze zal gegeven worden als die over Clinton.

Nee hij zal de sabotage, de afbraak en de indoctrinatie meer dan ook verder zetten en er van overtuigd zijn dat dit zo moet en juist is.

Zoals ik al her en der las, hen kennende, en ikzelf en anderen ook al hebben ervaren, zijn er velen zelfs zeer bereid om hun ideeën en model met geweld en bloedvergieten op te dringen.

De vele gewelddadige vakbondsfiguren en hun dito acties; de vele betogingen van hun gelijkgezinde groeperingen, en zelfs de Chiro en KAJ meisjes blijken tot geweld bereid.

Ergens in hun leven werd het woekerende virus in hun hersenen gepland.

Dat mag blijken uit de veelzeggende twitter-berichten van die twee seutjes, die misschien nog te redden zijn.

En gans die klagende processie van slechte verliezers, durft Trump en al wie voor hem stemden, gevaarlijke fascisten, populisten, marginalen, dommeriken enz.. noemen???

Ik weet beter. U ook?

Na een uitspraak van Michelle Obama, die de splinter zag in Trump’s oog, maar niet de balk in de hunne, schreef ik ergens vlug een reactie:

From Antoine Griffon to all of his friends and family

When they go low, i go high.
When they go high, i go higher.
But i’m prepared to go even lower too,
if they go low and dirty, and leave me no choice.
It all depends upon their choice and the weapons they’re using.
After all, it then has become a battle for survival, where the strongest will win and survive.
And i’m trained, prepared and determined all my life to do that,
with confidence but without any paranoia
Be so too!

Lets drain the swamps here as well !

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Low as they go, and lower – Zo laag als zij gaan, en lager — 1 reactie

 1. Geen enkele opinie die de toetsing met de realiteit niet doorstaat roept zo veel fanatisme op als een geïndoctrineerde mening die met behulp van hersenspoeling sluiks en onderbewust tot stand werd gebracht.

  Een geïndoctrineerde opinie – zoals een politiek correcte – is niet spontaan en doordacht tot stand gekomen gesteund door persoonlijke waarnemingen noch onderbouwd met zelf geformuleerde argumenten.

  Zo’n opinie is intellectueel door de eigen hersenen niet onderbouwd en kan bij tegenspraak alleen verdedigd worden met valse argumenten. Dat valt natuurlijk op en de slachtoffers van hersenspoeling voelen of weten dat ook.

  Omdat het moeilijk is te beseffen dat men ooit langzaam maar zeker beetje bij beetje geïndoctrineerd werd wordt het uiterst moeilijk om het eigen ongelijk toe te geven en moet de gedupeerde wel beroep doen op emotionele argumenten en manifeste leugens die naarmate ze tegengesproken worden zelf fanatieker gaan verdedigd worden zelfs tot het stadium van razernij en delirium tremens. Denk maar aan het fanatisme van de aanhangers van sekten, religies en ideologieën zoals de islam.

  Bij de gewone burgers die dus niet behoren tot het establishment of een corrupte politieke sekte vergt het een soort rouwperiode om tot het besef te komen dat hun opinie strijdig was met de realiteit bij voorbeeld met de uitslag van verkiezingen waaraan ze zelf niet eens mochten mee doen.

  Totaal anders is het gesteld met de hersenspoelers en indoctrinerenden zelf die heel goed weten en beseffen hoe immoreel ze bezig waren en blijven. Tot die categorie behoort het journaille en politiekers als o.a. Karel De Gucht en Martin Schultz. Zij blijven komedie spelen tot het bittere einde omdat ze anders schuld zouden moeten bekennen, waardoor zou blijken dat zij in feite gewone misdadigers zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *