Wat vangen sommige rechters toch allemaal aan ??

We schrokken aardig toen we vernamen wat de rechtbank van koophandel te Antwerpen had beslist in verband met Voetbalclub Beerschot. Waarover gaat het?

Beerschot AC is een voetbalclub uit eerste klasse, en zoals vele voetbalclubs, in de handen van een soort fanatiekers die kost wat kost willen winnen om de clubsupporters te kunnen blijven plezieren. Realiteitszin is deze voetbalmanagers meestal onbekend en ze zullen nooit begrijpen dat zelfs indien iedere club uit eerste klasse over IOO miljoen euro cash zou beschikken er toch steeds één eerste en één laatste, die moet degraderen, uit de bus zullen komen.

Vele van deze managers, in dit geval Patrick Van Noppen, nemen dan ook meestal ondoordachte financiële beslissingen om toch maar zeker te kunnen zijn om niet te moeten degraderen. Maar zoals hoger vermeld blijft die kans steeds bestaan.

Door steeds maar meer en sneller het verschil tussen inkomsten en uitgaven te laten groeien is Beerschot AC in een financieel moeras verzeild. De schuldenberg zou, naargelang de bron, tussen de 5 en 10 miljoen EURO zijn opgelopen. En dit voor een voetbalclub!!!

Erg is dit niet wanneer er tegenover die schuldenberg voldoende activa aanwezig zijn. Maar hier wringt het schoentje. Er is véél meer schuld dan bezit en volgens sommige bronnen zou Beerschot AC reeds een negatief eigen vermogen hebben opgebouwd van ongeveer 3 miljoen EURO of met andere woorden duidelijk failliet zijn. Er bestaan in dit land strenge wetten waarbij vennootschappen bepaalde maatregelen moeten treffen wanneer ze de helft of drie vierden van hun eigen vermogen hebben verloren. Zodra het eigen vermogen volledig in rook is opgegaan moeten de verantwoordelijken de boeken neerleggen en is de faling het logische gevolg. Beheerders of verantwoordelijken van vennootschappen die deze regels met de voeten treden riskeren zware boetes; gevangenisstraf en het risico om gedurende vele jaren geen bestuursmandaten meer te mogen uitoefenen.

Het is normaal dat schuldeisers van vennootschappen het recht hebben te weten hoe de financiële vork aan de steel zit om tijdig te kunnen ingrijpen en hun risico beperken. Daarom spreekt men zware straffen uit tegen diegenen die deze voorzorgsregels met de voeten hebben getreden en op een dag met een negatief vermogen voor de pinnen komen wanneer het dan ook meestal voor de schuldeisers te laat is om nog iets te kunnen redden.

Bovendien heeft Beerschot AC geen enkele kans om die enorme put in de toekomst te kunnen delgen tenzij een of andere onnozelaar nog een pak geld in die put wil storten. De uitbating is sterk negatief en de huidige situatie geeft geen enkele kans om daar nog veel aan te veranderen.

En wat is er nu gebeurd? Beerschot AC heeft aan de rechter gevraagd om zich tijdelijk van alle schuldeisers te kunnen verlossen en deze, voor een bepaalde tijd, te verbieden nog enige actie tegen de voetbalclub te ondernemen om aan hun centen te geraken !!!

En onze rechter, spijts alle wetten van dit land, reageert positief op de vraag van Beerschot AC en geeft deze club TWEE maanden tijd om voor een oplossing te zorgen!! Dergelijke beslissing tart iedere verbeelding! “De rechtbank is wel bezorgd en ongerust” verklaart persrechter André Buysse. Men zou voor minder!

Wij zullen deze zaak blijven volgen maar denken dat het voor die schuldeisers slecht zal aflopen. Dat een sterk verlieslatende voetbalclub, met een gigantisch negatief eigen vermogen, tegen haar schuldeisers beschermd wordt is een bewijs dat ons land totaal maar dan ook totaal “vierkant” aan het draaien is.

Men zegge het voort,

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Wat vangen sommige rechters toch allemaal aan ?? — 1 reactie

  1. We worden hier geconfronteerd met de perverse gevolgen van de wet op de continuïteit van de ondernemingen(=het vroegere gerechtelijk akkoord).Onafgezien daarvan zijn de “paden van de broeders en kameraden ondoorgrondelijk” cfr de tekst in de bijbel. Dit werd recent nog bewezen in de Arco-Dexia-Acw dossier. Zie ook de zaak van de Generale Maatschappij tijdens de overnamepoging door De Benidetti, in 1987-1988. Een magistraat verklaarde toen dat de beslissing in beroep genomen werd “door een politiek samengestelde kamer ” van het Hof van Beroep van Brussel. Even raden wie toen voorzitter was van deze kamer , ja inderdaad Verougstraete, die recent in het Fortis dossier ook een “rol” heeft gespeeld, en het uiteindelijk als voorzitter in het Hof van Cassatie afgebold is.(al of niet van moeten?).
    Dus Mr Van Gaever, deze magistraten weten maar al te goed waarmee ze bezig zijn. Kijk wie er voordeel gaat halen uit deze bescherming tegen de schuldeisers….en “follow the money…”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *