Waarom ‘links’ de islam ondersteunt en er mee sympathiseert

Het is een onweerlegbaar feit dat de socialistische fractie in het Europees parlement de massale import van mohammedanen op het Europese continent toejuicht, als deze fractie er al niet de belangrijkste  initiatiefnemer voor was.

Het is ook een onweerlegbaar feit dat overal in West-Europa de socialistische en zogenaamd groene partijen allemaal islamofiele politieke correctheid als hoge “morele” standaard aankleven en blijven handhaven, spijts de aanhoudende  islamitische terreurdaden op ons eigen grondgebied tot en met het waanzinnige Trump-bashen in de gecorrumpeerde media en leugenpers toe.

Zij staan blijkbaar bijna allemaal vierkant achter de islam en de islamisering, terwijl contradictorisch genoeg ze ideologisch er de grootste vijanden van zouden moeten zijn. Want de islam kent inderdaad geen sociale rechtvaardigheid maar een extreem dualisme tussen mohammedanen en ‘kuffar’ (iedereen die geen mohammedaan is).

Dat betekent een écht gigantisch apartheidsregime dat bovendien de daadwerkelijke onderdrukking van de zwakken, slaven, dhimmis en van alle  vrouwen in het bijzonder praktiseert. Elke dag steeds opnieuw. Al 1400 jaar lang.

De sympathie van links voor de onderwerpende islam is dus op het eerste zicht een enigma, een raadsel, een contradictie, een onverklaarbaar fenomeen. Temeer daar de socialisten en communisten traditioneel van nature antiklerikaal zijn om louter politieke en ideologische redenen.

Waarom maken ze dan een uitzondering voor de pseudo-godsdienst islam, waarop ze blijkbaar verliefd zijn of met wiens praktijken ze sympathiseren of minstens stilzwijgend akkoord gaan?

We stonden er bij, keken er onbegrijpend naar, maar hebben uiteindelijk het antwoord op deze theoretische vraag, de verklaring van het schijnbaar ongerijmde, toch gevonden.

Wat socialisten en communisten gemeen hebben met de islam is het collectivisme.

Dat is een levensbeschouwelijke opvatting die er van uitgaat dat alles zoals in de bronstijd best gemeenschappelijk geregeld en dus opgelegd wordt. Stelen van anderen is voor collectivisten geen misdrijf als zij er zelf maar niet het slachtoffer van worden. Voor collectivisten zijn allen die meer bezitten als zij zelf het legitieme doelwit om te beroven.

Of dat nu ‘kapitalisten’ zijn, Joden met gouden tanden onder de nationaal-Socialistische dictator Hitler,  keuterboertjes zoals de Russische koelakken onder dictator Stalin, “den boas die ne smeirlap is”, of alle “kuffar” zonder onderscheid, maakt voor collectivisten geen enkel verschil uit. Niettegenstaande dit principe inmiddels als waardeloos, immoreel en imbeciel ontmaskerd werd door de verlichting en de moderniteit, steekt het telkens terug de kop op.

Links speelde het vorige eeuw zelfs klaar niet terug te deinzen voor massamoord om haar collectivistische illusie in de praktijk te testen. Lenin deed dat, Stalin deed dat, Mao Zedong deed dat, Walter Ulbricht deed dat, Pol-Pot deed dat, Kim Jong-il deed dat, Kim Jong-Un doet dat. Zelfs Martin Schultz en François Hollande probeerden dat in mindere mate en onrechtstreeks te doen want de zogenaamde “Arabische lente” kwam heus niet uit de lucht vallen.

Wat bezielt deze collectivisten? Wat is de ruggengraat van hun ideologie? Welke waanvoorstelling achten zij het waard om zo fanatiek voor te strijden? Wel, links heeft de essentie van haar eigen ideologie gemeen met de ideologie van de islam!

Beide geloven of zijn er van overtuigd dat het gerechtvaardigd is te roven van anderen om de buit daarna te verdelen onder de eigen aanhangers zonder zichzelf en vooral de initiatiefnemers en eigen bendeleiders te vergeten. Uiteraard, Mohammed deed dit de hedendaagse linkse rovers overigens 1400 jaar geleden al voor!

Deze ideologische congruentie is zo opvallend dat er onder de leidinggevende ideologen van links een gezamenlijk besluit moet zijn gegroeid om de islam op Europese bodem niet alleen te tolereren maar bovendien te importeren. Na de dood van Stalin en Mao verloren de collectivisten wereldwijd immers veel van hun pluimen.

Bovendien kreeg de gewone man en de gewone vrouw in de straat de buik vol van het wangedrag van hun eigen collectivistische leiders. Deze leidinggevende bendeleden bleken parasieten te zijn die alleen maar graaiden en buitengewoon arrogant misbruik maakten van de naïviteit van hun achterban. Het slopen van de Berlijnse muur en het verdwijnen van de collectivistische “Sovjetski Sojoez” deed de rest.

De illusie was doorprikt behalve dan op Cuba en in sommige achterlijke streken van West-Europa zoals Wallonië waar hardleerse collectivisten de socialisten afdanken maar wel menen dat hun roofbouw op de arbeid van anderen onverminderd moet gehandhaafd worden. De natuurlijke achterban werd terug communist en dat vormde voor de socialisten een enorm probleem.

Een vervangend kiesvee was nodig om de pluche zitjes in de vele West-Europese kamers en senaten warm te houden voor de linkse rode kameraden. Dat is de reden waarom zij de islam met open armen ontvingen en verwelkomden op ons territorium. Dat is de reden waarom “links” de islam pampert, ondersteunt en er mee sympathiseert. Het nieuw geïmporteerd islamitisch kiesvee zou hun vroegere autochtone achterban moeten gaan vervangen.

Roven (en herverdelen) is het gemeenschappelijk tijdverdrijf en de veruit geliefkoosde bezigheid van zowel de rode collectivistische (socialistische, communistische enz.) bovenkaste, als van de immigrerende en onmiddellijk door hen gepamperde islamitische indringers!

Zo klaar als pompwater. Met het oprechte en noodzakelijke socialisme van het einde van de negentiende eeuw en onmiddellijk nadien had dit absoluut niets meer te maken!

Een heuse culturele maar daarom niet minder rampzalige genocide onder het mom van multiculturalisme en globalisme begon vorm te krijgen.

 

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Waarom ‘links’ de islam ondersteunt en er mee sympathiseert — 11 reacties

 1. Pingback: HET MOM VAN MULTICULTURALISME EN GLOBALISME! | eunmask

 2. En er is nog een gemeenschappelijk iets tussen de islam en de linksen. Dat is pedofilie. In de islam zijn er de kindhuwelijken. Mohammed trouwde met een meisje van 6 jaar. Bij de linkse elite zijn er de satanistische pedonetwerken. Ook heeft links de sterke behoefte om kinderen door de staat te laten opvoeden. Men wil kinderen al op 2-jarige leeftijd hersenspoelen op school om ook collectivistisch te worden. Op school wordt er ook psychische verkrachting van kinderen gepleegd door die op veel te jonge leeftijd in aanraking te laten komen met sexualiteit door sexuele voorlichting.

  • Cynicus, vandaar mijn reeds jaren strijd tegen die achterlijke perverse gewelddadige barbaarse smeerlapperij islam op ONS grondgebied.
   Het is onze verdomde plicht onze vrouwen en kinderen te beschermen, dat is ook een plicht van de regering “het eigen volk te beschermen” maar daar zijn ze te laf voor.
   Belgische militairen hebben niets te zoeken in den vreemde, hun taak is Vlamingen en Walen te beschermen in Vlaanderen en Wallonië.

  • Mijn artikel had slechts de bedoeling om de voornaamste strategie van een ideologisch geformuleerde linkse doctrine duidelijk vast te leggen.

   Uiteraard is de immorele component van het links collectivisme het dwangmatige. Elk dwangmatig collectivisme omvat enorm veel misdadige aspecten. Maar als een ideologie zelf congruent is met misdadigheid en immoraliteit (zoals de islam), dan is de hoofdzaak geformuleerd.

   Er zijn vele dingen die best gezamenlijk georganiseerd worden. Defensie en zelfverdediging tegen de islamofascistische en imperialistische islam bij voorbeeld.

   En juist daar gaat het links collectivisme dwars liggen. Dat links ook schuldig en of medeplichtig is aan talloze andere misdaden en maatschappelijke ontsporingen is de evidentie zelf.

 3. Dit wil ik nog aan toevoegen:

  Linksen willen de bestaande Westerse maatschappijen vernietigen door middel van een revolutie. Daarvoor hebben ze een proletariaat nodig. Daar dit niet meer voorhanden is in West Europa, moet het ingevoerd worden, wat nu gebeurt. Op de puinhoop van de maatschappij willen ze naar de macht grijpen en de dictatuur zgn. van het proletariaat stichten, in feit het éénpartijstelsel zoals in de communistische staten. Wat hierboven allemaal staat, dat kan men uitgebreider in zowel Marx als vooral Lenin lezen.

 4. Beste Jefferson Nimmitz,
  Na het lezen van het boek “Waarover men niet spreekt” van Wim van Rooy, kan ik bevestigen wat u schrijft. Velen hebben nog altijd niet door dat socialisme en andere linkse ideologieën/georiënteerden hand in hand gaan met de islam.

 5. In Nederland is het helder en duidelijk geworden op 15 maart.
  De linkse rood groenerotzooi haalt de islamieten binnen in de hoop dat ze op rood groen stemmen, als die islamieten met voldoende aanwezig zijn richten ze zelf een partij op, lees: denk, gevog, de linkse kliek krijgt een oplawaai van jewelste en de linkse troep met islamieten in de partij lees: groenlinks, denk, die winnen aan stemmen.
  Dat kan en mag allemaal ook al betreft het dubbele nationaliteitsbezitters, daarom mijn oproep “Vlaams Belang maak werk van die bedreigende venietigingsoverheersing komende vanuit Afrika” zorg ervoor dat grenzen gesloten worden dat dubbele nationaliteit verboden wordt en dat stemrecht voor vreemdelingen verboden wordt, zorg ervoor dat alle illegalen eruit geflikkerd worden en dat iedere vreemdeling die niet over wettige documenten beschikt van land verkomst teruggestuurd wordt naar land van herkomst.
  Zoals ze, lees: de EU misdaadinstelling, nu bezig zijn komt er gegarandeerd oorlog van.

 6. Het nieuw geïmporteerd islamitisch kiesvee zou hun vroegere autochtone achterban moeten gaan vervangen.

  Tsja, ook als linksen denken dat daarmee hun graaiend voortbestaan is verzekerd, zullen ze er uiteindelijk achter komen dat dat mislimische stemvee op een gegeven moment de linkse trein zal verlaten om vervolgens op hun “eigen” mensen te stemmen. Denk is daar een goed voorbeeld van.
  Eerst als excuus-mislim op een verkiesbare plaats, instromen in de tweede kamer en vervolgens afsplitsen. Uiteraard de zetels behouden en zodoende voldoende tijd hebben om aan de verkiezingsweg te timmeren om dan als zelfstandige mislimische partij zetels in de kamer te scoren.
  Dat “denk” bestaat hebben we aan de pvda te danken (nu gelukkig gedecimeerd) die gewaarschuwd waren want op lokaal niveau gebeurde het al dat de excuusmislims met voorkeurstemmen op het pluche werden gehesen.
  Denk is de eerste stap en gaat nooit meer weg maar zal nog veel groter worden want mislims zullen per slot van rekening toch voor elkaar kiezen. Umma!
  Zodra de weldenkende Nederlander inziet dat hij van links niets goeds te verwachten heeft, zal de linkse kerk leegstromen. Helaas zijn er dan een aantal mislimische moskeetjes in de tweede kamer voor in de plaats gekomen zijn.

 7. Roerend mee eens het verwoord wat al heel lang mijn gedachten daar over zijn ,angstaanjagend hoe “men” hun eigen vernietiging bewerkstelligen
  Heb ooit wel eens gelezen over lemmingen gedrag

 8. Als je hooguit twee werkende hersencellen hebt word het lastig om te beseffen dat de tijd van verhaaltjes voorbij is, wat vandaag nieuws is was gisteren al bekend. Het onder de pet houden word steeds lastiger. Gaat om macht en dom houden. Beide zijn sprookjes boeken voor de domme massa alleen de massa (nog niet helemaal) wordt wakker.2017 internet enz…

 9. Pingback: Waarom ‘links’ de islam ondersteunt en er mee sympathiseert | E.J. Bron

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *