Linkse lef(gozer)

De jongste “verduidelijkingen” in het afgezaagde sossenplaatje dat kroonprins Bruno in de media bracht, heeft blijkbaar zijn zuurtegraad wat gemilderd. De rode puppie van papa pitbull is verder op zoek naar een gevleesde “knook” om aan de smikkelen. Nu verklaart de Tobback telg dat hij in 2014 de handschoen gaat opnemen tegen BDW en Kris Peeters.

De recente peilingen waarin (dixit Bruno) de SP.a groter zou worden dan de CVP noopt hem deze opportuniteit ten volle uit te buiten en “er voor te gaan!” Na zijn opgelapt orakel over de nieuwe koers van de SP.a(llochtoon) dewelke geen al te felle indruk maakte maar eerder een interne afrekening was met Janssens en Genez als pispalen, gaat Brunoke orde op zaken stellen en de SP.a terug op de rails zetten.

Hij is nu reeds anderhalf jaar voorzitter van de linkse luizenbond en heeft reeds voldoende ervaring opgedaan samen met de Judas deelname aan de onderhandelingen om kameraad Elio aan de macht te krijgen. Al deze opgedane kennis en ervaring gaat hij nu verzilveren tegen het duo BDW-Peeters. Ik zou haast denken dat Brunoke zichzelf al als minister-president van Vlaanderen beschouwt. Straffe gast toch..nog ijdelder dan Geert Bourgois! Ik vrees echter dat Bruno toch nog enige hersenschade heeft overgehouden na zijn val in de Oostenrijkse bergen.

Het staat Bruno uiteraard vrij om te dagdromen en de zegebloemen binnen te halen in 2014, maar eerlijk gezegd denk ik dat dit wel wat te hoog gegrepen is voor Tobbakske junior. Daarvoor is zijn lontje veel te kort. Zijn voorkeur voor kopvodden en soeprokken speelt hem in deze parten, dat zal hij wel ondervinden de dag dat hij de degens kruist met de grote mensen.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Linkse lef(gozer) — 4 reacties

 1. Raar maar waar…

  Europa zakt elke dag verder weg in de aalput, de burgers worden belogen, bedrogen en bestolen, het wanbeleid zet zich gestaag voort en waar zijn de veroorzakers van al die ellende? Ze zijn op verlof…….., nog te volgen?

  Persoonlijk bekijk ik Europa als een grote villa, aan de voordeur en achterdeur ligt een natte dweil (?) om iedereen met vuile voeten én vuile handen (?) buiten te houden, helaas het lukt niet want de dweil is waardeloos. Het dak (?) lekt, de ramen zijn stuk (?) waardoor het ongedierte (?) overal langs binnen kan komen. Binnen zitten een massa slopers (?) de stutbalken weg te nemen met tot gevolg dat de mooie grote villa op zeer korte tijd in mekaar zal vallen tot een puinhoop. Rond het huis lopen véél ratten met rode, groene, blauwe, oranje staarten (?), in de muren zitten steenmarters (?) met tot gevolg dat geen normaal denkend mens nog interesse heeft in dat krot.

  Normaal zou men de verantwoordelijken moeten oppakken en voor een rechtbank slepen maar helaas, het systeem beschermd zich onder elkaar met tot gevolg ‘veel ellende voor de Europeanen en zeer veel weelde voor het misdadig profitariaat’.

  Wij zullen dus grondig te werk moeten gaan en een nieuw afvoersysteem, nieuwe deuren en ramen en een nieuw dak moeten leggen zodat niemand meer binnen kan met vuile handen en vuile voeten en zeker geen ongedierte want zoiets is fataal voor de villa.

  Laten we de architect, Gerolf Annemans, raadplegen om ofwel de woning te voorzien van een goede afgesloten omheining of om de woning te slopen zodat we er een nieuwe kleinere villa kunnen op bouwen.

 2. Men mag de SPa en dan ook Bruno Tobback inderdaad niet onderschatten als het er op aan komt Vlaanderen te plunderen en te saboteren. De laatste jaren is echter de werkelijke macht binnen de SPa volledig verschoven naar de “loge”. Deze loge is van nature uit Vlaams vreemd en -vijandig. Zij voert ten andere de verborgen agenda van de nieuwe wereld orde uit. Via deze loge is de SPa dan ook een filiaal van de PS mafia geworden. Alleen een belgische constructie biedt de SPa de mogelijkheid een machtspositie te bezetten die ze in een onafhankelijk Vlaanderen nooit zal hebben. De prijs die hiervoor door de werkende en of belastingbetalende Vlaming moet betaald worden, bedraagt 12 à 15 miljard euro per jaar. De SPa beschikt intussen wel over een geïmporteerd allochtoon kies vee alsmede een autochtoon profitariaat, wiens stemmen worden afgekocht met allerlei voordelen en voorrechten. Het doel van de SPa is dan ook de macht, met de daaraan verbonden voordelen, maar ook om de “deksels op de beerputten” te houden”. Al de rest is “gelul”. Leugens en bedrog zijn immers de kenmerken van alles wat links is. Het probleem voor de SPa is de Vlaamse middenklasse die op alle mogelijke manieren moet gesaboteerd en geplunderd worden. Het is deze middenklasse die een links Vlaanderen in de weg staat. Vandaar de haat tegen de NVA en het Vlaams Belang. Bij dit alles speelt een sovjetachtige verraderspers in Vlaanderen een hoofdrol. Het gelul van Bruno, zoon van… is inderdaad “praat voor de vaak” maar de gevolgen ervan voor Vlaanderen zijn catastrofaal!!! De PS is immers een mafia in de echte zin van het woord.
  Ter info : Van Miert was tot aan zijn dood de man van Goldman Sachs voor België. Inzake zijn dood : iedereen kan eens van een ladder vallen!!!!

 3. De jongste “goocheltoeren” die kleine Tobback uit zijn mouw schudt zijn slechts klein bier met wat er in het verleden respectievelijk in de BWP,de BSP,de SP en de SPA gebeurde.Om de haverklap verloochenden ze hun eigen principes,keerden hun hemd en papten met het Belgisch establishment op een nooit geziene schaal aan.Hierna volgt een summier beeld van een aantal van deze ontwikkelingen waarbij telkens een nieuwe dageraad beloofd werd ,doch die ze zelf in de kiem smoorden.
  – Toen in 1886 overal revolutionaire stakingen vooral in Wallonië uitbraken tegen de abominale levensomstandigheden deinsde het partijapparaat er voor terug om aan deze stakingen een nationale impact te geven uit schrik voor een beweging die ze zelf niet in de hand hadden.
  -Hetzelfde deed zich voor in 1902 naar aanleiding van de staking voor het bekomen van het algemeen stemrecht toen er in Leuven een groot aantal slachtoffers vielen . Het partijbestuur verkoos dan duidelijk tegen de eigen rangen in een reformistische politiek te voeren.
  -Het voorgaande kwam nog duidelijker tot uiting wanneer door partijleider Vandervelde na het einde van de eerste wereldoorlog in Loppem afspraken gemaakt werden met Albert I en andere politieke partijen om het regime te consolideren. De keuze voor reformisme boven revolutionaire hervormingen werd toen definitief gemmaakt.
  -Gedurende het interbellum toen een nooit geziene economische crisis het land teisterde en talrijke spontane stakingen uitbraken formuleerde de partijvoorzitter Hendrik De Man een plan naar zijn naam genoemd en dat grootscheepse hervormingen in alle takken van de Belgische economie voorzag.De volksmobilisatie die hieromtrent plaats greep werd echter gekanaliseerd te voordele van de intrede in de regering Van Zeeland wat op termijn een verzanding van het plan betekende en een diepe ontgoocheling voor de massa die hij had meegesleept.
  -Dezelfde De Man lanceerde na de Duitse inval “De Unie van Hand en Geestesarbeiders” waarmee hij de socialistische syndicaten een hak wou zetten en zichzelf tot centrale figuur bombarderen.Hiermee wou hij alhoewel partijvoorzitter het apparaat buiten spel zetten .Van in deze periode dagtekent ook het aanbod van Jos Van Eynde alias “de kop” of ook nog de “polderbizon” genoemd die zijn diensten aan de nieuwe heersers ging aanbieden voor het lanceren van een collaborerende krant.Later ging hij het nog brengen tot hoofdredacteur van de Volksgazet en ondervoorzitter van de partij BSP en SP.
  -In de naoorlogse jaren ging de BSP hoe langer,hoe meer de exacte copie worden van de PSB,waarmee ze trouwens in een eenheidsstructuur zat, wat zich ging weerspiegelen zowel in de koningskwestie als in de schoolstrijd.Was de uitslag van de koningskwestie een overwinning,dan was de schoolstrijd die deels door de loge en door de socialistische en liberale partij ontketend werd een nederlaag die uitmondde in het door vader Eyskens bewerkstelligde schoolpact.
  -Gedurende de eerste helft van de jaren vijftig werd de waalse economie geconfronteerd met een structurele inzinking die de PSB trachtte te boven te komen met economische structuurhervormingen en nationalisaties. Ook de BSP die in het gareel moest lopen was met deze voor Vaanderen totaal inefficiënte oplossingen akkoord . In de praktijk liep gans deze bedoening op de klippen en koos men onder impuls van vader Eyskens voor de succesvolle expansiewetgeving die Vlaanderen geen windeieren ging leggen.
  -Ondertussen werd de BSP geconfronteerd met een ideologische armoede als gevolg van de nieuwe maatschappelijke en economische ontwikkelingen,alsook haar slaafse onderworpenheid aan de PSB.Dit mondde uit in een ideologisch congres van de PSB-BSP in 1977 waar de vlamingen in het geheel niet aan bod kwamen.Ook de talrijke herbronningspogingen bleken als gevolg van de menigvuldige regeringsdeelnames op drijfzand te berusten.In 1979 werd een poging gedaan om de oude beginselverklaring van Quaregnon te herschrijven,doch meer dan een verdediging van de gevoerde politiek werd het niet.
  -Midden de jaren tachtig met een grote ecomische crisis op de achtergrond werd door hun studiedienst “SEVI” waar onder meer Frank Vandenbroucke,Etienne Mangé,Luc Wallyn ,Herman Verwilst een poging gedaan met politiekers zoals Willockx,Claes,Tobback die de leiding had van de studiedienst om tot een alternatief te komen . Maar verder dan een interview in Knack is van deze loze beloften nooit iets tercht gekomen.
  -Enkele jaren later werd wegens de bloedarmoede aan ideeën een beroep gedaan op sommige jongeren die men de domino’s ging heten en voor de vernieuwing moesten zorgen.Dit was hoofdzakelijk een initiatief van Van Miert die enkele polains o.m. Van Lancker moest promoten.
  OP basis van dit kort overzicht en onvolledige voorbeelden is het enige besluit dat men uit het initiatief van BB kan trekken: wind en nog eens wind en zoals het verleden reeds in diverse omstandigheden aanwees “praat voor de vaak”.

 4. Geef dat peutertje wat LEGO blokjes dan kan hij wat spelen want de verwaandheid stijgt hem in het koppeke.
  Dat die luierdrager een oplawaai gaat krijgen ziet hij niet want zover kijken heeft zijn verwelkte verwekker hem nooit geleerd.
  Zit maar eens aan tafel met dergelijk links zootje parasieten, beschamend en vernederend, daarom dat men mij nooit ziet in gezelschap van linkse ratten, of dat nu rode, groen, blauwe of oranje ratten zijn, ratten zijn ratten en blijven ziekteverwekkers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *