Een EUSSR-communiste die raaskalt

Zal Europa zonder voortgaande islamitische immigratie instorten? Dat lijkt de opvatting te zijn van hoge EU-functionarissen, zoals Federica Mogherini. Mogherini, een Italiaanse voormalige communiste, is de huidige Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie. Dit maakt haar in feite minister van Buitenlandse Zaken van de EU. Ze gaf begin februari 2017 een interessant interview met de grote Italiaanse krant “Corriere della Sera.screenshot_5Federica Mogherini

In het interview beweerde Mogherini dat het onmogelijk is om een einde te maken aan de massale immigratie. Zij deelde verder mee dat de Europese economie zonder verdere immigratie verlamd zou worden en dat Europa demografisch “zou instorten”.

Toegegeven, in dit specifieke krantenbericht gebruikte Mogherini niet met name de woorden islam, islamitisch of moslim. Bij andere gelegenheden heeft zij echter duidelijk benadrukt dat islamitische immigratie een onderdeel is van wat Europa nodig heeft om een ineenstorting te voorkomen.

Federica Mogherini maakte in juni 2015 soortgelijke opmerkingen op een conferentie over de islam in Europa. Zij verwierp toen elke veronderstelling van een botsing tussen de islam en het Westen en verklaarde dat “de islam een plaats heeft in onze westerse samenlevingen. De islam hoort thuis in Europa. Hij heeft een plaats in de geschiedenis van Europa, in onze cultuur, in ons voedsel en – wat echt belangrijk is – In het heden en de toekomst van Europa”. De Europeanen moeten de ‘diversiteit‘ vieren, waarin de islam ook een plaats heeft. Zij verklaarde verder dat “Ik niet bang ben om te zeggen dat de politieke islam een deel zou moeten zijn van het beeld dat wij van Europa hebben”.

Mogherini zei dat:

“Een aantal mensen nu probeert om ons ervan te overtuigen dat een moslim geen goede Europese burger kan zijn, dat meer moslims in Europa het einde van Europa zullen betekenen. Deze mensen vergissen zich niet alleen in moslims: deze mensen vergissen zich in Europa – dat is mijn kernboodschap – ze hebben geen idee wat Europa en de Europese identiteit inhouden. Dit is onze gezamenlijke strijd: om dit concept zowel in Europa als buiten Europa aanvaard te krijgen. Want Europa en de islam moeten een aantal gemeenschappelijke uitdagingen in de wereld van vandaag onder ogen zien. De zogenaamde Islamitische Staat doet een ongekende poging om de islam te misbruiken door een verdorven politiek en een strategisch project te rechtvaardigen”.

Honderdduizenden illegale immigranten zijn in 2015, 2016 en 2017 de Middellandse Zee overgestoken, op weg naar Europa. De manier waarop de Europese Unie omgaat met de immigratie moet door middel van samenwerking en partnerschap gestalte krijgen, niet door confrontatie. Mogherini zei dit tegen de media, voorafgaand aan een top[conferentie] op Malta in 2017. “Wij geloven niet in muren of verboden”, voegde ze eraan toe. Zij verklaarde verder dat er geen discriminatie van migranten op basis van het geloof zou moeten zijn.

Voor tientallen miljoenen Europese burgers is de massa-immigratie uitgegroeid tot een enorme sociale en economische last, evenals een grote bedreiging voor de veiligheid. De leiders van de EU zien de islamitische immigratie echter als een kans, zelfs als dé oplossing voor de Europese problemen. Voor de oligarchen van de Europese Unie is de islam  geen probleem. Islamofobie is dat wel.

In een toespraak van september 2016 verklaarde Mogherini nogmaals dat “Europa behoefte heeft aan migratie.” Bovendien “zien we een enorme mogelijkheid voor win-win-oplossingen, ook omdat wij, als we kijken naar het Middellandse Zeegebied en Afrika, een groot onbenut potentieel zien. Er is jeugd, er zijn jongeren met uitmuntende [universitaire] titels, met zeer goede opleidingen en geen kansen op toekomstig werk, er is heel veel goede wil en ze doen gewoon hun best om hun toekomstige plaats [in de maatschappij] te vinden”.

Deze hoge EU-ambtenaar ziet dus een “enorm onbenut potentieel” in de immigratie uit de Arabische wereld en uit Afrika. Een potentieel voor wat? Voor de vernietiging van Europa? Veel van de islamitische en Afrikaanse immigranten die in de afgelopen jaren naar Europa zijn gekomen, beschikken niet over de vaardigheden en de opleiding voor complexe opdrachten. Tegelijkertijd hebben sommige Europese landen reeds te lijden onder grote werkloosheid. Bovendien waarschuwen technologen en economen dat miljoenen banen in de komende decennia ten gevolge van de automatisering zullen verdwijnen. Taken die vroeger door mensen werden uitgevoerd, worden in veel gevallen overgenomen door computers en robots.

Europa importeert nu grote aantallen mensen met een heel andere cultuur, die niet of nauwelijks tewerkgesteld kunnen worden. Veel van de migranten zijn jonge mannen met een vijandige religie, van een leeftijd waarop zij in militaire dienst gaan. Dit beleid is van een misdadige stommiteit. We riskeren dat de fundamenten worden gelegd voor massale etnische spanningen en sociale onrust.

Alleen Afrika al zal naar verwachting in de komende dertig jaar met meer dan een miljard mensen groeien. Dit aantal is veel groter dan de totale bevolking van het gehele Europese continent, van de Oeral in Rusland tot aan Portugal. In het huidige tempo neemt de wereldbevolking elke tien jaar met bijna nog één Europa toe. Het omarmen van massale migratie vanuit de islamitische wereld en Afrika, zoals dat nu gaande is, zal Europa in chaos onderdompelen.

De Unie voor het Middellandse Zeegebied (UMZ) is een intergouvernementele organisatie van 43 landen uit Europa en het Middellandse Zeegebied: De 28 lidstaten van de Europese Unie en de partnerlanden uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten. De Liga van Arabische Staten, of de Arabische Liga, neemt deel aan alle vergaderingen van de Unie voor het Middellandse Zeegebied. De Arabische Liga vertegenwoordigt ook Saoedi-Arabië, Koeweit, Qatar, Somalië en Jemen. Islamitische landen zoals Algerije en Egypte hebben dezelfde formele status in deze Unie als Nederland, Polen, Zweden en Duitsland. Zelfs de islamitische slavenstaat Mauritanië is een volwaardig lid.

In januari 2017 maakte de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter van de Europese Commissie, Federica Mogherini, inleidende opmerkingen bij het Tweede Regionale Forum van de Unie voor het Middellandse Zeegebied. Ze betreurde het “gebrek aan integratie” tussen Europa en het door de moslims gedomineerde Noord-Afrika. Ze verzekerde echter dat de EU de Unie voor het Middellandse Zee gebied ziet als een belangrijke speler in de richting van een Euromediterrane regio, die sociaal en economisch meer geïntegreerd is.

Op de persconferentie naar aanleiding van de ministeriële bijeenkomst van de Unie voor het Middellandse Zeegebied in Barcelona in januari 2017 verklaarde Mogherini  dat “het hebben van 43 landen met een totale bevolking van 800 miljoen mensen in onze regio, ons een omvang, een belangrijkheid, en een invloed verschaft die vrij uniek is”. Volgens haar is meer Euromediterrane integratie dringend nodig:

We weten heel goed, zoals de demografische ontwikkelingen van onze regio het aangeven, dat het verstandig is om dit ook voor het heden aan te pakken en niet alleen met het oog op onze toekomst; en tevens vormt het behandelen van de kwestie hoe wij voldoende ruimte bieden aan onze jeugd, zowel in Europa als in de rest van het Middellandse Zeegebied, de sleutel tot een aantal topprioriteiten die we delen: de economische ontwikkeling, die garandeert dat onze samenlevingen open samenlevingen worden, die ruimte bieden voor iedere burger, het beheersen van de migratiestromen, maar ook het voorkomen van radicalisering en de aanpak van onze bezorgdheid over veiligheidsvraagstukken, die wij ook delen”.

De EU-elites werken op die manier onvermoeibaar aan de bevordering van een regionaal blok, dat bestaat uit Europese landen plus overwegend islamitische landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Miljoenen Europese burgers zijn zich niet bewust dat dit proces, of van het feit dat de Unie voor het Middellandse Zeegebied zelfs bestaat. Westerse massamedia doen zelden kritisch verslag over deze kwestie.

Een dergelijke Unie zal honderden miljoenen moslims bevatten, een aantal dat snel blijft groeien. Toch wordt dit niet als een probleem ervaren door de EU-autoriteiten. Dezelfde EU-autoriteiten proberen om alle weerstand tegen de islamitische immigratie onder autochtone Europeanen te onderdrukken als “hate speech”.

In het begin van 2017 voerde Chatham House een onderzoek uit onder meer dan 10.000 mensen uit tien Europese landen. Het bleek dat de publieke oppositie tegen de islamitische immigratie zich niet beperkt tot de kiezers van president Donald Trump in de Verenigde Staten. Die is wijdverbreid in de westerse wereld.

screenshot_6De geënquêteerden kregen de volgende stelling voorgelegd: “Alle verdere migratie uit voornamelijk islamitische landen moet worden gestopt”. Aan hen werd vervolgens gevraagd in welke mate zij het eens of oneens waren met deze stelling. Over het geheel genomen stemden in alle tien Europese landen een gemiddelde van 55% procent ermee in dat alle verdere migratie uit voornamelijk islamitische landen moet worden gestopt. 25% had geen mening. 20% was het er niet mee eens. Er was een meerderheid in alle tien staten op twee na, variërend van 71% in Polen, 65% in Oostenrijk, 53% in Duitsland en 51% in Italië,  tot 47% in het Verenigd Koninkrijk en 41% in Spanje. In geen enkel land was het percentage tegenstemmers hoger dan 32%.

Deze weerstand is volkomen begrijpelijk. Veel Europese landen leven nu met een constante dreiging van islamitisch terrorisme, maar ook van straatcriminaliteit door islamitische immigranten. Intussen willen de heersende EU-elites de islamitische immigratie voor onbepaalde tijd voortzetten.

De islamitische immigratie naar de westerse wereld is het grootste verraad uit de geschiedenis.

Bron:
http://snaphanen.dk
Auteur: “Fjordman”

Vertaald uit het Engels door:
“Wachteres” en “Henk V.”
h/t www.ejbron.wordpress.com

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Een EUSSR-communiste die raaskalt — 6 reacties

 1. Margarine – 100% vet & 0% water.
  Halvarine – 50% vet & 50% water.
  ??? – 0% vet & 100% water.
  Wat is dat?

  Niemand wist het.
  Het is:
  Belazerine – voor 100% gebruikt door politiekers.

 2. Graag zou ik nog eenmaal onkosten willen maken aan die Italiaanse troela nl. een ‘one way ticket’ richting grote zandbak.
  Hopelijk zien we die troela dan nooit meer terug en als het even kan laten we dan die huichelaar en Europavernietiger uit Gent, een zekere verrotstal, meesturen want de idioot wil de Europeanen bekeren om alzo zijn postje veilig te stellen…
  Oprotten met dat uitgerangeerd zootje leeglopers.

 3. Voor “handel” zit er een andere kakelende parasiet zonder kop in de eussr-comissie: Cecilia Malmström!

  De sancties die de EU tegen Rusland in het leven riep na het annexeren van de Krim moesten de Russische economie op de knieën dwingen. Het tegenovergestelde gebeurde echter: de sancties kwamen als een boemerang terug. Europa leed miljardenschade en Rusland zette de situatie naar haar hand.

  Drie jaar geleden begon het opbod aan sancties. Europa bevroor bankrekeningen, EU-burgers mogen geen obligaties meer kopen van bepaalde Russische bedrijven, Europese banken mogen geen leningen meer geven aan Russische bedrijven, exporteren van materiaal voor het boren naar olie werd bemoeilijkt, enz.

  Als reactie daarop besloten de Russen om de import van bepaalde voedingsproducten uit de EU te bannen. 74% van de export van agrarische producten mocht Rusland niet meer binnen!

  De export van voedselproducten van de EU naar Rusland was tot op dat moment nog goed voor 12 miljard euro!

  De Europese boeren leden tezamen miljardenverliezen en bekwamen een hulppakket ter waarde van een luttele €500 miljoen… 3,5 % van de verloren omzet): een druppel op een hete plaat!

  De Russische sancties, samen met het exportverbod van producten voor de olie- en defensie-industrie dat Europa zichzelf oplegde, zorgde al voor een verlies 43 miljard euro!

  Ook de Russen voelden de negatieve effecten van de sancties: de prijzen van groenten, fruit, kazen en vlees stegen enorm.

  Maar waar de Europese boeren nog steeds niet bekomen zijn van de sancties, heeft men in Rusland van de nood een deugd gemaakt.

  De Russen hebben gewoon andere leveranciers gezocht en produceren nu ook veel meer zelf: in drie jaar werd in Rusland voor $4 miljard extra voedsel geproduceerd als gevolg van de sancties!

  President Poetin is tevreden, hij zei recent dat het embargo op Europese voedingsproducten goed is voor de Russische economie en “zo lang moet blijven duren als mogelijk”.

  Ook eerste minister Medvedev is positief: “Russische bedrijven hebben gevraagd om de sancties niet op te heffen om wille van de vele opportuniteiten die ze gecreëerd hebben.”

  Voorlopig gelden de Russische sancties tot eind dit jaar, waarna ze voor de zoveelste keer verlengd kunnen worden.

  Steeds meer Europese politici zien in dat de sancties vooral een negatief effect hebben op de Europese economie, niet op de Russische. Vandaag nog zei voormalig voorzitter van de Europese Commissie Romano Prodi het volgende:

  “De werkelijke slachtoffers van de sancties waren de Europeanen. Ik heb altijd gezegd dat het niet in het Europese belang was om sancties te hebben, nu zeggen ook de Amerikanen het.”

  Maar zelfs al worden de sancties nu opgeheven, de economische schade is onherstelbaar groot. De producten die de Russen nu zelf maken of ergens anders kopen gaan ze niet meteen terug hier afnemen. En hoe langer de sancties duren, hoe groter de schade.

  Dank U EU-parasieten!

  h/t: Stradi

  • Beste admin,
   Volledig eens met u, dit is trouwens wat ik zelf schreef na het bekend geraken van de sancties.” De schade voor de Europese boeren en bedrijven zal niet te overzien zijn.” En ik ben niet zo lang naar school geweest als alle EU parasieten.

 4. “De zogenaamde IS doet een ongekende poging de islam te misbruiken” Deze mevrouw is nog niet echt mee met wat de islam is. Wat IS doet is gewoon letterlijk uitvoeren wat er in de koran staat. Ongelovigen (christenen, joden, boeddhisten, enz…) uitmoorden. De islam hoort niet thuis in de westerse wereld, de islam zal nooit integreren, de islam is 1400 jaar in de geschiedenis blijven hangen. Zelfs islamieten geloven nog dat de aarde plat is. Dat zegt genoeg over hun “intelligentie”. Islam is stenigen, verkrachten, ophangen, onthoofden, levend verbranden. Kortom islam is uitmoorden mevrouw Mogherini. “De wereld veroveren begint in de moskee” (Wim Van Rooy). Een citaat dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat, en de waarheid als een koe is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *