Feitelijk overtuigen (2)

Met de grote vakantie in aantocht, is de redactie van nageltjes uiterst verheugd te kunnen melden dat “Feitelijk Overtuigen, het overreden van supporters van islam” van Professor dr. Warner te verkrijgen is als E-boek en afdrukbare PDF.

En dit op de website van het Centrum voor de Studie van de Politieke Islam Internationaal (CSPII), in ruil voor een schenking van 3,9 dollar, of het formidabele bedrag van 3.4 Euro.

Veel minder dus dan één nummertje van Humo of Knack, maar een wetenschappelijk, maatschappelijk en politiek uiterst  kostbaar boek van 86 pagina’s dat de loop van de wereldgeschiedenis zal gaan veranderen.

Wij willen uw leesgenot niet verminderen door nu al te veel details prijs te geven. Maar toch een korte omschrijving zodat je het uitzonderlijk belang van dit werk beter kan inschatten. “Feitelijk overtuigen” is geen essay, geen pamflet en zeker geen denkoefening. Het is een handleiding met een methode om, zoals de ondertitel reeds suggereert, supporters van islam te overtuigen van hun eigen ongelijk. Let wel, het gaat om overreden met feiten, niet met fictie en zeker niet op  basis van fantasierijk meningen.

Opgelet ook. Het is niet bedoeld om mohammedanen te overtuigen van hun ongelijk. Mensen  die geloven dat Mohammed tijdens de zevende eeuw in een nacht vanuit Mekka over en weer naar Jeruzalem en de hemel vloog op de rug van een vliegend paard, trachten te overtuigen van de onzin van hun religieuze illusie is pure tijdverspilling.

Het bevat benevens een wiskundige analyse van de doctrine van islam, een overzicht van de feiten en tevens een argumentatiemethode. Deze laatste wordt aanbevolen als antwoord op de vele ontwijkingsmanoeuvres en valkuilen die supporters van islam bijna routinematig gebruiken om toch maar hun vermeende waarheid en illusies overeind te houden.

Baanbrekend, een Nederlandstalige vertaling van een van de belangrijkste werken van de voorbije 20 jaar geschreven door Professor dr. Bill Warner PHD, fysicus en mathematicus.
Een wetenschappelijk onderbouwde methode om eerlijke supporters van islam te overreden om langzaam maar zeker te gaan twijfelen aan hun eigen gelijk en hen uiteindelijk te laten beseffen dat ze helemaal ongelijk hadden.

Als je de ware natuur van de islam begrijpt, wil je wellicht anderen overtuigen. U kan ontdekken dat ze hun hersenen hebben gevuld met de apologetische versie van de islam, en je hun eigen rechtvaardiging opdringen om die van het establishment te ondersteunen.

Dit boek is geschreven voor degenen die efficiënt willen zijn bij het overtuigen van anderen over de doctrine van de islam. U leert de krachtige methode van een op feiten gebaseerde redenering. Sinds 9/11 is deze methode gebruikt om de gedachten van apologeten uit alle politieke achtergronden te veranderen.

Iedereen, of het liberalen of progressieven, links of conservatief zijn, ze kunnen allemaal overtuigd worden om de waarheid te. zien in het licht van de feiten over de islam. Aangezien de methodes die. in dit boek worden gebruikt, gebaseerd zijn op de heilige islamitische bronteksten, zullen degenen die de Trilogie van Koran, Sira en Hadith gelezen hebben het volledige voordeel genieten.

Anderen kunnen leren van de voorbeelden, maar hoe meer feiten u heeft, hoe beter uw resultaten zullen zijn. Als u de Trilogie wilt begrijpen, ga naar www.politicalislam.com waar u over de leer van de islam kunt leren.

CSPI International is een internationale opvoedkundige organisatie die mensen overal ter wereld verbindt en gemakkelijk te begrijpen kennis verschaft over politieke islam. De grondslag werd gelegd door Dr. Bill Warner, voorzitter van CSPI. De dag na 9/11 besliste hij de bronteksten van de islam beschikbaar te stellen aan alle mensen.

Het boek is uit het Engels vertaald in het Nederlands en eind juni 2018 als E-boek en PDF te verkrijgen bij het Centrum voor de Studie van de Politieke Islam Internationaal. Doe de schenking online en gebruik Visa. Je hebt paypal helemaal niet nodig.

Over de auteur:

Dr. Bill Warner is een prominente en zeer gerespecteerde expert op het gebied van de Politieke Islam. Hij behaalde een doctoraat in natuurkunde en wiskunde aan de North Carolina State Universiteit in 1968. Acht jaar lang was hij professor aan de Tennessee State Universiteit.

Dr. Warner heeft zijn hele leven interesse gehad in religie en de effecten ervan op de geschiedenis. Decennia lang heeft hij de bronteksten van de grote religies bestudeerd. Zelfs vóór de vernietiging van het World Trade Center had hij de oorlog tussen de islam en Amerika voorspeld. De dag na 9/11 besloot hij om de bronteksten van de islam voor de gemiddelde persoon toegankelijk te maken.

Dr. Warners opleiding in wetenschappelijke theorie en wiskunde heeft de manier bepaald waarmee hij de islamitische leer heeft geanalyseerd. De eerste stap was om te beseffen dat de islamitische teksten moeilijk toegankelijk zijn gemaakt om te lezen en te begrijpen. Daarom ontwikkelde hij een educatief programma om de teksten van hun verwarring te ontdoen. Het werd duidelijk dat de islam niet gebaseerd is op dezelfde beschavingsbeginselen als de rest van de wereld.

Dr. Warner stichtte het Centrum voor de Studie van de Politieke Islam (CSPI) en is hiervan de directeur. Hij heeft een dozijn boeken gepubliceerd over de Politieke Islam en maakt deze daarmee heel begrijpelijk. Verder ontwikkelde hij de allereerste zelfstudie cursus over Politieke Islam.

Over het Boek.

Het is gedrukt in A5 formaat, telt 86 pagina’s en weegt slechts 132 gram. De lectuur ervan vergt nauwelijks een zondagnamiddag. Het boekje kan gemakkelijk als leidraad meegenomen worden naar spreekbeurten, bijeenkomsten en vergaderingen.

Het begint met uit te leggen waarom er zo veel verwarring bestaat omtrent islam, en definieert daarna de “officiële” islam, die politiek correct en dus onwaar is.

Kunnen wij niet gewoon met elkaar opschieten? vraagt de auteur zich af. Maar stukje bij beetje ontmaskert hij de islam door op feiten gebaseerde voorbeelden te geven waardoor de officiële islam in al zijn aspecten op een wetenschappelijk onweerlegbare manier weerlegd wordt voor christenen en atheïsten.

Leugenachtige mythes zoals het “gouden tijdperk van de islam” worden herleid tot wat ze slechts zijn en door een case-study maakt de auteur duidelijk hoe de apologetische opvattingen over islam ingang konden vinden.

De kracht van dr. Warners methode ligt hem in het feit dat ze geen gebruik maakt van tegenspraak maar van het vermelden van de andere kant van de dualistische waarheid in de schriftelijk vastgelegde canon van de  islamitische doctrine. Niemand dringt conclusies op en uiteindelijk zijn die zo voor de hand liggend dat supporters van islam hun foute interpretatie gemakkelijk zelf beseffen. Of ze dat onmiddellijk zullen toegeven is een andere zaak, maar de twijfel die gezaaid is in hun brein zal uiteindelijk overwinnen omdat die rationale twijfel gebaseerd is op doctrinaire en historische feiten en niet op vage, ongecontroleerde of geïndoctrineerde en of gesublimeerde opinies.

Schenk en ontvang het boekje: https://www.cspii.org/nl/publicaties/feitelijk-overtuigen

Geef ook dit bruggetje door aan iedereen die je dierbaar is en vooral de jongeren onder hen!

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Feitelijk overtuigen (2) — 3 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *