Arco & Arcopar : niets dan bedrog, niets dan vragen, niets dan verontwaardiging

De federale overheid heeft het peperdure advocatenkantoor Clifford Chance de opdracht gegeven een plan B uit te werken voor de Arco coöperanten.

1° Hoeveel miljoenen gaat dit kosten?
2° Waarom moet de belastingbetaler (dus ook de Arco -coöperanten) die betalen?
3° Vindt de overheid (c.q. de politici) zelf niet meer haar weg
     tussen de diarree aan wetten die ze zelf produceerde?
4° Vindt de overheid het normaal dat een extern bedrijf dit moet
     uitzoeken terwijl er een leger ambtenaren en politici zit die
     zulke wetten hebben voorbereid, geproduceerd en gestemd?
5° Waarom eist de overheid niet dat het ACW/de beweging de
     Arco gedupeerden vergoed, want het probleem is
     voortspruitend uit een private activiteit en private oplichting van
     800.000 mensen. Bovendien is het ACW/de beweging in staat
     om het geld uit eigen vermogen terug te betalen
6° Volgde en volgt de overheid op de voet welke juridische
     constructies, via nieuwe VZW’s en vennootschappen, het
     ACW/de beweging opzette om de terugbetaling door hen
     onmogelijk te maken, en dus te kunnen vluchten met het geld
     waarmee ze de coöperanten zouden kunnen of moeten
     vergoeden?
7° Welke concrete afspraken zijn er met het ACW/de beweging en de CD&V- zuil en CD&V     
     ministers gemaakt die de vergoeding van de gedupeerden via het ACW/de beweging onmogelijk       zou maken?
8° Waarom vervolgde justitie het openbaar ministerie zelf niet het
     ACW/de beweging, voerde het zelf geen ingrijpend onderzoek,
     geen huiszoekingen enz… niettegenstaande de massa
     gedupeerden, de enorme hoeveelheid geld en de enorme 
     impact op 800000 gedupeerden, slechts gewone mensen ??
     Is het omdat een van de adviseurs/constructeurs van de
     zwendel en de verdwijntrucs, eigenaar van het
     advocatenkantoor dat het ACW/de beweging adviseerde, zelf
     een CD&V-er is, die nu als minister van justitie deze zaak
     stuurt en justitie, al dan niet ook met hun hulp, gezien de
     politisering van justitie?
9° Het is gewenst dat de minister van Justitie, Koen Geens
    (CD&V) aftreedt/terug treedt, gezien de belangenvermenging en
    de geschiedenis, nooit minister van justitie had mogen
    worden?
10° Ook een slechts gedeeltelijke tussenkomst van de staat en een tegemoetkoming van het
      ACW/ de beweging komen toch neer op een vorm van staatssteun? Moet niet gelden wie potje
       breekt potje betaalt en gelden voor het ACW/de beweging niet dezelfde wetten en plichten als
       elke andere onderneming of vereniging. Zou deze ongelijkheid niet in strijd zijn met zijn met de
       grondwet?
De bevolking die dreigt de gigantische rekening te moeten betalen van de Arco-zwendel en de juridische miljoenenfactuur o.a. van een advocatenkantoor, via de belastingen. Hetzij via meer inningen, hetzij via andere maatregelen die een terugbetaling van belastingen mogelijk maken, de schuldenput enigszins dempen bij meevallers als bvb de privatisering van Belfius waarin het ACW op slinkse wijze een veel te groot belang wist te verwerven tegen veel te lucratieve voorwaarden, waarbij men zich ook veel vragen moet stellen.
Laten we ook het probleem Dexia even niet vergeten.
Als de restbank, of badbank Dexia zou omvallen, kost dit ons ca 50 miljard Euro (begroot aan het begin van de oprichting/ afsplitsing)
Door de geleidelijke afbouw, het mondjesmaat verkopen, doch met enorme verliezen, van de ‘vermeende’ activa en herverpakte kredieten, hopen ze die 50 miljard te spreiden zodat u het niet zult merken dat u die rekening eigenlijk ten volle betaalt. Ze gokken bovendien dat de diverse ‘vermeende’ activa en slechte leningen van destijds, in de toekomst iets meer zullen opbrengen. Het is realistisch te stellen dat het minder zal zijn gezien de enorm lage rentevoeten, de afkeer van de markten voor dergelijke producten, de inflatie die minstens nog steeds 2,5% bedraagt enz…
Beschouw het als een lening aan de staat die u bovendien nog geld kost ook.
 
Stemmen jullie nu nog steeds op CD&V ?
Zijn jullie nu nog steeds lid van het ACW/de beweging, hun vakbond die in de Arco zaak niets voor u deed, of een van de vele schimmige VZW’s ?
Het middenveld, waar zij zo vol van zijn, is toch niet meer dan een vliegenvanger die u via uw werk, school, jeugdbeweging, bejaardentehuis, gezondheidszorg heeft gevangen, of tracht dat te doen.
Moet/mag een religieuze politieke beweging die het ACW/de beweging is (en ik gruwel al van die term religieuze politieke beweging) een middenveld controleren dat niet alleen mensen beïnvloedt/indoctrineert/onder druk kan zetten, en dat bovendien kan doen via allerhande gesubsidieerde VZW’s en vennootschappen?
Oh ja, ik weet het, zij noemen dit ook goede doelen. En die goede doelen zijn vooral zij die er hun macht en rijkdom uit putten.
Dat zij al die maatschappelijke functies beter zouden vervullen dan de overheid dit kan is een absoluut fabeltje, dat ze desnoods zelf willen waarmaken mocht de proef worden gesteld.
 
Stellen jullie zich maar eens voor dat zulke machtsconstructies en religieus ideologisch gestuurd middenveld ook zou blijven groeien vanuit de islam, gesteund dus op een goddelijk boek waaruit geen letter mag worden geschrapt?
Ik zou als atheïst al bijna schrijven: god beware ons.

Topadvocaten werken plan B uit voor Arco-coöperanten

BELGA
 De federale regering gaat een beroep doen op de diensten van advocatenbureau Clifford Chance om er zeker van te zijn dat de compensatieregeling voor de Arco-coöperanten juridisch in orde is. Dat meldt De Tijd en het nieuws wordt bevestigd in regeringskringen.

De federale regering werkte in het kader van haar Zomerakkoord een regeling uit voor de Arco-coöperanten. Volgens die regeling zal de regering een fonds van 600 miljoen euro oprichten. Daarvan moet 400 miljoen euro komen van de privatisering van de staatsbank Belfius. Voor de overige 200 miljoen wordt gerekend op inkomsten uit de vereffening van Arco en een bijdrage van Beweging.net, de opvolger van het ACW, waarvan Arco de financiële poot was.
Een aantal waarnemers stelde vragen bij de nieuwe regeling. Ze vrezen dat de oplossing opnieuw op bezwaren van de Europese Commissie zal stuiten. In 2014 keurde de Commissie al een eerdere garantieregeling af omdat het ongeoorloofde staatssteun was. Eind vorig jaar bevestigde het Europees Hof van Justitie dat besluit.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Arco & Arcopar : niets dan bedrog, niets dan vragen, niets dan verontwaardiging — 7 reacties

 1. Ze zijn ook bij justitie gegaan om hun persoonlijk maatschappijbeeld en ingelepelde ideologie op te dringen. Rechtspraak wordt kromspraak, en elke rechtszaak bijzaak. Macht zonder geld te bezitten, nooit tegengesproken worden, alsook niet afzetbaar zijn, dat is wat hen aanspreekt. Normaal dat dit beroep zieke geesten aantrekt.
  En wij, wij kunnen er vandaag niet veel tegen beginnen. Justitie is een van de moerassen die moeten gedempt worden. Een nieuwe grondwet, een nieuw wetboek en nieuwe regels moeten worden geplant op een maagdelijk terrein.

 2. Val nu dood!

  Iedereen weet dat de tjeven van beweging.NET (voorheen ACW/AVC) achter deze misdadige oplichting zitten en dankzij zijne eminentie, minister van just is just, ene tjeef Koen GEENS, uiterst comfortabel afstevenen op strafrechtelijke verjaring van hun misdrijven.

  En toch gokken de leidinggevende tjeven op de illusie dat circa 800.000 andere tjeven nog altijd voor de CD&V gaan stemmen. Op basis van de illusie dat zij het hen afgetroggeld geld ooit nog volledig terug zullen krijgen! Dom zijn doet geen pijn.

  Het is een harde wereld. Het ontwaken zal voor de beetgenomen en opgelichte tjeven uiterst hard aankomen.

  • Indien je als ondernemer dergelijke gangsterstreken uithaalt zal het gerecht je wel weten te vinden, en veroordelen zonder pardon.

   • Sinds de overheidsdiensten gemend worden door zelfverklaarde specialisten die gezalfd worden door de politiek gaat het van slecht naar erger. Zelfs oudere procureurs merken wanhopig op dat hun substituten niet bekwaam zijn. Deze zitten daar trouwens niet om de zaken van de Staat en de burgers veilig te stellen. Het is de wachtkamer om rechter te worden.
    En dan …?

    • Ze zijn ook bij justitie gegaan om hun persoonlijk maatschappijbeeld en ingelepelde ideologie op te dringen. Rechtspraak wordt kromspraak, en elke rechtszaak bijzaak. Macht zonder geld te bezitten, nooit tegengesproken worden, alsook niet afzetbaar zijn, dat is wat hen aanspreekt. Normaal dat dit beroep zieke geesten aantrekt.
     En wij, wij kunnen er vandaag niet veel tegen beginnen. Justitie is een van de moerassen die moeten gedempt worden. Een nieuwe grondwet, een nieuw wetboek en nieuwe regels moeten worden geplant op een maagdelijk terrein.

     • Een maagdelijk terrein van rechtvaardigheid en billijkheid. OK!

      Maar wat als de grond niet maagdelijk maar helemaal corrupt is?

      Dan zijn er wel veel ingrijpender maatregelen nodig dan esthetische!

      Dan moeten de kleptocraten daadwerkelijk vervolgd en uiterst streng bestraft worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *