De geschiedenis van Jihad

Het is opvallend dat de supporters van islam zowel in de reguliere media als op de sociale media zich in alle mogelijke bochten wringen om toch maar hun islamofiele illusies overeind te houden. Daarbij schuwen ze geen enkel middel en verdedigen hun vermeende waarheid met hele leugens, halve waarheden, verdachtmakingen, inversies, laster, beledigingen en ter plekke uitgevonden politiek correcte fantasieën.

Ze nemen, helaas samen met veel Westerse politiekers, voor waar aan dat islam fundamenteel een vredelievende godsdienst of religie zou zijn en dat het islamitische jihadistisch terrorisme iets relatief nieuw is, een product van de economische en politieke gisting van de 20° eeuw. Vanzelfsprekend is dat negationisme, pure naïviteit of een bewijs van cognitieve dissonantie.

Wij bij nageltjes weten wel beter. Ons boekenkastje getuigt daarvan. Als rechtstreeks gevolg van intellectuele terreur werd aan onze scholen en universiteiten wetenschappelijk onderzoek over islam onmogelijk gemaakt. Soms zelfs met broodroof op uitmuntende wetenschappers als het wapen der lafheid. Onze weerloze burgers moeten het dus stellen met islamkritische publicaties om zich toch enigszins te informeren over de realiteit.

Jihad betekent in het Arabisch “Strijd”. De vertaling als ‘heilige oorlog’ is dus maar gedeeltelijk correct. Want Jihad wordt niet alleen met wapens gevoerd, maar ook met het gesproken woord (prediking en tijdens betogingen), het geschreven woord (het internet staat er vol van) en vooral “geld”, veel geld. Een betere definitie zou dus zijn: Islamitische “Jihad” betekent totale oorlog (met alle middelen) tegen kafirs.

In zijn pas verschenen boek “De geschiedenis van Jihad, van Mohammed tot IS”
(ISBN 978-1-68261-659-8) toont de wetenschapper Robert Spencer gelukkig aan dat de islamitische terreur zo oud is als islam zelf. Jihad begon met Mohammed, de profeet van islam, die verklaarde “ik zegevierde door middel van terreur”.

Spencer ontleedt de uitgebreide geschiedenis en de rol van oorlog en terreur in de verspreiding van islam. Hij volgt met rasse schreden de 1400-jarige oorlog van islamitische jihadisten tegen de rest van de wereld, met details over de jihad tegen Europa, inclusief de 700-jarige strijd om Constantinopel te veroveren; de jihad in Spanje, waar niet-moslims nog 700 jaar vochten om de jihadistische indringers het land uit te krijgen; en de jihad tegen India, waar islamitische strijders en veroveraars ongeëvenaarde en onpeilbare verwoestingen veroorzaakten in de naam van hun zo gezegde ‘religie’ die in feite gewoon een imperialistische ideologie is.

Grotendeels verteld in de woorden van de hedendaagse kroniekschrijvers zelf, zowel moslim als niet-moslim, laat “De geschiedenis van Jihad” zien dat jihad oorlogvoering vanaf het allereerste begin een constante is van de islam, en het hedendaagse jihad-terrorisme op ideologische grondslagen verloopt net zoals bij al de grote islamitische oorlog voerende jihad-commandanten uit het verleden.

Na het verschijnen in 2009 van “Islamic Jihad ” van M.A. Kahn (ISBN 978-1-4401-1846-3) is “De geschiedenis van Jihad: van Mohammed tot ISIS” een volgend belangrijk historisch werk over jihad in de Engelse taal, en een boek dat de hele waarheid over de bloedige geschiedenis van de islam vertelt in een tijd waarin islamitische jihadisten als Trojaanse paarden assertiever zijn in westerse landen dan zij de voorbije eeuwen ooit zijn geweest.

Bat Ye’Or, auteur van “Eurabië” vat het in haar voorwoord zo samen:

In tijden van lafheid en opzettelijke valsheid, is deze moedige en gedetailleerde ontmaskering van de grootste uitdagingen en gevaren van onze tijd, van onschatbare waarde.