UNIA moet verdwijnen

Ik zal nog eens mijn pijlen richten op een van de grootste ondingen die onze democratie overwoekert en ons tot in de ziel raakt – het zogenaamde Centrum voor de Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, nu met nieuwe naam UNIA om haar verleden te camoufleren.

foto van Stradi Song.

Voor elke rechtgeaarde democraat is het bestaan van zo’n centrum een ongekende schandvlek op een van de basiswaarden van onze samenleving – de vrijheid van meningsuiting. Deze vrijheid is een van de mooiste vruchten van de eeuwenlange strijd die de Europese Verlichting heeft gevoerd tegen de knevelarij van de autoritaire overheid en het godendom van de religieuze breinpolitie.

Geef toe, wat is het Centrum? Een met belastinggeld betaald instituut dat bepaalt wat vrije burgers al dan niet mogen denken of zeggen. Welke echte vrijdenker en kosmopoliet kan zo’n monstruositeit ooit aanvaarden?

Een open en democratische samenleving die beweert gebaseerd te zijn op de vrijheid van de burgers en op de vrije meningsuiting is absoluut niet verenigbaar met een door belastinggeld gefinancierde breinpolitie – die bovendien al te vaak de schijn wekt met twee maten en twee gewichten te meten.

Het zogenaamde Centrum voor de Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, nu UNIA, schendt door zijn bestaan zelf de fundamentele basisrechten van elke vrije burger in dit land. Het bestrijden van een door de overheid goedgekeurd en gefinancierd “instituut voor correct denken” is daarom een absolute plicht voor elke democraat.

De leugen die onder het mom van het multiculturalisme alleen maar standhoudt en gedijt door de machinaties van de “politiek-correcte” breinpolitie – is maar al te gelijkaardig is aan de leugen die in Kinshasa en Syrië terreur zaait en duizenden slachtoffers maakt. De leugen van god en godjes. De leugen van ideologie en idiotie. De leugen die in dit land gedragen wordt door blinde beleidsmensen voor wie het “multiculturele gebed” alleen maar een volgende carrièrezet is – ten koste van waarheid en vrijheid.
Verafstoot heeft dat gedrocht opgericht enkel om het VB te bestrijden om zo de klassieke partijen een stok aan te reiken die ze willekeurig kunnen gebruiken om de tegenstanders in diskrediet te stellen, het was zo opgericht dus schaft het met een pennentrek terug af.

De CGKR/UNIA moet verdwijnen. Die nutteloze, dure, ondemocratisch opgerichte groepering staat onder rechtstreeks bevel van de eerste minister, destijds opgericht om het toen nog Vlaams Blok te bespioneren. Om hun bestaansreden te legitimeren voeren ze taken uit die door gelijk welk statistiekbureau kunnen uitgevoerd worden. Honderd politiek correcte werkzoekenden hebben daar een goedbetaalde bezigheidstherapie, gefinancierd met de winst van de lottotrekkingen, waarbij totaal voorbijgegaan wordt aan de bepaling die uitdrukkelijk stelt dat de lottowinsten moeten gereserveerd worden voor maatschappelijke doelen. Van hun rapportje over e- en immigratie druipt de wereldvervreemding af.

 

Als je leest wat hun aanbevelingen zijn moeten we heel de wereld opvangen zonder beperkingen.

1. Op het vlak van de gezinshereniging vergeet het rapport een belangrijk punt. De meeste gezinsherenigingen gebeuren niet op basis van de vreemdelingenwet, maar op basis van bilaterale verdragen met de herkomstlanden. Die bevatten allemaal verschillende regels en zijn een bron van discriminatie tussen de overkomers. In feite zouden al deze verdragen moeten worden vervangen door één wet, maar over deze versimpeling heeft het CGKR/unia het niet.

2. De aanbeveling dat de strijd tegen de schijnhuwelijken beter niet systematisch wordt gevoerd, wekt verbazing voor een centrum dat toch ook de mensenhandel moet bestrijden.

3. Het CGKR/unia schakelt migratie stelselmatig gelijk met immigratie, terwijl dat maar één deel van het probleem is. Alle voorstellen die het CGKR/unia formuleert hebben tot doel meer buitenlanders naar België halen, buitenlanders die in België verblijven makkelijker hier te houden of meer procedures voor hen scheppen om hun verwijdering te betwisten. Dat is een immigratiebeleid, geen migratiebeleid.
Het CGKR/unia mag deze reductie uiteraard doorvoeren, maar dan zou het dit best uitdrukkelijk zeggen en bovendien grondig motiveren.
Zeker als uit andere onderzoeken van het CGKR/unia zelf blijkt dat twee op de drie van de huidige bewoners van België (autochtone Belgen, allochtone Belgen en buitenlanders die hier wettig verblijven samen) menen dat België “vol” is.
Het CGKR/unia zou best antwoorden op deze bedenking van de huidige bewoners van België, die toch niet zomaar als racisme kan worden afgedaan.
Het zou minstens moeten motiveren waarom het alleen maar pleit voor immigratie naar het tweede dichtst bevolkte land van Europa. Het zou bovendien best aantonen hoe zijn voorstellen de gelijke kansen van iedereen bevorderen en het racisme bestrijden. Dat dit niet is gebeurd, is een belangrijke lacune.

4. Een Centrum voor de studie van de Migratie moet objectief zijn. Het CGKR/unia kiest evenwel spontaan en onvoldoende gemotiveerd partij in het debat. Eens te meer roept dit rapport de vraag op of het behartigen van gelijke kansen wel verzoenbaar is met een objectieve studie van de migratiegolven. Het CGKR/unia dreigt zich vast te rijden in zijn vele opdrachten, die steeds moeilijker met elkaar te verzoenen zijn.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

UNIA moet verdwijnen — 6 reacties

 1. Een prachtig staaltje van volksbedrog heeft zich afgespeeld in de USA, een zekere Donald Trump “beloofde” orde op zaken te stellen als hij verkozen zou worden, de burgers geloofden hem (ik ook), helaas, eenmaal op het stoeltje wordt niets maar dan ook niets nog uitgevoerd, integendeel, alles wordt AFgevoerd…
  Van volksbedrog gesproken…
  Hij heeft anders de stemmen gekregen omdat hij “beloofde” in te grijpen tegen die islamitische smeerlapperij, dat hij de corruptie in de politieke wereld zou uitmesten enz.
  NIETS zal plaatsvinden, straks misschien wel actie en bedreigingen aan de personen die deze smeerlapperij wel willen verdrijven zoals geert Wilders, Marie Le Pen, Filip Dewinter, Frauke Petry enz.
  Ik ben zeer, zeer, zeer zwaar ontgoocheld in de politiekers, één pot nat, lullen en zakken vullen…., ik moet er van kotsen.

 2. De mei’68 gebrainwashte profs,hournalisten, leraars, onderwijzers, straatwerkers, zullen uit ondervinding wel beseffen dat hun ideologie nooit of te nimmer zal lukken.

 3. “Unia”… Van “unie” is er niet veel te merken onder die indringers niet veel te merken: zie maar eens in Limburg naar de vete tussen de aanhangers van Erdogan & Gulen; en in Brussels gebied door de vele jongeren-straatbendes waarbij de afkomst bepalend is voor iedere soort-bende.

 4. Bochtenpakker BDW ging daar ooit iets aan doen maar eens aan de macht was hij dat al ”vergeten”.

  De N-VA eist dat de rol van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding wordt ingeperkt. “Als we mogen meedoen aan coalitiegesprekken in 2007, vergeet ik dit niet”, zegt Bart De Wever.

  http://www.standaard.be/cnt/g6otdhd2

 5. Hoe dan ook de “politiek correcte industrie” (want daar lijkt het meer en meer op) doet er alles aan om ons met ons eigen belastinggeld het zwijgen op te leggen en/of tegen de muur te spijkeren. Als er maar een verkeerd woord over de allochtonen valt heb je al prijs. CGKR/UNIA kijkt en luistert overal mee. Lieve van de blog, vroeger, kan er van mee spreken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *