Met de billen bloot.

Big brother met zijn alziend oog heeft een blik kunnen werpen in het wereldje van de beroepsfraudeurs en van de vele superrijken die het vertikken van een centje belasting te willen betalen op hun (imense) vermogen(s)

Met gepuzzel en monnikengeduld is men er in geslaagd door te dringen tot in de diepste bankkluizen van deze \”elite\”, vooral gestationeerd in de zogenaamde \”belastingsparadijzen\”.
Deze paradijsvogels zouden nu gekend zijn met naam en toenaam. Of er nu werkelijk een einde zal komen met deze onthulling aan dit gesjoemel is hetzelfde als geloven dat die gekke gele spleetogen in Noord-Korea een oorlog zouden winnen. De macht van het geld is de sterkste macht die er op deze aardkloot te vinden is! Het hoera geroep van: nu hebben we die rijkaards bij hun pietje is gewoon praat voor de vaak. Men weet al dat er sinds de invoering van belasting of cijns op kapitaal allerlei trukken bedacht werden/worden om deze zo veel als mogelijk te ontlopen èn…hoe rijker men was/ is hoe meer moeite men er voor deed/doet.

Het gesjoemel begon ooit ergens in de oudheid en is nog steeds actueel. Ook de minder begoeden zijn in hetzelfde bedje ziek en zullen geen gelegenheid laten voorbij gaan om vadertje staat in slaap te wiegen.We moeten onszelf in deze niet heiliger wanen dan de paus! Alleen is er een wereld van verschil tussen de gewone man die wel moet afdokken en de grote kapitaalkrachtigen die dankzij allerlei sluipwegen ingewikkelde constructies de dans ontspringen.

Wie echter weer in het volle licht komt te staan met dit \”lek\” zijn de linkse gozers. De hoeders van de kleine man die zorgen voor zijn wel en wee,d e redders in nood! Het is een constante geworden dat, telkens er ergens stront aan de financiële knikker hangt er linkse gifzwammen bij betrokken zijn. Zo zien we dat in La douce France de sossenkliek van Franske Hollande ook alles behalve vies is van de graaipot en dat na een linkse minister nu ook de penningmeester van \”Le club Hollande\” zijn kont verbrand heeft. Voorwaar een onwelriekend drolletje pour Le president die zo gekafferd heeft op die nukkig rijke Fransen die geen rijkentaks willen betalen en nog liever emigreerden naar het land van wodka en balalaika.

In eigen land konden we vernemen van linkse fraudejager J.Crombez dat hij blij is met die \”lek\” omdat er ook belgen bij betrokken zouden zijn die nu gepluimd kunnen worden. J.Crombez met zijn eeuwig minachtend glimlachje denkt reeds de beer geschoten te hebben. Laten we ons echter geen illusies maken en de huidige euforie in deze nu al klasseren als \”fait divers\” zoals de burger van Brussel Fredje Beulepens steeds placht te zeggen als er iets crimineels gebeurd of geweten is. De wereld wordt heden geregeerd door het groot kapitaal..zij beslissen over leven en dood.

De linkse loeders moeten zeker en vast niet de moraalridders uithangen want hun palmares inzake bedrog,corruptie en gesjoemel is ronduit indrukwekkend! A4 vellen vol kunnen hier over geschreven worden! Trouwens, als het de linkadoors echt te doen was op openheid en transparantie zou men best eens kunnen beginnen met in eigen onland de pakbonden aan te pakken en hun \”verplichten\” hun boekhouding(en) vrijwillig open te leggen…ik zie rode Rudy De Notionele nog niet direct applaudisseren en J. Crombez schouderklopjes geven, daarvoor stinkt hun verleden te hard! Neen, ik vermoed dat de geheime kassa van het ABVV ergens op een of ander \”alligator\” eiland verborgen ligt. Wedden dat er binnen de week geen woord meer (openlijk) gesproken wordt over deze zaak. De experten verdonkermaners maken nu overuren.

Volgende week zijn de linkse struikrovers terug op post om het gepeupel verder uit te melken en zijn de kaaimaneilanden al vergeten.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Met de billen bloot. — 6 reacties

 1. Op het nieuws was te horen dat Alain Lallemand van Le Soir zou weigeren zijn bronnen vrij te geven betreffende de belastingontduiking resp. fraude??? De gegevens zouden al in het buitenland zitten???
  M.i. is dat een misdaad want meehelpen aan de misdaad is gelijk aan deelname aan de misdaad, in een normaal land zou die Lallemand al opgepakt moeten zijn maar niet in dit land van de graai en naaicultuur door de linkse ratten en zeker al geen Waals pulpblaadje. Ons kent Ons weet u wel…
  Partijen die een einde willen maken aan deze misdaadpraktijken incl. graai en naaicultuur worden wel aangepakt en door het slijk gesleurd, daar is zelfs papier voor te weinig want dat komt die linkse ratten goed gelegen, ze worden zelfs zoveel mogelijk buiten gesloten want ze zouden eens achter nog meer misdaadpraktijken kunnen komen, maar dat die linkse ratten corruptie zouden aanpakken, o neen, waar moeten ze anders van leven?
  Zouden die van Laken soms ook voorkomen in die lijst? Of die van Nederland of Spanje of Groot Brittannië of Zweden of Luxemburg of Noorwegen? Potjes dichthouden is de boodschap en Jan & Miet laten opdraaien voor de gemaakte chaos want “das nie moeilijk das makkelijk” zegt Spiessens.

 2. Zoals ik reeds vermeldde in mijn reactie 05.04.2013 stellen er zich vragen inzake dit offshoreleaks. Enige opzoekingen op internet geven de hiernavolgende relevante elementen.
  Een der sponsors van ICIJ is de Open Society foundation van George Soros. Het gaat hier om een individu met een duister verleden die volop mee in de slag zit voor de verwezenlijking van de Nieuwe Wereld Orde. Op de website van DWN dd. 05.04.2013 is er een artikel dat een ander licht werpt op deze offshoreleaks :”Die Hexenjagd gegen private Vermögen is eröffnet”. Hieruit blijkt eerst dat ICIJ zijn bronnen weigert bekend te maken en dat bovendien veel informatie niet bruikbaar is voor verdere juridische stappen tegen de fraudeurs. Volgens de website van Format-trend dd. 05.04.2013 weigert de Suddeutsche Zeiting gevolg te geven aan het verzoek van de Duitse min. van financiën Schaüble om alle beschikbare informatie over te maken.(en dit onder het voorwendsel van de pers vrijheid!!)
  De medewerker van ICIJ in België is Alain Lallemand van Le Soir.(=het lijfblad van de broeders!).In de huidige stand van zake lijkt het er steeds meer op dat offshoreleaks zal aangewend worden, niet om de belastingparadijzen aan te pakken, maar wel om er nieuwe wetgevingen door te jagen die in de eerste plaats de autochtone middenklasse viseren o.a. via een inbeslagname van de spaargelden cfr het Cyprus scenario, en de invoering van het volledig elektronisch betalen met de afschaffing van cash geld. Dit moet dan ook toelaten een volledig overzicht te hebben van de bezittingen van de middenklasse met de daarbij horende financiële verrichtingen. De deur staat dan ook op voor een vermogensbelasting, louter te innen door de banken.(door de dematerialisatie van de effecten, staat dit nu ook op rekeningen bij de bank). Het is veel gemakkelijker en ook politiek interessanter(t.o.v. het kies vee van links) om de eigen middenklasse te plunderen, dan het met heel veel moeite pogen te gaan halen in een belastingparadijs. De rijken en de criminelen blijven sowieso buiten schot. We moeten dan ook oppassen niet in de val te trappen die door offshoreleaks werd uitgezet. Ondanks het voorgaande, kan offshoreleaks ook niet losgezien worden van de Koreacrisis, en in dit verband verwijs ik opnieuw naar de laatste paragraaf van de het verslag van de B.C.G: “Back to Mesopotamia “. Het is dan ook tijd voorzorgen te nemen inzake het geld bij de banken.!!!

 3. Op het VTM nieuws was te horen dat de belastingontduiking ± 33,5 miljard euro per jaar is???
  Dat wil zeggen dat als ze die elk jaar kunnen binnenhalen de staatsschuld op 11 jaar opgelost is??? Of dat de belastingdruk voor de werkende én gewerkt hebbende bevolking ± 20% verlaagd kan worden?
  Bye the way, betalen die vakantiegangers van Laken belastingen over hun graaicultuur? I don’t think so, een reden te meer om dat gedoe heel snel op te doeken.

 4. Senior,
  Er is al een mooiprater wakker geschoten, hij is al bezig met “procedurefouten” naar boven te halen want vriendjes met geld beschermen zich steeds onder elkaar.”Ons kent Ons, weet u wel”.
  Toch is er iets heel vreemds te merken, ze, de BBI, weten van iedereen alles maar dat zouden ze toevallig niet weten? Maak dat de kat wijs.
  Wedden dat “als er iets van komt” de grote vissen al lang foetsie zijn, wedden? Kijk maar naar Cyprus, daar waren de grote vissen al lang in de zee en de zee is groot……
  Jan en Miet betalen toch alles, zelfs de staatsschuld veroorzaakt door een stelletje criminelen die nu overal de grote jan uithangen, letterlijk en figuurlijk, hij stond er zelfs over te stoefen, die lachen zich te barsten.
  Binnen enkele weken vallen de belastingbrieven bij iedereen in de bus, er zal veel gevloek en getier volgen maar 2 maanden later is alles betaald en gaan de coburgers weer maanden op vakantie en wordt ze de post nagevlogen allemaal op onze kosten, gaat fluppie weer op een of andere (vakantie)missie en gaat de andere zijn speelgoed achterna en lachen ze zich te barsten dat die domme Vlamingen hun blijven voeden en bankrekening spekken.
  Wat maken die ± 50 miljoen euro nu nog uit op 375 miljard staatschuld roepen de linkse rode en groene ratten, de tjeven likken verder en de blauwe graaiers naaien verder, zo was het vroeger zo is het nu en zo zal het blijven zolang de Vlamingen dat zootje blijven steunen via een mandaat.
  Als mohammed ze straks het mes op de keel zet gaan ze ‘misschien’ het licht zien en gaan ‘misschien’ de ogen open, persoonlijk denk ik dat het dan al te laat zal zijn voor nog enige herstelling van onze welvaart, veiligheid én leefbaarheid.
  Domheid valt nu eenmaal moeilijk te bestrijden.

 5. Er stellen zich toch vragen over dit lek..!!! Een DVD is terechtgekomen in de brievenbus van een journalist die er mee naar het I.C.I.J getrokken is(=een onafhankelijke onderzoeksinstantie bevolkt met journalisten??). Vervolgens worden er in tientallen landen via de pers namen gepubliceerd. Wie heeft er beslist welke namen gepubliceerd worden en waarom ??? Wie zit er achter dit I.C.I.J?? Wat het lek betreft moet men niet ver zoeken =PROMIS en dan weet men ook wie dit zeer performant informatica systeem gebruikt.(en wie er mee kijkt via de backdoor!). Zoals gesteld in de voormelde tekst moet me niet veel verwachten van deze publiceerde namen,en echt grote vissen zullen er zeker niet tussen zitten. Boven werken die allemaal via schermvennootschappen waar men nooit zal weten wie er werkelijk schuil achter gaat.
  Uiteindelijk blijft dan nog de vraag : “wat is de werkelijke bedoeling van dit “offshore-leaks” en wie zit er echter. Gaat het hier in feite niet om een afpersing, van diegenen die niet spontaan “een gift wouden geven…??” Dient deze “offshore-leaks” ook om de aandacht af te leiden van de kleine spaarders die weldra gaan geplunderd worden via het Cyprus-scenario ??

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *